Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK

2 INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

3 PLANOWANY BUDŻET NA 2006 ROK

4 STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2006 ROKU

5 STRUKTURA KWOTOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W 2006 ROKU

6 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU W 2006 ROKU

7 DOCHODY

8 STRUKTURA PROCENTOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2006 ROKU

9 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W OKRESIE 2006 ROKU

10 DOCHODY WŁASNE GMINY

11 REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT W 2006 ROKU

12 DOTACJE W DOCHODACH BUDŻETU GMINY W LATACH 2003 - 2006

13 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA W DOCHODACH BUDŻETU GMINY W LATACH 2003 - 2006

14 WYDATKI

15 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W 2006 ROKU

16 WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU

17 WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU C.D.

18 ZESTAWIENIE PROCENTOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

19 10,69 % planowanych wydatków budżetu 2006 roku stanowiły wydatki majątkowe gminy – 2.570.896 zł Sfinansowane w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe osiągnęły poziom 2.436.289,57 zł, który oznacza prawie 95 procentową realizację założonego planu. INWESTYCJE

20 1.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na trasie Wieleń-Kaładek-Folsztyn-Nowe Dwory-Zielonowo 2. Budowa wodociągu we wsi Gieczynek ( opracowanie dokumentacji ) 3. Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu - ul.Krasickiego i Sucharskiego 4. Przebudowa ulic w obrębie osiedla Czarnkowskiego w Wieleniu - ul. Brownsforda 5. Budowa dróg w Wieleniu na oś.Przytorze (I etap) 4. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Wieleniu ul. Nowe Miasto 5. Zakup serwera, oprogramowania i wyposażenia komputerowego 6. Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Wieleniu 7. Program "Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e - usług publicznych " 8. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu - kontynuacja 9. Przygotowanie boisk i ogrodzenie terenu szkoły - Gimnazjum w Rosku 10. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Wieleniu 11. Zakup projektora multimedialnego dla Gimnazjum w Rosku 12. Rozbudowa szkoły ponadgimnazjalnej 13. Zakup kosiarki samobieżnej do Zespołu Szkół w Wieleniu 14. Modernizacja budynku przy ul.Międzyleskiej w Wieleniu na cele Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i promocji zdrowia – dokończenie INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

21 15. Zakup wyposażenia dla M-Gminnego OPS w Wieleniu 16. Zakup wyposażenia do noclegowni w Wieleniu przy ul. Międzyleskiej 17. Zakup wyposażenia dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia przy ul. Międzyleskiej w Wieleniu 18. Budowa kanalizacji w m. Wieleń ( I etap ) 19. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wieleniu przy ul. Jaryńskiej 20. Uzupełnienie udziału pieniężnego dla Spółki gminnej PK NOTEĆ w Wieleniu 21. Dotacja na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w Wieleniu - realizacja porozumienia z Urzędem Marszałkowskim 22.Dotacja na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Gulcz - Mikołajewo - realizacja porozumienia pomiędzy gminą Czarnków i Urzędem Marszałkowskim 23. Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego w Gulczu 24. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w obrębie ulic Hubala i Na Skarpie w Wieleniu INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W 2006 ROKU

22 Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy za 2006 rok zawarto w „Sprawozdaniu burmistrza Wielenia z wykonania budżetu gminy za 2006 rok”.

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WIELENIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google