Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej powstał w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przy poparciu pozostałych W ójtów i Burmistrzów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Gmin Ziemi Kujawskiej powstał w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przy poparciu pozostałych W ójtów i Burmistrzów."— Zapis prezentacji:

1 Związek Gmin Ziemi Kujawskiej powstał w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przy poparciu pozostałych W ójtów i Burmistrzów gmin dzisiejszego powiatu Aleksandrowskiego.

2 Głównym zadaniem Związku Gmin Ziemi Kujawskiej jest rozwiązywanie wspólnych problemów gospodarczych, ekologicznych, kulturalnych i społecznych gmin członkowskich

3 Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zrzesza 3 gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek oraz Nieszawę.

4 Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zrzesza również 6 gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Całkowita wartość inwestycji: 5 822 338,4 1 zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 319 408,25 zł BENEFICJENT: Związek Gmin Ziemi Kujawskiej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

6 „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” projekt nr RPKP.01.01.00-04-062/09 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013

7 25 sierpnia 2010r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK”pomiędzy Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim, a Województwem Kujawsko –Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa zs. w Toruniu

8 Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 7 602 875,13 zł dofinansowanie ze środków EFRR 60 % 4 561 725,08 zł

9 9 maja 2011r. została podpisana umowa na roboty budowlane ścieżek rowerowych z firmą BETPOL S.A zs. w Bydgoszczy na kwotę 5 599 826,41 zł

10 Wybudowana ścieżka rowerowa ma szerokość 2 metrów. Ułożona jest z kostki brukowej.

11 Roboty budowlane obejmowały 3 gminy wiejskie i 3 gminy miejskie; 1. Gmina Aleksandrów Kujawski 2. Gmina Raciażek 3. Gmina Waganiec 4. Miasto Aleksandrów Kujawski 5. Miasto Ciechocinek 6. Miasto Nieszawa Łącznie ok. 20 km ścieżek rowerowych

12 Miasto Aleksandrów Kujawski 4,63 km ścieżek rowerowych Koszt budowy: 1 287 384,13 zł

13 Ścieżka rowerowa w Mieście Aleksandrów Kujawski przechodzi wzdłuż: - ul.M.Danilewicz-Zielińskiej - ul.Wojska Polskiego - ul. Kochanowskiego - ul. Słonecznej - ul. Tęczowej - ul. Słowackiego - ul.Przemysłowej

14 Gmina Aleksandrów Kujawski 3,32 km ścieżek rowerowych Koszt budowy: 907 779,98 zł

15 Ścieżka rowerowa w Gminie Aleksandrów Kujawski przechodzi wzdłuż: - drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowaościach Stawki, Odolion i Nowy Ciechocinek

16 Gmina Raciążek 5,45 km ścieżek rowerowych Koszt budowy: 1630 405,90 zł

17 Ścieżka rowerowa w Gminie Raciążek przebiega wzdłuż: drogi powiatowej nr 2605C w miejscowościach Podole i Siarzewo oraz na odcinku Al.700-lecia

18 12 lipca 2010r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej podpisał umowę z Powiatem Aleksandrowskim na dofinansowanie wkładu własnego ZGZK w wysokości 230 096,00 zł

19 25 czerwca 2012r. Rada Miejska Ciechocinek podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek w formie dotacji celowej w wysokości 95 000,00 zł na budowę odcinka ścieżki rowerowej o długości 0,82 km biegnącej wzdłuż Al. 700-lecia.

20 Gmina Waganiec 1,01 km ścieżek rowerowych Koszt budowy: 302 348,83 zł

21 Ścieżka rowerowa w gminie Waganiec przechodzi wzdłuż: drogi powiatowej nr 2603C w miejscowości Nowy Zbrachlin

22 Miasto Ciechocinek 1,69 km ścieżek rowerowych Koszt budowy: 482 912,57 zł

23 Ścieżka rowerowa w Mieście Ciechocinek przechodzi wzdłuż: - Al. 700-lecia - ul.Nieszawskiej - drogi wojewódzkiej nr 266

24 Miasto Nieszawa 2,53 km ścieżek rowerowych Koszt budowy: 662 294,73 zł

25 Ścieżka rowerowa w Mieście Nieszawa przechodzi wzdłuż: - ul. Ciechocińskiej - ul. Starościńskiej - ul. Noakowskiego

26 5 października 2011r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zaciągnął kredyt w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 265 000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego gminy miejskiej Nieszawa.

27 23 grudzień 2013r. odbiór końcowy Prace komisji odbiorowej ścieżek rowerowych

28 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Związek Gmin Ziemi Kujawskiej powstał w 1991 r. z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przy poparciu pozostałych W ójtów i Burmistrzów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google