Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna Szkolny Ośrodek Badania Środowiska Przedstawia: Projekt o wodach Wrocławia Stworzone przez Filipa Godlewskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna Szkolny Ośrodek Badania Środowiska Przedstawia: Projekt o wodach Wrocławia Stworzone przez Filipa Godlewskiego."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna Szkolny Ośrodek Badania Środowiska Przedstawia: Projekt o wodach Wrocławia Stworzone przez Filipa Godlewskiego

2 SPIS TREŚCI: Część wstępna Ogólne wiadomości o składzie i zanieczyszczeniach wód Przyczyny i skutki zanieczyszczeń wód Informacje o klasach czystości wód Normy jakie powinna spełniać woda pitna Część ćwiczeniowa Pochodzenie i rodzaj wód, które były badane Oznaczanie wartości pH wody Oznaczanie zapachu metodą organoleptyczną Badanie przewodnictwa elektrycznego wód naturalnych Wykrywanie fosforanów w wodzie Wykrywanie azotanów (V) i (III) w wodzie Rozpoznawanie organizmów wchodzących w skład planktonu (fito- i zooplanktonu) w próbkach wody Ocena ilości zawiesin w wodzie za pomocą filtrowania Część zakończeniowa Ćwiczenia, które nie dokończyliśmy

3 CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1. Ogólne wiadomości o składzie i zanieczyszczeniach wód

4 Ogólne wiadomości o składzie i zanieczyszczeniach wód Woda, jest to substancja bezbarwna (w większych ilościach wydaje się niebieskawa), w której skład której wchodzi H 2 O oraz dodatkowe substancje, które niejednokrotnie okazują się szkodliwe dla człowieka. Kilka podstawowych właściwości wody: Temperatura zamarzania 0˚C Temperatura wrzenia 100˚C Gęstość wody 0,9998 g/cm 3 (0°C); ciecz 0,9167 g/cm³ (0°C); ciało stałe

5 Ogólne wiadomości o składzie i zanieczyszczeniach wód Ponadto woda posiada: Wysokie ciepło właściwe -> temperatura jest względnie stała, przez co temperatura wód na Ziemi jest stabilna. Wysoką temperaturę parowania -> na 1 g wody (ciecz) przypada 1 g pary wodnej (potrzeba 540 kcal) Największą gęstość przy temp. +4˚C -> Lód nie jest gęstszą substancją niż woda. Największą gęstość woda osiąga, gdy temperatura jest równa 3,98˚C. Gęstość wynosi wtedy dokładnie 1kg/1l. Objętość lodu jest mniejsza o niemalże 10%.

6 CZĘŚĆ WSTĘPNA: 2. Przyczyny i skutki zanieczyszczeń wód

7 Przyczyny i skutki zanieczyszczeń wód Wyróżnia się cztery podstawowe typy zanieczyszczeń wody: Mechaniczne np. muł Koloidalne np. olej Roztwory np. sól Biologiczne np. bakterie, wirusy

8 Przyczyny i skutki zanieczyszczeń wód Źródła zanieczyszczeń wód: Odpady organiczne Związki biogenne Zawiesiny Skażenie genetyczne Substancje specyficzne Substancje radioaktywne Związki metali ciężko rozpuszczalnych w wodzie Ścieki domowe, śmieci komunalne

9 CZĘŚĆ WSTĘPNA: 3. Informacje o klasach czystości wód

10 Informacje o klasach czystości wód Wyróżnia się pięć podstawowych klas czystości wód: -Klasa pierwsza: Wody powierzchniowe w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością -Klasa druga: Wody powierzchniowe w tej klasie można określić jako wody o charakterze dobrym -Klasa trzecia: Wody powierzchniowe w danej klasie określić można jako wody zadowalające -Klasa czwarta: Wody powierzchniowe tej klasy scharakteryzować można jako niezadowalającej jakości -Klasa piąta: Wody powierzchniowe danej klasy identyfikować można z wodami złej jakości:

11 CZĘŚĆ WSTĘPNA: 4. Normy jakie powinna spełniać woda pitna

12 Normy jakie powinna spełniać woda pitna Zapach i smak wody powinien być akceptowalny (tj. obojętny) pH powinno się mieścić pomiędzy 6,5 a 9,5 Maksymalne ilości niektórych pierwiastków w wodzie (mg/l): Azotany -> 50 mg/l Chlor wolny -> 0,1 – 0,3 mg/l Mangan -> 0,05 mg/l Miedź -> 2 mg/l Ołów -> 0,01 – 0,05 mg/l Rtęć -> 0,001 mg/l Sód -> 200 mg/l Żelazo -> 0,2 mg/l

13 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 0. Pochodzenie i rodzaj wód, które były badane

14 BADANE WODY 1.Szkoła EKOLA -> Woda wodociągowa 2.Woda z osiedla Gaj -> Woda wodociągowa 3.Bielany Wrocławskie -> Woda wodociągowa 4.Bielany Wrocławskie -> Woda ze strumienia 5.Pilczyce -> Woda ze stawu 6.Woda z osiedla Różanka -> Woda z Odry

15 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 1. Oznaczanie wartości pH wody

16 Oznaczanie wartości pH wody Sprzęt: probówki, stojak na probówki Odczynniki: papierki wskaźnikowe (o zawężonym zakresie pH i czułości co 0,5) Wykonanie: Pobrać 4 lub więcej próbek wody z różnych źródeł. Przelać niewielką ich część do probówek (osobnych). Przyłożyć papierek wskaźnikowy do badanej wody, w celu sprawdzenia jego barwy. Porównać barwę ze skalą na wzorcu. Wynik zanotować w tabeli:

17 Wnioski Wody Wrocławia są albo o odczynie obojętnym (woda z EKOLI), lub bardzo blisko tego odczynu. Wrocław nie posiada wód o mocnym odczynie kwasowym, ani wysokim odczynie zasadowym. Należy jednak pamiętać, że nawet nisko kwasowe lub zasadowe odczyny są szkodliwe dla zwierząt i ludzi.

18 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 2. Oznaczanie zapachu metodą organoleptyczną

19 Oznaczanie zapachu metodą organoleptyczną Sprzęt: palnik, termometr, łaźnia wodna, trójnóg z siatką, kolby stożkowe z dopasowanym korkiem 250 cm 3 Wykonanie: Wlać do kolb po 100 cm 3 próbek wody. Określić zapach przy temperaturach: 20 i 60 stopni Celsjusza. Obserwacje zanotować w tabelce:

20 Wnioski Każda woda, po jej podgrzaniu miała zapach mchu, torfu czy ziemi, zmieniała się tylko intensywność tego zapachu. Wody nr 3,4,5 w temperaturze pokojowej nie wydzielały żadnego zapachu. Jedynymi wodami, w których intensywność zapachu nie wzrosła po podgrzaniu były woda wodociągowa z Gaju oraz woda z Odry przy osiedlu Różanka.

21 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 3. Badanie przewodnictwa elektrycznego wód naturalnych

22 Badanie przewodnictwa elektrycznego wód naturalnych Sprzęt: Amperomierz, 3 przewody elektryczne, 2 płaskie baterie 4,5V lub zasilacz prądy stałego, zlewka 250 cm3, 2 elektrody węglowe w uchwycie. Wykonanie: Zmontować zestaw do pomiaru natężenia elektrycznego. Dwie elektrody grafitowe włożyć do wody. Odczytać wskaźniki amperomierza i wyniki zapisać w tabelce:

23 Wnioski Żadna z próbek wód nie posiada wysokiego natężenia prądu, co równocześnie oznacza nieskażenie zanieczyszczeniami w postaci elektrolitów. Gdyby nastąpiło skażenie wód kwasami, zasadami bądź solami, natężenie byłoby zdecydowanie wyższe.

24 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 4. Wykrywanie fosforanów w wodzie

25 Wykrywanie fosforanów w wodzie Sprzęt: kolby stożkowe- 100 cm3 Odczynniki: Molibdenian Amonu (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 *4H 2 O ->roztwór; Chlorek Cyny (II) SnCl 2 -> roztwór; fenoloftaleina (wskaźnik); kwas solny HCl -> roztwór 5% Wykonanie: Do kolb wlać 50 cm 3 wody. Dodać 1 cm 3 Molibdenianu Amonu oraz 3 krople Chlorku cyny (II). Zawartość kolb wymieszać i odstawić na 5 minut. Obserwować zabarwienie roztworów i wyniki zanotować w tabeli:

26 Wnioski Próbka wody nr 4 zawiera największą ilość fosforanów, a co za tym, rośliny które pobierają wodę ze strumienia bielańskiego, będą nadmiernie wzrastać. Woda z EKOLI, która ma barwę najmniej błękitną, zawiera najmniejszą ilość fosforanów.

27 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 5. Wykrywanie azotanów (V) i (III) w wodzie

28 Wykrywanie azotanów (V) i (III) w wodzie Sprzęt: probówki, stojak na probówki, papierek uniwersalny wskaźnikowy Odczynniki: HCl – roztwór 5%, KNO 3 - roztwór 10%, wiórki magnezu, roztwór rivanolu Wykonanie: (wzorzec) do 3cm 3 roztworu KNO 3 dodać 2-3 krople Rivanolu i HCl do zakwaszenia. Następnie dodać wiórki magnezu. (próbki wody) Do 3cm 3 próbki wody dodać 2-3 krople rivanolu, HCl do zakwaszenia, a następnie dodać wiórek magnezu. Zaobserwować zmianę barwy i wyniki podać w tabelce:

29 Wnioski Jedynie próbka nr 1 (pochodząca ze szkoły EKOLA) zmieniła barwę po dodaniu wiórek magnezu. Oznacza to, że zostały tam wykryte azotany. Duża ilość azotanów odpowiada nadmiernemu wzrostowi roślin oraz większej ilości pobieranego tlenu z wody.

30 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 6. Rozpoznawanie organizmów wchodzących w skład planktonu (fito- i zooplanktonu) w próbkach wody

31 Rozpoznawanie organizmów wchodzących w skład planktonu (fito- i zooplanktonu) w próbkach wody Sprzęt: 1 zlewka( 1 dm 3 ) 1 łopatka, 1 pipeta, 1 mikroskop, szkiełka przedmiotowe i nakrywkowe, 1 igła preparacyjna. Odczynniki: kryształki czerwieni obojętnej. Wykonanie: Nalać do zlewki 1 dm 3 próbek wody. Dodać szczyptę kryształków czerwieni obojętnej i pozostawić roztwór na co najmniej 15 minut (najlepiej na około 2 – 3 godziny). Po zabarwieniu się próbki wody, nałożyć trochę próbki na szkiełka i pod mikroskopem obserwować, czy w wodzie żyją jakiekolwiek organizmy. Wyniki zanotować w tabelce:

32 Wnioski W niemalże każdej próbce wody można było zauważyć drobne zanieczyszczenia, co oznacza (w przypadku wód wodociągowych), że wody nie są odpowiednio dobrze oczyszczane.

33 CZĘŚĆ ĆWICZENIOWA: 7. Ocena ilości zawiesin w wodzie za pomocą filtrowania

34 Ocena ilości zawiesin w wodzie za pomocą filtrowania Sprzęt: 1 waga analityczna, zestaw odważników, 4 zlewki (250cm 3 ), bibuła filtracyjna, 1 lejek Wykonanie: Sprawdzić, czy bibułki filtracyjne mają jednakową wagę. Przefiltrować wodę przez bibułki filtracyjne, a następnie wysuszyć bibułki. Suszyć przez około godzinę w temperaturze pokojowej, lub niewiele wyższej. Sprawdzić i porównać masę bibułki przed i po doświadczeniu. Wyniki zanotować w tabelce:

35 Wnioski W wodzie występowały zawiesiny, co można łatwo zauważyć, ponieważ waga bibułki po doświadczeniu zwiększała się średnio o 0,2g.

36 CZĘŚĆ ZAKOŃCZENIOWA: Ćwiczenia, które nie dokończyliśmy

37 Mimo, że wykonaliśmy 7 różnych ćwiczeń, nie udało nam się dokończyć wszystkich badań. Dalej nieukończone pozostają 4 badania: Badanie wpływu różnej koncentracji roztworu soli na proces kiełkowania Oddziaływanie detergentów na kiełkowanie nasion Badanie wpływu różnej koncentracji soli mineralnych na rośliny w kulturach wodnych Wpływ soli ołowiu na kiełkowanie roślin Ten rok (zarazem pierwszy) uważam, że był bardzo owocny. Bez większych komplikacji udawało nam się wykonywać do końca większość badań. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że Szkolny Ośrodek Badania Środowiska spełnił swój projekt dotyczący wód w obrębie i okolicach Wrocławia.


Pobierz ppt "Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna Szkolny Ośrodek Badania Środowiska Przedstawia: Projekt o wodach Wrocławia Stworzone przez Filipa Godlewskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google