Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku

2 Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku

3 Planowany obszar inwestycyjny. Opata Rybińskiego GDAŃSK Oliwa Dz.ew.nr: 227/4, 228, 230,231/3, 231/4, 239, 253/12, 253/14, 253/16, 253/17 z obrębu 006 Nieruchomość gruntowa zabudowana: Stary i Nowy Pałac Opatów Spichlerz Opacki Wozownia Palmiarnia Przeznaczenie terenu zgodne z mpzp nr 0236: „ Oliwa Górna rejon Zespołu Pocysterskiego II w mieście Gdańsku ” Plan miejscowy uchwalony 30 października 2008r. Tereny zieleni urządzonej: kultura, gastronomia, sezonowe ogródki gastronomiczne Park Oliwski podlega PWKZ 1 – Rotunda 2- Budynek murowany Palmiarni 3 – Obszar partycypacji firm ogrodniczych 4 - Groty szeptów 5- Brama główna 6 - Kładki do przebudowy Powierzchnia – ok. 11 ha

4 Planowany obszar inwestycyjny. Opata Rybińskiego GDAŃSK Oliwa Stan własności osoby fizyczne i osoby prawne spółki, inne podmioty ewidencyjne Skarb Państwa osoby fizyczne Skarb Państwa, Urząd Marszałkowski Kościoły, związki wyznaniowe Gmina Miasta Gdańska

5 Plan z II poł. XVIII w.. Plan z 1927 r. Plan Saltzmanna z 1792 r. Rys historyczny Rys historyczny. Opata Rybińskiego GDAŃSK Oliwa Najstarszy zachowany plan z I poł. XVII w. Plan z 1920 r.

6 Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku Oranżeria zachowuje swoją formę prawdopodobnie do 1954 r., kiedy to wybudowano wieloboczną rotundę palmiarni, przebudowaną następnie w latach 70-tych. Dawne szklarnie stanowią obecnie zaplecze gospodarcze oraz tymczasowe budynki gospodarcze Palmiarnia po 1954 r. Szklarnie i inspekty (ok.1948 r.) Alpinarium i palmiarnia (ok.1948 r) Palmiarnia obecnie

7 Rys historyczny Rys historyczny. Opata Rybińskiego GDAŃSK Oliwa Plan parku opackiego w Oliwie. Obecne przeznaczenie. 1 – stary pałac, mieszkania służbowe, 2 – nowy pałac, 3 – Muzeum Narodowe (Oddział Etnografii), 4 – Wozownia, składnica PWKZ (odtworzenie Elysium), 5 – Palmiarnia z Rotundą, 6 – alpinarium, 7 – wodospad, 8 – ogrodzenie parku

8 Kalendariumdziałań inwestycyjnych Kalendarium działań inwestycyjnych Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku Publiczny Park Miejski w Oliwie Budowa Rotundy Rzeźby w Parku Oliwskim Ogrodzenie Parku Studium układu komunikacji Studium gospodarki cieplnej i iluminacji parku Przebudowa Palmiarni. Część oszklona Rekonstrukcja bramy głównej i nawierzchni ciągów pieszych w parku Odtworzenie altany parkowej Remont dachów i elewacji Palmiarni budynek murowany Palmiarni, budynek Rotundy Rewaloryzacja południowo – zachodniej części parku

9 Kalendarium działań remontowych i modernizacyjnych Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku Restauracja muru ogrodzenia Parku Oliwskiego Rozbudowa części botanicznej Parku Oliwskiego Rozbudowa rotundy Palmiarni Remont grot szeptów, Renowacja głównej bramy wejściowej Rozbiórka zaplecza i ogrodzenia Droga dojazdowa do Parku od strony ul. Grunwaldzkiej Koncepcja programowo- przestrzenna zagospodarowania Parku Oliwskiego i Palmiarni 200 8

10 Struktura przedsięwzięcia. Warianty realizacji zadania Struktura przedsięwzięcia. Warianty realizacji zadania. Zakres możliwy Remont groty szeptów Rozbudowa Rotundy Palmiarni Remont i rozbudowa oranżerii Rewaloryzacja fragmentów parku Zakres maksymalny Remont groty szeptów Remont i rozbudowa budynków Palmiarni Rewaloryzacja całego obszaru parku z odtworzeniem historycznego układu parku Rewaloryzacja Pałacu Opatów i Wozowni Odtworzenie Elysium Zakres minimalny Remont groty szeptów Renowacja głównej bramy wejściowej Altana i brama w stylu japońskim Rozbudowa/podniesienie Rotundy Palmiarni Rewaloryzacja fragmentów parku mln zł mln zł

11 Finansowanie zadania. W Wieloletnim Planie Przedsięwzięć Inwestycyjnych na lata 2016 – 2023 na zadanie pn.: Rewaloryzacja Parku Oliwskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 56 mln zł, w tym:  środki własne budżetu Miasta - 28 mln zł  środki zewnętrzne 28 mln zł – PPP, dotacje unijne, RPO Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku

12 Finansowanie zadania. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku

13 Harmonogram działań planowanych przez ZDIZ w Parku Oliwskim 2016 IV-VI VI-XIIVI-IX Partycypacja firm ogrodniczych związanych z budową i konserwacją terenów zieleni w utrzymaniu parku Przebudowa trzech kładek w Parku Oliwskim Wprowadzenie pawi Renowacja bramy głównej , , , ,00

14 Partycypacja prywatnych firm ogrodniczych oraz związanych z budową i konserwacją zieleni w utrzymaniu Parku Oliwskiego – projekt zainicjowany przez Dział Utrzymania Zieleni ZDiZ w Gdańsku

15 Partycypacja prywatnych firm ogrodniczych w utrzymaniu parku Obsadzenie rabaty bylinowej przy murze w „ogrodzie jordanowskim” wraz z nawodnieniem

16 Partycypacja prywatnych firm ogrodniczych w utrzymaniu parku Obsadzenie krzewami fragmentu parku od strony ulicy J. Opata Rybińskiego wraz z nawodnieniem i renowacją trawników

17 Partycypacja prywatnych firm ogrodniczych w utrzymaniu parku Ogród „ E.J. Znamińscy Zawory 28, Zawory Drago Sp.j.– automatyczne systemy nawadniające ul. Kartuska 370, Gdańsk PPU „Zieleń” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk WT „Bonsai” sp. z. o.o. ul. Hausbrandta 29, Gdańsk Szkółka Drzew i Krzewów „Dendron” sp. z o.o. ul. Bysewska 37, Gdańsk FIRMY, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

18 Wprowadzenie pawi do Parku Oliwskiego Przykład z Lublina- 5 szt. pawi wprowadzono w 2014r Woliera dla pawi w Ogrodzie Saskim w Lublinie, 2015 r.

19 Wprowadzenie pawi do Parku Oliwskiego Koszty wprowadzenia pawi do Parku Oliwskiego w Gdańsku - zakup ptaków (5 szt., ok zł) - woliera (ok zł) -roczny koszt utrzymania wraz z opieką weterynaryjną i opiekunem dla ptaków (ok zł) Razem ok zł Ogród Saski w Lublinie, 2015r

20 Wprowadzenie pawi do Parku Oliwskiego Uwarunkowania Powiatowego Lekarza Weterynarii i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wprowadzenia pawi: zapewnienie ptakom schronienia „kurnika” – woliery z zapleczem hodowlanym usuwanie odchodów ptaków na bieżąco Zagrożenia: kradzież migracja drapieżników (lisów) do parku z sąsiednich terenów zieleni zagrożenie dla mieszkańców pojawieniem się lisów w parku Dyrektor ZOO w Gdańsku Pan Michał Targowski sugeruje sprowadzenie pawi pochodzących z wolnej hodowli, aby poradziły sobie przed naturalnymi drapieżnikami. Niezbędna na początek jest jednak woliera aby ptaki miały zapewnione schronienie i mogły powoli przyzwyczajać się do swobodnych spacerów po parku. Ptaki te powinny mieć stałego opiekuna, który będzie je karmił i pilnował by nie opuszczały terenu parku.

21 Przebudowa trzech kładek w Parku Oliwskim Szacowana wartość remontu to ,00 zł. Planowany termin realizacji III kw. 2016r. Woliera dla pawi w Ogrodzie Saskim w Lublinie, 2015 r. I. Kładka od ul. Opackiej

22 Przebudowa trzech kładek w Parku Oliwskim Szacowana wartość remontu to ,00 zł. Planowany termin realizacji III kw. 2016r. Woliera dla pawi w Ogrodzie Saskim w Lublinie, 2015 r. II. Kładka przy Palmiarni

23 Przebudowa trzech kładek w Parku Oliwskim Szacowana wartość remontu to ,00 zł. Planowany termin realizacji III kw. 2016r. Woliera dla pawi w Ogrodzie Saskim w Lublinie, 2015 r. III. Kładka przy potoku

24 Renowacja głównej bramy wejściowej do Parku Oliwskiego od strony ul. Opata J. Rybińskiego wraz z furtkami bocznymi Trwają negocjacje z firmą Jotun Polska Sp. z o.o., w ramach partycypacji firma pokryje całkowity koszt renowacji, szacowany na ok ,00 zł Woliera dla pawi w Ogrodzie Saskim w Lublinie, 2015 r.

25 Pozwolenie na budowę. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: 1)4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów i sprawdzających na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu; 2)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto należy dołączyć decyzję – pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

26 Podsumowanie wydatków Park Oliwski Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku Wydatki bieżące - ok zł rocznie (stałe utrzymanie czystości, prace ogrodnicze, konserwacja małej architektury, utrzymanie Palmiarni) Wydatki inwestycyjne w latach zł r. - Rewaloryzacja południowo-zachodniej części Parku Oliwskiego zł 2008r- Koncepcja Rewaloryzacji Parku Oliwskiego – zł 2009r r. – Restauracja muru ogrodzenia Parku Oliwskiego (projekt i realizacja) – zł 2014r. – Rozbudowa części botanicznej Parku Oliwskiego (projekt i realizacja) – zł - Rozbiórka zaplecza i ogrodzenia zł - Droga dojazdowa do Parku od strony ul. Grunwaldzkiej – zł - Prace dodatkowe (tablice, panele wygrodzeniowe) – 7000 zł

27


Pobierz ppt "Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google