Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytucje, rady dla inwestorów Łukasz Kasperski KNRK ROOKIES „Z giełdą na Ty” Listopad 2006 WWW.ROOKIES.WSB.POZNAN.PL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytucje, rady dla inwestorów Łukasz Kasperski KNRK ROOKIES „Z giełdą na Ty” Listopad 2006 WWW.ROOKIES.WSB.POZNAN.PL."— Zapis prezentacji:

1 Instytucje, rady dla inwestorów Łukasz Kasperski KNRK ROOKIES „Z giełdą na Ty” Listopad 2006 WWW.ROOKIES.WSB.POZNAN.PL

2 Co to jest giełda? Giełda to miejsce, gdzie kupuje się i sprzedaje określone towary po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej.

3 Co to jest giełda? Giełda jest instytucją rynku wtórnego a nie pierwotnego.

4 Co to jest giełda? STRUKTURA GPW W WARSZAWIE 1. Najwyższym organem Giełdy jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. 2. Dwunastoosobowa Rada Giełdy nadzoruje działalność Giełdy. 3. Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy. Zarząd Giełdy składa się z 5 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybrany przez Walne Zgromadzenie. Źródło: www.gpw.com.pl

5 Co to jest giełda? KPWiG - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Nadzorowi KPWiG podlegają podmioty prowadzące działalność na rynku kapitałowym na podstawie zezwoleń Komisji lub innego właściwego organu administracji, oraz inne podmioty w zakresie, w jakim ciążą na nich określone w odrębnych przepisach obowiązki związane z uczestnictwem w tym rynku. Źródło: www.kpwig.gov.pl

6 Co to jest giełda? ZADANIA KPWiG * podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego *sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym, w zakresie określonym przepisami prawa *podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego *wykonywanie innych zadań określonych ustawami. Źródło: www.kpwig.gov.pl

7 Co to jest giełda? Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jest w Polsce centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo - rozliczeniowego w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Źródło: www.kdpw.com.pl

8 Co to jest giełda? Zadania KDPW:  Rozliczanie transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych.  Przechowywanie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.  Realizacja zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych.  Nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie.  Zarządzanie Funduszem Rozliczeniowym. Źródło: www.kdpw.com.pl

9 Co to jest giełda? Notowane instrumenty na GPW w Warszawie: -akcje -obligacje -prawa poboru -prawa do akcji -prawa pierwszeństwa Źródło: www.kdpw.com.pl

10 Co to jest giełda? Notowane instrumenty na GPW w Warszawie: -kontrakty terminowe -opcje -warranty -certyfikaty -MiniWIG20 Źródło: www.kdpw.com.pl

11 10 reguł dla graczy 1.Plan działania 2.Nie jesteś pewien co zrobić? Wstrzymaj się od transakcji 3.Nie ma ludzi podejmujących tylko dobre decyzje 4.Szybko ucinaj straty i pozwól by rosły Twoje zyski 5.Jeśli nie potrafisz zaakceptować strat, trudno będzie Ci wygrać Cdn.

12 10 reguł dla graczy 6. Unikaj rynków o zbyt małej płynności 7. Poruszaj się w trendach 8. Nie próbuj kupować w dołkach i sprzedawać w szczytach 9. Nigdy nie powiększaj pozycji przynoszącej stratę 10. Rynek jest obiektywny

13 Giełda, świat, rynki Krzysztof Dankowski KNRK ROOKIES „Z giełdą na Ty” Listopad 2006 WWW.ROOKIES.WSB.POZNAN.PL

14 Największe giełdy świata  Nowy York (New York SE)  Londyn (London SE)  Tokio (Tokyo SE)  Frankfurt (Deutsche Bourse)  EURONEXT (Paryż, Bruksela,Amsterdam, LIzbona)  OMX (Sztokholm, Helsinki, Kopenhaga i Wilno)

15 Najważniejsze indeksy  NYSE (DOW JONES, NASDAQ, S&P 500)  LONDYN (FTSE)  TOKIO (NIKKEI)  FRANKFURT (DAX)  PARYŻ (CAC 40)  EURONEXT (EURONEXT 100)  HONG KONG (HANG SENG)

16 Korelacja giełd  Korelacja Regionalna (Polska - Węgry)  Korelacja Dominująca (USA - Polska)  Korelalacja Czasowa (Japonia – Rosja – Londyn)  Korlelacja Potencjału i Rozwoju (Polska – Turcja)

17 Giełda a waluty  Ruchy na giełdzie mają swoje odzwierciedlenie w kursie walutowym danego kraju.  Wzrost indeksów giełdowych powoduje zazwyczaj umocnienie się rodzimej waluty ( warunek: duży udział kapitału zagranicznego)

18 Przepływ kapitału  Podstawowe czynniku transferu kapitału między giełdami: -Poziom stóp procentowych -Stopień rozwinięcia rynku kapitałowego w danym kraju -Stan gospodarki i perspektywy jej rozwoju -Polityka fiskalna i podatkowa -Liczba nowych emisji na giełdzie

19 Przykład

20 Zagraniczne spółki na GPW  MOL (Węgry)  CEZ (Czechy)  Bank Austria Creditanstalt (Austria)  SkyEurope (Austria)  BMP (Niemcy)  Asseco Slovakia (Słowacja)  Amrest Holding (Holandia)

21 Kapitalizacja giełdy w Warszawie RokLiczba spółekKapitalizacja giełdy ( w mld ) 2005255400 2004230308 2003203214 2002216140 2001230110 2000225103 1999221130 1998198123 199714372 19968343 19956524 19944411 1993227 1992165 199190,3

22 Rodzaje Analiz Inwestycyjnych  Analiza Techniczna  Analiza fundamentalna  Gra spekulacyjna

23 Rodzaje wykresów giełdowych  Liniowy  Świecowy  Słupkowy  Kagi

24 Przykłady wykresów

25 Giełda walutowa Forex  Charakterystyka  Miejsce (platforma)  Przedmiot obrotu  Cechy szczególne  Strony do odwiedzenia: www.xtb.pl, www.efixpolska.comwww.xtb.plwww.efixpolska.com

26 Platforma transakcyjna

27 Literatura podstawowa  Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, 1999.  Lee T., Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG- Press, 2000.  Elder A., Zawód inwestor giełdowy. Psychologia rynków. Taktyka inwestycyjna. Zarządzanie portfelem, Oficyna Ekonomiczna, 2001.  Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, K.E.Liber, 1997.

28 KOŁO NAUKOWE RYNKU KAPITAŁOWEGO „ROOKIES WWW.ROOKIES.WSB.POZNAN.PL ROOKIES@WSB.POZNAN.PL


Pobierz ppt "Instytucje, rady dla inwestorów Łukasz Kasperski KNRK ROOKIES „Z giełdą na Ty” Listopad 2006 WWW.ROOKIES.WSB.POZNAN.PL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google