Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Opracowała: Jolanta Gruszczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Opracowała: Jolanta Gruszczyńska."— Zapis prezentacji:

1 MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Opracowała: Jolanta Gruszczyńska

2 „Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.” „Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.” (łac.) Seneka Młodszy mszstarogard.republika.pl www.anielsky.republika.pl

3 O SZKOLE Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. jest szkołą policealną z wieloletnimi tradycjami. Swoją działalność rozpoczęło od kształcenia pielęgniarek w 1955 roku.

4 PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ Medyczne Studium Zawodowe oferuje kształcenie na kierunkach medycznych, społeczno-opiekuńczych, zapewniając wysoką jakość nauczania oraz praktyczne przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu. Absolwenci naszej szkoły uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement w języku angielskim, który ułatwia identyfikacje zawodu przez europejskiego pracodawcę. Absolwenci cieszą się uznaniem u polskich i zagranicznych pracodawców. pl.wikipedia.org

5 PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU Szkoła prowadzi współpracę z placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego i innych ościennych województw, które zapewniają realizację kształcenia praktycznego. Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie: w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach opiekuńczych i pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, w pogotowiu ratunkowym, w gabinetach masażu, w gabinetach kosmetycznych, w aptekach. www.poczytaj.pl www.pracuj.pl szkolnictwo.pl

6 OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W swoim dorobku szkoła posiada szereg zdobytych certyfikatów i wyróżnień.

7 SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOWI I SPOŁECZEŃSTWU LOKALNEMU Szkoła osiąga wysokie wyniki w nauce i sporcie oraz podejmuje i realizuje wiele działań na rzecz środowiska lokalnego.

8 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Szkoła aktywnie włącza się do działań promujących zdrowie i jest inicjatorem wielu akcji: różowa wstążeczka, stop- narkomania, rzuć palenie razem z nami; zdrowy styl życia.

9 SZKOŁA SAMORZĄDNOŚCI Na terenie szkoły działa Samorząd Szkolny reprezentujący całą społeczność uczniowską. Jest organizacją demokratyczną, która inicjuje wiele akcji promujących działalność szkoły.

10 WSPÓŁPRACA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Szkoła prowadzi współpracę i wymianę doświadczeń z innymi szkołami na terenie kraju oraz zagranicy. Szkoła zainicjowała współpracę z Przedszkolem – Haus Sonnenhügel, w Eisenhüttenstadt w dziedzinie: kompetencji językowych i nauki języka partnerów, realizacji programu edukacji przez sztukę, edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi. pl.wikipedia.org Herb Eisenhüttenstadt wikipedia.org/

11 KIERUNKI KSZTAŁCENIA System dzienny (stacjonarny): dwuletni Technik Farmaceutyczny, Terapeuta Zajęciowy, Ratownik Medyczny, Opiekunka Dziecięca, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej roczny Opiekun Medyczny Opiekunka Środowiskowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Asystent Osoby Niepełnosprawnej.

12 KIERUNKI KSZTAŁCENIA System wieczorowy (dwuletni): Technik Masażysta.

13 Technik Farmaceutyczny Kierunek technik farmaceutyczny pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące wykonywania leków oraz ich sprawdzania jakościowego i ilościowego. Zatrudnienie: apteki, hurtownie leków, zielarnie, przemysł farmaceutyczny, laboratoria galenowe. pl.wikipedia.org

14 Terapeuta Zajęciowy Terapeuta zajęciowy to wykwalifikowany pracownik ochrony zdrowia, którego zadaniem jest przyśpieszenie efektów leczenia i rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych oraz podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zatrudnienie: placówki ochrony zdrowia, opiekuńcze, rewalidacyjne

15 Ratownik Medyczny To specjalista "Zespołu Ratowniczego", który współpracuje z lekarzem. Zatrudnienie: jednostki ratownicze, pomocy doraźnej, ośrodki szkoleniowe - instruktorzy pomocy przedmedycznej. www.ochrona.pl

16 Opiekunka Dziecięca Podstawowe zadania Opiekunki Dziecięcej to profesjonalna opieka i wychowanie dziecka w wieku 0-3 lat. Zatrudnienie: żłobki, domy małego dziecka, rodzinne domy małego dziecka, sanatoria, oddziały szpitalne, przedszkola (pierwsza grupa wiekowa).

17 Technik Usług Kosmetycznych To samodzielny zawód, oparty na szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej dający możliwości poprawienia urody, a tym samym lepszego samopoczucia. Zatrudnienie: gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej lub zakłady kosmetyczne.

18 Technik Masażysta Technik masażysta to wykwalifikowany pracownik, który kontynuuje rehabilitację oraz proces leczenia ze szczególnym uwzględnieniem masażu. Zatrudnienie: zespoły rehabilitacyjne w przychodniach, szpitalach i klinikach, gabinety lecznictwa uzdrowiskowego, gabinety odnowy biologicznej i kosmetycznej. www.zsmedyk.edu.ptc.pl

19 Opiekunka Środowiskowa Do zadań opiekunki środowiskowej należy: udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które potrzebują wsparcia. Zatrudnienie: domy i ośrodki pomocy społecznej, wszystkie instytucje opiekuńcze. mszstarogard.republika.pl www.medyk.gniezno.pl

20 Opiekun Medyczny Do zadań opiekuna medycznego należy: opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi w ramach, której wykonuje czynności pielęgnacyjno-higieniczne, współpraca z lekarzem i pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Zatrudnienie: szpitale, domy pomocy społecznej, mieszkania prywatne. www.medporady.pl/2007/02 bole-karku.witryna.org www.medycyna.net.pl www.jogolek.friko.pl

21 Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Celem pracy opiekuna zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej jest: stymulacja rozwoju i aktywizacja osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej, pomoc podopiecznemu w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej. Zatrudnienie: domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, ośrodki opiekuńczo-lecznicze, specjalistyczne domy pomocy społecznej (dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.) www.domyopieki.oddech.com www.pcpr.suchabeskidzka.pl www.msz6.krakow.plwww.wtz.zamosc.pl www.medycyna.net.pl

22 Asystent Osoby Niepełnosprawnej Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez udzielanie pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz tworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Zatrudnienie: Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych; Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych. pl.wikipedia.org www.zsa.tcz.pl

23 INTERNAT– DOM SŁUCHACZA Dla osób mieszkających poza granicami miasta szkoła oferuje pokoje gościnne w przyszkolnym Internacie. W pokojach zapewnione są warunki do nauki i odpoczynku. Na terenie Domu Słuchacza znajduje się: kawiarenka internetowa, sala konferencyjna, świetlica oraz stołówka.

24 BIBLIOTEKA SZKOLNA Biblioteka jest nowoczesnym, dydaktycznym centrum informacyjnym dla ucznia i nauczyciela wyposażonym w bogaty księgozbiór z zakresu nauk medycznych, społecznych oraz literatury pedagogiczno-psychologicznej. Biblioteka zapewnia stały dostęp do Internetu, zbiorów audiowizualnych i multimedialnych.

25 WYKŁADOWCY Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią wykwalifikowani pedagodzy. Ich atutem jest wysoka wiedza i doświadczenie zawodowe.

26 BAZA MATERIALNA SZKOŁY Szkoła posiada pełne zaplecze materialne w postaci pracowni i profesjonalnego sprzętu potrzebnego do kształcenia w oferowanych zawodach.

27 PRACOWNIE

28

29 ODWIEDŹ NASZĄ SZKOŁĘ PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ !!! Poznaj w jakich warunkach będziesz się kształcić w wybranym przez Ciebie zawodzie. Możecie nas zaprosić do Waszej szkoły – odwiedzimy Was i opowiemy o MSZ. Każda zainteresowana osoba może w dogodnym dla siebie momencie odwiedzić nas i uzyskać informacje lub też skontaktować się telefonicznie i przez mail’a (sekretariat@msz.gorzow.pl)sekretariat@msz.gorzow.pl

30 ADRES SZKOŁY MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE ul. Dowgielewiczowej 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel./fax (095) 735-90-15 www:http://www.msz.gorzow.plhttp://www.msz.gorzow.pl mail:sekretariat@msz.gorzow.plsekretariat@msz.gorzow.pl

31 REKRUTACJA Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów: podanie o przyjęcie na wybrany kierunek kształcenia, oryginał świadectwa dojrzałości lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, 4 fotografie, podpisane na odwrocie.

32 ŚLUBOWANIE NOWOPRZYJĘTYCH SŁUCHACZY Ślubuję uroczyście: zachować godną postawę moralną i obywatelską, systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę w celu należytego przygotowania do pracy zawodowej, przestrzegać Regulaminu Medycznego Studium Zawodowego, właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu szkoły i godności słuchacza, dbać o mienie szkoły, przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia. romantyczka23.diary.pl

33 ŚLUBOWANIE ABSOLWENTÓW My Absolwenci Medycznego Studium Zawodowego ślubujemy uroczyście: pracować uczciwie, pogłębiać stale swoją wiedzę, zdobywać dalsze kwalifikacje w zawodzie, opowiadać się zawsze po stronie dobra i sprawiedliwości, być dobrymi obywatelami naszej Ojczyzny. Przyrzekamy dbać o honor absolwenta naszej szkoły usfiles.us.szc.pl/

34 ABSOLWENCI WYDZIAŁU: FIZJOTERAPIA 2007

35 LICZBA ABSOLWENTÓW MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO w latach 1955 - 2007

36 LOKALIZACJA SZKOŁY Medyczne Studium Zawodowe www.pf.pl/portal

37 DOŁĄCZ DO NAS !!! WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ I DOŁĄCZ DO NAS!!!


Pobierz ppt "MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. Medyczne Studium Zawodowe w Gorzowie Wlkp. Opracowała: Jolanta Gruszczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google