Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Praca w branży Information Security w Polsce, Europie, Azji i Ameryce Północnej, zarobki i możliwości rozwoju Krzysztof Piłka TeamQuest InfoTRAMS „Fusion.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Praca w branży Information Security w Polsce, Europie, Azji i Ameryce Północnej, zarobki i możliwości rozwoju Krzysztof Piłka TeamQuest InfoTRAMS „Fusion."— Zapis prezentacji:

1 1 Praca w branży Information Security w Polsce, Europie, Azji i Ameryce Północnej, zarobki i możliwości rozwoju Krzysztof Piłka TeamQuest InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

2 2 Najczęściej poszukiwani  Ethical Hacker/Inżynier Bezpieczeństwa  Inżynier Bezpieczeństwa (Aplikacje Mobilne)  Kryptograf / Crypto Security Engineer  Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji (Administrator Bezpieczeństwa informacji)  Inżynier Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  Administrator Systemów/Sieci InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"

3 3 Ethical hacker / Inżynier Bezpieczeństwa  Może pracować samodzielne lub jako część zespołu  Przeprowadza testy bezpieczeństwa sieci komputerowych, aplikacji i systemów (LAN/WAN, Systemy Operacyjne, itp.)  Odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie raportów opisujących wyniki testów penetracyjnych  Tworzy i utrzymuje metodologie i narzędzia software'owe „utwardzające” infrastrukturę i bezpieczeństwo aplikacji webowych InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy"

4 4 Odpowiada za:  Identyfikację luk w zabezpieczeniach oprogramowania w systemach operacyjnych, aplikacjach i infrastrukturze sieciowej  Opracowanie narzędzi do wykorzystania i kontroli komputerów i sieci, w tym VoIP  Reverse Malware Engineering, zarówno w środowiskach statycznych i dynamicznych, zrozumienie możliwości i zagrożeń  Organizowanie szkoleń, poradnictwa i pomocy pracownikom związanym z bezpieczeństwem  Ocena proponowanych systemów, aplikacji i oprogramowania sieciowego pod katem bezpieczeństwa i integralności danych  Ocena ryzyka i identyfikacja środków zaradczych, planowanie i wdrażanie rozwiązań InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

5 5 Wykształcenie  Minimum: licencjat/inżynier Dodatkowo:  Minimum 3 lata doświadczenia w bezpieczeństwie sieciowym InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

6 6 Dodatkowe Atuty  Dobra znajomość technologii bezpieczeństwa sieci takich jak firewall, IDS, IPS, i proxy aplikacji.  Umiejętności programowania w C, C++, i/lub Java  Bardzo dobra znajomość języków skryptowych: Perl, Python, Ruby, itp.  Wysoko cenione jest doświadczenie w Malware Reverse Engineering  Doświadczenie w wykrywaniu luk bezpieczeństwa i testach penetracyjnych włączając identyfikację i „łatanie” luk bezpieczeństwa  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

7 7 Wynagrodzenie  65,000 - 80,000+ USD rocznie ( USA, Azja)  80,000 – 110,000 PLN rocznie (Polska) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

8 8 Inżynier Bezpieczeństwa Aplikacji Mobilnych  Może pracować samodzielnie lub jako część zespołu  Identyfikuje luki bezpieczeństwa w zabezpieczeniach oprogramowania urządzeń mobilnych  Pracuje z zespołami projektowania / wdrażania rozwiązań zapewniających ochronę bezpieczeństwa i bezpieczeństwo systemów informatycznych  Przeprowadza oceny bezpieczeństwa, (w tym modelowania zagrożeń dla urządzeń mobilnych), testy penetracyjne i wykrywanie luk bezpieczeństwa  Rozwija i utrzymuje metody i narzędzia „utwardzające” infrastrukturę i bezpieczeństwo aplikacji mobilnych InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

9 9 Odpowiedzialny za:  Zapewnienie identyfikacji luk w zabezpieczeniach oprogramowania mobilnego  Rozszerzanie metodologii oceny bezpieczeństwa oprogramowania i procesów aplikacji mobilnych  Reverse Malware Engineering, zarówno w środowiskach statycznych i dynamicznych, zrozumienie możliwości i zagrożeń  Organizowanie szkoleń, poradnictwa i pomocy pracownikom związanym z bezpieczeństwem  Ocenę nowych technologii / narzędzi do wykrywania, ograniczania, segregacji i korygowania wad bezpieczeństwa oprogramowania mobilnego  Ocenę ryzyka dla systemów firmy i identyfikacji oraz planowania i wdrażania rozwiązań zaradczych InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

10 10 Wykształcenie  Minimum: licencjat/inżynier Dodatkowo  Minimum 3 lata doświadczenia w bezpieczeństwie systemów informatycznych, i minmum rok w ocenie zdalnej konfiguracji zabezpieczeń urządzeń mobilnych w tym Android, Windows Mobile, iOS i Blackberry InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

11 11 Dodatkowe Atuty  Doświadczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa sieciowego  Umiejętność programowania w C / C++, Objective C, i/lub Java zgodnie ze standardami bezpieczeństwa  Wysoko cenione doświadczenie z Malware Reverse Engineering  Wysoko cenione doświadczenie w wykrywaniu luk w zabezpieczeniach i testach penetracyjnych włączając identyfikację i „łatanie” luk bezpieczeństwa  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

12 12 Wynagrodzenie  85,000 - 93,000+ USD rocznie (USA, Azja)  96,000 – 132,000 rocznie (Polska) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

13 13 Kryptograf / Crypto security engineer  Rozwija elementy bezpieczeństwa kryptograficznego – uwierzytelnianie szyfrowania (autentykacja), certifikaty, PKC, itp.  Zna systemy „wbudowane” (embeded)  Przeprowadza analizę kryptograficzną algorytmów  Optymalizuje kod  Zna wbudowane biblioteki kryptograficzne PKC (Public Key Cryptography)  Zna narzędzia skryptowych i assemblera (dla różnych chipów wliczając: Infineon, Philips, Samsung, Renesas)  Rozwija kryptografię w różnych środowiskach (kart chipowe, Pcty, systemy Unix)  Dobrze zna nieinwazyjne metody ataku i analizy kanałów (np. timing attacks, simple and differential analysis, fault injection, itp.)  Posiada szerokie doświadczenie z reverse engineering, szczególnie dla kart chipowych/systemów wbudowanych InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

14 14 Wykształcenie  Minimum: magister inżynier (wydział elektryczny lub technik komputerowych) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

15 15 Dodatkowe Atuty  Zdolności matematyczne i znajomość systemów bezprzewodowych  Dobra znajomość kryptografii i umiejętności programistyczne  Dobre zdolności rozwiązywania problemów w środowisku wielo-platformowym  Umiejętności organizacyjne  Umiejętność komunikacji z osobami nietechnicznymi  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

16 16 Wynagrodzenie  87,500 - 102,500+ USD rocznie (USA, Azja)  96,000 – 144,000 PLN rocznie (Polska) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

17 17 Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji (Administrator Bezpieczeństwa informacji)  Zna narzędzia bezpieczeństwa sieciowego i testowania aplikacji  Zna język skryptowy PERLa i shell'a (automatyzacja zadań)  Dogłębnie rozumie protokoły sieciowe  Zna bardzo dobrze systemy Windows i Unix  Ma doświadczenie w tworzeniu aplikacji, preferowane C#.NET lub Java (J2EE) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

18 18 Odpowiedzialny za:  Uczestnictwo w zespołach sprawdzających incydenty związane z bezpieczeństwem  Dochodzenia przestępstw komputerowych wymagających analizy logów lub złośliwego oprogramowania  Testowanie aplikacji, opiniowanie kodu źródłowego, analizę zagrożeń, testy penetracyjne sieci (również bezprzewodowych)  Przeciwdziałanie inżynierii społecznej InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

19 19 Wykształcenie  Minimum: licencjat/inżynier Dodatkowo:  Certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH) lub podobny  CISP, CISA, GIASP – mile widziane InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

20 20 Dodatkowe Atuty  Dobre zdolności rozwiązywania problemów w środowisku wielo-platformowym  Umiejętności organizacyjne  Umiejętność komunikacji z osobami nietechnicznymi InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

21 21 Wynagrodzenie  75,000 - 90,000+ USD rocznie (USA, Azja)  96,000 – 144,000 PLN rocznie (Polska) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

22 22 Inżynier Bezpieczeństwa Teleinformatycznego  Zaleca standardy Bezpieczeństwa IT, zestawy narzędzi i procesów, wdraża je, zapewnia eksploatację i utrzymanie obszarów bezpieczeństwa w całej infrastrukturze przedsiębiorstwa  Odpowiedzialny za projektowanie, instalowanie i wspieranie infrastruktury sieciowej firmy (VPN, DNS, DHCP, Firewalle, Load Balancing) i związanych z nią systemów w lokalizacjach zdalnych  Posiada wiedzę na temat powstrzymywania i zapobiegania cyber atakom, bezpiecznej infrastruktury technologii informacyjnych, obsługi internetowej i sieci  Rozwiązuje problemy dotyczące sieci i utrzymania serwerów sieciowych (bram VPN, systemów wykrywania włamań, itp.) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

23 23 Odpowiedzialny za:  Utrzymanie i zarządzania narzędziami bezpieczeństwa informacji  Wdrażanie procedur i technologii potrzebnych do zapewnienia poufności, integralności i dostępności systemu sieciowego i infrastruktury komputerowej  Integrację wszystkich systemów zabezpieczeń oraz rozbudowę automatycznej korelacji zdarzeń i raportów. InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

24 24 Wykształcenie  Minimum: licencjat/inżynier Certyfikaty:  Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)  Certified Novell Engineer (CNE)  CISSP, Cisco CCNP/CCDP, lub Checkpoint CCSE są mile widziane InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

25 25 Dodatkowe Atuty  Co najmniej 4 lata doświadczenia w bezpieczeństwie sieciowym  Doświadczenie w telekomunikacji  Dobre zdolności rozwiązywania problemów w środowisku wielo-platformowym  Umiejętności organizacyjne  Umiejętność komunikacji z osobami nietechnicznymi  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

26 26 Wynagrodzenie  80,000 - 115,000+ USD rocznie (USA, Azja)  96,000 – 168,000 PLN rocznie (Polska) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

27 27 Administrator Systemów/Sieci  Instaluje / konfiguruje, obsługuje i przeprowadza konserwację sprzętu, oprogramowania, systemów i infrastruktury sieciowej InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

28 28 Odpowiada za:  Poprawne działanie sprzętu, oprogramowania, systemów operacyjnych  Przestrzeganie wytycznych i wartości firmy  Utrzymanie standardów bezpieczeństwa systemów  Instalację / odtworzenie konfiguracji serwerów i sprzętu, urządzeń peryferyjnych, usług, ustawień katalogów, magazynowania danych, itp. zgodnie z normami i projektem / wymogami operacyjnymi  Obsługuje systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach sieciowych InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

29 29 Wykształcenie:  Minimum: licencjat/inżynier InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

30 30 Dodatkowe Atuty  Dobre zdolności rozwiązywania problemów w środowisku wielo-platformowym  Umiejętności organizacyjne  Umiejętność komunikacji z osobami nietechnicznymi  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

31 31 Wynagrodzenie  75,500 - 80,000+ USD (USA, Azja)  72,000 – 180,000 PLN rocznie (Polska) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

32 32 Polska InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

33 33 Kogo?  Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji(Administrator Bezpieczeństwa Informacji)- ABI(45%)  Inżynier/Specjalista Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - SBT (32%)  Administrator Systemów/Sieci – AS/S (23%) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

34 34 Kto? Stanowiska wewnętrzne:  Instytucje finansowe  Telekomy  Duże przedsiębiorstwa produkcyjne Praca dla klienta zewnętrznego:  Integratorzy  Firmy specjalizujące się w bezpieczeństwie teleinformatycznym InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

35 35 Gdzie?  Warszawa (82%)  Śląsk (10%)  Poznań (4%)  Wrocław (3%)  Gdańsk (1%) InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”

36 36 Pytania? Krzysztof Piłka TeamQuest krzysztof.pilka@teamquest.pl InfoTRAMS „Fusion Tematyczny, Bazy Danych, Kariera I Prywatny Sprzęt W Pracy”


Pobierz ppt "1 Praca w branży Information Security w Polsce, Europie, Azji i Ameryce Północnej, zarobki i możliwości rozwoju Krzysztof Piłka TeamQuest InfoTRAMS „Fusion."

Podobne prezentacje


Reklamy Google