Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie „Europejski system ochrony ludności” dr inż. Mariusz Mazurek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie „Europejski system ochrony ludności” dr inż. Mariusz Mazurek."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie „Europejski system ochrony ludności” dr inż. Mariusz Mazurek

2 Wprowadzenie

3 Źródła zagrożeń

4 Źródła zagrożeń (c.d.)

5 Zobrazowanie zagrożeń naturalnych w świecie w latach 1991-2005 Liczba katastrof naturalnych stale się zwiększa. W 2007 r. było ich 950, w porównaniu do 850 w 2006 r. W okresie 1994-2007 średnio rocznie ponad 225 mln ludzi ucierpiało w wyniku naturalnych katastrof. Ofiar śmiertelnych było ponad 58 tys rocznie.

6 Unia Europejska Unia Europejska (UE) – powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht. Obecnie, w jej skład wchodzi 27 państw członkowskich. Powierzchnia: 4 324 782 km 2, Ludność: 501,09 mln, Gęstość: 115 osób/km 2, Dewiza: “Unity in the diversity”.

7 Podstawowym celem ochrony ludności w UE jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom w państwach członkowskich, zachowanie niezbędnych warunków do życia i funkcjonowania społeczności w sytuacjach różnorodnych zagrożeń, klęsk i katastrof. DG ENV A3 Civil Protection Unit http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm Unia Europejska

8 Unia Europejska (c.d.)

9 Państwa europejskie już dawno odkryły, że:

10 1985 – pierwsze spotkanie ministrów, 1987 – rezolucja Rady Europy na temat ochrony ludności (OL), 1997 – pierwszy program OL, 2001 – ustalenie wspólnych mechanizmów OL, 2007 – nowelizacja podstaw prawnych w ramach UE. Historia

11 Założenia ogólne ochrony ludności

12 Założenia ogólne ochrony ludności(c.d.)

13 Regulacje ochrony ludności EUROPEAN CIVIL PROTECTION Together in the face of disaster

14 Regulacje ochrony ludności (c.d.) Mechanizm Wspólnotowy został przyjęty 8 listopada 2007 r. (2007/779/EC, Euratom)

15 Regulacje ochrony ludności (c.d.)

16 Centrum Informacji i Monitoringu Remote Systems Operative Control Center

17 Regulacje ochrony ludności (c.d.)

18 “ Instrument Finansowy Ochrony Ludności został przyjęty 5 marca 2007 r. (2007/162/EC, Euratom)

19 Budżet Budżet na Ochronę Ludności w UE

20 Triada ochrony ludności PrzygotowanieZapobieganie Reagowanie

21 Regulacje ochrony ludności (c.d.)

22 Misje międzynarodowe UEPOLICEPOLICE WITH THE ARMED FORCES Cambodia El Salvador Somalia Guatemala West Bank Bosnia Albania Kosovo Mozambique East Timor Ethiopia- Eritrea Afghanistan Lebanon Namibia Persian Gulf Kurdistan Bosnia Albania Somalia

23 Misje międzynarodowe UE (c.d.) ALBANIA LIAISON OFFICE BOSNIA “MSU-SFOR” “EUPM” “MP-SFOR” KOSOVO “MSU-KFOR” “MNBW MP COY” “UNMIK-CIU” “PRISTINA E DJAKOVICA MP AIRPORTS” WEST BANK “TIPH II” HEBRON ERITREA UNMEE - MP COY MACEDONIA NATO MISSION AFGHANISTAN MISSION “ENDURING FREEDOM” “ISAF” TAMPA “ENDURING FREEDOM” LEBANON UNIFIL IRAQ MISSION “ANCIENT BABYLONIA” L-6

24 Regulacje ochrony ludności (c.d.)

25 Planowanie cywilne w NATO

26 Planowanie cywilne w NATO obejmuje:

27 Architektura ochrony ludności w UE System users NATURALDOMINOEMERGING TECHNOLOGICAL INSPIRE Data Providers Service Providers Public Administrations Civil protection units Fire-application providers Flood- application providers Multi-risk application providers Core services Ontologies Dane Informacja

28 Architektura ochrony ludności (c.d.) StrategyScheduleOrganizationNetwork Rule Specification Timing Definition Security Architecture Network Architecture Description Rule Design Control Structure Presentation Architecture Business Rule Model Processing Structure Human Interface Architecture Distributed System Architecture Focus Perspective Technology Architecture FunctionData Program Data Definitions System Design Physical Data Model Logical Applications Architecture Logical Data Model Functioning Enterprise System Model (Logical) Designer Technology Model (Physical) Builder Detailed Representations (Out-of-context) Sub-contractor Performance Plans (Reference Model) Transition Strategy Organization Chart Workplace Environment & Location Conceptual Business Functions Conceptual Data Model Motivation Why Laws, Strategic Plans Time When Business Mandates People Who Major Organization Units Network Where Location Types Function How Mission & Focus Data What Scope (Contextual) Planner Enterprise Model (Conceptual) Owner Subject Areas

29 Wybrane struktury ochrony ludności w UE

30 Wybrane struktury (c.d.)

31

32

33

34

35

36

37 Przykładowe platformy ochrony ludności CoastalReal-time OceanIce MonitoringNorthern View Risk fire & flood Forest Monitoring Soil & WaterLand Motion Risks Urban ServicesHumanitarian AidAtmosphereFood Security

38 Przykładowe platformy (c.d.)

39 1:25'0001:50'0001:100'000 Mapy robocze stosowane w Ochronie Ludności

40 Przykładowe platformy (c.d.) Mapy robocze stosowane w Ochronie Ludności 1:1'000 Cadastral Map 1:250-5'000General Map 1:2'500-10'000 1:10'000

41 Lawiny

42 Susza

43 Trzęsienia ziemi

44 Ekstremalne temperatury

45 Powodzie I

46 Powodzie II

47 Pożary lasów

48 Osuwiska

49 Sztormy

50 Tsunami

51 Erupcje wulkanów

52 Zamiecie śnieżne

53 Katastrofy lotnicze

54 Zagrożenia chemiczne

55 Zagrożenia promieniotwórcze

56 Transport ropy naftowej (paliwa)

57 Awarie przemysłowe (tzw. agregacja przemysłu)

58 Wypadkowa podatność krajów UE na zagrożenia

59 Ochrona ludności w wybranych krajach UE

60 Belgia Powierzchnia całkowita: 30 528 km 2 wody śródlądowe: 6,4% Ludność: 10 584 534 gęstość zaludnienia: 346 osób/km 2 Stolica: Bruksela Liczba mieszkańców: 851 000 gęstość zaludnienia: 5272 os./km 2

61 Belgia

62

63

64 Niemcy Powierzchnia całkowita: 357 114,22 km 2 wody śródlądowe: 2,18% Ludność: 82 169 000 gęstość zaludnienia: 230,1 osób/km 2 Stolica: Berlin Liczba mieszkańców: 3 405 483 (4 262 480) gęstość zaludnienia: 3 818 os./km 2

65 Niemcy

66 Szwecja Powierzchnia całkowita: 449 964 km 2 wody śródlądowe: 8,67% Ludność: 9 196 227 gęstość zaludnienia: 20 osób/km 2 Stolica: Sztokholm Liczba mieszkańców: 798 715 (1 949 516) gęstość zaludnienia: 4230 os./km 2

67 Szwecja

68 Włochy Powierzchnia całkowita: 301 300 km 2 wody śródlądowe: 2,4% Ludność: 59 418 550 gęstość zaludnienia: 197 osób/km 2 Stolica: Rzym Liczba mieszkańców: 2 553 873 (3 831 959) gęstość zaludnienia: 1987 os./km 2

69 Włochy

70 Podsumowanie

71 Dziękuję za uwagę... Pytania?


Pobierz ppt "Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie „Europejski system ochrony ludności” dr inż. Mariusz Mazurek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google