Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początek XIX wieku Wielkoprzestrzenne koncepcje- Zagłębie Staropolskie Plany regulacyjne miast Plany zabudowy 1932 r.-powstanie Biura Planów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początek XIX wieku Wielkoprzestrzenne koncepcje- Zagłębie Staropolskie Plany regulacyjne miast Plany zabudowy 1932 r.-powstanie Biura Planów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1

2 Początek XIX wieku Wielkoprzestrzenne koncepcje- Zagłębie Staropolskie Plany regulacyjne miast Plany zabudowy 1932 r.-powstanie Biura Planów Regionalnych w Kielcach 1939 r.-powstanie Biura Planów Regionalnych w Sandomierzu Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego

3 1946 r.- na mocy dekretu o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju powołano Główny Urząd Planowania Przestrzennego Regionalne Dyrekcje Planowania Przestrzennego Miejscowe Urzędy Planowania Przestrzennego

4 1948 r.- dział planowania regionalnego w obrębie RDPP Plan regionalny województwa kieleckiego Plany regionalne subregionów Plany zabudowy wsi i terenów rozparcelowanych (reforma rolna) Projekty scalania terenów budowlanych koniec 1949 r.- likwidacja Głównego Urzędu i Regionalnych Dyrekcji Planowania Przestrzennego Przekształcenie Centralnego Urzędu Planowania w Państwową Komisję Planowania Gospodarczego Przekształcenie Centralnego Urzędu Planowania w Państwową Komisję Planowania Gospodarczego Funkcje RDP przejęły: Wojewódzkie Komisje Planowania Gospodarczego, Dyrekcja Budownictwa UW, Miastoprojekt

5 1953 r.- powołanie Komitetu Urbanistyki i Architektury ustanowienie stanowisk: głównego architekta wojewódzkiego; głównych architektów miast, architektów powiatowych utworzenie pracowni urbanistycznych 1954 r.- Uchwała Rady Ministrów w sprawie organizacji terenowej służby architektoniczno - budowlanej 1954 r.- Uchwała Rady Ministrów w sprawie organizacji terenowej służby architektoniczno - budowlanej

6 1955 r.- powołanie Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej Opracowanie planów ogólnych miast i osiedli oraz ich zespołów Prace studialne Nadzór nad pracowniami i zespołami urbanistycznymi miejskimi i powiatowymi 1956 r.- Uchwała Rady Ministrów – powołanie krajowego i wojewódzkich zakładów planów perspektywicznych W WZPP w Kielcach w 1958 r. sporządzono wstępną koncepcję rozwoju i przestrzennego zagospodarowania regionu na lata 1961-1975

7 1961 r.- Uchwała Rady Ministrów - powołanie Wojewódzkich Pracowni Planów Regionalnych Różne opracowania, w tym przyczyniające się do rozwoju zakładów przemysłowych Plan regionalny województwa do roku 1990 1975 r.- rozwiązanie W. Pracowni Planów Regionalnych

8 1975 r.- powołanie Biura Planowania Przestrzennego Sporządzanie miejscowych planów ogólnych gmin i małych miast (plany dużych miast sporządzały miejskie pracownie urbanistyczne) 1978 r.- przekształcenie się BPP w Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego Plan regionalny województwa Sporządzanie planów szczegółowych terenów budowlanych Programy wojewódzkie Nadzór budowlany Kontrola realizacji planów miejscowych

9 1989 r.- przekształcenie WBPP w Biuro Planowania Przestrzennego – Przedsiębiorstwo Państwowe 1996 r.- likwidacja BPP w Kielcach Obszar działania – planowanie przestrzenne, wojewódzkie i miejscowe Przekazanie nadzoru budowlanego i realizacji planów do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Bud. Urzędu Wojewódzkiego Samorządowe Biuro Planowania Przestrzennego Związku Gmin Samorządowe Biuro Planowania Przestrzennego Związku Gmin Wydział Polityki Regionalnej Urbanistyki i Architektury Urząd Wojewódzki

10 1999 r.- powstanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 1999 r.- powstanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Zmiany organizacyjne na wszystkich szczeblach planowania związane z przyjęciem:  1990 r. –ustawy o samorządzie terytorialnym  1994 r. -ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  1998 r. –ustawy o samorządzie województwa Zmiany organizacyjne na wszystkich szczeblach planowania związane z przyjęciem:  1990 r. –ustawy o samorządzie terytorialnym  1994 r. -ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  1998 r. –ustawy o samorządzie województwa Początkowo – realizacja zadań w zakresie: ładu przestrzennego, komunikacji i ochrony środowiska

11 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Struktura organizacyjna Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Struktura organizacyjna Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dyrekcja Administracja Kadry Księgowość Dyrekcja Administracja Kadry Księgowość Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zespół Planowania Przestrzennego Województwa Biuro Programu Operacyjnego RYBY

12 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego obecnie posiada 190 pracowników Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego obecnie posiada 190 pracowników Biuro PO Kapitał Ludzki 104 osoby Biuro PO Kapitał Ludzki 104 osoby Dyrekcja, Administracja, Kadry Księgowość 16 osób Dyrekcja, Administracja, Kadry Księgowość 16 osób Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym w PO RYBY 57 osoby Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym w PO RYBY 57 osoby Zespół Planowania Przestrzen nego Województ wa 13 osób Zespół Planowania Przestrzen nego Województ wa 13 osób

13 Liczebność zespołów w ramach jednostek planowania przestrzennego na obszarze województwa na przestrzeni lat Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna (początkowo-w 1955 r. licząca – 14 osób) w 1965 r. – 140 osób Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna (początkowo-w 1955 r. licząca – 14 osób) w 1965 r. – 140 osób Oddział główny w Kielcach zatrudnienie 50 osób zatrudnienie 50 osób 25 zespołów terenowych zatrudnienie 90 osób zatrudnienie 90 osób Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych w latach1970-1974 zatrudnienie – ok. 25 osób

14 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego ok. 1985 r. zatrudnienie - ponad 100 osób ok. 1985 r. zatrudnienie - ponad 100 osób Biuro Planowania Przestrzennego Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Planowania Przestrzennego Przedsiębiorstwo Państwowe ok. 1990 r. zatrudnienie – ok. 45 osób ok. 1990 r. zatrudnienie – ok. 45 osób Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 1999 r. zatrudnienie – 17 osób 1999 r. zatrudnienie – 17 osób

15 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego obecnie posiada 190 pracowników Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego obecnie posiada 190 pracowników Biuro PO Kapitał Ludzki 104 osoby Biuro PO Kapitał Ludzki 104 osoby Dyrekcja, Administracja, Kadry Księgowość 16 osób Dyrekcja, Administracja, Kadry Księgowość 16 osób Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym w PO RYBY 57 osoby Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym w PO RYBY 57 osoby Zespół Planowania Przestrzen nego Województ wa 13 osób Zespół Planowania Przestrzen nego Województ wa 13 osób Oddział ds. Zagospodarowania Przestrzennego, w ramach Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania przestrzennego UMWŚ w Kielcach 4 osoby Oddział ds. Zagospodarowania Przestrzennego, w ramach Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania przestrzennego UMWŚ w Kielcach 4 osoby

16


Pobierz ppt "Początek XIX wieku Wielkoprzestrzenne koncepcje- Zagłębie Staropolskie Plany regulacyjne miast Plany zabudowy 1932 r.-powstanie Biura Planów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google