Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okablowanie Strukturalne. Kabel koncentryczny  Kabel koncentryczny (ang. coaxial cable)– przewód telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okablowanie Strukturalne. Kabel koncentryczny  Kabel koncentryczny (ang. coaxial cable)– przewód telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnałów."— Zapis prezentacji:

1 Okablowanie Strukturalne

2 Kabel koncentryczny  Kabel koncentryczny (ang. coaxial cable)– przewód telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnałów zmiennych małej mocy.  Aby nastąpiła transmisja sygnału muszą wystąpić w przekroju prowadnicy dwa ośrodki metalowe oddzielone od siebie, tak by mogła wystąpić różnica potencjałów. Przewód współosiowy spełnia ten warunek.

3 Budowa Kabel koncentryczny zbudowany jest z:  przewodu elektrycznego – najczęściej miedziany lub aluminiowy, spotyka się również linki stalowe,  izolacji wewnętrznej (dielektryk) – oddziela przewodnik od ekranu. Od jego wymiarów oraz stałej dielektrycznej zależy impedancja falowa kabla.  ekranu - drugi, niezbędny element przewodzący, chroni sygnał przed zakłóceniami elektromagnetycznymi z otoczenia.  izolacji zewnętrznej – pełni funkcje zabezpieczania przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią.

4 Schemat budowy kabla koncentrycznego

5 Podział kabli: Kable koncentryczne dzielimy według ich impedancji falowej: 50 Ω (np.: H1500, H1000, H1001, H500, 9913, RG214, RG213, H155, RG58, RG316, TRILAN2, TRILAN4, RG178, RG174) 75 Ω (np.:RG59, TRISET113, RG6U, CB100F) inne impedancje stosowane raczej w aplikacjach specjalistycznych

6 Zastosowanie: Dzięki swej budowie kable koncentryczne są odporniejsze na zakłócenia w stosunku do kabli symetrycznych. Stosuje się je do przesyłania sygnałów sinusoidalnych oraz cyfrowych w zakresie 20 Hz – 15 GHz. Powszechnie wykorzystywane:  instalacje antenowe odbiorcze oraz nadawcze małej mocy (do kilkudziesięciu watów)  telewizja kablowa  telewizja przemysłowa cctv  instalacje anten satelitarnych  Sieci komputerowe (Ethernet (np. 10BASE5) z szybkością do 10 Mb/s)  Dostęp do internetu w technologii DOCSIS (modem podłączony do gniazda abonenckiego)  Połączenia Audio-Video

7 10Base2 - Thinnet  Opisuje protokół sieciowy dla pasma podstawowego i prędkości 10 Mb/s(IEEE 802.3a). Stosowany jest 50-omowy kabel koncentryczny o maksymalnej długości 185 metrów. Przewód do karty sieciowej przyłącza się za pomocą rozgałęźnika (T-connector).  Można połączyć do pięciu segmentów magistrali, używając czterech regeneratorów, przy czym stacje robocze mogą być włączone do trzech segmentów, pozostałe służą do przedłużenia sieci.  Maksymalna długość magistrali wynosi 925 m.

8

9 10BASE5 - Thicknet  jeden z modeli kabli Ethernetowych, standard z 1980 używający grubego (9.5 mm) kabla koncentrycznego o impedancji 50 Ω. Umożliwiał budowę segmentów o długości do 500 m. Pracował z szybkością 10 Mb/s. W kabel magistrali wpinało się jednostki klienckie za pomocą "wampirka" z transceiverem.Mb  Technologia 10BASE5 jest ważna, ponieważ było to pierwsze medium używane przez sieci Ethernet. Stanowiła ona część oryginalnego standardu IEEE 802.3. Podstawową zaletą technologii 10BASE5 był jej zasięg.

10 Kabel Thicknet

11 Wampirek (ang. Vampire tap

12 Złącze BNC  BNC (ang. Bayonet Neill-Concelman) – złącze stosowane do łączenia sieci komputerowych zbudowanych z kabli koncentrycznych, a także w aparaturze pomiarowej, systemach telewizji analogowej i cyfrowej oraz radiotelekomunikacji. Złącza BNC występują w dwóch wersjach: 50- i 75- omowej.  W przypadku sieci komputerowych nie jest już stosowane, gdyż ten typ sieci został wyparty jeszcze w XX w. przez standard 10BASE-T oparty na przewodach równoległych zwanych popularnie skrętką, jednakże znajduje dalsze szerokie zastosowanie w elektronicznej aparaturze pomiarowej m.in. ze względu na swoją trwałość i odporność na zakłócenia.

13 Męskie 50 – pinowe złącze BNC

14 Złącze SMA  Złącze SMA (ang. SubMiniature version A) – złącze współosiowe stosowane do łączenia urządzeń wykorzystujących kable koncentryczne i przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości (do 18 GHz).  Złącze zostało zaprojektowane w roku 1960. Jego impedancja wynosi 50 Ω.  Złącze tworzone jest z dwóch elementów – wtyku SMA i gniazda SMA. Istnieją także pochodne tego złącza typu SMB (SubMiniature version B) i SMC (SubMiniature version C)

15 Wtyk SMA (męski) Gniazdo SMA (żeńskie)

16 Złącze RP-SMA  RP-SMA (ang. Reverse Polarity SubMiniature version A) – złącze współosiowe stosowane do łączenia urządzeń korzystających z kabli koncentrycznych i przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości (do 18 GHz).  Jest ono czasem określane nazwą RSMA. Jego impedancja wynosi 50 Ω.  Złącze tworzone jest z dwóch elementów - wtyku RP-SMA i gniazda RP-SMA. Gniazdo RP-SMA żeńskie posiada zewnętrzny gwint i wewnętrzną elektrodę wypukłą (pręt na środku gniazda). Z racji występowania wspomnianego prętu w gnieździe jest ono często mylnie nazywane męskim. Sytuacja wygląda analogicznie z wtykiem męskim RP-SMA.

17 Złącze RP-SMA (Męskie) Złącze RP-SMA (żeńskie)

18 Złącze F  Złącze typu F – współosiowe złącze zakręcane lub zaciskane (stożkowo, kompresyjnie), wykorzystywane do łączenia kabli koncentrycznych o impedancji 75 Ω w instalacjach telewizji kablowych, modemach kablowych oraz telewizji satelitarnej.  Złącze występuje też w tzw. odmianie szybkiej, gdzie wtyk męski nie posiada gwintu co przyspiesza proces przełączania kabla.

19 Złącze N  Złącze N (ang. N connector lub Type N connector) - złącze współosiowe stosowane do łączenia urządzeń zbudowanych z kabli koncentrycznych i przesyłających sygnały wysokiej częstotliwości (do 18 GHz).  Złącze zaprojektował Paul Neill z Bell Labsw latach 40. XX wieku podczas prac nad mikrofalami. Początkowo przewidziane było do zastosowań wojskowych przy częstotliwościach do 1 GHz. Okazało się jednak, że dobrze przenosi sygnały do 11 GHz a obecne wykonania osiągają pasmo do 18 GHz. Obecnie jest często stosowane w sieciach bezprzewodowych jako złacze antenowe.

20 Złącze N (męskie)Złącze N (żeńskie)

21 Terminator BNC  element w sieciach komputerowych opartych na kablu koncentrycznym służący do zakończenia linii.  Terminator jest specjalnie dobranym rezystorem symulującym nieskończenie długi kabel i eliminującym w ten sposób odbicia sygnału od końca kabla mogące zakłócić pracę odbiorników.  Najczęściej spotykane są terminatory o rezystancji 50 omów, dla kabli thinnet (10BASE2) i thicknet (10BASE5) oraz 75 omów dla koncentrycznego kabla antenowego.

22 Terminator BNC

23 Ściągacze izolacji 35 zł 37 zł

24 Klucz do złącz F 19 zł

25 Zaciskacz uniwersalny do złączy kompresyjnych BNC, F, IEC, RCA 97 zł

26 Skrętka  Skrętka – rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą żył w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych oraz zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie żył powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego.  Spotykane konstrukcje kabli: U/UTP (dawniej UTP) – skrętka nieekranowana F/UTP (dawniej FTP) – skrętka foliowana U/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii. F/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii dodatkowo w ekranie z folii SF/UTP (dawniej STP) – skrętka ekranowana folią i siatką S/FTP (dawniej SFTP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki SF/FTP (dawniej S-STP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki

27 U/UTP

28 F/UTP

29 U/FTP

30 F/FTP

31 SF/UTP

32 S/FTP

33

34 SF/FTP

35 8P8C  8P8C (ang. 8 Position 8 Contact, bardzo popularnie ale błędnie nazywane RJ-45) – rodzaj ośmiostykowego złącza (gniazdo i wtyk). Wykorzystywane w różnego rodzaju sprzęcie telekomunikacyjnym i komputerowym. Najbardziej rozpowszechnione jako podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet.  8P8C oznacza złącze o ośmiu miejscach na styki i ośmiu stykach.

36 RJ - 9 RJ-9 (4P4C) (ang. Registered Jack – type 9) – typ wtyku (mikrowtyku) modularnego czterostykowego stosowanego głównie w telefonii. Najczęściej stosowany w kablach łączących słuchawkę (mikrotelefon) z aparatem telefonicznym.

37 RJ-11  RJ-11 (6P2C) – sześciopozycyjny (tj. szeroki na sześć styków) wtyk telefoniczny z dwoma stykami przeznaczony dla zarejestrowanego gniazda 11, używany zazwyczaj do zakończenia przewodów łączących sprzęt telekomunikacyjny.

38 RJ-12  RJ-12 (6P6C) – sześciokrotny wtyk telefoniczny z sześcioma stykami przeznaczony do zastosowań specjalnych. (Wymiarami nie różni się od RJ-11 lub RJ-14, posiada za to dodatkowe skrajne dwa styki.

39 RJ-14  RJ-14 (6P4C) - typ wtyku modularnego czterostykowego sześciopozycyjnego stosowanego do połączenia telefonu np. systemowego z centralą telefoniczną PABX. Wtyczka jest tego samego rozmiaru co RJ-11 i RJ-12, lecz posiada 4 styki zamiast odpowiednio 2 czy 6 (6P4C zamiast 6P2C czy 6P6C)

40 RJ -21 RJ-21 (ang. Registered Jack – Type 21) – jest to wtyk na 25 par okablowania kategorii 3 lub niższej. Stosowany w urządzeniach sieci teleinformatycznych, np. w Cisco 2950 LRE lub centralach Panasonic. Znany popularnie jako wtyk amphenol.

41 RJ-45  RJ-45 (ang. Registered Jack – type 45) - typ złącza stosowany do podłączania modemów. Wtyczka jest podobna do 8P8C, ale jest wyposażona w dodatkową wypustkę, uniemożliwiającą włożenie jej do zwykłego gniazda. Wykorzystywane są piny 4. i 5. – podłączenie linii oraz 7. i 8. – rezystor umieszczony w gnieździe, sterujący mocą modemu. Występuje w dwóch wersjach RJ 45S – pojedyncze gniazdo i RJ45M – do ośmiu gniazd.

42 Normy TIA\EIA 568A i 568B – kabel prosty

43 Normy TIA\EIA 568A i 568B – kabel skrosowany

44 A-LAN Zaciskarka 4P6P8P NI020 70 zł

45 Zaciskarka ACT Plus 8p - NI013 96 zł

46 NetRack nóż krosowniczy (102-03) 14,99 zł

47 Equip 129102 23,91 zł

48 NI011 TESTER OKABLOWANIA 251 zł

49 Gembird Tester diodowy kabli RJ45, RG-58 (NCT-1) 30 zł

50 Światłowód  Światłowód – przeźroczysta zamknięta struktura z włókna szklanego wykorzystywana do propagacji światła jako nośnika informacji. Medium transmisyjnym jest włókno światłowodowe o średnicy nieco większej od średnicy ludzkiego włosa. Jego zalety to zasięg i pasmo transmisji większe niż dla innych mediów transmisji.

51 Budowa światłowodu

52 Źródło światła Podczerwone diody LED – Nieznacznie tańsze – Wymagają zachowania mniejszego bezpieczeństwa Lasery VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) – Przesyłają dane na większe odległości

53 Światłowód jednomodowy  Rodzaj światłowodu służący do przesyłania jednego modu światła, nazywanego modem podstawowym. Największą zaletą tego typu światłowodów jest możliwość przesyłania danych na duże odległości, bez znaczącego zniekształcenia i tłumienia sygnału. Pozwala to na budowę systemów transmisyjnych dalekiego zasięgu, osiągających znaczne przepływności.

54 Światłowód wielomodowy  Rodzaj światłowodu przenoszący wiele modów światła, rozchodzących się pod różnymi kątami względem osi światłowodu. W porównaniu ze światłowodem jednomodowym umożliwia transmisję na mniejszą odległość bez wzmacniacza sygnału

55 Obcinarka włókien F1-6000 838,50 PLN

56 Obcinarka do włókien światłowodowych – ODW-001 1156,20 PLN

57 Stripper do włókien światłowodowych (3 otwory) 121,77 PLN

58 Nożyce do Kevlaru ULTIMODE ST-31 63,96 PLN

59 Wizualny lokalizator uszkodzeń 10mW TriBrer BML205-10 181,82 PLN

60 Narzędzie do czyszczenia czoła ferrul – NC-001 298,89 PLN

61 Spawarka światłowodowa EasySplicer 7749,00 PLN

62 Złącze SC  SC (Subscriber Connector) – Najczęściej stosowane w światłowodach wielomodowych – Złącze samozatrzaskowe – Dostępne w wersji simplex i duplex

63 Złącze ST  ST (Straight Tip) – najczęściej stosowane w światłowodach jednomodowych, dostępna jest również wersja dla światłowodów wielomodowych  – zatrzask obrotowy

64 Złącze LC  LC (Lucent Connector / Little Connector / Local Connector) –  Blokada zatrzaskowa zapobiegająca przypadkowemu wypięciu się kabla  Małe wymiary

65 KONIEC


Pobierz ppt "Okablowanie Strukturalne. Kabel koncentryczny  Kabel koncentryczny (ang. coaxial cable)– przewód telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google