Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia zawód – kucharz zawód – kucharz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia zawód – kucharz zawód – kucharz."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia zawód – kucharz zawód – kucharz

7 Technikum Gastronomiczne 4-letnie Technikum Gastronomiczne 4-letnie zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych zawód – technik żywienia i usług gastronomicznych zawód – kelner zawód – kelner Technikum Hotelarskie 4-letnie Technikum Hotelarskie 4-letnie zawód - technik hotelarstwa zawód - technik hotelarstwa Technikum Obsługi Turystycznej 4-letnie Technikum Obsługi Turystycznej 4-letnie zawód – technik obsługi turystycznej zawód – technik obsługi turystycznej

8 Liceum Ogólnokształcące 3-letnie: Liceum Ogólnokształcące 3-letnie: klasa podstawy wojskowości klasa podstawy wojskowości klasa ratownictwo medyczne klasa ratownictwo medyczne klasa podstawy pożarnictwa klasa podstawy pożarnictwa

9

10 Uczeń nabywa wiedzę z : technologii gastronomicznej, planowania produkcji gastronomicznej, zasad żywienia człowieka, urządzania zakładów gastronomicznych oraz z podstaw ekonomii. Uczeń w trakcie kształcenia odbywa zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w kraju i zagranicą.

11 Uczeń poznaje: technologię gastronomiczną technologię gastronomiczną zasady obsługi gościa, zasady obsługi gościa, zasady żywienia człowieka, zasady żywienia człowieka, wyposażenie techniczne zakładów, wyposażenie techniczne zakładów, bezpieczeństwo, higienę i prawo pracy bezpieczeństwo, higienę i prawo pracy oraz podstawy wiedzy ekonomicznej. oraz podstawy wiedzy ekonomicznej. Uczeń w trakcie kształcenia odbywa zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w kraju i zagranicą.

12 Uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak:  organizacja pracy w hotelarstwie,  ekonomia i prawo w hotelarstwie,  obsługa konsumenta,  obsługa informatyczna w hotelarstwie,  marketing w hotelarstwie. W programie kształcenia przewiduje się naukę języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

13 Uczeń zdobywa wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych: podstaw turystyki, obsługi ruchu turystycznego, geografii turystycznej, ekonomii i prawa w turystyce, marketingu usług turystycznych, obsługi informatycznej w turystyce.

14 Szkoła przygotowuje do pracy w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki), restauracjach, kawiarniach, punktach gastronomicznych i do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W procesie kształcenia uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z technologii i towaroznawstwa gastronomicznego, obsługi maszyn i urządzeń oraz podstaw żywienia. Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w dwóch nowoczesnych pracowniach gastronomicznych.

15 Uczniowie pozyskują wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących z programem rozszerzonym: biologii i chemii. W ramach zajęć „Podstawy ratownictwa medycznego i stanów zagrożenia życia" uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: anatomii człowieka z elementami fizjologii i patologii, stanów zagrożenia życia, ratownictwa medycznego, medycznych zabiegów ratunkowych. Dzięki tym wiadomościom uczniowie uzyskują przygotowanie do organizowania działań ratowniczych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

16 W ramach zajęć „Podstawy wojskowości” uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu: regulaminów wojskowych, szkolenia medycznego, strzeleckiego, inżynieryjno–saperskiego, taktycznego, terenoznawstwa, powszechnej obrony przeciwlotniczej, łączności i ochrony środowiska. Zajęcia te mają na celu zapoznać uczniów ze specyfiką zawodowej służby wojskowej. Odbywają się w Jednostce Wojskowej w Sandomierzu i prowadzone są przez żołnierzy zawodowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach poligonowych, obozach letnich i zimowych.

17 W ramach zajęć „Podstawy pożarnictwa” uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu: organizacyjno-prawnych podstaw służby w państwowej straży pożarnej, psychologicznych aspektów działań ratowniczych, wyposażenia technicznego w jednostkach straży pożarnej, bezpieczeństwa budynków, taktyki działań gaśniczych i ratowniczych. W ramach zajęć z wychowania fizycznego poznają sporty pożarnicze. Zajęcia z „Podstaw pożarnictwa” odbywać się będą na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu i będą prowadzone przez zawodowych strażaków.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły stale funkcjonuje 25 kamer.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Szczycimy Szczycimy się tym, że w wyniku kieleckie kuratorium ewaluacji zewnętrznej dokonanej przez kieleckie kuratorium zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w obszarach:  efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;  zarządzania szkołą;  procesy zachodzące w szkole;  funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym w zakresie współpracy z rodzicami uczniów A bardzo wysoki  nasza szkoła otrzymała oceny A (4 wymagania) bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań  oraz B (21 wymagań) - wysoki stopień spełnienia wymagań

46


Pobierz ppt "Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia zawód – kucharz zawód – kucharz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google