Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI

2 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI ZADANIA OKREŚLONE W STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI SYSTEMATYCZNE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO PODNOSZENIA JAKOŚCI, RÓŻNORODNOŚCI I INDYWIDUALIZACJI KSZTAŁCENIA: wdrożenie we wszystkich szkołach i przedszkolach programów uwzględniających nowe trendy tj. tych obszarów rozwoju kreatywności, umiejętności technicznych i matematycznych, robotyki, gry w szachy; opracowanie planu i organizacji zajęć pozalekcyjnych uwzględniających priorytety zawarte w strategii i indywidualne potrzeby placówek, w tym m.in. realizacja zajęć ICT, matematyczno-przyrodniczych i językowych. UŁATWIENIE MŁODZIEŻY PROSZUANIA SIĘ W REALIZACH SPOŁECZNO- EKONOMICZNYCH. WSPIERANIE ROZWOJU NAUCZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZKOŁACH: uaktywnienie pracy doradców zawodowych; realizacja zajęć przedsiębiorczości w ramach zajęć pozalekcyjnych; organizacja konkursu miejskiego z przedsiębiorczości; organizacja festiwalu kreatywności; Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w celu wprowadzenia zajęć z kreatywności, przedsiębiorczości, nowych technologii.

3 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI ZADANIA OKREŚLONE W STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY I PRZEDSIĘBIORCAMI: „Piramida kariery” – program dla uczniów klas I-II gimnazjów – spotkania uczniów, rodziców i doradców zawodowych oraz psychologów. Indywidualna ocena predyspozycji i wsparcie doradcze w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia; wdrożenie w klasach 4-6 szkół podstawowych zajęć z zakresu preorientacji zawodowej; pozyskanie pracodawców w system doradztwa zawodowego i poradnictwa; kampania medialna promująca dobre praktyki dotyczące doradztwa zawodowego w układzie edukacja, a rynek pracy; organizacja seminariów i konferencji służących upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu współpracy firm ze szkołami. STWORZENIE DZIELNICOWYCH KLASTRÓW EDUKACYJNYCH Z UDZIAŁEM M.IN. RADNYCH, LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, STOWARZYSZEŃ: powstanie klastrów; optymalne wykorzystanie potencjału instytucji działających w ramach DKE. Stworzenie i realizacja wspólnych projektów/programów; promocja działań DKE w różnych obszarach, istotnych dla lepszego zaspokojenia potrzeb lokalnych.

4 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI PODJĘTE DZIAŁANIA: NAUKA KRETYWNOŚCI Realizacja programu „Kraina kreatywności, kraina przedsiębiorczości – nowe spojrzenie na edukację”: szkolenia trenerskie dla 32 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, usługi szkoleniowo-doradcze w 2015 roku, wprowadzenie dodatkowych zajęć z kreatywności w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016; Program „Kreatywna edukacja – twórcze rozwiązywanie problemów w przedszkolach i szkołach Wodzisławia Śląskiego” – innowacja programowa, metodyczna i organizacyjna kurs doskonalący „Liderzy kreatywnej edukacji” dla 56 nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, wsparcie metodyczne dla nauczycieli w 2016 roku, opracowanie materiałów edukacyjnych „Niezbędnik Kreatywnego Nauczyciela”, wprowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych w edukacji przedszkolnej (28 grup) i edukacji wczesnoszkolnej (28 klas) od 1 września 2016 roku.

5 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI FESTIWAL KRETYWNOŚCI wizyta studyjna trenerów, dyrektorów i pracowników Wydziału Edukacji we Wrocławiu na Festiwalu Kreatywności (marzec 2015r.); organizacja I Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności, z udziałem przedstawicieli biznesu. W festiwalu wzięły udział szkoły i przedszkola. Wszystkie przedszkola otrzymały od firmy „Prevac” i „Pol-Eko” mikroskopy cyfrowe. Od Prezydenta Miasta placówki otrzymały: * przedszkola – zestawy do badania pogody i zestawy lup, * szkoły podstawowe – zestawy do nauki gry w szachy, * gimnazja – zestawy do nauki kreatywności i robotyki. 4 zwycięskie drużyny w kwietniu 2016r. wyjechały na Ogólnopolski Festiwal Kreatywności do Wrocławia. Drużyna z Gimnazjum nr 1 zajęła II miejsce i będzie reprezentować Polskę na Światowej Olimpiadzie w Chinach.

6 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI DORADZTWO ZAWODOWE rok szkolny 2015/2016: -powołanie grupy koordynatorów szkolnego doradztwa zawodowego -współpraca z przedsiębiorcami, Cechem Rzemiosł i Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim w zakresie realizacji doradztwa zawodowego -rozpoczęcie studiów podyplomowych przez 12 nauczycieli na kierunku doradztwo zawodowe; -rozpoczęcie przygotowania autorskiego programu realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i gimnazjach; -wizyty studyjne doradców zawodowych i dyrektorów szkół w zakładach pracy, szkołach ponadgimnazjalnych oraz Powiatowym Urzędzie Pracy, Izbie Gospodarczej i Cechu Rzemiosł. rok szkolny 2016/2017: -realizacja doradztwa zawodowego w V i VI klasach szkół podstawowych; -realizacja doradztwa zawodowego w klasach I-III gimnazjów; -kontynuacja wizyt studyjnych. Program będzie realizowany na lekcjach wychowawczych oraz na dodatkowych zajęciach w zakresie autorskiego programu.

7 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI NAUKA PROGRAMOWANIA rok szkolny 2015/2016: -powołanie grupy roboczej ds. opracowania scenariuszy lekcji nauki programowania poszerzające podstawę programową informatyki w klasach IV; -współpraca z przedsiębiorcami i Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zakupu wymaganego sprzętu oraz przygotowania oprogramowania; rok szkolny 2016/2017: -realizacja nauki programowania we wszystkich klasach IV szkół podstawowych - nauka programowania w oparciu o moduł Arduino Uno.

8 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI w roku szkolnym 2015/2016: realizacja pilotażowo programu „Nauka gry w szachy w szkole” w Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 8; udział nauczycieli w kursie przygotowującym do prowadzenia zajęć szachowych; zakup zestawów do nauki gry w szachy dla wszystkich szkół podstawowych. w roku szkolnym 2016/2017: realizacja programu „Nauka gry w szachy” we wszystkich klasach trzecich szkół podstawowych od 1 września 2016r. NAUKA GRY W SZACHY

9 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI PROGRAM „UCZEŃ W URZĘDZIE” powołanie zespołu nauczycieli do opracowania programu, w tym scenariuszy lekcji; zapoznanie uczniów gimnazjum z podstawowymi urzędami naszego miasta, propedeutyka poruszania się w sprawach urzędowych, zakres zadań realizowanych przez poszczególne urzędy, wizyta uczniów w urzędach; wizyty uczniów w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, Powiatowym Urzędzie Pracy, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; realizacja programu na lekcjach: wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka, lekcje wychowawcze.

10 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, W TYM TERMOMODERNIZACJE 17 PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, BUDOWA 12 BOISK. ŁĄCZNA WARTOŚĆ REMONTÓW W LATACH 2011-2016 : 15 241 859,58zł. Publiczne Przedszkole nr 19 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 5

11 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI PROGRAM„PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE” Łączna wartość w latach 2013-2016 803349,96zł Szkoła Podstawowa nr 2 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6

12 STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ powstanie edukacyjnych klastrów dzielnicowych; realizacja programu „Przyjaciel przedszkola” – zaangażowane firm: „Handlobud”, „Pascal. Szkoła języków”, „Gosław Sport Center”, „Pol-Eko”, „Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomaszny”.


Pobierz ppt "STRATEGIA OŚWIATY, A POTRZEBY BIZNESU – DOBRE PRAKTYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google