Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2006 -2010. Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji 2006-2010 wynosiły: 59 962 312,00 2007 14 960 966,00 2008 14 344 488,00 2009 15 077 672,00 2010 15.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2006 -2010. Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji 2006-2010 wynosiły: 59 962 312,00 2007 14 960 966,00 2008 14 344 488,00 2009 15 077 672,00 2010 15."— Zapis prezentacji:

1

2 Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji wynosiły: , , , , ,00 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

3

4 Finansowanie zadań inwestycyjnych: GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

5 Struktura wydatków po uwzględnieniu wniosku przyjętego do realizacji zadania już zrealizowanego i realizowanego w przyszłości : Rozbudowa oczyszczalni Kanalizacja sanitarna do Zamrzenicy i Minikowa GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

6 Kwota ogółem: 668,07 PLN Kwota ogółem: 2 809,45 PLN

7 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI OCHRONA ŚRODOWISKA INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA

8 OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA Oczyszczalnia zapewnia przyjęcie: 520 m3 / dobę ścieków bytowo-gospodarczych 40 m3 / dobę ścieków dowożonych W roku 2009 oczyszczalnia przyjęła 86 tys. m3 ścieków, w tym ścieki doprowadzane systemami kanalizacyjnymi 62 tys. m3, ścieki dowożone – 9 tys. m3. Na oczyszczalni wyprodukowano 23 Mg osadu. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bysławiu ( r.) KOSZT INWESTYCJI: ,00 ZŁ

9 SIEĆ KANALIZACYJNA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Obecnie ścieki z terenu gminy są transportowane na oczyszczalnię w Bysławiu kanałami ściekowymi ciśnieniowymi z rur PCV. Wg stanu bieżącego sieć kanalizacyjna ma długość 50,7 km, przyłącza – 754 szt. o długości ponad 9 km. Stopień skanalizowania gminy – 54,0 %. Obecnie skanalizowane są wsie: Bysław, Lubiewo, Bysławek, Minikowo, Klonowo i Sucha

10 OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w Minikowie” (2008r.) Koszt inwestycji ,45 zł. Dotacja ,84 zł (ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie) Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę kanalizacji sanitarnej z rur PEHD i PCV dług. 5253m, przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV o dł. 723 m – 62 szt. oraz 2 przepompowni ścieków,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sucha” (termin zakończenia r.) Koszt inwestycji ,53 zł Dotacja zł (PROW Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) W wyniku tej inwestycji powstanie kanalizacja sanitarna o długości 7817,5m, przyłącza kanalizacyjne o dług. 567m – 66 szt. i 2 przepompownie ścieków. INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA cd. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klonowo” (2008) – długość 6 601,5 m; 2 przepompownie; 57 szt. przyłączy o łącznej długości 482 m. Wartość zadania zł. Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości zł.

11 W zabudowie rozproszonej funkcjonuje 50 przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2007 – 2009 Gmina dofinansowała z GFOŚiGW 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków, po 2500 zł każda – łączna wartość dofinansowania 85 tys. zł 22 PRZYDOMOWE OCZYSZCZLNIE ŚCIEKÓW OCHRONA ŚRODOWISKA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Obecnie opracowana jest dokumentacja na wykonanie kolejnych 40 przydomowych oczyszczalni ścieków.

12 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA WODNA - HYDROFORNIE GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Hydrofornie: Bysław – jednostopniowy układ pompowania wody Lubiewo – dwustopniowy układ pompowania wody Sucha – jednostopniowy układ pompowania wody Łączna wydajność – 102,31 m 3 /h Pobór wód podziemnych odbywa się zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi na eksploatację urządzeń służących do poboru wód ważnymi do 2019 r.

13 SIEĆ WODOCIĄGOWA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI ,, Poprawa infrastruktury technicznej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Sucha” (termin zakończenia r.) Koszt inwestycji ,91 zł. Dotacja zł (budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Fundusz Wsparcia). Przedsięwzięcie polega na przebudowie stacji wodociągowej obejmującej głównie: -budowę zbiornika wyrównawczego wody czystej o poj. 100m 3, - wykonanie sieci międzyobiektowych wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych, - wymianę pompy głębinowej o wydajności 20-35m 3 /h, - montaż zestawu hydroforowego o wydajności 35-47m 3 /h. INWESTYCJE: „Budowa sieci wodociągowej w m. Brukniewo i wyb. Lubiewo” (2008) długość sieci m ilość przyłączy 40 o łącznej długości m Wartość zadania zł Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zł

14 OCHRONA ŚRODOWISKA ROZWÓJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W LATACH Gmina Lubiewo obecnie jest zwodociągowana w 81 %. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

15 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA cd. OCHRONA ŚRODOWISKA Na doprowadzenie wody oczekują mieszkańcy miejscowości: Zamrzenica Minikowo wybudowania Część wsi Cierplewo Na wybudowaniach części Suchej W Zamrzenicy mieszkańcy korzystają z wodociągu lokalnego – hydrofornia wybudowana w latach 70-tych, która jest eksploatowana przez Nadleśnictwo. Przesył wody odbywa się siecią z rur azbestowych o średnicach mniejszych niż potrzeby pożarowe. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

16 INFRASTRUKTURA DROGOWA

17 ,,Przebudowa ulic Sportowej i Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubiewo” (2007r.) (2007r.) Koszt inwestycji ,25 zł. Dotacja ,35 zł (ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie). W ramach tej inwestycji wybudowano ulice o dł. 776,67m i kanalizację deszczową o dł. 403m. Remont nawierzchni części ulicy Hallera i wjazdu do Ośrodka Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie (2008r.) Zadanie zostało sfinansowane w całości z budżetu Gminy. Wyremontowana nawierzchnia części ulicy Hallera obejmuje 1550m 2. Budowa chodnika wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową w Płazowie i Szumiącej (2008r.) Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Udział Gminy Lubiewo wynosił zł. W ramach tego zadania zostały wybudowane chodniki wraz z odwodnieniem w Płazowie o dł. 256m i Szumiącej o dł. 151m. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI INFRASTRUKTURA DROGOWA

18 Budowa chodników w m. Lubiewo, Bysław, Sucha, Bysławek, Minikowo, Klonowo, Trutnowo (lata ) oraz zatoczek autobusowych w Lubiewie i Wełpinie ( 2008r.) Zadanie współfinansowane przez Powiat Tucholski. Udział Gminy w zadaniu polegał na przekazywaniu dotacji w kwocie zł/rok przez okres 4 lat. Z budżetu Gminy Lubiewo zbudowano chodniki o łącznej pow m 2. Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia Bysławiu (2009r.) oraz przy szkole w Klonowie.(2010 rok) Zadanie współfinansowane Przez Powiat Tucholski. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

19 ,,Przebudowa ulic Nowowiejskiej, Pejasa oraz części ulicy Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bysław” (2009r.) Koszt inwestycji ,83 zł. Dotacja ,41 zł (RPO Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa). Dzięki tej inwestycji zostały wybudowane ulice o dł. 717m i kanalizacja deszczowa o dł. 861m.,,Przebudowa drogi gminnej na odcinku Trutnowo-Lubiewice” (2009r.) Koszt inwestycji ,48 zł. Dotacja ,20 zł (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata oraz dofinansowanie z Powiatu Tucholskiego ,00zł). Rezultatem tego zadania było utwardzenie masą bitumiczną drogi o dł. 1,095 km. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI INFRASTRUKTURA DROGOWA

20 ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1035 Iwiec-Wełpin” (2009r.) Inwestycja realizowana była przez Powiat Tucholski w partnerstwie z Gminą Cekcyn i Gminą Lubiewo. Udział Gminy Lubiewo to dotacja w wysokości ,02 zł. Zadanie polegało na rozbudowie drogi Iwiec-Wełpin na odcinku 3,3 km, z czego Gmina Lubiewo dofinansowała odcinek drogi o dł m.,,Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Teolog” (2010r.) Koszt inwestycji ,62 zł. Dotacja zł (budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Fundusz Wsparcia). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej długości 1380 m. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI INFRASTRUKTURA DROGOWA

21 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE

22 ,,Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bysławiu” (2007r.)Koszt inwestycji ,78 zł. Dotacja ,63 zł (ZPORR Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna) Dzięki tej inwestycji powstała sala gimnastyczna o wymiarach 18x36m z zapleczem kuchennym i wyposażeniem kuchni. OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE ,,Budowa placu zabaw w Klonowie” Inwestycja o wartości zł została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych, tj. drążka do akrobacji, huśtawki podwójnej, huśtawki wagowej, płotka do przeskoków, przeplotni prostej i zestawu zabawowego ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Bysławiu” Koszt inwestycji ,06 zł. Dotacja zł (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu). Rezultatem tego przedsięwzięcia jest boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa ziemnego. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

23 ,,Budowa 2 kortów do tenisa ziemnego w Lubiewie” Wartość zadania to kwota ,72 zł. Przedsięwzięcie było dotowane w wysokości ,40 zł z SPO Działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. W ramach tej inwestycji powstały dwa ziemne korty tenisowe składające się z pól do gry pojedynczej i podwójnej wraz z ogrodzeniem” OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE  Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w m. Bysławek i Sucha” (2010r.) Koszt inwestycji ,05 zł. Dotacja zł (PROW Działanie Odnowa i Rozwój Wsi). Przedsięwzięcie to polegało m. in. Na budowie instalacji wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznej, ociepleniu dachu i ścian w świetlicach wiejskich GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

24 ,,Budowa placu zabaw w m. Wełpin” Koszt inwestycji ,60 zł. Dotacja zł (budżet Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Dzięki tej inwestycji powstał nowy plac zabaw składający się z 2 zestawów zabawowych, huśtawki podwójnej, sprężynowca i ławki. Zbudowano także ogrodzenie. OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE 2010  Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bysławiu i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lubiewie. Dzięki tym inwestycjom nasze ośrodki zdrowia dostosowaliśmy do standardów unii Europejskiej, a w Bysławiu powstał gabinet rehabilitacyjny. Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu gminy - koszt – ,53 zł Sołtysi wsi Bysław, Wełpin, Minikowo, Płazowo, Bysławek – zorganizowali dowóz piasku i pomoc przy niewykwalifikowanych pracach murarskich. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

25  Partycypowanie w kosztach inicjatyw podejmowanych przez jednostki OSP z terenu gminy – w łącznej kwocie ok. 500 tys. zł, tj.:  remonty strażnic i samochodów bojowych,  Jednostki wzbogaciły się o następujące samochody  - Ford transit – Bysław  - Ford transit – Bysławek  - Magirus - Klonowo  systematyczne doposażenie jednostek OSP  budowa miejsca do lądowania helikopterów medycznych przystosowane do nocnego lądowania OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Sponsorzy i biorący udział w projekcie: Andrzej Kobiak, Janusz Kiedrowski, Wojciech Słupiński – koordynator projektu, strażacy ochotnicy OSP Bysław; Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi; Kierownik Pogotowia Lotniczego Ryszard Kohls; Gerard Januszewski; Szwemin Jerzy; Ryszard Pik; Rafał Krzyżelewski; Michał Urban; Kazimierz Glazik; Kazimierz Rogowski; Firma Krzysztofa Ragus.

26 Instalacja centralnego ogrzewania i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Suchej. Inwestycja objęła instalację gazowego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i remont pomieszczeń. Koszt inwestycji ok ,00 zł ze środków budżetu gminy GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI OBIEKTY KOMUNALNE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE

27 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Budowa społeczeństwa informacyjnego

28 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Dostęp do Internetu – oprócz operatorów ogólnokrajowych, dostęp do Internetu zapewniają operatorzy lokalni. Największy z nich to Firm G.ART Technology Artur Grabiec. Świadczy usługi na terenie następujących miejscowości (lokalizacja masztów): Lubiewo Bysław Bysławek Minikowo Sucha Trutnowo (obejmuje zasięgiem Lubiewice i Zalesie Królewskie Działania gmin powiatu Tucholskiego i Starostwa Powiatowego w zakresie budowy sieci światłowodowej BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

29 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Szkolenia dla mieszkańców - nabywanie umiejętności z zakresu posługiwania się Internetem i zasad podstawowej obsługi komputera. Projekty realizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” przy współdziałaniu Gminy Lubiewo. Szkolenia w ramach projektów GOPS. Łącznie ze szkoleń skorzystało ok. 100 osób BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

30 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI EDUKACJA

31 Zespół Szkół w Bysławiu – ilość uczniów 363 Zespół Szkół w Lubiewie - ilość uczniów 329 Filia w Suchej – ilość uczniów 26 Mała Szkoła w Klonowie – ilość uczniów 30 Liceum Uzupełniające - ilość słuchaczy 18 Technikum Rolnicze dla dorosłych (czteroletnie) – ilość słuchaczy 12 Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo - Bysław – ilość dzieci 92 - Lubiewo – ilość dzieci 17 EDUKACJA GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Baza edukacyjno-oświatowa:

32 Uruchomienie kolejnego oddziału przedszkolnego zapewniającego udział w edukacji przedszkolnej wszystkich chętnych dzieci – wprowadzenie dwuzmianowości Przedszkola w Bysławiu w roku 2010/11 EDUKACJA – PONAD NORMĘ Zapewnienie dowozu wszystkich uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych - włącznie z tymi, którzy nie podlegają ustawowemu dowozowi przez Gminę GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Znaczący udział Gminy w programie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zakupu wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych Realizowanie bieżących remontów i napraw bazy oświatowej ze środków budżetu Gminy, z uwagi nie wystarczającą subwencję oświatową

33 Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych: GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI EDUKACJA – PONAD NORMĘ ZACZNIJMY OD PRZEDSZKOLA – 2008, dotacja w wysokości zł, 100 % finansowania z PO KL, ilość beneficjentów ostatecznych – 24 dzieci i 12 rodziców. ANGIELSKI KLUCZEM DO SUKCESU – 2009/10, dotacja w wysokości zł, 100 % finansowania z PO KL, ilość beneficjentów ostatecznych – 100. BOROWIACY W TEATRZE ŻYCIA – 2009/10, dotacja w wysokości zł, 85 % finansowania z PO KL, projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tucholskim BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY – 2010/11, dotacja w wysokości zł, 85 % finansowania z PO KL, projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tucholskim KADRY OŚWIATY PODWYŻSZAJĄ KWALIFIKACJE – 2008/9, dotacja w wysokości zł, 100 % finansowania z PO KL, ilość beneficjentów ostatecznych – 10 nauczycieli

34 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

35 Odnowienie infrastruktury społeczno- kulturalnej na terenie Gminy Lubiewo” Szacunkowy koszt inwestycji – ,09 zł. Kwota dotacji zł (PROW Działanie Odnowa i Rozwój wsi) Projekt zakłada budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Minikowie i Płazowie i Wełpinie, budowę wewnętrznej instalacji wod-kan i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki w dla świetlicy wiejskiej w m. Wełpin, remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Trutnowo i Wełpin wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy oraz podłączenie Internetu, urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Teolog, Cierplewo, Lubiewo, Trutnowo i Lubiewice. PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

36 Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Rybackiej „Borowiacka rybka”. Gminy: Lubiewo, Gostycyn, Cekcyn Świekatowo i Śliwice utworzyły w ubiegłym roku Lokalną Grupę Rybacką w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ”. Miło nam poinformować mieszkańców, że jesteśmy jedyną grupą rybacką w województwie kujawsko-pomorskim, która otrzymała dofinansowanie. W latach 2011 – 2013 do gmin-założycieli wpłynie ponad 12 mln. zł na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem jezior, promocją rybactwa czy rozwojem działalności gospodarczej w tym sektorze. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

37 „Przedszkole w naszej wsi” – projekt będzie polegał na uruchomieniu czterech punktów przedszkolnych w m. Bysławek, Trutnowo, Sucha i Klonowo w okresie od r. do r Pozyskana dotacja – zł, 85% dofinansowania z PO KL GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

38 ZAKUP 11 SZT. TABLIC INTERAKTYWNYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU GMINY – pozyskana dotacja ,00zł – 75% dofinansowania z PO KL ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SAL DYDAKTYCZNYCH W ZESPOŁACH SZKÓŁ W LUBIEWIE I BYSŁAWIU – wnioskowana dotacja ,00 zł, 65% dofinansowania z RPO WK-P REALIZACJA PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA – budowa placu zabaw przy ZS w Bysławiu, zakup wyposażenia do miejsc zabaw w ZS w Lubiewie. Wnioskowana dotacja zł – 50% dofinansowania z programu MEN. GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ – cd.

39 PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Lubiewie Zakres robót m.in. : Dobudowa nowej części budynku od strony G B P Budowa zaplecza kuchennego Wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Ocieplenie budynku, olewacja Zagospodarowanie terenu – wykonanie chodników Koszt: ok. 782 tys. zł Dofinans. z PROW tys. zł Wykonanie do 2012 Koszt: ok. 200 tys. zł Dofinans. z PROW tys. zł Wykonanie do 2012 Remont Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu Zakres robót m.in. : Docieplenie dachu Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Wymiana instalacji c.o. i wod.-kan. Remont pom. Świetlicy wiejskiej, holu, łazienek Podjazd do niepełnosprawnych

40 „ Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. Lokalna Strategia Rozwoju, nazwana „Borowiacka grapa” jest planem działania Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”. W przeprowadzonym przez Samorząd Województwa konkursie „Borowiacka grapa” została w 2009 r. oceniona pozytywnie, więc na teren jej działania w latach wpłynie prawie 9 mln.zł Dla mieszkańców obszaru objętego LSR tj. gmin Lubiewo, Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lniano, Osie, Śliwice, Świekatowo i Tuchola oznacza to, że będą mogli starać się o sfinansowanie swoich inicjatyw i inwestycji ze środków LSR „Borowiacka grapa”. Od 2009 do 2014 roku Lokalna Grupa Działania będzie ogłaszać konkursy i wybierać projekty do sfinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Środki na te projekty pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI PERSPEKTYWY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

41 GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI DZIEDZICTWO KULTUROWE

42 Wsparcie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu w opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu udało się odbudować mur ogradzający cmentarz przykościelny, wyremontowano dach na budynku kościoła oraz zainstalowano centralne ogrzewanie. DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

43 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

44 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Współpraca z gminami Wilkowice i Dębica – od czterech latach wspólnie z Zespołami Szkół prowadzimy wymianę dzieci i młodzieży. Jest to niespotykana możliwość poznania Polski przez młode pokolenie przy maksymalnie obniżonych kosztach. 8 listopada 2010r. – nastąpi sformalizowanie i rozszerzenie wieloletniej współpracy pomiędzy młodzieżowymi drużynami pożarniczymi Gminy Lubiewo i Gminy L ü btheen w Niemczech.

45 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz zespołów: „Klonowiaki” i „Bysławskie Frantówki”. Grupy teatralne prowadzone przez p. Beatę Ziółkowską GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

46 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW, GRUP I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Współorganizacja wielu imprez dla mieszkańców i turystów m.in.: Międzynarodowy Plener Malarsko- Rzeźbiarski, Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych, Ogólnopolski Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami, festyny czy przeglądy). GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

47  Nagroda 2007 „Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji” w kategorii gmin wiejskich przyznana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – r.  Uzyskanie w 2007r. III lokaty w województwie kujawsko-pomorskim w Rankingu Liderów pozyskiwania unijnych dotacji opublikowanym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”  Wyróżnienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za szczególnie aktywne działanie inwestycyjne na rzecz ochrony środowiska i współpracę w tym zakresie – r.  Podziękowanie w uznaniu za wspieranie i inicjowanie aktywności obywatelskiej przyznane przez Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej prof. Jerzego Regulskiego – 2009r.  Nagroda specjalna w konkursie Oskary Sportowe Gminess w edycji 2008 – r.  Uzyskanie wyróżnienia „Super Wójt” od Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,  Wyróżnienie w Konkursie EKO-GMINA 2010 – jako jedna z trzech gmin wiejskich województwa Kujawsko-Pomorskiego NAGRODY I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE PRZEZ GMINĘ GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

48 GMINA LUBIEWO - PODSUMOWANIE KADENCJI Jesteśmy laureatem konkursu Gmina Fair Play 2010, który skierowany był do wszystkich gmin dbających o interesy społeczności lokalnych poprzez stwarzanie na swym terenie możliwie najlepszych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Kapituła konkursu Gmina Fair Play przyznaje tytuły i certyfikaty tylko tym samorządom, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podsumowaniem działalności gospodarczo-społecznej jest przyznanie tytułu i certyfikatu FAIR PLAY 2010 DLA GMINY LUBIEWO GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI

49 GMINA LUBIEWO - PODSUMOWANIE KADENCJI GMINA LUBIEWO PODSUMOWANIE KADENCJI Michał Skałecki Wójt Gminy Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie Lubiewo ul. Hallera 9 Tel. / Fax DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "2006 -2010. Dochody Gminy Lubiewo za okres kadencji 2006-2010 wynosiły: 59 962 312,00 2007 14 960 966,00 2008 14 344 488,00 2009 15 077 672,00 2010 15."

Podobne prezentacje


Reklamy Google