Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 - 2014. DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia 31.12.2013 r. OgółemMężczyznKobiet 566927792890 Lata 2007-2013 Urodzenia342 Małżeństwa204.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 - 2014. DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia 31.12.2013 r. OgółemMężczyznKobiet 566927792890 Lata 2007-2013 Urodzenia342 Małżeństwa204."— Zapis prezentacji:

1 2010 - 2014

2

3 DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia 31.12.2013 r. OgółemMężczyznKobiet 566927792890 Lata 2007-2013 Urodzenia342 Małżeństwa204 Zgony385 Zameldowania254 Wymeldowania270 Zameldowania na pobyt czasowy – obywatele polscy 192 Zameldowania na pobyt czasowy - cudzoziemcy 2 429

4 Urząd Gminy Załuski 2012 rok Remont budynku – docieplenie, elewacja oraz wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe (wymiana pieca) Całkowity koszt: 706 956,91 zł WFOŚiGW pożyczka: 296 000,00 zł

5 Urząd Gminy Załuski Ilość pism, wniosków i podań wpływających do Urzędu Gminy w latach 2010 – 2013 W formie papierowej W formie elektronicznej 2010 rok6 2181017 2011 rok6 6651120 2012 rok6 9241100 2013 rok8 0641030 Razem27 8714 267 Razem: 32 138

6 Urząd Gminy Załuski Ilość stanowisk urzędniczych Stanowiska urzędnicze Stanowiska pomocnicze Dofinansowanie z PUP 2010 rok235 2011 rok233 2012 rok252 2013 rok281 Od 2011 r. - 6 pracowników współfinansowanych jest z projektu UE „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego” Od 2013 r. - 3 pracowników współfinansowanych jest z projektu „ROKWOOD”

7 Gmina Załuski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach

8 Gmina Załuski Fundusz alimentacyjny 2010201120122013 Liczba świadczeń533565604619 Wydatki w zł170 964,00204 318,00229431,00243 005,00

9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach Formy udzielonych świadczeń 2010201120122013 Ilość osób KwotaIlość osób KwotaIlość osób KwotaIlość osób Kwota ZASIŁKI STAŁE1653.169,001552.568,001459.163,001468.222,00 ZASIŁKI OKRESOWE 1312.164,001412.756,001712.437,001810.989,00 ZASIŁKI CELOWE 12565.959,0012364.224,0012364.852,0014674.278,00 SPECJALISTYC ZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 213.392,00216.835,00218.000,0018.208,00 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 244.376,00249.892,00252.923,00367.036,00 DOŻYWIANIE14855.604,0017972.388,00208101.381,00234106.582,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE WŁASNE 643.865,00743.991,00838.933,00639.138,00

10 Gmina Załuski Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ilość założonych niebieskich kart 2011 20122013 RAZEM 7913 Bank Żywności Od 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Bankiem Żywności w Ciechanowie. Z produktów spożywczych pozyskanych z Banku Żywności w 2013 r. z terenu Gminy Załuski skorzystały 152 rodziny w tym 525 osób. Bank Żywności przekazał 9.876,6 kg produktów spożywczych, (w tym 704,20 kg jako produkty dodatkowe serki, napoje, twarogi itp.

11 Gmina Załuski Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach KsięgozbiórAudiobookiCzytelnicyWypożyczenia 10 646634226 467

12 Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach 2010 rok - zakup mebli bibliotecznych - 22 279,00 zł 2011 rok - remont biblioteki – 20 833,00 zł 2012 rok - wyposażenie w 10 zestawów komputerowych w ramach programu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego” 2013 rok - skomputeryzowano czynności biblioteczne: katalogowanie ewidencja wypożyczeń I Spotkania autorski z pisarzami, poetami, dziennikarzami, publicystami: Wiolettą Piasecką, Dariuszem Chwiejczakiem, Miłoszem Manasterskim, Ewą Chotomską, Małgorzatą Piekarską, Michałem Ogórkiem, Andrzejem Markiem Grabowskim, Anną Onichmowską, Rafałem Witkiem II Warsztaty dla dzieci „Historia pisma” z Michałem Zawadka III Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki IV Konkursy: „Ex libris bibliotek” „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki” „Tydzień z życia Gminy Załuski”, „Logo Festiwalu Truskawki”, Konkurs na zakładkę do książki „Moja biblioteka, nie mijam - wchodzę” V Kiermasz taniej książki odbywa się dwa razy do roku

13 Gmina Załuski Internet Firma Raxel zamontowała maszty na budynkach w Gminie Załuski. W ten sposób został rozwiązany problem dostępu do Internetu na terenie Gminy. W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy zainteresowani dostępem do Internetu mogą zawierać umowy z wymienioną wyżej Firmą.

14 BEZPIECZEŃSTWO Gmina Załuski współfinansuje Posterunek Policji w Załuskach Od 2010 r. Gmina Załuski ponosi koszty ogrzewania i energii elektrycznej budynku. 2010 r. Zakup paliwa: 1 500 zł 2011 r. i 2012 r. Remont pomieszczeń Policji i GOPS: 55 818,63 zł 2013 r. Zakup drukarki do alkotestu: 1 377,99 zł

15 BEZPIECZEŃSTWO Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej i Szpitala w Płońsku rokNazwa zadaniaKwoty 2007Dotacja dla PSP5 000,00 zł 2008Dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej Policji do zakupu samochodu osobowego 37 000,00 zł 2008Pomoc finansowa dla PSP w Płońsku4 000,00 zł 2008Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP w Płońsku 8 000,00 zł 2008Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 12 000,00 zł 2011Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego dla PSP w Płońsku 10 000,00 zł 2013Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku 10 000,00 zł RAZEM86 000,00 zł

16

17 Gmina Załuski Ochotnicze Straże Pożarne Na terenie gminy Załuski działa 5 jednostek OSP Gmina Załuski finansuje działalność OSP: remonty strażnic, zakup mundurów, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczy, wypłacane są wynagrodzenia dla kierowców, wypłacane są ekwiwalenty za akcje i szkolenia, ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej, koszty usuwania klęsk żywiołowych. OSPPoniesione wydatki Dofinansowanie Lata 2010 - 2013672 294,00 zł18 843,00 zł

18 Gmina Załuski Parafie Na terenie Gminy Załuski znajdują się dwie parafie: Kroczewo i Kamienica oraz dwie kaplice: Szczytno (parafia Krysk) Stróżewo (parafia Wrona)

19 Gmina Załuski KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KAMIENICY

20 Gmina Załuski KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W KROCZEWIE

21 Gmina Załuski SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

22 Oświata – Inwestycje Naprawa ogrodzenia w ZSO Szczytno, Malowanie kuchni i stołówki w ZSO Szczytno, Malowanie w szkole w Kamienicy, Remont dachu łącznika w Szczytnie, Utwardzenie placu przed szkołą w Stróżewie, Ułożenie chodnika i odprowadzenie wody deszczowej w SP Kamienica, Montaż instalacji odgromowej w szkole w Stróżewie, Wymiana bramy wjazdowej do szkoły w Stróżewie, Wyremontowano łazienki w Szkole w Karolinowie, Wymiana pieca c.o w ZSO Kroczewo Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu RADOSNA SZKOŁA 300 479,83 zł 2010 r.

23 Oświata – Inwestycje Wymiana pieców i remont kotłowni w ZSO Szczytno Remont elewacji szkoły w Szczytnie Remont elewacji w Kamienicy Zakup karuzeli w SP Kamienica Zakup kserokopiarki w SP Stróżewo 440 410,40 zł 2011 r.

24 Oświata – Inwestycje Remont ZSO Kroczewo wraz z przebudową 331 797,18 zł 2012 r. 231 639,66 zł 2013 r. Termomodernizacja ZSO Kroczewo

25 Oświata – Inwestycje 2010 r. 300 479,83 zł 2011 r. 440 410,40 zł 2012 r. 331 797,18 zł 2013 r. 231 639,66 zł Razem: 1 304 327,07 zł

26 Oświata – Planowane Inwestycje 2014 r. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Stróżewie wraz z przebudową kotłowni i remontem kanalizacji. 335 000,00 zł 2014 r.

27 Oświata - Subwencje 326 500,00 zł Subwencje 2010 r. 472 669,00 zł Subwencja 2011 r. 335 000,00 zł Subwencja 2013 r. 1 134 169,00 zł RAZEM

28 GMINA ZAŁUSKI Obszary inwestycyjne: Gmina Załuski ma uchwalone Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla 7 miejscowości Ponad 600 ha na terenie Gminy Załuski są to obszary inwestycyjne

29 GMINA ZAŁUSKI Planowanie przestrzenne 2010-2013 Wyceny wzrostu wartości nieruchomości Sporządzenie planu dla fragmentów miejscowości Opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – łącznie 173 Wydatki na powyższe: 223 213,10 zł

30 GMINA ZAŁUSKI Planowanie przestrzenne 2010-2013 Wpływy z opłaty planistycznej: 272 485,20 zł Wpływy z użytkowania wieczystego gruntów gminnych oraz dzierżaw i najmu lokali użytkowych: 360 242,09 zł Dochody z powyższych: 632 727,29 zł

31 Zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Załuski: Infrastruktura drogowa Ochrona środowiska Oświata OSP Inwestycje realizowane są tak aby widoczny był równomierny rozwój całej gminy. Dzięki tym inwestycjom poprawiamy swoją pozycję konkurencyjności jako gmina.

32 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. OCHRONA ŚRODOWISKA „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Załuski” umowa od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Koszt całkowity: 388 312,70 zł Ilość złożonych deklaracji 1483 = 97,6%

33 Wodociąg Gmina Załuski posiada ponad 200 km sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 1 800 gospodarstw domowych w 30 sołectwach. W miejscowości Załuski: 2011 r. Koszt: 35 897,41 zł 2013 r. Koszt: 37 600,00 zł

34 Gmina Załuski Gazyfikacja gminy Obecnie „P.B. Gazownia Serwis” zakończyła budowę gazociągu – sieci głównej, biegnącego przez gminę Załuski

35 W latach 2007 – 2013 wykonano przebudowę 31,3 km dróg asfaltowych za kwotę 8 875 200,00 zł w tym dotacja 3 510 200,00 zł oraz 2 km dróg żwirowych za kwotę 244 900,00 zł w tym dotacja 110 000,00 zł

36 DROGI 2010 r. Przebudowano 6 odcinków dróg (łącznie 6,1 km we wsiach Kamienica Wygoda, Zdunowo, Falbogi Wielkie, Szczytno, Stare Wrońska i ulica Kroczewo) Kwota: 1 760 301,15 zł Przebudowa drogi we wsi Słotwin za kwotę 166 650,04 zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z FOGR 67 000,00 zł 2011 r. Przebudowa drogi przez wieś Sobole o dł. 980 m Kwota 187 560,92 zł Dotacja 58 000,00 zł FOGR Przebudowa drogi w m. Kamienica o dł. 1000 m kierunek do p. Tomaszewskich Kwota: 20 000,00 zł

37 DROGI 2012 r. Przebudowa drogi we wsi Naborowo-Parcele o dł. 615 mb Kwota 245 184,84 zł Dotacja z FOGR 50 000,00 zł Przebudowa drogi we wsi Złotopolice o dł. 1822 m Kwota: 631 978,97 zł 2013 r. Remont drogi we wsi Nowe Olszyny (tłuczniem) na odcinku 800 m Kwota: 56 000,00 zł

38 Współfinansowanie zadań powiatowych drogowych przez gminę Załuski RokNazwa drogiKwota 2007Przebudowa drogi Załuski – Zdunowo – Kamienica - Goławin 40 000,00 zł 2008Przebudowa drogi w miejscowości Słotwin Przebudowa drogi powiatowej Słotwin – Wrońska Przebudowa drogi Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin 10 839,02 zł 20 000,00 zł 2009Przebudowa drogi powiatowej Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin w m. Kamienica 80 000, 00 zł 2010Przebudowa dróg: Kamienica – Olszyny – Przyborowice oraz Wrońska Omięciny 34 762,00 zł 2013Budowa chodnika w m. Zdunowo Remont drogi powiatowej Wojny 71 000,00 zł 57 000,00 zł RAZEM333 601,02 zł

39 Zakup 10 przystanków na drogi gminne. Koszt 25 200 zł

40 Oświetlenie uliczne: W latach 2006 -2013 zamontowano 97 opraw oświetlenia ulicznego za kwotę 289 600,00 zł 2012 r. przejęcie oświetlenia wiaduktu w Załuskach, gdzie zamontowane jest 61 opraw (46 parkowych i 15 zwykłych) Rok Koszt oświetlenia ulicznego 2010160 652,00 zł 2011111 097,67 zł 2012196 815,89 zł 2013178 182,70 zł Razem646 748,26 zł

41 Każdego roku uzupełniane są znaki drogowe oraz ponoszone są koszty związane z utrzymaniem dróg 2009 – 2013 69 znaków drogowych Koszt: 3 198,00 zł Utrzymanie dróg: koszenie i wycinanie zakrzewień, bieżące utrzymanie dróg, zakup kruszywa, odśnieżanie dróg, ubezpieczenie dróg 2010 – 2013 1 017 049,20 zł

42 PROMOCJA, KULTURA, SPORT

43 ROZWÓJ SPORTU od 2007 roku Cykl turniejów tenisa stołowego uczniów szkół podstawowych. Cykl turniejów tenisa stołowego strażaków OSP. Turnieje siatkówki dziewczyn i chłopców szkół gimnazjalnych Turnieje piłki nożnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Turniej piłki nożnej o mistrzostwo Gminy Załuski rozgrywany na boiskach w Karolinowie i Zdunowie Biegi przełajowe uczniów szkół podstawowych. Turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Udział reprezentacji Gminy Załuski na Turnieju Miast i Gmin w Bodzanowie.

44 WSPÓŁPRACA GMINY ZAŁUSKI Z LKS „KORONA” KAROLINOWO Współpraca z LKS Korona Karolinowo (drużyna seniorów występująca w B klasie ciechanowskiej) – 25 zawodników Wspólnie z LKS Korona Karolinowo utworzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Załuski (trenuje ok. 50 dzieci)

45 Gmina Załuski Promocja Założona została strona internetowa gminy Załuski www.zaluski.pl

46 Gmina Załuski Promocja LOGO GMINY ZAŁUSKI 2013 i 2014 r. Trwa Rejestracja Logo Gminy Załuski w Urzędzie Patentowym RP

47 Gmina Załuski Promocja Gmina Załuski pozyskała środki z projektu LEADER w wysokości 58 000 zł Zostały wydane następujące publikacje: Album o gminie Załuski Kalendarze ścienne Folder o ścieżce „Uroczysko Złotopolice” Mapa turystyczna gminy Załuski

48 Gmina Załuski Promocja Wydanie folderu o Gminie Załuski

49 Gmina Załuski Promocja Organizujemy: Szkolenia dla przedsiębiorców i rolników; Konkursy dla mieszkańców i uczniów szkół; Konferencje; Seminaria; Spotkania z mieszkańcami; Festyny; Zawody sportowe; Inne…

50 Gmina Załuski Promocja Uczestniczymy w: Jarmarkach; Konkursach; Festynach; Programach; Zawodach i rozgrywkach sportowych; Szkoleniach; Piknikach; Inne…

51 Gmina Załuski Promocja Piesza ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Uroczysko Złotopolice” – pierwsza taka ścieżka w powiecie

52 Gmina Załuski Promocja Wykonana została „Ekologiczna ścieżka rowerowa” w miejscowości Złotopolice oraz 2 szlaki rowerowe przebiegające przez teren gminy.

53 STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Kobiet Gminy Załuski Stowarzyszenie Kobiet „Karolina” z Karolinowa Towarzystwo Przyjaciół Załusk Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic LKS „Korona” Karolinowo Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Załuskach

54 FESTIWAL TRUSKAWKI – GMINA ZAŁUSKI

55

56 Od 2008 roku gościmy delegacje z Ukrainy 2013 r. na zaproszenie Wójta Gminy Załuski 45-osobowa delegacja doktorantów i inżynierów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii przyjechała do gminy Załuski

57 Gmina Załuski promuje się na wystawach, targach, giełdach – Jarmark jesienny - Poświętne

58 WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI, INSTYTUCJAMI, FIRMAMI

59

60 ORGANIZOWANE SĄ SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW Łącznie w latach 2009-2013 odbyło się 39 szkoleń dla rolników

61 SPOTKANIA ORAZ KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

62 Promocja Udział w konkursie Gmina Fair Play Certyfikat Fair Play dla Gminy Załuski

63 PROMOCJA Certyfikat Fair Play dla Gminy Załuski Tytuł gmina fair play ma na celu wyróżnienie i promocję samorządów przyjaznych inwestorom, gmin które stale rozwijają infrastrukturę, współpracują z lokalnym biznesem, są otwarte na różne inicjatywy, wdrażają nowe standardy i promują zrównoważony rozwój. Certyfikat i tytuł „Gmina Fair Play” daje nam możliwość prezentowania informacji w wydawnictwach dla przedsiębiorców w Polsce i za granicą. Daje przedsiębiorcom wiedzę, że w naszej gminie jest przyjazna inwestorom administracja. Wskazuje nam, co trzeba w gminie udoskonalić.

64 Promocja - 2011 r Strona internetowa Gminy Załuski została wyróżniona w Plebiscycie "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu" w kategorii "Najlepsza strona www na Mazowszu w 2011 roku”

65 Promocja – 2012 r. Gmina Załuski uzyskała tytuł "Mazowieckiej gminy na 5!" w rankingu przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie

66 Promocja – 2013 r. Certyfikat Europejski Rejestr Renomowanych dla Gminy Załuski Uzyskanie wyróżnienia w konkursie EURO GMINA

67 Dotacja celowa z PROW 2007-2013 46 698,53 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań (7 ramowy program) 56 070,48 zł Darowizny na promocję gminy 24 1 09,00 zł

68 Kwota środków pozyskanych z zewnątrz 126 878,01 zł

69 170 877,58 zł Wydatki Promocja 2013 r. 126 878,01 zł Środki pozyskane 50 758,57 zł Kwota z budżetu gminy

70

71 PROJEKTY UNII EUROPEJSKIJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAŁUSKI

72 GMINA ZAŁUSKI – 2010 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (207 szt.) – I etap Koszt całkowity: 2 812 826,00 zł Dotacja z UE: 1 729 196,00 zł Środki własne: 1 083 630,00 zł w tym ok. 400 000,00 zł wpłaty od mieszkańców

73 GMINA ZAŁUSKI – 2010 r. Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Karolinowo Koszt całkowity: 857 569,14 zł Dotacja z UE: 402 700,00 zł Środki własne: 454 869,14 zł

74 GMINA ZAŁUSKI – 2008r. - 2011r. Człowiek Najlepsza Inwestycja – Projekt Realizowany przez GOPS z programu PO KL 2007 - 2013 Koszt całkowity: 370 524,56 zł Dotacja z UE: 331 619,23 zł Środki własne: 38 905,33 zł

75 GMINA ZAŁUSKI – 2010/2011 r. „Zagrajmy o sukces” Projekt z PO KL 2007 – 2013 realizowany w szkołach: ZSO Szczytno i ZSO Kroczewo – w sumie: 780 h Koszt całkowity: 83 966,00 zł Dotacja z UE: 48 966,00 zł Środki własne: 35 000,00 zł

76 GMINA ZAŁUSKI – 2011 r. „Uczę się dla siebie” Projekt realizowany w szkołach z programu PO KL 2007-2013 Koszt całkowity: 816 146,50 zł Dotacja z UE: 790 634,00 zł Środki własne: 25 512,50 zł (wkład niepieniężny)

77 GMINA ZAŁUSKI – 2012r. - 2014r. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Załuski” Koszt całkowity: 1 741 250,00 zł Projekt w 100% realizowany z UE REZULTATY: zakup 170 komputerów: 100 dla mieszkańców 70 dla 7 instytucji – świetlic

78 GMINA ZAŁUSKI – 2011r. - 2013r. „Festiwal Truskawki” Koszt całkowity: 178 173,67 zł Dotacja z UE: 69 739,53 zł Środki własne: 108 434,14zł Na 2014 rok została podpisana umowa z UM na kwotę: 48 416,18 zł Koszt całkowity: 72 724,85 zł

79 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. „Odnowa Centrum Miejscowości Wojny” Koszt całkowity: 601 724,31 zł Dotacja z UE: 354 485,25 zł Środki własne: 247 239,06 zł

80 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. „Rewitalizacja miejscowości Załuski” Koszt całkowity: 316 056,65 zł Dotacja z UE: 164 986,22 zł Środki własne: 151 070,44 zł

81 GMINA ZAŁUSKI – 2013 r. „Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu poprzez budowę placu zabaw na terenie mazowieckiej wsi, mieszkańcom i turystom Gminy Załuski” Koszt całkowity: 31 105,00 zł Dotacja z UE: 21 773,47 zł Środki własne: 9 331,53 zł

82 GMINA ZAŁUSKI – 2012r. - 2013r. „Rozwój e-administracji w samorządach województwa mazowieckiego” Koszt całkowity: 9 000.000,00 zł Środki własne: 19 830,00 zł „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Koszt całkowity: 27 000 000,00 zł Przekazanie sprzętu do UG o wartości: 56 708,52 zł Środki własne: 13 440,00 zł

83 GMINA ZAŁUSKI – 2012r. - 2015r. 36 miesięcy Projekt międzynarodowy „ROKWOOD” Dotacja z UE w 2013 r. - 56 070,48 zł Dotacja z UE w 2014 r. – 56 070,48 zł W projekcie bierze udział 20 partnerów z 6 państw Unii Europejskiej ( w tym 3 partnerów z Polski łącznie z Gminą Załuski) Project ROKWOOD czyli Europejskie regiony wspierania innowacji na rzecz zrównoważonej produkcji i efektywnego wykorzystania biomasy drzewnej. Projekt ma na celu identyfikację odpowiednich tematów/problemów badawczych, takich jak istniejące polityki regionalne w dziedzinie Rozwoju Badań i Technologii planów, aktywności, oraz podmiotów regionalnych, które zajmują się produkcją biomasy z drewna.

84 GMINA ZAŁUSKI 2010 – 2013 Zrealizowane Projekty z UE Wartość zrealizowanych projektów 7 978 191,31 zł Środki z UE 5 824 199,18 zł Środki z budżetu gminy 2 187 262,13 zł

85 GMINA ZAŁUSKI 2010 – 2013 Zrealizowane Projekty z UE

86 GMINA ZAŁUSKI - 2014 r. Planowane Projekty „Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smulskach” Koszt całkowity: 349 027,86 zł Dotacje z UE: 206 870,65 zł Środki własne: 142 157,21zł

87 GMINA ZAŁUSKI - 2014 r. Planowane Projekty „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – II etap” planowane 110 szt. Koszt całkowity: 2 105 392,39 zł Dotacje z UE: 1 243 902,44 zł Środki własne: 861 489,95 zł

88 GMINA ZAŁUSKI - 2014 r. Planowane Projekty „Modernizacja istniejącego boiska wraz z utworzeniem kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Nowe Wrońska” Koszt całkowity: 486 065,68 zł Dotacje z UE: 314 502,23 zł Środki własne: 171 563,45 zł

89 BUDŻET GMINY ZAŁUSKI - DOCHODY

90 BUDŻET GMINY ZAŁUSKI - WYDATKI

91 Zadłużenie Gminy Załuski

92 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przygotowała: Ilona Szulborska Inspektor ds. promocji luty 2014 rok


Pobierz ppt "2010 - 2014. DEMOGRAFIA Ludność Gminy Załuski: dane z dnia 31.12.2013 r. OgółemMężczyznKobiet 566927792890 Lata 2007-2013 Urodzenia342 Małżeństwa204."

Podobne prezentacje


Reklamy Google