Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 - 2014. DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia 31.12.2013 r. OgółemMężczyznKobiet 566927792890 Lata 2007-2013 Urodzenia342 Małżeństwa204.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 - 2014. DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia 31.12.2013 r. OgółemMężczyznKobiet 566927792890 Lata 2007-2013 Urodzenia342 Małżeństwa204."— Zapis prezentacji:

1

2

3 DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia r. OgółemMężczyznKobiet Lata Urodzenia342 Małżeństwa204 Zgony385 Zameldowania254 Wymeldowania270 Zameldowania na pobyt czasowy – obywatele polscy 192 Zameldowania na pobyt czasowy - cudzoziemcy 2 429

4 Urząd Gminy Załuski 2012 rok Remont budynku – docieplenie, elewacja oraz wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe (wymiana pieca) Całkowity koszt: ,91 zł WFOŚiGW pożyczka: ,00 zł

5 Urząd Gminy Załuski Ilość pism, wniosków i podań wpływających do Urzędu Gminy w latach 2010 – 2013 W formie papierowej W formie elektronicznej 2010 rok rok rok rok Razem Razem:

6 Urząd Gminy Załuski Ilość stanowisk urzędniczych Stanowiska urzędnicze Stanowiska pomocnicze Dofinansowanie z PUP 2010 rok rok rok rok281 Od 2011 r. - 6 pracowników współfinansowanych jest z projektu UE „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego” Od 2013 r. - 3 pracowników współfinansowanych jest z projektu „ROKWOOD”

7 Gmina Załuski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach

8 Gmina Załuski Fundusz alimentacyjny Liczba świadczeń Wydatki w zł , , , ,00

9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach Formy udzielonych świadczeń Ilość osób KwotaIlość osób KwotaIlość osób KwotaIlość osób Kwota ZASIŁKI STAŁE , , , ,00 ZASIŁKI OKRESOWE , , , ,00 ZASIŁKI CELOWE , , , ,00 SPECJALISTYC ZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE , , , ,00 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , , ,00 DOŻYWIANIE , , , ,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE WŁASNE , , , ,00

10 Gmina Załuski Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ilość założonych niebieskich kart RAZEM 7913 Bank Żywności Od 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Bankiem Żywności w Ciechanowie. Z produktów spożywczych pozyskanych z Banku Żywności w 2013 r. z terenu Gminy Załuski skorzystały 152 rodziny w tym 525 osób. Bank Żywności przekazał 9.876,6 kg produktów spożywczych, (w tym 704,20 kg jako produkty dodatkowe serki, napoje, twarogi itp.

11 Gmina Załuski Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach KsięgozbiórAudiobookiCzytelnicyWypożyczenia

12 Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach 2010 rok - zakup mebli bibliotecznych ,00 zł 2011 rok - remont biblioteki – ,00 zł 2012 rok - wyposażenie w 10 zestawów komputerowych w ramach programu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego” 2013 rok - skomputeryzowano czynności biblioteczne: katalogowanie ewidencja wypożyczeń I Spotkania autorski z pisarzami, poetami, dziennikarzami, publicystami: Wiolettą Piasecką, Dariuszem Chwiejczakiem, Miłoszem Manasterskim, Ewą Chotomską, Małgorzatą Piekarską, Michałem Ogórkiem, Andrzejem Markiem Grabowskim, Anną Onichmowską, Rafałem Witkiem II Warsztaty dla dzieci „Historia pisma” z Michałem Zawadka III Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki IV Konkursy: „Ex libris bibliotek” „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki” „Tydzień z życia Gminy Załuski”, „Logo Festiwalu Truskawki”, Konkurs na zakładkę do książki „Moja biblioteka, nie mijam - wchodzę” V Kiermasz taniej książki odbywa się dwa razy do roku

13 Gmina Załuski Internet Firma Raxel zamontowała maszty na budynkach w Gminie Załuski. W ten sposób został rozwiązany problem dostępu do Internetu na terenie Gminy. W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy zainteresowani dostępem do Internetu mogą zawierać umowy z wymienioną wyżej Firmą.

14 BEZPIECZEŃSTWO Gmina Załuski współfinansuje Posterunek Policji w Załuskach Od 2010 r. Gmina Załuski ponosi koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku r. Zakup paliwa: zł 2011 r. i 2012 r. Remont pomieszczeń Policji i GOPS: ,63 zł 2013 r. Zakup drukarki do alkotestu: 1 377,99 zł

15 BEZPIECZEŃSTWO Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej i Szpitala w Płońsku rokNazwa zadaniaKwoty 2007Dotacja dla PSP5 000,00 zł 2008Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji do zakupu samochodu osobowego ,00 zł 2008Pomoc finansowa dla PSP w Płońsku4 000,00 zł 2008Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP w Płońsku 8 000,00 zł 2008Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ,00 zł 2011Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego dla PSP w Płońsku ,00 zł 2013Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ,00 zł RAZEM86 000,00 zł

16

17 Gmina Załuski Ochotnicze Straże Pożarne Na terenie gminy Załuski działa 5 jednostek OSP Gmina Załuski finansuje działalność OSP: remonty strażnic, zakup mundurów, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczy, wypłacane są wynagrodzenia dla kierowców, wypłacane są ekwiwalenty za akcje i szkolenia, ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej, koszty usuwania klęsk żywiołowych. OSPPoniesione wydatki Dofinansowanie Lata ,00 zł18 843,00 zł

18 Gmina Załuski Parafie Na terenie Gminy Załuski znajdują się dwie parafie: Kroczewo i Kamienica oraz dwie kaplice: Szczytno (parafia Krysk) Stróżewo (parafia Wrona)

19 Gmina Załuski KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KAMIENICY

20 Gmina Załuski KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KROCZEWIE

21 Gmina Załuski SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

22 Oświata – Inwestycje Naprawa ogrodzenia w ZSO Szczytno, Malowanie kuchni i stołówki w ZSO Szczytno, Malowanie w szkole w Kamienicy, Remont dachu łącznika w Szczytnie, Utwardzenie placu przed szkołą w Stróżewie, Ułożenie chodnika i odprowadzenie wody deszczowej w SP Kamienica, Montaż instalacji odgromowej w szkole w Stróżewie, Wymiana bramy wjazdowej do szkoły w Stróżewie, Wyremontowano łazienki w Szkole w Karolinowie, Wymiana pieca c.o w ZSO Kroczewo Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu RADOSNA SZKOŁA ,83 zł 2010 r.

23 Oświata – Inwestycje Wymiana pieców i remont kotłowni w ZSO Szczytno Remont elewacji szkoły w Szczytnie Remont elewacji w Kamienicy Zakup karuzeli w SP Kamienica Zakup kserokopiarki w SP Stróżewo ,40 zł 2011 r.

24 Oświata – Inwestycje Remont ZSO Kroczewo wraz z przebudową ,18 zł 2012 r ,66 zł 2013 r. Termomodernizacja ZSO Kroczewo

25 Oświata – Inwestycje 2010 r ,83 zł 2011 r ,40 zł 2012 r ,18 zł 2013 r ,66 zł Razem: ,07 zł

26 Oświata – Planowane Inwestycje 2014 r. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Stróżewie wraz z przebudową kotłowni i remontem kanalizacji ,00 zł 2014 r.

27 Oświata - Subwencje ,00 zł Subwencje 2010 r ,00 zł Subwencja 2011 r ,00 zł Subwencja 2013 r ,00 zł RAZEM

28 GMINA ZAŁUSKI Obszary inwestycyjne: Gmina Załuski ma uchwalone Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla 7 miejscowości Ponad 600 ha na terenie Gminy Załuski są to obszary inwestycyjne

29 GMINA ZAŁUSKI Planowanie przestrzenne Wyceny wzrostu wartości nieruchomości Sporządzenie planu dla fragmentów miejscowości Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – łącznie 173 Wydatki na powyższe: ,10 zł

30 GMINA ZAŁUSKI Planowanie przestrzenne Wpływy z opłaty planistycznej: ,20 zł Wpływy z użytkowania wieczystego gruntów gminnych oraz dzierżaw i najmu lokali użytkowych: ,09 zł Dochody z powyższych: ,29 zł

31 Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Załuski: Infrastruktura drogowa Ochrona środowiska Oświata OSP Inwestycje realizowane są tak aby widoczny był równomierny rozwój całej gminy. Dzięki tym inwestycjom poprawiamy swoją pozycję konkurencyjności jako gmina.

32 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. OCHRONA ŚRODOWISKA „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Załuski” umowa od r. do r. Koszt całkowity: ,70 zł Ilość złożonych deklaracji 1483 = 97,6%

33 Wodociąg Gmina Załuski posiada ponad 200 km sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do gospodarstw domowych w 30 sołectwach. W miejscowości Załuski: 2011 r. Koszt: ,41 zł 2013 r. Koszt: ,00 zł

34 Gmina Załuski Gazyfikacja gminy Obecnie „P.B. Gazownia Serwis” zakończyła budowę gazociągu – sieci głównej, biegnącego przez gminę Załuski

35 W latach 2007 – 2013 wykonano przebudowę 31,3 km dróg asfaltowych za kwotę ,00 zł w tym dotacja ,00 zł oraz 2 km dróg żwirowych za kwotę ,00 zł w tym dotacja ,00 zł

36 DROGI 2010 r. Przebudowano 6 odcinków dróg (łącznie 6,1 km we wsiach Kamienica Wygoda, Zdunowo, Falbogi Wielkie, Szczytno, Stare Wrońska i ulica Kroczewo) Kwota: ,15 zł Przebudowa drogi we wsi Słotwin za kwotę ,04 zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR ,00 zł 2011 r. Przebudowa drogi przez wieś Sobole o dł. 980 m Kwota ,92 zł Dotacja ,00 zł FOGR Przebudowa drogi w m. Kamienica o dł m kierunek do p. Tomaszewskich Kwota: ,00 zł

37 DROGI 2012 r. Przebudowa drogi we wsi Naborowo-Parcele o dł. 615 mb Kwota ,84 zł Dotacja z FOGR ,00 zł Przebudowa drogi we wsi Złotopolice o dł m Kwota: ,97 zł 2013 r. Remont drogi we wsi Nowe Olszyny (tłuczniem) na odcinku 800 m Kwota: ,00 zł

38 Współfinansowanie zadań powiatowych drogowych przez gminę Załuski RokNazwa drogiKwota 2007Przebudowa drogi Załuski – Zdunowo – Kamienica - Goławin ,00 zł 2008Przebudowa drogi w miejscowości Słotwin Przebudowa drogi powiatowej Słotwin – Wrońska Przebudowa drogi Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin ,02 zł ,00 zł 2009Przebudowa drogi powiatowej Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin w m. Kamienica , 00 zł 2010Przebudowa dróg: Kamienica – Olszyny – Przyborowice oraz Wrońska Omięciny ,00 zł 2013Budowa chodnika w m. Zdunowo Remont drogi powiatowej Wojny ,00 zł ,00 zł RAZEM ,02 zł

39 Zakup 10 przystanków na drogi gminne. Koszt zł

40 Oświetlenie uliczne: W latach zamontowano 97 opraw oświetlenia ulicznego za kwotę ,00 zł 2012 r. przejęcie oświetlenia wiaduktu w Załuskach, gdzie zamontowane jest 61 opraw (46 parkowych i 15 zwykłych) Rok Koszt oświetlenia ulicznego ,00 zł ,67 zł ,89 zł ,70 zł Razem ,26 zł

41 Każdego roku uzupełniane są znaki drogowe oraz ponoszone są koszty związane z utrzymaniem dróg 2009 – znaków drogowych Koszt: 3 198,00 zł Utrzymanie dróg: koszenie i wycinanie zakrzewień, bieżące utrzymanie dróg, zakup kruszywa, odśnieżanie dróg, ubezpieczenie dróg 2010 – ,20 zł

42 PROMOCJA, KULTURA, SPORT

43 ROZWÓJ SPORTU od 2007 roku Cykl turniejów tenisa stołowego uczniów szkół podstawowych. Cykl turniejów tenisa stołowego strażaków OSP. Turnieje siatkówki dziewczyn i chłopców szkół gimnazjalnych Turnieje piłki nożnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Turniej piłki nożnej o mistrzostwo Gminy Załuski rozgrywany na boiskach w Karolinowie i Zdunowie Biegi przełajowe uczniów szkół podstawowych. Turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Udział reprezentacji Gminy Załuski na Turnieju Miast i Gmin w Bodzanowie.

44 WSPÓŁPRACA GMINY ZAŁUSKI Z LKS „KORONA” KAROLINOWO Współpraca z LKS Korona Karolinowo (drużyna seniorów występująca w B klasie ciechanowskiej) – 25 zawodników Wspólnie z LKS Korona Karolinowo utworzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Załuski (trenuje ok. 50 dzieci)

45 Gmina Załuski Promocja Założona została strona internetowa gminy Załuski

46 Gmina Załuski Promocja LOGO GMINY ZAŁUSKI 2013 i 2014 r. Trwa Rejestracja Logo Gminy Załuski w Urzędzie Patentowym RP

47 Gmina Załuski Promocja Gmina Załuski pozyskała środki z projektu LEADER w wysokości zł Zostały wydane następujące publikacje: Album o gminie Załuski Kalendarze ścienne Folder o ścieżce „Uroczysko Złotopolice” Mapa turystyczna gminy Załuski

48 Gmina Załuski Promocja Wydanie folderu o Gminie Załuski

49 Gmina Załuski Promocja Organizujemy: Szkolenia dla przedsiębiorców i rolników; Konkursy dla mieszkańców i uczniów szkół; Konferencje; Seminaria; Spotkania z mieszkańcami; Festyny; Zawody sportowe; Inne…

50 Gmina Załuski Promocja Uczestniczymy w: Jarmarkach; Konkursach; Festynach; Programach; Zawodach i rozgrywkach sportowych; Szkoleniach; Piknikach; Inne…

51 Gmina Załuski Promocja Piesza ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Uroczysko Złotopolice” – pierwsza taka ścieżka w powiecie

52 Gmina Załuski Promocja Wykonana została „Ekologiczna ścieżka rowerowa” w miejscowości Złotopolice oraz 2 szlaki rowerowe przebiegające przez teren gminy.

53 STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Kobiet Gminy Załuski Stowarzyszenie Kobiet „Karolina” z Karolinowa Towarzystwo Przyjaciół Załusk Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic LKS „Korona” Karolinowo Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Załuskach

54 FESTIWAL TRUSKAWKI – GMINA ZAŁUSKI

55

56 Od 2008 roku gościmy delegacje z Ukrainy 2013 r. na zaproszenie Wójta Gminy Załuski 45-osobowa delegacja doktorantów i inżynierów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii przyjechała do gminy Załuski

57 Gmina Załuski promuje się na wystawach, targach, giełdach – Jarmark jesienny - Poświętne

58 WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI, INSTYTUCJAMI, FIRMAMI

59

60 ORGANIZOWANE SĄ SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW Łącznie w latach odbyło się 39 szkoleń dla rolników

61 SPOTKANIA ORAZ KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

62 Promocja Udział w konkursie Gmina Fair Play Certyfikat Fair Play dla Gminy Załuski

63 PROMOCJA Certyfikat Fair Play dla Gminy Załuski Tytuł gmina fair play ma na celu wyróżnienie i promocję samorządów przyjaznych inwestorom, gmin które stale rozwijają infrastrukturę, współpracują z lokalnym biznesem, są otwarte na różne inicjatywy, wdrażają nowe standardy i promują zrównoważony rozwój. Certyfikat i tytuł „Gmina Fair Play” daje nam możliwość prezentowania informacji w wydawnictwach dla przedsiębiorców w Polsce i za granicą. Daje przedsiębiorcom wiedzę, że w naszej gminie jest przyjazna inwestorom administracja. Wskazuje nam, co trzeba w gminie udoskonalić.

64 Promocja r Strona internetowa Gminy Załuski została wyróżniona w Plebiscycie "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu" w kategorii "Najlepsza strona www na Mazowszu w 2011 roku”

65 Promocja – 2012 r. Gmina Załuski uzyskała tytuł "Mazowieckiej gminy na 5!" w rankingu przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

66 Promocja – 2013 r. Certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych dla Gminy Załuski Uzyskanie wyróżnienia w konkursie EURO GMINA

67 Dotacja celowa z PROW ,53 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań (7 ramowy program) ,48 zł Darowizny na promocję gminy ,00 zł

68 Kwota środków pozyskanych z zewnątrz ,01 zł

69 ,58 zł Wydatki Promocja 2013 r ,01 zł Środki pozyskane ,57 zł Kwota z budżetu gminy

70

71 PROJEKTY UNII EUROPEJSKIJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAŁUSKI

72 GMINA ZAŁUSKI – 2010 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (207 szt.) – I etap Koszt całkowity: ,00 zł Dotacja z UE: ,00 zł Środki własne: ,00 zł w tym ok ,00 zł wpłaty od mieszkańców

73 GMINA ZAŁUSKI – 2010 r. Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Karolinowo Koszt całkowity: ,14 zł Dotacja z UE: ,00 zł Środki własne: ,14 zł

74 GMINA ZAŁUSKI – 2008r r. Człowiek Najlepsza Inwestycja – Projekt Realizowany przez GOPS z programu PO KL Koszt całkowity: ,56 zł Dotacja z UE: ,23 zł Środki własne: ,33 zł

75 GMINA ZAŁUSKI – 2010/2011 r. „Zagrajmy o sukces” Projekt z PO KL 2007 – 2013 realizowany w szkołach: ZSO Szczytno i ZSO Kroczewo – w sumie: 780 h Koszt całkowity: ,00 zł Dotacja z UE: ,00 zł Środki własne: ,00 zł

76 GMINA ZAŁUSKI – 2011 r. „Uczę się dla siebie” Projekt realizowany w szkołach z programu PO KL Koszt całkowity: ,50 zł Dotacja z UE: ,00 zł Środki własne: ,50 zł (wkład niepieniężny)

77 GMINA ZAŁUSKI – 2012r r. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Załuski” Koszt całkowity: ,00 zł Projekt w 100% realizowany z UE REZULTATY: zakup 170 komputerów: 100 dla mieszkańców 70 dla 7 instytucji – świetlic

78 GMINA ZAŁUSKI – 2011r r. „Festiwal Truskawki” Koszt całkowity: ,67 zł Dotacja z UE: ,53 zł Środki własne: ,14zł Na 2014 rok została podpisana umowa z UM na kwotę: ,18 zł Koszt całkowity: ,85 zł

79 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. „Odnowa Centrum Miejscowości Wojny” Koszt całkowity: ,31 zł Dotacja z UE: ,25 zł Środki własne: ,06 zł

80 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. „Rewitalizacja miejscowości Załuski” Koszt całkowity: ,65 zł Dotacja z UE: ,22 zł Środki własne: ,44 zł

81 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw na terenie mazowieckiej wsi, mieszkańcom i turystom Gminy Załuski” Koszt całkowity: ,00 zł Dotacja z UE: ,47 zł Środki własne: 9 331,53 zł

82 GMINA ZAŁUSKI – 2012r r. „Rozwój e-administracji w samorządach województwa mazowieckiego” Koszt całkowity: ,00 zł Środki własne: ,00 zł „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Koszt całkowity: ,00 zł Przekazanie sprzętu do UG o wartości: ,52 zł Środki własne: ,00 zł

83 GMINA ZAŁUSKI – 2012r r. 36 miesięcy Projekt międzynarodowy „ROKWOOD” Dotacja z UE w 2013 r ,48 zł Dotacja z UE w 2014 r. – ,48 zł W projekcie bierze udział 20 partnerów z 6 państw Unii Europejskiej ( w tym 3 partnerów z Polski łącznie z Gminą Załuski) Project ROKWOOD czyli Europejskie regiony wspierania innowacji na rzecz zrównoważonej produkcji i efektywnego wykorzystania biomasy drzewnej. Projekt ma na celu identyfikację odpowiednich tematów/problemów badawczych, takich jak istniejące polityki regionalne w dziedzinie Rozwoju Badań i Technologii planów, aktywności, oraz podmiotów regionalnych, które zajmują się produkcją biomasy z drewna.

84 GMINA ZAŁUSKI 2010 – 2013 Zrealizowane Projekty z UE Wartość zrealizowanych projektów ,31 zł Środki z UE ,18 zł Środki z budżetu gminy ,13 zł

85 GMINA ZAŁUSKI 2010 – 2013 Zrealizowane Projekty z UE

86 GMINA ZAŁUSKI r. Planowane Projekty „Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach” Koszt całkowity: ,86 zł Dotacje z UE: ,65 zł Środki własne: ,21zł

87 GMINA ZAŁUSKI r. Planowane Projekty „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – II etap” planowane 110 szt. Koszt całkowity: ,39 zł Dotacje z UE: ,44 zł Środki własne: ,95 zł

88 GMINA ZAŁUSKI r. Planowane Projekty „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska” Koszt całkowity: ,68 zł Dotacje z UE: ,23 zł Środki własne: ,45 zł

89 BUDŻET GMINY ZAŁUSKI - DOCHODY

90 BUDŻET GMINY ZAŁUSKI - WYDATKI

91 Zadłużenie Gminy Załuski

92 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotowała: Ilona Szulborska Inspektor ds. promocji luty 2014 rok


Pobierz ppt "2010 - 2014. DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia 31.12.2013 r. OgółemMężczyznKobiet 566927792890 Lata 2007-2013 Urodzenia342 Małżeństwa204."

Podobne prezentacje


Reklamy Google