Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka w zawodzie asystentki stomatologicznej Karolina Mularczyk Poznań, 28.04.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka w zawodzie asystentki stomatologicznej Karolina Mularczyk Poznań, 28.04.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Etyka w zawodzie asystentki stomatologicznej Karolina Mularczyk Poznań, r.

2 Etyka Od greckiego ethos – obyczaj, zwyczaj Nauka filozoficzna zajmująca się formułowaniem zasad moralnych oraz norm ludzkiego działania. Etyka normatywna - przedstawianie teorii słusznego vs niesłusznego działania. Etyka deskryptywna – opisuje to, co ludzie uznają za słuszne i sposoby postępowania.

3 Etyka zawodowa Zbiór norm i zasad kodyfikujących czynności związane z wykonywaniem danego zawodu. Zasady etyczne dla danego zawodu: Regulują stosunki w grupie zawodowej Kształtują i utrwalają prestiż danej grupy zawodowej Kształtują i utrwalają moralność w danej grupie także poza jej obrębem

4 Etyka zawodowa zawody medyczne

5 Etyka w zawodach medycznych poszanowanie praw pacjenta czynienie dobra brak dyskryminacji przestrzeganie tajemnicy zawodowej prawdomówność odpowiedzialność za swoje działania zawodowe

6 Podstawowe zasady etyki w pracy asystentki stomatologicznej 1.Poszanowanie godności pacjenta i jego praw. 2.Ochrona pacjenta przed krzywdą i szkodą. 3.Powinność niesienia dobra. 4.Powinność bycia sprawiedliwym wobec pacjenta. 5.Przestrzeganie tajemnicy dotyczącej pacjentów. 6.Odpowiedzialność za czynności zawodowe.

7 Kompetencje zawodowe Szkoła medyczna/policealna Kursy Szkolenia Literatura branżowa

8 Kultura moralna Współczucie – troska o czyjeś dobro, umiejętność wczuwania się w cudzą sytuację, to także sympatia do pacjenta (kontakt emocjonalny podstawa stosunków międzyludzkich w gabinecie) Rozwaga– „bystry osąd i zrozumienie źródłem podejmowanych decyzji”, umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji, dostosowania metod i umiejętności, trzymanie emocji na wodzy Integralność – „zdrowy, scalony system wartości”, wierność zasadom i regułom zawodowym

9 Tajemnica zawodowa Regulowana ustawami „O zawodzie lekarza”, „O zawodzie pielęgniarki i położnej” Nie obowiązuje w stosunku do lekarza stomatologa, z którym się współpracuje w gabinecie

10 Hierarchia wartości Wymiar pozamoralny – preferencje postaw i zachowań podczas wykonywania czynności zawodowych (czystość, schludność, organizacja pracy) Wymiar moralny – postawy etyczne prezentowane w czasie wykonywania czynności zawodowych (uczciwość, współczucie, kompetencja, solidarność).

11 Problemy etyki zawodowej konflikt wartości konflikt między obowiązkami (zobowiązaniami) zawodowymi a pozazawodowymi

12 Literatura: R. Jańczuk, Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych, Warszawa 2009.


Pobierz ppt "Etyka w zawodzie asystentki stomatologicznej Karolina Mularczyk Poznań, 28.04.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google