Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie."— Zapis prezentacji:

1 1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie grup producentów rolnych Cykl szkoleń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa tel. (0-22) 59-79-701 fax. (0-22) 59-79-702

2 2 KORZYŚCI (1) 1.Ograniczenie liczby pośredników 2.Wyższe jednostkowe przychody – wspólny zakup, sprzedaż (środków produkcji, transport) 3.Lepsze ceny za jednolity, dobry jakościowo produkt, dostarczony w terminie 4.Wspólne inwestycje (kapitał, kredyty, maszyny, magazyny i chłodnie)

3 3 KORZYŚCI (2) 5.Wspólne przygotowanie odpowiednich partii produktów (magazynowanie, suszenie, konfekcjonowanie, pakowanie i oznakowanie) 6.Wspólna promocja produktów 7.Wymiana doświadczeń technologicznych oraz informacji rynkowych

4 4 ZAGROŻENIA (1) 1.Niechęć do wspólnego działania 2.Nieufność sąsiedzka 3.Brak lub zły lider 4.Procedury prawne 5.Brak wiedzy i doświadczeń

5 5 ZAGROŻENIA (2) 6.Niestabilny rynek zbytu 7.Konkurencja 8.Niechęć do współfinansowania 9.Różne gospodarstwa członków - bierność mniejszych producentów

6 6 Ustawa z dnia 15 września 2000 o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. 2000 r. Nr 88 poz.983 z późn.zm.) Podstawy prawne (1)

7 7 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. 2008 r. Nr 72 poz.424 z późn.zm.) Podstawy prawne (2)

8 8 Wymagania dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r.)

9 9 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 1 Konie żywe, mięso końskie: świeże, chłodzone, mrożone 24 sztuki5 2 Bydło żywe, zwierzęta rzeźne i hodowlane Mięso wołowe: świeże,chłodzone mrożone 80 sztuk5 3 Świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone 4 000 sztuk5

10 10 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 4 Owce i kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone 400 sztuk5 5 Drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone Kurczaki lub Kaczki lub Gęsi lub Indyki lub Przepiórki lub Perliczki lub Strusie 500 000 sztuk 4 000 sztuk 500 sztuk 5

11 11 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 6 Króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze: świeże, chłodzone, mrożone 4 000 sztuk5 7 Nutrie żywe, mięso lub jadalne podroby nutriowe: świeże, chłodzone, mrożone 2 000 sztuk5 8 Szynszyle żywe, skóry surowe (suszone) 1 000 sztuk5 9 Lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe (suszone) 4 000 sztuk5

12 12 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 10 Jaja ptasie 500 000 sztuk5 11 Mleko: krowie, owcze lub kozie 100 000 litrów 60 000 litrów 5 12 Miód naturalny lub inne produkty pszczele 50 000 zł 5 13 Kwiaty świeże – cięte, doniczkowe 800 000 zł5

13 13 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 14 Ziemniaki świeże lub chłodzone: Odmiany jadalne-wszystkie lub Odmiany jadalne wczesne lub Odmiany jadalne pozostałe lub Odmiany przemysłowe lub Odmiany jadalne i przemysłowe 1 200 ton 500 ton 1 000 ton 1 500 ton 2 000 ton 5 15 Ziarno zbóż 400 ton5 16 Nasiona roślin oleistych 600 ton5 17 Ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych 800 ton5

14 14 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 18 Rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej 200 000 zł5 19 Ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych, ozdobnych 1 000 000 zł5 20 Buraki cukrowe 4 000 ton5 21 Len i konopie – uprawiane na włókno 20 hektarów5 22 Szyszki chmielowe 45 hektarów7 23 Liście tytoniu suszone 380 ton50 24 Materiał siewny lub sadzeniaki 600 000 zł5

15 15 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 25 Rośliny energetyczne lub do wykorzystania technicznego 50 hektarów5 26 Produkty rolnictwa ekologicznego 25 hektarów5 27 Owoce i warzywa 1) 200 000 zł5 28 Owoce 1) 200 000 zł5 29 Warzywa 1) 200 000 zł5 30 Owoce przeznaczone dla przetwórstwa 1) 200 000 zł5 31 Warzywa przeznaczone dla przetwórstwa 1) 200 000 zł5

16 16 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 32 Owoce i warzywa przeznaczone dla przetwórstwa 1) 200 000 zł5 33 Produkty rolne, w stosunku do których zostały złożone wnioski do Komisji Europejskiej o ich rejestrację zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 100 000 zł5

17 17 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (w tonach, sztukach, hektarach, złotych) L.p.Wykaz produktów i grup produktów dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego Minimalna liczba członków grupy producentów rolnych 34 Ślimaki żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, z wyłączeniem ślimaków morskich 500 000 sztuk5 35 Daniele lub jelenie żywe, ich mięso: świeże, chłodzone, mrożone, skóry surowe (suszone) 40 000 zł5 1) dotyczy grup producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup przed dniem 1 maja 2004

18 18 Cel tworzenia grup producentów rolnych: Grupy producenckie, aby móc korzystać z pomocy finansowej ze środków publicznych, powinny być tworzone w celu : – wspólnego dostosowywania produkcji rolnej do warunków rynkowych, – poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji, szczególnie pod kątem ilości i jakości, – koncentracji podaży, – organizowania sprzedaży produktów rolnych, – ochrony środowiska naturalnego.

19 19 Formy prawne zrzeszania się producentów: SPÓŁDZIELNIA Ustawa z dnia 16 września 1982 Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 Nr 99, poz. 1001) ZRZESZENIE Ustawa z dnia 8 października 1982 o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 Nr 32, poz. 217 z późn.zm.) STOWARZYSZENIE Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 Nr 20, poz. 104 z późn.zm.) SPÓŁKA Z O.O. Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.)

20 20 Porównanie wymogów dla form prawnych grup SpółdzielniaSpółka z o.o.ZrzeszenieStowarzyszenie charakter organizacji gospodarczy, ale również społeczny dowolny społeczno- zawodowy, ale też gospodarczy społeczny teren działania bez ograniczeń bez ograniczeń terytorium RPbez ograniczeń członkowie organizacji osoby fizyczne i prawne osoby fizyczne liczba członków założycieli co najmniej 5 osób fizycznych lub osób prawnych co najmniej 5 osób fizycznych lub prawnych co najmniej 10 osób fizycznych co najmniej 15 osób fizycznych

21 21 Członkowie grupy : Osoby prowadzące gospodarstwo w rozumieniu przepisów o podatku rolnym: - osoby fizyczne, - osoby prawne, - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, oraz - osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolniczej.

22 22 Podstawowe wymogi dotyczące tworzenia grup producentów rolnych: 1.Grupa musi być utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów. 2.Grupa działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych „aktem założycielskim”. 3.Grupa składa się z członków, udziałowców, akcjonariuszy z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. 4.Przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona. 5.Grupa określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

23 23 Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wpisu grupy do Rejestru Grup Producentów Rolnych musi zawierać: 1.Nazwę i siedzibę grupy. 2.Dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy (zgodnie z jej aktem założycielskim). 3.Oznaczenie produktu lub grupy produktów. 4.Listę członków grupy.

24 24 Załączniki do wniosku: 1.Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców dotyczący wnioskodawcy. 2.Akt założycielski wnioskodawcy (statut lub umowa). 3.Lista członków wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, numer NIP, numer PESEL. 4.Plan działania grupy opracowany na okres 5 lat, zgodny ze statutem. 5.Oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 6.Przykładowa umowa członkowska podpisana pomiędzy grupą a członkiem. 7.Uchwała statutowego organu upoważniająca zarząd grupy do złożenia wniosku. 8.Oświadczenie każdego z członków grupy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926 z późn.zm.). 9.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej „za wydanie decyzji.......” w wysokości 10 zł na konto: Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.

25 25 Akt założycielski powinien zawierać: 1.Zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkowstwa nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy. 2.Zasady zbywania akcji lub udziałów. 3.Wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów. 4.Wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady. 5.Zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty. 6.Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony. 7.Sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków.

26 26 Plan działania grupy: Plan działania składa się z części opisowej i części finansowej. W części opisowej zawarte są podstawowe informacje o firmie (jej nazwa, siedziba itp.), stan wyjściowy (gospodarstwa członków), opis firmy i jej działalności (m.in. cel działania, kierunki rozwoju), plan marketingowy, prognoza wzrostu produkcji i sprzedaży przez grupę. Część finansowa składa się przede wszystkim z planowania finansowego (planowane koszty, przychody, wyniki) i źródeł finansowania. Plan działania pozwala oszacować jakiego kapitału potrzebuje grupa na realizację przedsięwzięcia.

27 27 Forma i wysokość pomocy w ramach PROW 2007-2013 (1) Pomoc finansowa jest udzielana grupom producentów rolnych w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Pomoc realizowana jest w formie rocznych płatności w okresie pierwszych 5 lat ich funkcjonowania. Stanowi ona procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków: ―5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy EUR 1 000 000, odpowiednio w I, II, III, IV i V roku, ―2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy EUR 1 000 000, odpowiednio w I, II, III, IV i V roku.

28 28 Forma i wysokość pomocy w ramach PROW 2007-2013 (2) Kwota pomocy przewidzianej dla grupy producentów rolnych nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty: 100 000 EUR – w I i II roku; 80 000 EUR – w III roku; 60 000 EUR – w IV roku; 50 000 – w V roku. Wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o przyznanie wyprzedzającego finansowania i o płatność w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych” objętej PROW na lata 2007-2013 dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (Pomoc Unijna → PROW 2007-2013 → Grupy Producentów Rolnych).www.arimr.gov.pl

29 29 Pomoc krajowa dla grup producentów rolnych Preferencyjna linia kredytowa (symbol nGP) na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia15 września 2000 o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).

30 30 Inne formy pomocy dla grup producentów rolnych (1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych, wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy zgodnie z jej aktem założycielskim.

31 31 Inne formy pomoc dla grup producentów rolnych (2) Zwolnienie od podatku dochodu grupy producentów rolnych pochodzącego ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, przeznaczonej na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz na szkolenie członków grupy producentów rolnych.

32 32 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa tel. (0-22) 59-79-701 fax. (0-22) 59-79-702 prowadzenie spraw grup producenckich koordynuje Pani Krystyna Wasilewska - Kierownik Wydziału Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (022) 59-79-341 a bieżącą obsługę prowadzą: Iwona Banaszkiewicz – tel. (022) 59-79-157 Sylwia Stępień – tel. (022) 59-79-324 Waldemar Szymanik – tel. (022) 59-79-742 Marzena Wardzyńska – tel. (22) 59-79-644


Pobierz ppt "1 Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Tworzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google