Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy warto oszczędnie gospodarować wodą w twoim otoczeniu? autor: Dorota Rusin WebQuest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy warto oszczędnie gospodarować wodą w twoim otoczeniu? autor: Dorota Rusin WebQuest."— Zapis prezentacji:

1 Czy warto oszczędnie gospodarować wodą w twoim otoczeniu? autor: Dorota Rusin WebQuest

2

3 Woda oznacza życie. Tam gdzie nie ma wody, nie ma życia i dlatego woda stanowi najważniejszą substancję na Ziemi. „Woda jest podstawą wszelkiej rzeczy, z wody jest wszystko i wszystko do wody powróci” Tales z Miletu

4 WEBQUEST - przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej Można go realizować na lekcjach przyrody, zajęciach komputerowych lub na godzinach wychowawczych przy okazji obchodów Światowego Dnia Wody.

5 Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Wiele rejonów w Polsce, w tym polskie miasta także cierpią na braki wody – zasoby wody pitnej na 1 mieszkańca w Polsce mamy takie same, jak w Egipcie, a każdego roku z naszych miast do Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość wody. Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować! Biorąc udział w tym projekcie będziecie mogli samodzielnie odszukać odpowiedzi na pytania dlaczego warto oszczędzać wodę i w jaki sposób tego dokonać?

6 Waszym zadaniem jest 1. Stworzenie prezentacji na dany temat ( prezentacja ustna, multimedialna, makieta, plakat). 2. Przedstawienie wyników swoich opracowań w grupach na forum klasy w wyznaczonym terminie. 3. Każda z grup swoją prezentację powinna zmieścić w czasie do 15 minut. Czas realizacji zadań: 3 tygodnie

7 Teraz podzielcie się na sześć grup 3-4 osobowych. I. HYDROLODZY II. EKOLODZY III. GEOGRAFOWIE IV. EKONOMIŚCI V. INŻYNIEROWIE VI. DETEKTYWI Każdy z zespołów ma do wykonania różne zadania:

8 I. HYDROLODZY 1) Należy wybrać lidera grupy hydrologów. 2)Sporządzić listę osób w podziale na obowiązki dla każdego członka grupy. 3) Wykonać prezentację multimedialną na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka.

9 II. EKOLODZY 1)Należy wybrać lidera grupy ekologów. 2) Sporządzić listę osób w podziale na obowiązki dla każdego członka grupy. 3) Wykonać prezentację multimedialną na temat obiegu wody w przyrodzie.

10 III.GEOGRAFOWIE 1) Należy wybrać lidera grupy geografów. 2) Sporządzić listę osób w podziale na obowiązki dla każdego członka grupy. 3) Przygotować prezentacje multimedialną na temat podziału wód na Ziemi. 4) Podczas prezentacji jeden uczeń wskazuje lokalizację wody na mapie świata (pokaz poszczególnych oceanów, największych lodowców, rzek i jezior świata).

11 IV.EKONOMIŚCI 1) Należy wybrać lidera grupy ekonomistów. 2) Sporządzić listę osób w podziale na obowiązki dla każdego członka grupy. 3) Dokonać obliczeń rocznego zużycia wody przez rodzinę 4 osobową, przy założeniu, że przeciętny mieszkaniec miasta w naszym kraju zużywa około 114 l wody na dobę. 4) Na podstawie rachunku za wodę podać, ile wydaje pieniędzy przeciętna rodzina rocznie. 5) Zaproponować, jakie działania należy podjąć, by płacić mniej za zużycie wody. 6) Stworzyć prezentacje multimedialną na podstawie zebranych informacji.

12 V.INŻYNIEROWIE 1) Należy wybrać lidera grupy inżynierów. 2) Sporządzić listę osób w podziale na obowiązki dla każdego członka grupy. 3) Odszukać informacje na temat lokalnej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody. 4) Zaprojektować oraz wykonać makietę lokalnej sieci wodociągowej, do wykonania której można użyć małych kartonowych pudełek, rolek po ręcznikach papierowych, słomek, makaronu, zapałek styropianu, tektury, itp. 5) Stworzyć prezentację ustną z wykorzystaniem makiety, zaprezentować budowę i funkcjonowanie lokalnej sieci wodociągowej.

13 VI.DETEKTYWI 1) Należy wybrać lidera grupy detektywów. 2) Sporządzić listę osób w podziale na obowiązki dla każdego członka grupy. 3) Każdy członek grupy ma za zadanie odczytać wskazania swojego wodomierza zgodnie z arkuszem ucznia oraz na podstawie przeprowadzonego badania sformułować wnioski. 4) Stworzyć wspólną prezentację, w której należy przedstawić wypełnione arkusze, omówić je i podać przemyślane spostrzeżenia i wnioski.

14 ŹRÓDŁA http://blog.dlakieszeni.pl/sposoby-oszczedzania-wody/ http://www.aquanet.pl/jak-oszczedzac-wode-poradnik,154 http://promocjeioszczedzanie.pl/jak-oszczedzac-wode-12-porad-do-zastosowania-od-dzis/ http://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/22-marca-swiatowy-dzien-wody-jak-polacy- oszczedzaja-wode,18028.htmlhttp://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/22-marca-swiatowy-dzien-wody-jak-polacy- oszczedzaja-wode,18028.html http://www.woda.ovh.org/Obiegwody.htm https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_hydrologiczny https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda#Znaczenie_biologiczne http://sciaga.pl/tekst/73385-74-znaczenie_wody_dla_przyrody_i_czlowieka http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa http://iche2002.pl/zasoby-wodne-na-swiecie.html http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=335:zasaob https://www.wlin.pl/rola-wody/mapa/05-woda-na-powierzchni-ziemi/ https://www.wlin.pl/rola-wody/mapa/03-funkcje-wody-w-srodowisku/ https://www.wlin.pl/rola-wody/mapa/01-obieg-wody/#header https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_wodoci%C4%85gowa https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacja_uzdatniania_wody Aby zrealizować poszczególne zadania możesz skorzystać z zasobów stron internetowych, które są poniżej lub innych źródeł informacji (zbiorów bibliotecznych, podręczników).

15 EWALUACJA Lp.Elementy ocenyPunkty 012 1 Udział w prezentacji 2 Zaangażowanie grupy 3 Poprawność wykonania indywidualnych elementów prezentacji 4 Terminowość wykonania zadań 5 Odpowiedni dobór fotografii, materiałów do treści 6 Stopień wykorzystania materiałów źródłowych 7 Poprawność językowa podczas prezentacji 8 Zgodność z tematem 9 Oryginalność 10 Wrażenie estetyczne Maksymalna liczba punktów wynosi 20. Za każdy ze wskaźników można przydzielić od 0 do 2 punktów. WebQuest uważa się za zrealizowany, jeżeli grupa uzyska min. 11 punktów możliwych do zdobycia.

16 Konkluzja Skoro jesteś już tutaj, to znaczy, że zakończyłeś pracę z WebQuest’em. Gratuluję!!! Wiesz już, jak bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie wodą, jakie działania przyczyniają się do ograniczenia jej niepotrzebnego zużycia i wiesz, jak ją chronić. Mam nadzieję, że była to dla Ciebie niezwykła przygoda, dzięki której los wody już nigdy nie będzie Ci obojętny! Pamiętaj, że każdego dnia nasze działania mają wpływ na wodę, a szczególnie pamiętaj o tym, kiedy odkręcasz kran! Zawsze używaj wody tylko tyle, ile faktycznie potrzebujesz. POWODZENIA!!


Pobierz ppt "Czy warto oszczędnie gospodarować wodą w twoim otoczeniu? autor: Dorota Rusin WebQuest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google