Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego

2 Lublin Łomża Warszawa Ełk Augustów Kuźnica Białostocka Stacje Uzdatniania Wody

3 Obiekty o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania powiatu 151 mostów, 2 gazociągi, ha powierzchni zalesionej w 8 nadleśnictwach 15 obiektów zobligowanych do założenia instalacji sygnalizacji pożaru

4 Zagrożenia transgraniczne Obiekty przy granicy z terytorium Republiki Białoruś Grodzieński Kombinat Materiałów Budowlanych Grodzieński Kombinat „Chemwłókno ” Grodzieński Kombinat Azotowy (najważniejszym surowcem dla wytwarzanych produktów jest amoniak, którego jednorazowo magazynowana ilość kształtuje się w granicach ton) Grodzieńska Fabryka Szkła

5 STRUKTURA DZIA Ł A Ń WSKA Ź NIKI OPERACYJNE

6 Statystyka zdarzeń w latach

7 Częstotliwość wyjazdów Pożar 20 godz. 5 min17 godz. 29 min 2010 r.2011 r. Miejscowe zagrożenie 11 godz. 4 min12 godz. 40 min Alarm fałszywy61 dni24 dni Wszystkie zdarzenia7 godz. 6 min7 godz. 15 min

8 Miejscowe zagrożenia Pożary Alarmy fałszywe 2011 r zdarzeń2012 r zdarzenia Statystyka zdarzeń (do ) 55% 2% 43%

9 OSP i PSP wspólniePSP samodzielnieOSP samodzielnie Statystyka interwencji PSP i OSP (do )

10 Statystyka zdarzeń wg poszczególnych gmin rok 2012 (do )

11 Pożary w obiektach (do ) inne obiekty: śmietniki, garaże, zsypy, pobocza dróg, trawniki

12 Miejscowe zagrożenia w obiektach (do ) inne obiekty: śmietniki, garaże, zsypy, pobocza dróg, trawniki

13 Działania 2012 r. (do ) co miesiąc ginie człowiek codziennie zostaje ranny człowiek codziennie strażacy udzielają pomocy medycznej co 10 dni strażacy ratują osobę zagrożoną

14 Wyszkolenie OSP W 2012 r. przeszkolono 132 druhów na różnych kursach

15 Działania kontrolno – rozpoznawcze Rok Ilość skontrolowanych obiektów Ilość stwierdzonych nieprawidłowości Ilość odbiorów technicznych obiektów / ilość negatywnych stanowisk 70 / 1855 / 13

16 ZADANIA FINANSOWE

17 W latach 2006 – 2011 budżet Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku został zwiększony o następujące dotacje Starostwa Powiatowego: 2006 r ,00 o zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o zakup komputera 2007 r ,00 o zakup samochodów operacyjnych o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe 2008 r ,00 o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe 2009 r ,00 o zakup autodrabiny o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe 2010 r ,00 o zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2011 r ,00 o zakup nagród i wyróżnień na zawody sportowe OGÓŁEM ,00 Dotacje finansowe

18 ZADANIA TECHNICZNO - KWATERMISTRZOWSKIE

19 Pojazdy pozyskane w roku 2012 Mercedes SLRChem w JRG 2 Scania GCBA 5/36 w JRG 5 Łapy

20 Pojazdy przekazane do OSP w 2012 roku Samochód ratowniczo - gaśniczy Samochód wężowy

21 Pojazdy przekazane do OSP w 2012 roku Samochód operacyjny Dźwig

22 Sprzęt i pojazdy przekazane do OSP (zł) 2 szt. 5 szt. 4 szt. 5 szt. 3 szt. ilość pojazdów przekazanych W roku 2012 przekazano do OSP 4 pojazdy

23 W 2011 r. zapewniono 100% normatywnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, odzież specjalną i ekwipunek osobisty. Zapewnienie normatywnego wyposażenia w środki ochrony indywidualnej strażaka

24 Doskonalenie organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego; Doskonalenie przygotowania i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych; Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom pożarowym i innym miejscowym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków; Zapewnienie jednostkom krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego dobrze przygotowanej kadry do realizacji powierzonych zadań poprzez organizację doskonalenia zawodowego OSP ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalistycznego strażaków jednostek KSRG wyposażonych w sprzęt ratownictwa technicznego; Kontynuacja corocznych kontroli i inspekcji jednostek OSP;

25 Składam podziękowania Przewodniczącemu Rady Powiatu i Radnym za zrozumienie problemów Straży Pożarnej i przychylność w realizacji celów postawionych przed naszą formacją; Panu Staroście i pracownikom Starostwa za wspólna pracę przy realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu; Dziękuję wszystkim Państwu za życzliwość i wsparcie działań białostockich strażaków.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Powiatu Białostockiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google