Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tarnów – marzec 2013 Kariera w Zakładach Mechanicznych Tarnów SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tarnów – marzec 2013 Kariera w Zakładach Mechanicznych Tarnów SA."— Zapis prezentacji:

1 Tarnów – marzec 2013 Kariera w Zakładach Mechanicznych Tarnów SA

2 Historia RokZMT S.A.OBRSM sp. z o.o. 2012 połączenie Spółek - włączenie OBRSM sp. z o.o. do ZMT S.A. (na podstawie art. 492 KSH) 2011włączenie Spółek do Bumar Żołnierz S.A. 2009włączenie do Bumar Sp. z o.o. 2005przekształcenie w OBRSM sp. z o.o. 2002włączenie do Bumar Sp. z o.o. 1994przekształcenie w spółkę Skarbu Państwa 1983utworzenie samodzielnej JBR 1975PONAR - Tarnów 1971utworzenie OBRSM 1952rozpoczęcie produkcji uzbrojenia 1917powstanie przedsiębiorstwa

3 Gwarancja rozwoju produkcja UiSW Rządowy program modernizacji sił Zbrojnych – (130 mld -10 lat) Rozbudowa infrastruktury badawczo - rozwojowej w tym - modernizacja Stacji Prób 2006 – 2011 - zakup unikalnego wyposażenia pomiarowego Realizacja projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe – wzrost potencjału badawczego ZM TARNÓW SA” środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (ogólna wartość projektu 18 199 tys. zł). Powyższe działania umożliwią utworzenie w ZMT SA laboratorium (jednostki badawczej i certyfikującej), posiadającego akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (OiB)

4 Gwarancja dostaw UiSW Zakładu Mechaniczne „Tarnów” SA są wieloletnim i sprawdzonym dostawcą uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Wojska Polskiego i odbiorców zagranicznych. Pewność dostaw poparta jest przez szereg czynników: działalność przedsiębiorstwa od 95 lat produkcja uzbrojenia i sprzętu wojskowego od 60 lat kompetencje w zakresie pozyskiwania środków na prace B+R spoza MON opanowane technologie produkcji utworzenie Komputerowo Wspomaganego Centrum Wytwarzania Elementów Uzbrojenia doświadczona załoga rentowność spółki

5 1. Uzbrojenie strzeleckie 2. Uzbrojenie pokładowe 3. Uzbrojenie przeciwlotnicze 4. Mobilne Systemy Kontenerowe 5. Usługi Przemysłowe PORTFOLIO PRODUKTOWE

6 Wizja Spółki „W roku 2016, być w gronie polskich liderów przemysłu obronnego, dynamicznie rozwijając sprzedaż na rynkach zagranicznych”

7 Centrum Badawczo-Rozwojowe wzrost potencjału badawczego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. Styczeń 2013

8 Nakłady na B + R w latach 2008 - 2012 lata wartość [mln zł] 2008 – 2010* 0,6 20113,4 2012 6,0 201318,5

9 Inwestycje

10 Przedmiot projektu Utworzenie CBR, wyposażonego w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla celów badania innowacyjnych wyrobów, aparaturę pomiarową oraz centra obróbcze – łącznie 52 pozycje zakupowe o wartości netto 10 596 000,00 zł. Ponadto zostaną zmodernizowane obiekty infrastruktury (budynek laboratorium, hale nr 2 i 3A oraz stacja prób) – w ramach inwestycji o wartości netto 4 200 000,00 zł.

11 Zatrudnienie w ramach CBR Utworzenie 21 nowych miejsc pracy w sferze badawczo-rozwojowej: Konstruktor – Elektronik – 8 osób Konstruktor – Mechanik – 10 osób Technolog – 2 osoby Operator centrum obróbczego CNC – 1 osoba

12 Konstruktor elektronik Opis stanowiska: projektowanie innowacyjnych urządzeń elektronicznych zgodnie ze światowymi trendami. Sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej i rysunkowej zgodnie z wymaganiami klientów i wymaganiami wewnętrznymi. Przygotowanie i przeprowadzanie testów nowych oraz istniejących produktów Wymagania:  wykształcenie wyższe techniczne – inżynier elektronik, elektrotechnik lub specjalizacja pokrewna,  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  umiejętność projektowania urządzeń elektronicznych cyfrowych i analogowych,  umiejętność projektowania obwodów drukowanych,  umiejętność programowania (C, C++),  rozeznanie na rynku dostawców komponentów  elektronicznych,  znajomość oprogramowania do projektowania urządzeń elektronicznych.

13 Konstruktor mechanik Opis stanowiska: Projektowanie innowacyjnych urządzeń mechanicznych zgodnie ze światowymi trendami. Sporządzanie dokumentacji technicznej zgodnie z wymaganiami klientów i wymaganiami wewnętrznymi. Przygotowanie i przeprowadzanie testów nowych oraz istniejących produktów. Współpraca z innymi działaniami firmy w celu realizacji projektów. Wymagania:  wykształcenie wyższe techniczne – inżynier mechanik, technologia budowy maszyn lub specjalizacja pokrewna,  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  umiejętność modelowania w systemach 3D, mile widziane – Solid Edge,  wysoko rozwinięta wyobraźnia przestrzenna,  umiejętność wykonania podstawowych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji maszyn,  preferowana znajomość konstrukcji uzbrojenia,  znajomość podstawowych zasad mechaniki, doboru komponentów pneumatyki, hydrauliki i napędów.

14 Konstruktor oprzyrządowania technologicznego Opis stanowiska: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej przyrządów mocujących części przy obróbce wiórowej, galwanicznej, cieplno-chemicznej oraz montażu. Projektowanie narzędzi pomiarowych oraz tłoczników. Nadzór konstrukcyjny nad wykonywaniem oprzyrządowania oraz jego wdrożeniem. Wymagania:  wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek – technologia obróbki metali i budowa maszyn),  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  dobra znajomość ogólnych zasad konstruowania maszyn  dobra znajomość zasad rysunku technicznego (w tym zasad tolerowania wymiarów, kształtu i położenia),  znajomość technologii przeróbki plastycznej metali, obróbki skrawaniem, obróbek erozyjnych, montażu.  znajomość podstaw technologii wytwarzania narzędzi,  praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania CAD 3D – preferowane Solid Edge,

15 Technolog elektronik Opis stanowiska: Wykonawstwo procesów technologicznych i udział w ich wdrażaniu. Rozwiązywanie problemów technologicznych w trakcie bieżącej produkcji. Tworzenie instrukcji stanowiskowych. Optymalizacja procesów technologicznych. Poszukiwanie nowych technologii i ciągłe śledzenie postępu technicznego. Wymagania:  wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektronika, elektryka),  wiedza techniczna z zakresu elektroniki i elektromechaniki,  preferowana znajomość programów ALTIUM-DESINGER i HARNWARE,  znajomość technologii obwodów drukowanych jedno i wielowarstwowych oraz ich montażu,  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

16 Technolog mechanik Opis stanowiska: Wykonawstwo procesów technologicznych. Rozwiązywanie problemów technologicznych w trakcie bieżącej produkcji. Rozwijanie i wdrażanie nowych technologii i uruchomień. Tworzenie instrukcji stanowiskowych. Optymalizacja procesów technologicznych. Poszukiwanie nowych technologii i ciągłe śledzenie postępu technicznego.  Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek – technologia obróbki metali i budowa maszyn),  wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku,  znajomość programów typu CAD – preferowane Solid Edge,  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office  teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie technologii obróbki metali,  znajomość zagadnień związanych z procesem produkcji,  znajomość technologii wytwarzania narzędzi,  preferowana umiejętność programowania obrabiarek CNC.

17 ZMT SA – zatrudnienie w badaniach i rozwoju Zatrudnieni ogółem 509 osób, w tym badania i rozwój 71 osób. Pracownicy Pionu Badań i Rozwoju zatrudnieni są w Działach: Konstrukcji Mechanicznych Konstrukcji Elektronicznych Badawczym (Zespół Badań, Stacja Prób, Laboratorium) Budowy Prototypów Badania i Analiz Rynku Uzbrojenia

18 Wykształcenie pracowników ZMT

19 ZMT SA – wiek zatrudnionych pracowników Zatrudnieni ogółem 509 osób,.

20 Nasze wartości 1.Profesjonalizm 2.Rozwój i innowacyjność 3.Odpowiedzialność 4.Współpraca i dzielenie się wiedzą 5.Zaangażowanie

21 Priorytety w zarządzaniu personelem 1.Przejrzysty dobór kadr oparty na kryteriach merytorycznych 2.Zarządzanie luką pokoleniową – sukcesja 3.Motywacyjna polityka wynagrodzeń oparta na celach Spółki i celach indywidualnych 4.System ocen pracowniczych bazujący na wydajności pracowników 5.Rozwój kompetencji pracowników 6.Sprawna komunikacja wewnętrzna Motywacja i wysokie zaangażowania pracowników w realizacji celów Spółki

22 Podstawy zasad systemu rozwoju pracowników Zasady uzyskiwania wynagrodzenia zmiennego Zasady uzyskiwania wynagrodzenia zasadniczego Zasady zmiany stanowiska Zasady podwyżki wynagrodzenia zasadniczego na tym samym stanowisku Regulamin Wynagradzania Regulamin Premiowania Regulamin Systemu Ocen

23 Współczesne systemy pracy potrzebują pracowników zdolnych wykonywać zadania rozszerzone i wzbogacone np.: różne funkcje obsługi maszyny obowiązki związane z kontrolą jakości kierowanie ludźmi (brygadzista) Współczesne systemy pracy potrzebują także operatorów elastycznych funkcjonalnie, tj. potrafiących obsługiwać różne stanowiska pracy na różnym poziomie, stosownie do bieżących potrzeb firmy. Współczesne systemy pracy potrzebują także operatorów elastycznych funkcjonalnie, tj. potrafiących obsługiwać różne stanowiska pracy na różnym poziomie, stosownie do bieżących potrzeb firmy.

24 Program stażowy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie Bezrobotni: (współpraca z Urzędem Pracy) - technicy mechanicy - technicy elektronicy szkolenia teoretyczne, zajęcia praktyczne pomoc mentorów Półroczny płatny program stażowy Najlepsi otrzymują gwarancje zatrudnienia

25 Sukcesja Kadr i Rozwój Talentów w Zakładach Mechanicznych usystematyzowanie planu rozwoju pracowników w połączeniu z sukcesją wprowadzenie programu praktyk sponsorowanych dla najlepszych studentów wprowadzenie programu mentorskiego klarowna ścieżka kariery dla kluczowych pracowników

26 Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” SA 33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 30 tel. (48) 014 63 06 200 fax (48) 014 63 06 207 www.zmt.tarnow.pl e-mail: zmt@zmt.tarnow.pl


Pobierz ppt "Tarnów – marzec 2013 Kariera w Zakładach Mechanicznych Tarnów SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google