Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Zdaniem L. Balcerowicza EAP polega na: „wykorzystaniu podstawowych twierdzeń i analitycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Zdaniem L. Balcerowicza EAP polega na: „wykorzystaniu podstawowych twierdzeń i analitycznych."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Zdaniem L. Balcerowicza EAP polega na: „wykorzystaniu podstawowych twierdzeń i analitycznych narzędzi nowoczesnej mikroekonomii do badań społecznych skutków alternatywnych rozwiązań prawnych”.

2 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Ślady ekonomicznego podejścia do przestępstw u J. Benthama: „zysk z przestępstwa jest tą siłą, która popycha człowieka do zbrodni; dolegliwość kary jest siłą, którą stosuje się, by go do tego zniechęcić. Jeśli pierwsza z tych sił jest większa, przestępstwo zostanie popełnione, jeśli druga – przestępstwo nie stanie się faktem”.

3 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA O. W. Holmes o przyszłości nauk prawnych: „Dla racjonalnych studiów nad prawem osoba, która kieruje się obowiązującymi przepisami, to osoba chwili obecnej, lecz osobą przyszłości jest specjalista od statystyki i ekonomii. [...] Uczymy się, że dla osiągnięcia czegoś coś musimy poświęcić, i naucza się nas także, by zestawić przewagę, którą zyskujemy, z przewagą, którą tracimy, i by wiedzieć, co czynimy, kiedy dokonujemy wyboru”. OIivier Wendell Holmes, The Path of the Law, „Harvard Law Review" (10) 1897, s. 469, 474.

4 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Przyjmuje się, że nowoczesna ekonomiczna analiza prawa powstała z chwilą opublikowania dwóch artykułów naukowych: H. Coase, The Problem of Social Cost, „Journal of Law and Economics" (1) 1960, s. 3 i nast. G. Calabresi, Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts? „Yale Law Journal" (70) 1961, s. 499 i nast.

5 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA NAJWAŻNIEJSZE CZASOPISMA NAUKOWE Z EAP: „Journal of Law and Economics“ 1958 r. „Journal of Legal Studies“ 1972 r. „Research in Law and Economics“. „International Review of Law and Economics”. „Journal of Law, Economics, and Organization" lata 80. ubiegłego wieku. „Journal of Empirical Legal Studies" na początku XXI wieku.

6 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics) http://pseap.org

7 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA SZEŚĆ PODSTAWOWYCH TEZ EAP (za J. Stelmachem) Po pierwsze, to co stanowi o istocie prawa, daje się zredukować do faktów o charakterze ekonomicznym.

8 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Po drugie, prawo powinno być efektywne w sensie ekonomicznym. Twierdzenie to może występować: - w wersji mocniejszej, że jedynym celem prawa winna być efektywność ekonomiczna, lub - w wersji słabszej, że jednym z podstawowych celów prawa (obok np. sprawiedliwości) powinna być efektywność ekonomiczna.

9 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Po trzecie, twórcą i podmiotem prawa jest homo oeconomicus. Twierdzenie to zakłada, że człowiek jest istotą ekonomicznie racjonalną, czyli wybiera adekwatne środki do realizacji swoich celów.

10 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Po czwarte, obowiązywanie prawa można uzasadnić przy użyciu narzędzi stosowanych w analizie ekonomicznej.

11 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Po piąte, przy pomocy narzędzi ekonomicznych daje się zbudować teorię sprawiedliwości.

12 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Ostatnie twierdzenie mówi, że: - analiza ekonomiczna jest uprzywilejowanym typem metody prawniczej lub - analiza ekonomiczna jest uprawnionym typem metody prawniczej. Jeśli istota prawa daje się zredukować do kategorii realnie istniejących faktów ekonomicznych, to oczywiście analiza ekonomiczna nie tylko może, ale musi być główną metodą badania prawa.

13 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Sześć „kamieni milowych” EAP (według A. Ogus’a) Coase i koszty transakcyjne Coase i wzajemność (obustronność) Holmes i efektywne zerwanie Posner i efektywność common law Becker i ekonomia przestępstwa Stigler i ekonomia legislacji


Pobierz ppt "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA Zdaniem L. Balcerowicza EAP polega na: „wykorzystaniu podstawowych twierdzeń i analitycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google