Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdawczość z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdawczość z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdawczość z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2013/2014

2 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.). Formę, termin i miejsce przekazywania danych określa coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej w części „ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA”. W przypadku danych statystycznych z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2013/2014 w programie badań statystycznych na rok 2013 badanie to ma symbol 1.29.04(086)

3 Lp. Podmioty przekazujące dane statystyczne Forma przekazywania danychCzęstotliwość i termin Miejsce przekazywania danych 8.08.18.28.38.4 1podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach; w formie elektronicznej; dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 dopuszczalne jest przekazywanie w formie papierowej; metoda pełna obowiązkowe raz w roku do 30 września 2014 r. z danymi za rok szkolny2013/2014 portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę 2wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach; komplet sprawozdań jednostkowych, w formie elektronicznej raz w roku do 31 października 2014 r. z danymi za rok szkolny2013/2014 Portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl; Instytut Matki i Dziecka 3Instytut Matki i DzieckaMZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach; tablice wynikowe, w formie elektronicznej raz w roku do 30 listopada 2014 r. z danymi za rok szkolny2013/2014 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

4 31 grudnia 2013 r. został podpisany Aneks do Porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2012 r. w sprawie współpracy w zakresie zbierania i analizy danych z terenu województwa zachodniopomorskiego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Szczecinie, przedłużający Porozumienie na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na mocy ww. porozumienia sprawozdawczość statystyczną z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2013/2014 przeprowadzać będzie Urząd Statystyczny w Szczecinie.

5 Wszelkie uwagi do badania statystycznego przeprowadzanego na druku statystycznym o symbolu MZ-06 na terenie województwa zachodniopomorskiego należy kierować do pracowników Urzędu Statystycznego w Szczecinie: Joanna Bulińska91 459 75 79 Marzena Jacykowska91 488 29 61 Bernadett Wasilewska91 459 77 08 Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Urzędu Statystycznego w Szczecinie ul. Matejki 22 70-530 Szczecin tel. 91 459 77 00

6

7

8

9

10

11 Formularz statystyczny Ministerstwa Zdrowia MZ-06 obowiązujący w 2014 roku

12 Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do zadań wojewody w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na obszarze danego województwa.

13 W ramach rządowego programu „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania” m.in. określone zostały zadania dla nadzoru nad profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami na poziomie wojewódzkim. Jednym z najważniejszych zadań jest: „Gromadzenie danych o stanie zdrowia populacji w wieku szkolnym, dokonywanie ich analiz i wykorzystywanie ich wyników do programowania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w tym wieku”. W ramach jego realizacji jeden ze sposobów to: „Opracowanie systemu zbierania pogłębionych informacji o wybranych zaburzeniach w stanie zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży na terenie województwa”.

14 Dotychczas pogłębione informacje o wybranych zaburzeniach w stanie zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży na terenie województwa zachodniopomorskiego zbierane były za pomocą druku: „Dodatkowe informacje do sprawozdania z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach”. W ubiegłym roku został on zweryfikowany pod kątem możliwości pozyskiwania informacji, ich treści oraz ich przydatności w analizach i począwszy od danych za rok szkolny 2013/2014 informacje zbierane będą na nowym druku: „GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE I SPOŁECZNE UCZNIÓW W SZKOŁACH”

15

16 Nowy formularz obowiązujący w 2014 r GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE I SPOŁECZNE UCZNIÓW W SZKOŁACH GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE I SPOŁECZNE UCZNIÓW W SZKOŁACH

17 Wypełnione druki należy przesłać do dnia 15 października 2014 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Publicznego ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres: mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl

18

19

20

21 Odsetek uczniów ze wskazaniami świadczącymi o używaniu środków uzależniających w stosunku do wszystkich uczniów rok szkolny 2011/2012 rok szkolny 2012/2013

22 Różnice w wartościach odsetka uczniów ze wskazaniami świadczącymi o używaniu środków uzależniających w roku szkolnym 2012/2013 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012

23 Struktura liczby uczniów ze wskazaniami świadczącymi o używaniu środków uzależniających według rodzaju zażywanych środków rok szkolny 2011/2012

24 Odsetek uczniów ze wskazaniami świadczącymi o używaniu narkotyków w stosunku do wszystkich uczniów rok szkolny 2011/2012 rok szkolny 2012/2013

25 Odsetek uczniów ze wskazaniami świadczącymi o używaniu alkoholu w stosunku do wszystkich uczniów rok szkolny 2011/2012 rok szkolny 2012/2013

26 Odsetek uczniów ze wskazaniami świadczącymi o używaniu papierosów w stosunku do wszystkich uczniów rok szkolny 2011/2012 rok szkolny 2012/2013

27 Monika Zwierzchowska Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie tel./faks 91 430 32 69 e-mail: mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdawczość z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google