Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego

2 Lublin Łomża Warszawa Ełk Augustów Kuźnica Białostocka Stacje Uzdatniania Wody

3 Obiekty o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania powiatu 151 mostów, 2 gazociągi, 176 286 ha powierzchni zalesionej w 8 nadleśnictwach 15 obiektów zobligowanych do założenia instalacji sygnalizacji pożaru

4 Zagrożenia transgraniczne Obiekty przy granicy z terytorium Republiki Białoruś Grodzieński Kombinat Materiałów Budowlanych Grodzieński Kombinat „Chemwłókno ” Grodzieński Kombinat Azotowy (najważniejszym surowcem dla wytwarzanych produktów jest amoniak, którego jednorazowo magazynowana ilość kształtuje się w granicach 22 000 ton) Grodzieńska Fabryka Szkła

5 STRUKTURA DZIA Ł A Ń WSKA Ź NIKI OPERACYJNE

6 Statystyka zdarzeń w latach 2006 - 2011

7 Częstotliwość wyjazdów Pożar 20 godz. 5 min17 godz. 29 min 2010 r.2011 r. Miejscowe zagrożenie 11 godz. 4 min12 godz. 40 min Alarm fałszywy61 dni24 dni Wszystkie zdarzenia7 godz. 6 min7 godz. 15 min

8 Miejscowe zagrożenia Pożary Alarmy fałszywe 2011 r. - 919 zdarzeń2012 r. - 1004 zdarzenia Statystyka zdarzeń (do 31.08.2012) 55% 2% 43%

9 OSP i PSP wspólniePSP samodzielnieOSP samodzielnie Statystyka interwencji PSP i OSP (do 31.08.2012)

10 Statystyka zdarzeń wg poszczególnych gmin rok 2012 (do 31.08.2012)

11 Pożary w obiektach (do 31.08.2012) inne obiekty: śmietniki, garaże, zsypy, pobocza dróg, trawniki

12 Miejscowe zagrożenia w obiektach (do 31.08.2012) inne obiekty: śmietniki, garaże, zsypy, pobocza dróg, trawniki

13 Działania 2012 r. (do 31.08.2012) co miesiąc ginie człowiek codziennie zostaje ranny człowiek codziennie strażacy udzielają pomocy medycznej co 10 dni strażacy ratują osobę zagrożoną

14 Wyszkolenie OSP W 2012 r. przeszkolono 132 druhów na różnych kursach

15 Działania kontrolno – rozpoznawcze Rok20102011 Ilość skontrolowanych obiektów 316261 Ilość stwierdzonych nieprawidłowości 15951250 Ilość odbiorów technicznych obiektów / ilość negatywnych stanowisk 70 / 1855 / 13

16 ZADANIA FINANSOWE

17 W latach 2006 – 2011 budżet Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku został zwiększony o następujące dotacje Starostwa Powiatowego: 2006 r. 103 000,00 o zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o zakup komputera 2007 r. 60 000,00 o zakup samochodów operacyjnych o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe 2008 r. 8 000,00 o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe 2009 r. 160 000,00 o zakup autodrabiny o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe 2010 r.150 000,00 o zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2011 r. 10 000,00 o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe OGÓŁEM 491 000,00 Dotacje finansowe

18 ZADANIA TECHNICZNO - KWATERMISTRZOWSKIE

19 Pojazdy pozyskane w roku 2012 Mercedes SLRChem w JRG 2 Scania GCBA 5/36 w JRG 5 Łapy

20 Pojazdy przekazane do OSP w 2012 roku Samochód ratowniczo - gaśniczy Samochód wężowy

21 Pojazdy przekazane do OSP w 2012 roku Samochód operacyjny Dźwig

22 Sprzęt i pojazdy przekazane do OSP (zł) 2 szt. 5 szt. 4 szt. 5 szt. 3 szt. ilość pojazdów przekazanych W roku 2012 przekazano do OSP 4 pojazdy

23 W 2011 r. zapewniono 100% normatywnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, odzież specjalną i ekwipunek osobisty. Zapewnienie normatywnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej strażaka

24 Doskonalenie organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego; Doskonalenie przygotowania i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych; Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom pożarowym i innym miejscowym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków; Zapewnienie jednostkom krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego dobrze przygotowanej kadry do realizacji powierzonych zadań poprzez organizację doskonalenia zawodowego OSP ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalistycznego strażaków jednostek KSRG wyposażonych w sprzęt ratownictwa technicznego; Kontynuacja corocznych kontroli i inspekcji jednostek OSP;

25 Składam podziękowania Przewodniczącemu Rady Powiatu i Radnym za zrozumienie problemów Straży Pożarnej i przychylność w realizacji celów postawionych przed naszą formacją; Panu Staroście i pracownikom Starostwa za wspólna pracę przy realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu; Dziękuję wszystkim Państwu za życzliwość i wsparcie działań białostockich strażaków.

26 Dziękuję za uwagę kmpspbk@straz.bialystok.pl kwpsp@straz.bialystok.pl www.kgpsp.gov.pl www.straz.bialystok.pl www.bialystok.straz.bialystok.pl


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google