Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY. „Zdobywam kwalifikacje, zdobywam pracę w powiecie radziejowskim„ „Lepsze jutro” Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY. „Zdobywam kwalifikacje, zdobywam pracę w powiecie radziejowskim„ „Lepsze jutro” Priorytet VII. Promocja integracji społecznej."— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY

2 „Zdobywam kwalifikacje, zdobywam pracę w powiecie radziejowskim„ „Lepsze jutro” Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym DZIAŁANIA FUNDACJI EKSPERT – KUJAWY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Zdobywam kwalifikacje, zdobywam pracę w powiecie radziejowskim„ CZAS REALIZACJI PROJEKTU 01.08.2014 – 30.06.2015 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy GRUPA DOCELOWA PROJEKTU wsparciem obejmiemy 40 osób, które: zamieszkują tereny powiatu radziejowskiego nie pracują zawodowo nie uczące się są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy znajdują się w przedziale wiekowym 15 – 24 lata

5 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU I. WSPARCIE INDYWIDUALNE Indywidualna rozmowa z psychologiem - 2 godziny / osoba Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym – 2 godziny / osoba Indywidualna rozmowa z pośrednikiem pracy – 2 godziny osoba II. WSPARCIE GRUPOWE Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy – 15 godzin / grupa (5 grup x 8 osób) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

6 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU III. SZKOLENIA ZAWODOWE – WŁASNE grafik komputerowy księgowość małej firmy specjalista ds. kadr i płac opiekun osób starszych i niepełnosprawnych WYMIAR GODZINOWY SZKOLEŃ – ŚREDNIO 120 GODZIN PRZEZ 20 DNI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

7 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU IV. SZKOLENIA ZAWODOWE – ZLECONE pracownik usług ochrony (licencja I stopnia) spawacz metodą MIG, MAG lub TIG szkolenia dla operatorów maszyn i urządzeń, np. spycharek, koparek, ładowarek, wtryskarek, obrabiarek sterowanych numerycznie elektryk (z uprawnieniami SEP) elektryk samochodowy WYMIAR GODZINOWY SZKOLEŃ – ŚREDNIO 160 GODZIN PRZEZ 25 DNI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU V. STAŻE ZAWODOWE 32 uczestników skierowanych zostanie na płatny staż zawodowy trwający średnio 5 miesięcy! Staże zawodowe umożliwią uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywana pracą oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia W zakładzie pracy każdemu uczestnikowi opiekę mentorską zapewni wykwalifikowany pracownik, który służąc wsparciem, wiedzą fachową oraz doświadczeniem zapewni jak najlepsze warunki do nauki i pracy. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

9 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU VI. WSPARCIE BIURA KARIER pomoc pośrednika pracy w poruszaniu się po rynku pracy gromadzenie ofert pracy i udostępnianie ich uczestnikom projektu gromadzenie prasy z ofertami pracy i udostępnianie jej uczestnikom projektu umożliwienie korzystania z komputerów z dostępem do Internetu Biuro będzie funkcjonowało przez 6 miesięcy, średnio 20 godzin w miesiącu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

10 UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY - materiały szkoleniowe - ciepły posiłek podczas szkoleń - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia - zwrot za niezbędne badania lekarskie - stypendium szkoleniowe -stypendium stażowe -ubezpieczenie NNW Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

11 Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 40 osób w wieku 15 – 24 lata pozostających bez pracy, zwiększenie świadomości na temat planowania ścieżki kariery zawodowej oraz podniesienie umiejętności poszukiwania pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

12 ZAKŁADAMY, IŻ DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE: min. 18 osób uzyska zatrudnienie min. 34 osoby uzyskają potwierdzenie nabycia nowych kwalifikacji zawodowych 32 osoby ukończą staże zawodowe 40 osób zwiększy swoją świadomość nt. planowania ścieżki kariery oraz poruszania się po rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsze jutro” CZAS REALIZACJI PROJEKTU 01.09.2014 – 30.09.2015 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GRUPA DOCELOWA PROJEKTU wsparciem obejmiemy 50 osób, które: zamieszkują tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie pracują zawodowo, są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy znajdują się w przedziale wiekowym 15 – 30 lat, są osobami niepełnosprawnymi (w tym 70% uczestników stanowić będą osoby z zaburzeniami psychicznymi)

15 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU I. TRENING PSYCHOSPOŁECZNY Poradnictwo psychologiczne – indywidualne sesje coachingowe – 6 spotkań - 2 godziny / osoba GRUPOWE WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM: ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – 4 dni x 3 h KONTROLA FRUSTRACJI – 4 dni x 3 h ZARZĄDZANIE SOBĄ – 4 dni x 3 h Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

16 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU I. TRENING PSYCHOSPOŁECZNY – opis działania Poradnictwo psychologiczne – posłuży w przezwyciężaniu wewnętrznych oporów i kryzysów uczestników projektu, określeniu ich mocnych stron oraz wzmocnieniu realistycznej oceny siebie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

17 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU I. TRENING PSYCHOSPOŁECZNY – opis działania ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – warsztaty te rozwiną wiedzę uczestników projektu na temat wpływu emocji na funkcjonowanie społeczno – zawodowe, zdolność analizy komunikatów werbalnych i niewerbalnych, wspomagania myślenia emocjami, podnosząc efektywność działań uczestników projektu. KONTROLA FRUSTRACJI – warsztaty te nauczą uczestników projektu autorefleksji, radzenia sobie z frustracją, stresem i trudnymi sytuacjami. ZARZĄDZANIE SOBĄ – warsztaty te ułatwią akceptację siebie, przekonają uczestnika do aktywnego udziału w życiu społecznym bez względu na niepełnosprawność, oswoją lęk przed niezrozumieniem. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

18 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU II. TRENING ZAWODOWY Konsultacje z doradcą zawodowym w ramach poradnictwa zawodowego – opracowanie IPD - 8 spotkań - 2 godziny / osoba SZKOLENIA: ŚWIADOMIE NA RYNKU PRACY – 5 dni x 3 h SKUTECZNIE W MIEJSCU PRACY – 5 dni x 3 h Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

19 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU II. TRENING ZAWODOWY – opis działania Konsultacje z doradcą zawodowym w ramach poradnictwa zawodowego – uczestnicy projektu dokładnie określą swoje predyspozycje i kwalifikacje zawodowe. Dla każdego uczestnika powstanie Indywidualny Plan Działania umożliwiający wybór szkoleń i dalsze planowanie kariery Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

20 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU II. TRENING ZAWODOWY – opis działania SZKOLENIA: ŚWIADOMIE NA RYNKU PRACY –szkolenie to rozwinie zdolność autoprezentacji, akcentowania mocnych stron uczestników projektu np. na rozmowie kwalifikacyjnej, radzenia sobie z dyskryminacją oraz wiedzę na temat prawnych zasad zatrudnienia. SKUTECZNIE W MIEJSCU PRACY – szkolenie to rozwinie zdolność sprawnej komunikacji w środowisku pracy, kooperacji i orientację zadaniową, podnosząc efektywność pracy uczestników projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

21 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU III. TRENING PRACY SZKOLENIA ZAWODOWE Pracownik biurowy Pracownik małej gastronomii WYMIAR GODZINOWY SZKOLEŃ – ŚREDNIO 120 GODZIN PRZEZ 24 DNI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

22 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU III. TRENING PRACY Konsultacje z pośrednikiem pracy – 6 spotkań - 2 godziny / osoba STAŻE ZAWODOWE 25 uczestników projektu po ukończonych szkoleniach zawodowych odbędzie płatny staż zawodowy trwający 3 m-ce, umożliwiający powrót na rynek pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

23 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU III. TRENING PRACY – opis działania SZKOLENIA ZAWODOWE – mają na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku oraz wzrost szans uczestników projektu w wejściu na rynek pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

24 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU III. TRENING PRACY – opis działania Konsultacje z pośrednikiem pracy – mają na celu zapewnienie pomocy uczestnikom projektu w poszukiwaniu pracy zgodnie z kwalifikacjami, zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Staże zawodowe – mają na celu zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego, poznanie środowiska pracy, wykorzystanie zdobytych kwalifikacji oraz kompetencji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

25 FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU III. ORGANIZACJA WSPARCIA TOWARZYSZĄCEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO AKTYWNE UCZESTNICTWO GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU – opis działania W odpowiedzi na bariery, potrzeby i oczekiwania zorganizowana zostanie opieka nad dziećmi uczestników projektu, którym brak tego typu wsparcia uniemożliwiłoby uczestnictwo w projekcie. Wsparciem zostanie objętych 6 uczestników projektu przez 11 m-cy (wsparcie finansowe) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

26 UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY - materiały szkoleniowe - catering - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia - zwrot za niezbędne badania lekarskie - stypendium szkoleniowe - stypendium stażowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

27 Celem projektu jest podniesienie kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym, 50 niezatrudnionych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności w wieku 15-30 lat z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym minimum 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, zakończone uzyskaniem zatrudnienia przez minimum 10 osób. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

28 ZAKŁADAMY, IŻ DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE: 50 osób podniesie swój potencjał osobisty i psychospołeczny 50 osób podniesie swój potencjał zawodowy i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy 50 osób nabędzie nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe 25 osób ukończy staże zawodowe min. 10 osób uzyska zatrudnienie Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE PROSIMY O KONTAKT „Zdobywam kwalifikacje, zdobywam pracę w powiecie radziejowskim” Agnieszka Kardasz kom. 796 952 676 a.kardasz@ekspert-kujawy.pl „Lepsze jutro” Kamilla Buczkowska kom. 664 491 531 k.buczkowska@ekspetrt-kujawy.pl ZAPRASZAMY!!! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY. „Zdobywam kwalifikacje, zdobywam pracę w powiecie radziejowskim„ „Lepsze jutro” Priorytet VII. Promocja integracji społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google