Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek- najlepsza inwestycja,,Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie” Lipno, 29.09.2014 r. Projekt współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek- najlepsza inwestycja,,Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie” Lipno, 29.09.2014 r. Projekt współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek- najlepsza inwestycja,,Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie” Lipno, 29.09.2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

3 Projektodawca Piotr Stalmirski Ośrodek Kształcenia Zawodowego,,OKZ” Partner PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska

4 Lider Ośrodek Kształcenia Zawodowego działa we Włocławku Specjalistyczna kadra i wysokiej jakości usługi Podstawową działalnością Ośrodka jest podnoszenie kwalifikacji oraz uzupełnienie i aktualizacja wiedzy w wielu dziedzinach.

5 Oferujemy Różnorodne kursy, m.in. Kierowca wózków jezdniowych Monter nawierzchni drogowych Florystyka i bukieciarstwo Kursy komputerowe

6 ,,Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie” Termin realizacji projektu: 01.09.2014-30.06. 2015 Obszar realizacji : powiat lipnowski oraz powiat włocławski ziemski

7 CEL GŁÓWNY wyposażenie 40 bezrobotnych UP(20K i 20M) w wieku do 25 lat, zam. pow. lipnowski lub pow. włocławski ziemski w nowe kwalifikacje zawodowe w celu ułatwienia ich adaptacji na rynku pracy zmierzającej docelowo do znalezienia zatrudnienia/samozatrudnienia 01/09/2014-30/06/2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Społecznego

8 Odbiorcy projektu  40UP(20K i 20M) (B) z woj. kuj –pom. zam. w pow. lipnowskim lub włocławskim ziemskim w 100% w wieku poniżej 25 lat z kategorii NEET

9 Wsparcie 1.Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy "aktywizująco-interpersonalne„ 2.Kurs brukarz 3.Kurs spawania metodą MIG oraz MAG 4.Kurs - przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B 5.Kurs opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych 6.Organizacja staży u pracodawców

10 Rekrutacja wrzesień 2014- grudzień 2014 Lider i Partner

11 Kurs brukarz 120 h Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu. Świadczenia: catering, stypendium, odzież ochronną, badania lekarskie zwrot kosztów dojazdu.

12 Kurs spawania metodą MIG oraz MAG 280 h Kurs kończy się egzaminem i wydaniem uprawnień spawalniczym zgodnie z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Świadczenia: materiały szkoleniowe, catering, stypendium, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie.

13 Kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B 192 h Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu. 60 h Prawo jazdy kategorii B –egzamin państwowy. Świadczenia: materiały szkoleniowe, catering, stypendium, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu.

14 Kurs opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych 192 h Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu. Świadczenia: - materiały szkoleniowe, catering, stypendium zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie.

15 REZULTATY Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne w zawodach: brukarz, opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, spawacz metodą MIG i MAG(09/2014-03/2015)

16 REZULTATY Podniesienie umiejętności aktywizująco- interpersonalnych oraz technik aktywnego poszukiwania pracy przez bezrobotnych z 40 UP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Społecznego

17 REZULTATY Podniesienie pewności siebie i mobilności zawodowej na rynku pracy przez 40 UP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 REZULTATY Nabycie predyspozycji umożliwiających określenie mocnych i słabych stron podczas tworzenia IPD przez 40 UP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 REZULTATY Nabycie doświadczenia zawodowego u 20 UP (10K i 10M) bezrobotnych dzięki stażom zawodowym u pracodawców (11/2014-06/2015) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego Społecznego

20 Co dalej?

21 KONTAKT Biuro projektu ul. P.O.W. 20/22 87-800 Włocławek Pan Piotr Stalmirski 500175333 tel./fax 54231 40 30 668562857 okz@okz.com.pl omega_sekretariat@op.pl www.okz.com.pl www.omegakikol.pl

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Człowiek- najlepsza inwestycja,,Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie” Lipno, 29.09.2014 r. Projekt współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google