Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Postawy altruistyczne dominują niemal we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na cechy społeczno- demograficzne. Z jednej strony nieco częściej wykazują.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Postawy altruistyczne dominują niemal we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na cechy społeczno- demograficzne. Z jednej strony nieco częściej wykazują."— Zapis prezentacji:

1 Postawy altruistyczne dominują niemal we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na cechy społeczno- demograficzne. Z jednej strony nieco częściej wykazują je osoby starsze (65 +), o stosunkowo niskich dochodach per capita oraz praktykujące religijnie co niedziela, z drugiej respondenci najlepiej sytuowani (kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem) oraz mieszkańcy największych miast. Egoistyczne podejście do życia przeważa jedynie wśród robotników niewykwalifikowanych oraz bezrobotnych. Twierdzenie: Umacnianie solidarności międzyludzkiej jest ważniejsze niż walka o własne interesy Źródło: Działalność społeczna Polaków – raport CBOS, I.2010 r.

2 Blisko ¾ dorosłych Polaków (72%) nie działa w żadnej organizacji obywatelskiej. W porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat deklarowany poziom aktywności w organizacjach obywatelskich w Polsce wzrósł jednak o 8 %. Mniej więcej co 7 respondent (15%) deklaruje, że poświęca wolny czas na działalność społeczną w 1 dziedzinie, 5% w 2 dziedzinach, a 8% – w 3 lub więcej. Deklarowane obecnie zaangażowanie obywatelskie w ramach organizacji i stowarzyszeń jest najwyższe od 1998 r. − zarówno ze względu na zasięg (odsetek zaangażowanych Polaków), jak i zakres (liczba dziedzin, w które się angażują). źródło: Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998 – 2010 – raport CBOS, II.2010 r.

3 Działalności pożytku publicznego o najwyższym poziomie uczestnictwa

4 Grupy społeczne o największym deklarowanym zaangażowaniu obywatelskim.

5 źródło: informacja prasowa Stowarzyszenia Klon/Jawor z 02.06.2008

6 Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2008 rok – raport MPiPS, 2010 r.

7 Według stanu na dzień 31.XII.2008 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było: 78 536 stowarzyszeń i 9 595 fundacji, 14 119 jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego, 1 445 jednostek innych kościołów i związków wyznaniowych, 3 801 organizacji społecznych oddzielnie nie wymienionych, 19 064 związki zawodowe, 5 649 organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, 234 partie polityczne oraz 329 organizacji pracodawców. Tak zdefiniowany trzeci sektor liczy 132 772 zarejestrowane podmioty.

8

9 Pozytywne i negatywne zmiany w sektorze NGO na przestrzeni ostatnich lat

10

11 źródło: informacja prasowa Stowarzyszenia Klon/Jawor „Koniec kryzysu wolontariatu?” – 03.12.2010 Kluczowe cechy różnicujące zainteresowanie wolontariatem to: wykształcenie status zawodowy wiek Ponadprzeciętna aktywność widoczna jest wśród osób najmłodszych (22% wolontariuszy w grupie osób poniżej 25 lat) oraz uczniów i studentów (29%). Wolontariat w Polsce

12 Kluczowa rola wykształcenia (uzyskanego oraz uzyskiwanego w momencie badania) jest niezmienna od lat i można ją traktować jako ważną cechę opisującą zaangażowanie społeczne Polaków. W ciągu ostatniego roku społecznie pracowała ponad 1/4 Polaków z wyższym wykształceniem i zaledwie 1/7 osób o wykształceniu średnim i niższym. źródło: informacja prasowa Stowarzyszenia Klon/Jawor „Koniec kryzysu wolontariatu?” – 03.12.2010

13 W co się angażują wolontariusze? Najwięcej wolontariuszy gromadzą: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizacje ratownicze (OSP, GOPR, WOPR i inne) organizacje z zakresu edukacji/opieki nad dziećmi i młodzieżą (m.in. komitety rodzicielskie) organizacje pomagające najuboższym. Organizacje tracące wolontariuszy to: organizacje i ruchy religijne wspólnoty parafialne misje. źródło: informacja prasowa Stowarzyszenia Klon/Jawor „Koniec kryzysu wolontariatu?” – 03.12.2010

14 Wolontariat i filantropia Polaków w 2007 r. – raport Stowarzyszenia Klon/Jawor

15

16 Badanie European Social Survey (ESS) Pod względem poziomu wolontariatu zajmujemy przedostatnie miejsce, za krajami naszego regionu takimi jak Słowacja (23% wolontariuszy) czy Estonia (17% wolontariuszy). Wyprzedzamy tylko Bułgarię. Procent wolontariuszy jest w naszym kraju pięć razy mniejszy niż w Norwegii - przodującej pod tym względem w Europie.

17 Praca woluntarystyczna na rzecz organizacji charytatywnych w ostatnich 12 miesiącach (dane przybliżone, ze względu na różnice metodologiczne raportu ESS i badań Klon/Jawor) Wolontariat i filantropia Polaków w 2007 r. – raport Stowarzyszenia Klon/Jawor

18 OPP i mechanizm 1%

19 Mechanizm 1% Wolontariat i filantropia Polaków w 2007 r. – raport Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz dane US

20 Wolontariat i filantropia Polaków w 2007 r. – raport Stowarzyszenia Klon/Jawor

21


Pobierz ppt "Postawy altruistyczne dominują niemal we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na cechy społeczno- demograficzne. Z jednej strony nieco częściej wykazują."

Podobne prezentacje


Reklamy Google