Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELOSTRONNY PROJEKT PARTNERSKI SZKÓŁ „Sport And Nature A Great And Healthy Adventure” [Sporture] Publiczne Gimnazjum w Boratynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELOSTRONNY PROJEKT PARTNERSKI SZKÓŁ „Sport And Nature A Great And Healthy Adventure” [Sporture] Publiczne Gimnazjum w Boratynie."— Zapis prezentacji:

1 WIELOSTRONNY PROJEKT PARTNERSKI SZKÓŁ „Sport And Nature A Great And Healthy Adventure” [Sporture] Publiczne Gimnazjum w Boratynie

2 Program Comenius jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” ustanowionego przez Wspólnotę Europejską w 2007 roku, i którego celem, podobnie jak wcześniejszych programów takich, jak Socrates, Leonardo da Vinci oraz eLearning, jest między innymi promowanie współpracy i mobilności oraz uwypuklanie wymiaru europejskiego w edukacji. Program Comenius jest zorientowany na edukację szkolną i ma wyznaczone dwa ogólne cele. Pierwszym z nich jest poszerzenie wiedzy i pojmowania, wśród młodych ludzi, i kadry dydaktycznej, różnorodności kultur i języków europejskich, a także wartości, jakie kryje w sobie owa różnorodność. Drugim natomiast jest zapewnienie młodym ludziom wsparcia przy zdobywaniu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych przydatnych do ich rozwoju, do zdobycia przyszłego zatrudnienia i realizowania się w roli aktywnego europejskiego obywatela.

3 Partnerskie Projekty Szkół Comenius promują współpracę europejską między grupami uczniów i nauczycieli z różnych krajów europejskich. Obejmują one szkoły z krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Turcji. Istnieją dwa rodzaje Partnerskich Projektów Szkół: - Projekty Dwustronne: dwie szkoły z dwóch krajów uczestniczących w programie - Projekty Wielostronne: co najmniej trzy szkoły z trzech krajów uczestniczących w programie. Tematyka Partnerskich Projektów Szkół jest zintegrowana z programem nauczania, co wpływa na pogłębienie wiedzy zdobywanej przez uczniów podczas zajęć edukacyjnych. W ramach Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół odbywają się co najmniej 4, 8, 12 lub 24 wyjazdy zagraniczne uczniów i/lub nauczycieli – w zależności od tematyki projektu i kwoty przyznanego dofinansowania.

4 Na budżet projektu składają się wydatki związane z mobilnościami – koszty podróży i utrzymania za granicą – oraz z realizacją działań lokalnych. Kwota dofinansowania przyznawana jest w formie ryczałtu, co pozwala na dysponowanie środkami w taki sposób, aby zapewnić optymalne warunki dla realizacji wszystkich zaplanowanych w harmonogramie działań. Czas realizacji Partnerskich Projektów Szkół wynosi 2 lata. Szczegółowe informacje na temat programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Comenius Partnerskie Projekty Szkół http://www.comenius.org.pl/akcje/partnerskie-projekty-szkol http://www.comenius.org.pl/akcje/partnerskie-projekty-szkol Nasza szkoła przystąpiła do wielostronnego projektu partnerskiego „Sport And Nature A Great And Healthy Adventure” („Sport i przyroda to świetna i zdrowa przygoda”), który będzie realizowany od bieżącego roku szkolnego do lipca 2015r.

5 Cele projektu to: - polepszenie dialogu międzykulturowego poprzez sport, przyrodę i działania prozdrowotne - upowszechnienie kultury tradycyjnych gier i zabaw oraz spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, - motywowanie do nauki języków obcych i efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych; - uświadomienie znaczenia różnorodności kulturowej i językowej w Europie; - kształtowanie tożsamości narodowej poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów i promowanie ich w innych krajach; - rozwijanie kreatywności, innowacyjności; - wymiana informacji o systemach edukacyjnych i sposobach nauczania w partnerskich szkołach; wymiana doświadczeń, wzorów dobrej praktyki; - promowanie naszego kraju i regionu, lokalnych tradycji wśród innych partnerskich krajów. Nasza szkoła przystąpiła do wielostronnego projektu partnerskiego „Sport And Nature A Great And Healthy Adventure” („Sport i przyroda to świetna i zdrowa przygoda”), który będzie realizowany od września 2013 do lipca 2015r.

6 TURCJA (koordynator) POLSKA HOLANDIA SŁOWENIA CHORWACJA HISZPANIA AUSTRIA

7 Informacja o partnerach TURCJA - Koordynator Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu, Kumluca, Region Akdeniz - średnia szkoła ogólnokształcąca, 117 uczniów, 13 nauczycieli, HISZPANIA IES Sierra Luna, Los Barrios, Region Andaluzja średnia szkoła ogólnokształcąca, 120 uczniów, 20 nauczycieli www.sierraluna.org http://www.kumlucaduraliyazici.k12.tr/main /

8 AUSTRIA Österreichischer Austauschdienst, Wiedeń, średnia szkoła ogólnokształcąca 330 uczniów,34 nauczycieli CHORWACJA Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, Region Sjeverozapadna Hrvatska szkoła podstawowa, 90 uczniów, 15 nauczycieli www.ko50.at http://www.os-mgupca-gornjastubica.skole.hr/

9 HOLANDIA Rsg Wiringherlant Wieringerwerf, Region Noord-Holland średnia szkoła ogólnokształcąca, 150 uczniów, 15 nauczycieli, SŁOWENIA Osnovna šola Križevci Križevci pri Ljutomeru, Region Pomurska szkoła podstawowa, 289 uczniów, 31 nauczycieli http://www.os-krizevci.si/ www.wiringherlant.nl

10 Integralną częścią projektu są wizyty uczniów i nauczycieli w partnerskich szkołach finansowane w całości z funduszu Unii Europejskiej. Planowane wyjazdy zagraniczne: -październik 2013 – Słowenia -grudzień 2013 – Austria - kwiecień 2014 – Holandia -grudzień 2014 – Chorwacja -marzec 2015 – Hiszpania; -maj 2015 – Turcja W październiku 2014 zaplanowana została wizyta uczniów i nauczycieli z wszystkich szkół partnerskich w Polsce - nasza szkoła będzie więc gospodarzem. W szkole wybrana została grupa projektowa składająca się z 16 uczniów. Grupa tych uczniów będzie koordynować wszystkie aktywności związane z realizacją projektu w szkole, a także będzie brała udział w wyjazdach zagranicznych.

11 prezentacje PowerPoint, zdjęcia, filmy o szkolnych tradycyjnych grach, zabawach, krajach i regionach w których mieszkamy utworzenie logo i maskotki projektu utworzenie grupy Sporture na Facebooku utworzenie strony internetowej projektu foldery, plakaty, informatory; tablice o projekcie dla rodziców i władz lokalnych dzienniki projektu, sprawozdania po każdym wyjeździe prace plastyczne uczniów dotyczące gier i zabawa oraz kultury krajów partnerskich (komiks, książka z pracami) publikacje na szkolnej stronie internetowej informacji o projekcie słownik dla partnerów projektu ( wielojęzyczny słownik zawierający proste słowa w językach krajów z których pochodzą partnerzy projektu) artykuły do prasy lokalnej; Książeczka (album)i płyta CD przedstawiające wyniki/ rezultaty projektu

12  pracę nad projektem w ramach lekcji szkolnych i innych działań szkolnych  stosowanie aktywnych metod nauczania  budowanie świadomości uczniów na temat problemów ekologicznych i ochrony środowiska,  wzbogacenie treści przedmiotów nauczanych w szkole z elementami, które są niezbędne dla realizacji naszego projektu, przy użyciu tych treści do nauki historii i języka ojczystego,  korzystania z produktów projektu jako materiałów edukacyjnych  uczenie się przez doświadczenie, zdobywanie wiedzy w praktyce  korzystanie z języka obcego w codziennych sytuacjach w szczególności z słownictwa dotyczącego tematów projektów  rozwój umiejętności pracy grupowej  korzystanie z nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych  kształcenie zdolności do zbierania, selekcjonowania i analizowania materiałów związanych z projektem  prezentację wyników pracy na forum (na międzynarodowych spotkaniach, spotkaniach z rodzicami, władzami lokalnymi) Podczas pracy nad projektem, nauczyciele powinni promować i realizować ideę edukacji międzykulturowej oraz wykorzystywać doświadczenie które zdobędą, w celu poprawy efektywności współpracy międzynarodowej w szkole. Praca nad projektem powinna być integralną częścią programu nauczania, w szczególności po przez:

13 Projekt jest formą wzbogacania warsztatu pracy nauczycieli, rozwijania ich umiejętności i kreatywności. Daje też szansę porównywania efektów własnej pracy i czerpania pomysłów w ramach wymiany doświadczeń. Nauczyciele wyjeżdżający na spotkania w ramach projektu przywożą ze sobą nowe pomysły zabaw, zajęć. Nauczyciele doskonalić będą umiejętności językowe oraz związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie do przecenienia jest dla przedszkola sam prestiż udziału w projekcie. Udział w projekcie to także szansa dla dzieci na poznanie kultury, zwyczajów, różnorodności kulturowej. Sposób na budowanie wspólnoty europejskiej poprzez wspólne poznawanie gier i zabaw oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni ; zwiększenie motywacji do nauki języków obcych. Rodzicom udział w projekcie stwarza możliwość rozwijania zainteresowań innymi kulturami i zacieśnienia współpracy ze szkołą.

14 Znajdź nas: Strona internetowa: https://sites.google.com/site/sporturecomenius Grupa otwarta na Facebooku: Sporture


Pobierz ppt "WIELOSTRONNY PROJEKT PARTNERSKI SZKÓŁ „Sport And Nature A Great And Healthy Adventure” [Sporture] Publiczne Gimnazjum w Boratynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google