Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dział Rekrutacji na Studia Podsumowanie naboru na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia 2010/2011 OTWARTE POSIEDZENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dział Rekrutacji na Studia Podsumowanie naboru na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia 2010/2011 OTWARTE POSIEDZENIE."— Zapis prezentacji:

1

2 Dział Rekrutacji na Studia Podsumowanie naboru na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia 2010/2011 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku

3 1.1. Automatyzacja i uproszczenie procesu rekrutacji Uproszczenie struktury oraz pracy komisji wydziałowych oraz przyspieszenie rekrutacji, stało się to możliwe dzięki ujednoliceniu kryteriów kwalifikacji oraz procedur: eliminowanie tam gdzie to możliwe dokumentów przesyłanych pocztą; priorytetowanie wszystkich rejestracji z kontrolą pojedynczego konta kandydata; pełną komunikację pomiędzy ERK a USOS; a przez to zwiększeniu liczby zadań realizowanych przez Dział Rekrutacji na Studia oraz system ERK. 1. Rekrutacyjne innowacje 2010 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku Materiały opracowane przez Dział Rekrutacji na Studia – dane z roku 2010 według stanu z 28 września 2010 roku, dane z roku 2009 według stanu z 5 listopada 2009 roku.

4 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku Liczba studiów prowadzących nabór: 2. Podstawowe statystyki naboru 2.1. Wzrost liczby studiów prowadzących nabór w odniesieniu do naboru na rok akademicki 2009/10 +6+43 Materiały opracowane przez Dział Rekrutacji na Studia – dane z roku 2010 według stanu z 28 września 2010 roku, dane z roku 2009 według stanu z 5 listopada 2009 roku.

5 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku Liczba potwierdzonych rejestracji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia: 2. Podstawowe statystyki naboru 2.2. Wzrost liczby dokonanych rejestracji na studia w odniesieniu do naboru na rok akademicki 2009/10 42592 +18% Materiały opracowane przez Dział Rekrutacji na Studia – dane z roku 2010 według stanu z 28 września 2010 roku, dane z roku 2009 według stanu z 5 listopada 2009 roku.

6 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku Liczba obecnie wpisanych osób, po uwzględnieniu dokonanych rezygnacji (w naborach przeprowadzonych w lipcu, sierpniu i wrześniu): 2. Podstawowe statystyki naboru 2.2. Znaczący wzrost liczby wpisanych na studia drugiego stopnia uzyskany w oparciu o wspólny harmonogram naboru, nabory uruchamiane automatycznie oraz prowadzone w sposób ciągły Materiały opracowane przez Dział Rekrutacji na Studia – dane z roku 2010 według stanu z 28 września 2010 roku, dane z roku 2009 według stanu z 5 listopada 2009 roku. 17 065

7 Procentowe łączne wypełnienie limitów ustalonych przez Wydziały: 2. Podstawowe statystyki naboru 2.3. Statystyki z podziałem na Wydziały OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku Materiały opracowane przez Dział Rekrutacji na Studia – dane z roku 2010 według stanu z 28 września 2010 roku, dane z roku 2009 według stanu z 5 listopada 2009 roku.

8 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku geografia, ochrona środowiska, chemia, cywilizacja śródziemnomorska, porównawcze studia cywilizacji, animacja społeczno-kulturowa, informatyka, historia i kultura Żydów, mediteraneistyka, ukrainoznawstwo, studia bliskowschodnie, niemcoznawstwo, kulturoznawstwo międzynarodowe, rosjoznawstwo, elektroniczne przetwarzanie informacji, filmoznawstwo, zarządzanie w sektorze publicznym, zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi, stosunki międzynarodowe, informacja naukowa – biblio- tekoznawstwo stacjonarne drugiego stopnia: 2 dietetyka, wiedza o teatrze - dramatologia niestacjonarne drugiego stopnia: 26 biologia, chemia, ochrona środowiska, kultura i języki Słowian, filozofia, filozofia kultury, filozofia społeczno-etyczna, socjologia, religioznawstwo, porównawcze studia cywilizacji, historia i kultura Żydów, historia sztuki, archeologia, cywilizacje starożytne świata, dietetyka, oprogramowanie, niemcoznawstwo, ukrainoznawstwo, kulturoznawstwo międzynarodowe, migracje i etniczność, filmoznawstwo, ekonomia stosowana, ekonomia międzynarodowa, zarządzanie w sporcie 2. Podstawowe statystyki naboru 2.4. Wzrost liczby nieuruchomionych studiów w naborze na rok akademicki 2010/2011 w odniesieniu do roku 2009/2010 Rok Liczba studiów prowadzących nabór Liczba nieuruchomio- nych studiów 200915317 201015920 Rok Liczba studiów prowadzących nabór Liczba nieuruchomio- nych studiów 200912016 201016328 Liczba nieuruchomionych studiów: stacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia: 0 (wszystkie studia uruchomione) niestacjonarne jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia: 20 Materiały opracowane przez Dział Rekrutacji na Studia – dane z roku 2010 według stanu z 28 września 2010 roku, dane z roku 2009 według stanu z 5 listopada 2009 roku.

9 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 3. Plany na następną rekrutację 2011/2012 i dalsze lata 3.1. Wdrożenie procedur e-podpisu (ePUAP - Platforma Usług Administracji Publicznej) Wyeliminowanie konieczności tradycyjnego podpisywania tysięcy decyzji administracyjnych 3.2. Wzrost liczby przyjmowanych laureatów i finalistów zarówno olimpiad przedmiotowych, jak również konkursów międzynarodowych Liczba olimpiad i konkursów obecnie branych pod uwagę w kwalifikacji na studia: 3.3. Wdrożenie anglojęzycznej wersji jednego systemu ERK 3.4. Optymalizacja procedury wpłat czesnego dla studiów niestacjonarnych w związku z procedurą rekrutacyjną Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski 2254

10 Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych Podsumowanie działalności Biura Obsługi Studentów Zagranicznych w roku akademickim 2009/2010 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku

11 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 4. Podstawowe statystyki w roku akademickim 2009/2010 4.1. Wykaz obcokrajowców przebywających na studiach, stażach i kursach w UJ w 2009/2010 roku: Studia jednolite magisterskie: 211 Studia pierwszego stopnia: 254 Studia drugiego stopnia: 141 - w tym 93 na programach w języku angielskim Studia doktoranckie: 50 Program Erasmus: 485 Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców: 550 Stażyści: 142 Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie - kursy jednosemestralne i roczne: 147 Razem: 1980 Najwięcej spośród polskich uczelni wg. rankingu Perspektyw

12 4.2. Przyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku

13 4.3. Wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku

14 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 4.4. Programy magisterskie prowadzone w języku angielskim wyłącznie przez UJ MA in European Studies, MA in Central & Eastern European Studies, MA in TransAtlantic Studies, MA in English / American Literature, MA in TESOL Methodology and Applied Linguistics, MSc in Biotechnology, Studies in Medicine 4.5. Programy magisterskie oferowane w ramach konsorcjów (w tym Erasmus Mundus ) MA in Euroculture (EM), International Masters in Economy, State & Society (EM), MA in Analysing Europe (IMPREST) International Masters Programme in European Studies, MA in European Studies "The process of building Europe", LLM in American and International Business and Commercial Law, MSc in Advanced Spectroscopy in Chemistry (EM), MSc in European Public Health (EM)

15 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 4.6. Dodatkowe programy w języku angielskim Interdisciplinary Programme in the Humanities and Social Sciences (MISH), Interdyscyplinarne kursy w ramach wymiany Erasmus (69 kursów w semestrze I + 91 kursów w semestrze II) 4.7. Erasmus Mundus External Cooperation Window – „studenckie okno na świat” Projekt współpracy z Izraelem, Egiptem, Palestyną 2008-2010 „Animo Chevere” – nowy projekt współpracy z Chile, Ekwadorem, Wenezuelą, Kubą 2010- 2012 Nowy projekt współpracy z Republiką Południowej Afryki 2011-2013

16 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 5. Co należy zrobić by zwiększyć internacjonalizację w zakresie edukacji? 5.1. Uruchomić nowe programy w języku angielskim, prowadzące do dyplomu (w tym licencjackie i doktoranckie), 5.2. Uruchomić nowe moduły / kursy obcojęzyczne dostępne zarówno dla studen- tów zagranicznych, jak i polskich (internacjonalizacja „at home”), 5.3. Poprawić bazę miejsc w akademikach (wyższy standard, pokoje jednoosobowe), 5.4. Poprawić warunki pracy Biura Obsługi Studentów Zagranicznych, 5.5. Zwiększyć nacisk na promocję oferty UJ poprzez optymalizację stron interne- towych „study in krakow”, „study in poland” oraz współpracę z agencjami rekrutującymi kandydatów.

17 Dział Nauczania Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku

18 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 6. Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku przewiduje wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK) Cel wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji: przejrzystość systemów szkolnictwa wyższego w Europie i wydawanych dyplomów mobilność uznawalność kwalifikacji absolwentów w skali międzynarodowej Punktem odniesienia dla KRK są Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF) opracowane w 2008 roku obejmują wszystkie poziomy kształcenia w perspektywie uczenia się przez całe życie obejmują 8 poziomów – od kształcenia obowiązkowego po najwyższe kształcenie akademickie są nadzorowane przez EQF Advisory Group i Komisję Europejską

19 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku KRK dla Szkolnictwa Wyższego zostały uszczegółowione w 8 obszarach kształcenia: obszaru studiów humanistycznych, obszaru studiów w naukach nauk społecznych, obszaru studiów w naukach ścisłych, obszaru studiów przyrodniczych, obszaru studiów technicznych, obszaru studiów medycznych, obszaru studiów rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszaru studiów poświęconych sztuce. Ramy czasowe realizacji: 2010 - odniesienie ram krajowych do europejskich, 2012 - dyplomy wszystkich kwalifikacji posiadają odniesienie do EQF.

20 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego to: opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego (definicja zaczerpnięta z projektu nowelizacji Ustawy Prawo szkolnictwie wyższym) Efekty kształcenia to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się (cytat jw.) Co oznacza wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? Zwiększenie autonomii uczelni w zakresie tworzenia programów studiów Wykorzystanie efektów kształcenia jako podstawy budowy programów studiów Ukierunkowanie procesu kształcenia na potrzeby uczących się

21 Dział Nauczania Podsumowanie jakości kształcenia w roku akademickim 2009/2010 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku

22 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 7. Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia - USDJK - osiągnięcia w latach 2008-2010 7.1. ramy prawne systemu (zadania, cele USDJK, regulaminy akcji ankietowych): Uchwała nr 29/IV/2010 Senatu UJ z 28 kwietnia 2010 r. – zmiany w Statucie UJ, Zarządzenie nr 36 Rektora UJ z 8 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia, Zarządzenie nr 21 Rektora UJ z 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny jakości pracy jednostek administracyjnych obsługujących studentów), Zarządzenie nr 22 Rektora UJ z 12 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych. 7.2. Jednolite wskaźniki monitorowania pracy pracowników naukowo-dydaktycz- nych i pracowników administracyjnych (dane z 4 semestrów), 7.3. Nagrody dla pracowników wyróżniających się (system motywacyjny),

23 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 7.4. Sprawozdania z oceny jakości kształcenia, 7.5. Losy absolwentów - współpraca z Biurem Karier, nowe narzędzia badawcze, podsumowujące krytyczne raporty badawcze i opracowania (Ars Docendi, Zadowolenie ze studiowania, baza wewnątrz uniwersyteckich aktów prawnych), 7.6. Pilotaż nowego badania satysfakcji ze studiowania (zmiana metodologii), 7.7. Sondaż i badania jakościowe nad oceną jakości kształcenia, 7.8. Dwujęzyczność ankiet i komunikacji ze studentami, 7.9. Koordynacja projektów badawczych związanych z jakością kształcenia, 7.10. Wdrożenie systemu Ankieter (aplikacja USOSweb).

24 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 8. Odsetek ocenionych pracowników naukowo-dydaktycznych i zajęć dla lat akademickich 2006/07 – 2008/09

25 OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku 9. Plany na rok akademicki 2010/11 9.1. Raport podsumowujący 2 lata akademickie oceny jakości (listopad), 9.2. Kompleksowy model analityczny łączący projekty i badawcze, 9.3. Pełna implementacja systemu Ankieter, 9.4. Zarządzanie projektami badawczymi i wynikami (serwer analityczny, indywi- dualne konta dostępu, panel komunikacyjny), 9.5. Informacja i promocja (WWW, organizacja Dnia Jakości, system identyfikacji wizualnej USDJK), 9.6. Dokumentacja (instrukcje, opisy metodologii badawczych), 9.7. Dostęp do akcji ankietowych dla wszystkich studentów (osoby niepełno- sprawne, doktoranci) i do wyników (pracownicy administracyjni na USOSweb), 9.8. System komunikacji ze studentami i pracownikami (dystrybucja wyników, promocja), 9.9. Zasady uczestnictwa Samorządu Studentów, Rady Kół Naukowych i Towarzystwa Doktorantów w USDJK.

26 ul. Gołębia 24, pok. nr 34 prorektor.dydaktyka@uj.edu.pl tel. (12) 663 11 80 (12), 663 13 80 fax: (12) 422 66 65 Prof. dr hab. Andrzej Mania Prorektor UJ ds. dydaktyki OTWARTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 29 września 2010 roku


Pobierz ppt "Dział Rekrutacji na Studia Podsumowanie naboru na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia 2010/2011 OTWARTE POSIEDZENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google