Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODKRYWAJMY PIĘKNO POMAGANIA. Prezentacja multimedialna została opracowana w oparciu o stronę główną PCK Zgodę; drogą mailową; dnia 23.03.2015 na wykorzystanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODKRYWAJMY PIĘKNO POMAGANIA. Prezentacja multimedialna została opracowana w oparciu o stronę główną PCK Zgodę; drogą mailową; dnia 23.03.2015 na wykorzystanie."— Zapis prezentacji:

1 ODKRYWAJMY PIĘKNO POMAGANIA

2 Prezentacja multimedialna została opracowana w oparciu o stronę główną PCK Zgodę; drogą mailową; dnia 23.03.2015 na wykorzystanie grafiki i informacji ze strony http://www.pck.pl/http://www.pck.pl/ wyraził Kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów - Pani Małgorzata Szukała (Polski Czerwony Krzyż - Biuro Zarządu Głównego). Prezentację przygotowały : Weronika Ołownia i Karolina Piasecka

3 WOLONTARIAT Co to jest? Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa volontarius, który oznacza "dobrowolny" lub "chętny".

4 Kim jest WOLONTARIUSZ? Wolontariusz to osoba dobrowolnie i bezpłatnie pomagająca innym. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Zwykle wolontariusz nie musi posiadać ściśle określonych kwalifikacji, wystarczające są dobre chęci i wolny czas.

5 Idea wolontariatu. Wolontariat nie jest przyjemnością, ani lekarstwem na nudę, szansą na znalezienie pracy ani też okazją do spotkania nowych ludzi. Wyraża się w szczerej i bezinteresownej gotowości do współuczestniczenia w życiu drugiego potrzebującego pomocy człowieka, do budowania więzi i ciągłego wykonywania zadań.

6 PCK – Co to jest? Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce. PCK jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W swoich działaniach kierują się 7 zasadami.

7 Podstawowe Zasady Czerwonego Krzyża to: 1.HUMANITARYZM Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach. 2. BEZSTRONNOŚĆ

8 3. NEUTRALNOŚĆ W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz - w każdym czasie - w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej. 4. NIEZALEŻNOŚĆ Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

9 5. DOBROWOLNOŚĆ Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści. 6. JEDNOŚĆ W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju. 7. POWSZECHNOŚĆ Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

10 Komu i jak pomagają? Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

11 Swoją misję realizują poprzez: Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego; Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań; Promocję honorowego krwiodawstwa; Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą; Opiekę i pomoc socjalną; Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych; Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE; Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat

12 NAJWAŻNIEJSZE AKCJE/KAMPANIE PCK 1. Wielkanoc z PCK Polski Czerwony Krzyż zachęca do wsparcia wielkanocnej akcji pomocy. Akcja organizowana jest od wielu lat w całym kraju. Dzięki naszym zarządom rejonowym i okręgowym możemy dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących. Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy członków, wolontariuszy i pracowników PCK prowadzi różnorodne działania, których celem jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia.

13 2. Gorączka Złota Polski Czerwony Krzyż organizuje ogólnopolską akcję "Gorączka złota", która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. „Gorączka złota” trwa od marca do czerwca. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, firmach, a także w wielu innych miejscach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci.

14 3. Wyprawka dla Żaka "Wyprawka dla żaka" jest autorską kampanią Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowaną po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r. Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku wrześnie każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.

15 4. Kampania Walki z Głodem Akcja "Chleb" Akcja chleb organizowana w ramach Kampanii "Walka z Głodem" Polskiego Czerwonego Krzyża polega na sprzedaży pieczywa, pozyskanego od sponsorów. Jej celem jest zapewnienie środków finansowych na dożywianie najbiedniejszych przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości obywateli na temat głodu i ubóstwa. Akcja "Radni w walce z głodem" Akcja "Radni w walce z głodem" prowadzona jest wspólnie z Radą Gminy, Miasta lub Województwa występującą na terenie działania Zarządu PCK. Akcja ta polega na wystosowaniu do wszystkich Radnych apelu z prośbą o przekazanie w dniu 16 października części diety na rzecz Kampanii Walki z Głodem PCK.

16 Akcja "Koperta" Akcja "Koperta" polega na przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy w restauracjach w nowatorski sposób. W restauracjach biorących udział w akcji na stołach umieszczane są koperty posiadające logo i opis akcji koperta, dodatkowo w karty menu włożone są wkładki informujące szeroko o podejmowanych działaniach. Osoba, która chce przyłączyć się do Kampanii dowolną ilość pieniędzy wkłada do koperty i pozostawia ją w restauracji oddając kelnerowi bądź wrzucając do czerwonokrzyskiej urny. Cały dochód z tej akcji przekazywany jest na dożywianie najbiedniejszych dzieci. Akcja "Tydzień w godzinę" Akcja "Tydzień za godzinę" realizowana na terenie całego kraju adresowana do wszystkich pracodawców i pracowników, polega na przekazaniu godzinnego wynagrodzenia na Kampanię Walki z Głodem.

17 5. Czerwonokrzyska Gwiazdka Świąteczną pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża niosą na terenie całego kraju i kierują do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Pomoc przekazują również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK. Pomoc w ramach "Czerwonokrzyskiej gwiazdki" to najczęściej: Wydawanie paczek z żywnością, owocami, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami. Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych. Wizyty u osób chorych, starszych i samotnych. Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.

18 Jak Ty możesz pomóc ? 1. Zostań regularnym darczyńcą Polskiego Czerwonego Krzyża. 2. Przekaż dary rzeczowe dla naszych podopiecznych Najbardziej potrzebne są: Środki czystości i higieny osobistej Artykuły do pielęgnacji niemowląt Sprzęt rehabilitacyjny i leki Meble i sprzęt gospodarstwa domowego Odzież, pościel oraz inne tekstylia Przybory szkolne Produkty spożywcze i żywność długoterminowa (z aktualną datą przydatności do spożycia) 3. Zostań wolontariuszem 4. Zostań Honorowym Dawcą Krwi

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

20 BIBLIOGRAFIA http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat http://www.pck.pl/ http://wielkopolskie.ngo.pl/podglad.php?path=/wiadomosci. ngo.pl/public/filespublic/2011/20110825144245_logopck.gif &desc=Logo%20PCK


Pobierz ppt "ODKRYWAJMY PIĘKNO POMAGANIA. Prezentacja multimedialna została opracowana w oparciu o stronę główną PCK Zgodę; drogą mailową; dnia 23.03.2015 na wykorzystanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google