Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 W projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w latach 2008-2013 udział wzięło 65 osób niepełnosprawnych, w tym 28 kobiet i 37 mężczyzn

3 FORMY WSPARCIA: staże – 18 osób (10K/8M) szkolenia zawodowe – 15 osób (6K/9M) prace interwencyjne – 21 osób (7K/14M) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 11 osób (5K/6M)

4 NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI NA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Projekt konkursowy skierowany jest do zarejestrowanych w PUP Mrągowo bezrobotnych osób niepełnosprawnych (26 miejsc) spełniających poniższe kryteria: z wykształceniem co najwyżej średnim bez kwalifikacji zawodowych (dezaktualizacją kwalifikacji) lub bez doświadczenia zawodowego

6 Ponadto pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby 1) z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (14 miejsc) 2) znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności osoby: długotrwale bezrobotne (10 miejsc) zamieszkujące obszary wiejskie (10 miejsc)

7 Całkowita wartość projektu 373 872,57 zł (100% kwoty dofinansowania) FORMY WSPARCIA BLOK MOTYWACYJNO – DORADCZY (19 391,40 zł) SZKOLENIA ZAWODOWE (132 130,00 zł) STAŻE (197 654,88 zł)

8 Planowany termin realizacji projektu 01.06.2012 – 30.06.2013 Blok motywacyjno – doradczy: sierpień 2012 – wrzesień 2012 Szkolenia zawodowe: wrzesień 2012 – październik 2012 Staże: listopad 2012 – maj 2013

9 BLOK MOTYWACYJNO – DORADCZY 5-dniowe Warsztaty z doradcami zawodowymi: „Kurs inspiracji z elementami gotowości do zmian” (poradnictwo indywidualne i grupowe) Zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy

10 SZKOLENIA ZAWODOWE (26 miejsc) „Księgowość i kadry w małej firmie” – 9 miejsc „Magazynier-sprzedawca” – 9 miejsc „Piekarz-cukiernik z elementami sprzedaży”– 8 miejsc

11 STAŻE ZAWODOWE (24 miejsca) Bezpośrednio po zakończonym szkoleniu (zgodnie z jego kierunkiem) uczestniczki/-cy projektu zostaną skierowani na trwający do 6 m-cy staż zawodowy

12 W ramach projektu uczestnicy otrzymają stypendium za okres odbywania: szkolenia w Klubie Pracy (488 zł) szklenia zawodowego (953 zł) stażu (953 zł)

13 Dodatkowo istnieje możliwość zwrotu kosztów: dojazdu do miejsc realizacji form wsparcia (dla 10 osób) opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (dla 4 osób)

14 Wszelkie informacje o projekcie uzyskać można w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie PUP Mrągowo: pokój nr 15 tel. 89 743 35 15 oraz na stronie internetowej www.pupmragowo.pl (zakładka PROJEKTY)


Pobierz ppt "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google