Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

z roku na rok jest nas coraz więcej I EDYCJA: Gdańsk, 23 szkoły, 4384 potencjalnych uczestników II EDYCJA: Gdańsk, 48 szkół i przedszkoli, 16 457 potencjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "z roku na rok jest nas coraz więcej I EDYCJA: Gdańsk, 23 szkoły, 4384 potencjalnych uczestników II EDYCJA: Gdańsk, 48 szkół i przedszkoli, 16 457 potencjalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 z roku na rok jest nas coraz więcej I EDYCJA: Gdańsk, 23 szkoły, 4384 potencjalnych uczestników II EDYCJA: Gdańsk, 48 szkół i przedszkoli, 16 457 potencjalnych uczestników III EDYCJA: 9 miast: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Elbląg, Warszawa, Wrocław, Lublin i Zamość Ponad 200 szkół i przedszkoli

3 Zasady są wszędzie takie same: Kampania trwa 18 dni - od 4 do 31 maja 2016 r. Celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia i komunikacji rowerowej wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych - udział wziąć może każdy, kto uczy się lub pracuje w szkole Liczy się każdy przejazd do szkoły wykonany aktywnie na kółkach: rowerem, hulajnogą, rolkami, deskorolką … nawet, jeśli stanowi on tylko ostatni odcinek drogi. Za aktywną podróż uczestnik dostaje 2 naklejki: okrągłą na plakat klasowy i kwadratową na książeczkę rowerową oraz ‚X’ w dzienniku rowerowym. Obowiązuje zasada Fair Play – jeżeli uczestnik nie przyjechał do szkoły w sposób aktywny, lub nie mógł być obecny danego dnia (np. z powodu choroby, czy wycieczki) nie może również otrzymać naklejek i ‚X’. Wyniki: o wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej szkole lub klasie, Nagrody: Formuła kampanii przewiduje nagrody indywidualne dla aktywnych uczestników, nagrodę dla najlepszej klasy w szkole i najlepszej szkoły w mieście (szczegóły w regulaminie).

4 Jak to wygląda w praktyce ? Dzieci, które aktywnie przyjechały do szkoły otrzymują: naklejkę na książeczkę rowerową naklejkę na plakat klasowy „X” w dzienniku rowerowym

5 Tajniki organizacji – jak krok po kroku sprawnie zorganizować Rowerowy Maj SPOTKANIE Z KADRĄ SZKOLNĄ celem: Przedstawienia założeń i zasad kampanii - jest to również doskonała okazja aby zarazić wszystkich entuzjazmem niezbędnym do sukcesu akcji. Wychowawcy odgrywają w kampanii bardzo ważną rolę. To oni przekazują temat dzieciom i rodzicom. Warto aby zapoznali się wcześniej z treścią materiałów promocyjnych (informator dla rodziców i książeczka rowerowa) gdzie znajduje się wiele praktycznych wskazówek. Przekazania wychowawcom plików Dziennika Rowerowego celem uzupełnienia danych - numeru szkoły, klasy, liczby uczniów w klasie, a także imion i nazwisk uczniów uczęszczających do danej klasy oraz nauczycieli wspierających klasę (uwaga: lista powinna być pełna). Dziennik Rowerowy powinien być uzupełniany w czasie trwania kampanii, codziennie podczas pierwszej lekcji wraz z jednoczesną dystrybucją naklejek. Jeżeli w szkole funkcjonują dzienniki papierowe, być może należy rozważyć opcję wydrukowania dzienników.

6 Tajniki organizacji c.d. Opracowania, bądź omówienia strategii parkingowej. Dzieci bardzo szybko i chętnie „łykają rowerowego bakcyla” dlatego warto przygotować się na x razy większą liczbę rowerów i hulajnóg i rolek. Dobrym pomysłem jest przeznaczenie części szatni na hulajnogi, rolki i kaski oraz zagospodarować teren przy szkole na dodatkowy parking rowerowy np. ogrodzenia. Niektóre szkoły wyznaczały sektory dla poszczególnych klas, w innych dzieci z jednej klasy spinały rowery jeden do drugiego. ODBIÓR I ROZDYSPONOWANIE MATERIAŁÓW Każdy koordynator szkolny otrzyma od miejskiego koordynatora do dnia 25 kwietnia b.r. materiały konieczne do prawidłowego przeprowadzenia kampanii: Plakaty dla każdej klasy Książeczki rowerowe dla wszystkich potencjalnych uczestników Broszury informacyjne dla rodziców Arkusze naklejek na książeczki i plakaty O ile książeczki i broszury można pozostawić w pokoju nauczycielskim do pobrania przez wychowawców w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w klasie, o tyle wywieszeniem plakatów powinien zająć się sam koordynator. Wszystkie plakaty powinny być podpisane (nr. klasy) oraz powieszone w holu/na korytarzach, na wysokości umożliwiającej najmłodszym na swobodne nalepienie naklejek.

7 Tajniki organizacji c.d. Książeczki powinny być podpisane przez dzieci w dniu rozdania. Wszystkie broszury powinny trafić do ich adresatów najpóźniej do dnia 29 kwietnia. Natomiast naklejki pobierane są na bieżąco, wedle zapotrzebowania. ZBIERANIE WYNIKÓW 13 i 31 maja szkolni koordynatorzy zobowiązani są do wysłania do miejskiego koordynatora Dzienników Rowerowych. W tym celu należy poinformować wychowawców o konieczności przesłania zaktualizowanych Dzienników w formie rozpowszechnionego wcześniej pliku Excel. Zadaniem koordynatora jest sprawdzenie poprawności wypełnionych dokumentów, zebranie ich w jeden plik i przesłanie na adres miejskiego koordynatora – rowerowymaj@gdansk.gda.pl.rowerowymaj@gdansk.gda.pl Uwaga! Zadanie to powinno być wykonane bardzo starannie ponieważ przesyłanie po terminie lub niekompletnych danych może poważnie opóźnić ogłoszenie wyników środkowych, czy końcowych. Po ogłoszeniu wyników na stronie kampanii warto zakomunikować je uczniom i nauczycielom Statystyki śródokresowe służą zwiększeniu motywacji w rywalizacji klasowej i szkolnej, natomiast wyniki końcowe pozwalają na sprawdzenie osiągniętej pozycji.

8 Tajniki organizacji c.d. NAGRODY Formuła Rowerowego Maja przewiduje nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników kampanii na poziomie indywidualnym, klasowym i międzyszkolnym. Po ogłoszeniu wyników końcowych poinformujemy każda szkołę zarówno o samych nagrodzonych, jak i o sposobie ich przekazania i dystrybucji. Nagrody przywiezione do szkoły powinny być rozdane podczas apelu podsumowującego kampanię. Nadanie uroczystej wagi temu wydarzeniu jest bardzo pozytywnie odbierane przez uczestników kampanii. Jest to również doskonała okazja na przypomnienie dzieciom, wszystkich korzyści, jakie wyniosły z tej zabawy i utwierdzenie ich co do wartości kontynuowania tej aktywności, nawet po zakończeniu kampanii. PR Sama akcja powinna być szeroko nagłaśniana również przez szkolną stronę internetową. O ile jest to możliwe warto zaangażować nauczycieli/rodziców z żyłką fotografa do zrobienia ciekawej galerii zdjęciowej.

9 Życzymy powodzenia !!! Monika Nkome Evini koordynator kampanii Rowerowy Maj email: rowerowymaj@gdansk.gda.pl tel. 58 526 80 89 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt:


Pobierz ppt "z roku na rok jest nas coraz więcej I EDYCJA: Gdańsk, 23 szkoły, 4384 potencjalnych uczestników II EDYCJA: Gdańsk, 48 szkół i przedszkoli, 16 457 potencjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google