Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w gminie Klucze” Urząd Gminy Klucze 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 Tel. 032/ 642-85-08,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w gminie Klucze” Urząd Gminy Klucze 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 Tel. 032/ 642-85-08,"— Zapis prezentacji:

1 „System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w gminie Klucze” Urząd Gminy Klucze 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 Tel. 032/ 642-85-08, 642-84-39 e-mail: klucze@gmina-klucze.pl www.gmina-klucze.plklucze@gmina-klucze.plwww.gmina-klucze.pl

2 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WARSZTATY TERAPI ZAJĘCIOWEJ ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Likwidacja Barier Architektonicznych Stowarzyszenie„KLUCZ” OPS MUWOPS CHSD Starosta PFRON OPS UG Marszałek MarszałekPFRON UG PFRON Sponsorzy Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Partnerzy Spółdzielnie socjalne OPS, KIS PCPR, UG, OPS, CHSD CHSD, CIS LEGENDA: Organ/instytucja prowadząca i koordynująca Instytucja współfinansująca Instytucja diagnozująca środowisko Partnerzy

3 Programy z uczestnictwem Urzędu Gminy Klucze Realizacja programów na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH trwa od 1996 roku Od 1996 roku funkcjonuje stanowisko koordynatora ds. osób niepełnosprawnych 2003 – 2013 program „Polityki na rzecz osób Niepełnosprawnych”. Powstał i jest realizowany w oparciu o Standardowe ONZtowskie Zasady Wyrównywania Szans „Agenda 22”. Projekt Polsko – Flamandzki „Zatrudnienie Socjalne – szansą dla bezrobotnych na lokalnych rynkach pracy” w oparciu o współpracę z ROPS Kraków, Ter-Wilgen Belgia oraz urzędem Gminy w Racławicach W 2006 r. gmina Klucze została zakwalifikowana jako jedna z 10 do projektu „Kluczowa rola Gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

4 Autorskie programy Urzędu Gminy Klucze AGENDA 22 Do konsultacji przy powstawaniu oraz do realizacji programu „Polityki na rzecz osób Niepełnosprawnych” włączono grono osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych reprezentujących ich interesy Grupa została powołana przez Wójta Gminy Klucze Program: Likwidacja barier architektonicznych przy budynkach użyteczności publicznej Utworzenie w ciągu 5 lat ok. 50-ciu stanowisk pracy dla niepełnosprawnych Wybudowanie Podstawowej Szkoły Integracyjnej Powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników Powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 uczestników z upośledzeniem umysłowym i chorobami psychicznymi

5 Gmina Klucze na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Liczba mieszkańców gminy Klucze – 15 tys. Ok. 1500 to osoby niepełnosprawne CEL: kompleksowe podejście przy zaspokajaniu szeregu potrzeb osób niepełnosprawnych oraz całego społeczeństwa DZIAŁANIA: jako jedyna w kraju jest honorowym członkiem Krajowej Izby Gospodarczo – Rehabilitacyjnej i wspiera chroniony rynek zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak i promuje zatrudnianie tychże osób jako pełnowartościowych pracowników

6 Polityka Gminy Klucze na rzecz OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Polityka ZAKŁADA: Stały wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminie Klucze Stworzenie jak najlepszych warunków pomocy w aktywizacji zawodowej tych osób

7 Urząd dla NIEPEŁNOSPRAWNEGO W 2006 r. spośród 59 pracowników 13 osób to osoby niepełnosprawne, w tym 1 na stanowisku kierowniczym i 1 osoba na stanowisku specjalistycznym Stanowi to 22% wszystkich zatrudnionych Do obsługi niepełnosprawnych petentów stworzone jest biuro przyjęć na parterze, a zewnętrzne bariery są zlikwidowane Na parterze funkcjonuje Gminne Centrum Informacji, które w swym programie założyło umożliwienie niepełnosprawnym nabywanie umiejętności kontaktu z pracodawcą, korzystania z komunikacji internetowej, jak również z katalogu zakładów pracy chronionej we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczo – Rehabilitacyjną

8 Urząd dla NIEPEŁNOSPRAWNEGO Urząd Gminy Klucze 3 kondygnacyjny I KONDYGNACJAII KONDYGNACJAIII KONDYGNACJA aneksy kuchenne i toalety, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych Drzwi do pomieszczeń biurowych mają szerokość 90 cm, bez progów Pomieszczenie biurowe przestronne – na jedną osobę przypada ok. 6m 2 Stanowiska pracy przystosowane do warunków dysfunkcyjnych pracującej osoby niepełnosprawnej W razie potrzeby do dyspozycji jest schodołaz

9 Urząd dla NIEPEŁNOSPRAWNEGO Gmina Klucze 2 ośrodki rehabilitacyjno – sportowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt 2 baseny gdzie w sposób ciągły jest prowadzona rehabilitacja z osobami niepełnosprawnymi WYNIK DZIAŁAŃ: przyznana przez POPON w 2006 roku statuetka „Lodołamacza” w kategorii „Pracodawca nie Przedsiębiorca”. + Zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy =

10 „Gminny System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych”  ZAŁOŻENIA: opiekę nad osobą niepełnosprawną od momentu identyfikacji poprzez różnorakie formy wsparcia, pomoc w usamodzielnieniu się aż do podjęcia pracy zarobkowej  WSPÓŁPRACA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Klucz Środowiskowy Dom Samopomocy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (CHSD) Warsztaty Terapii Zajęciowej Działania na rzecz NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIS

11 terapie psycholog Łańcuch działań w oparciu o współpracę Urząd Gminy Klucze koordynator ds. osób niepełnosprawnych współpracy z Gminą Racławice tworzenie grup samopomocowych tworzenie grup wsparcia OPS pracownik socjalny doradca zawodowy Klub Integracji Socjalnej CHSD Centrum Integracji Społecznej indywidualne poradnictwo doradztwo w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy

12 Indywidualne poradnictwo Doradztwo w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych terapie Doradztwo w zakresie zakładania firmy INTEGRACJAINTEGRACJA SPOŁECZNASPOŁECZNA SYSTEM umożliwia OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ:  udział w każdej z form wsparcia  przechodzenie do coraz bardziej zaawansowanych działań CEL:  wyłonienie grupy osób zainteresowanych samozatrudnie- niem i przygotowanie jej do założenia własnej działalności SYSTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

13 WYNIK działania Planowane założenie przez część osób SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH By stworzyć tę możliwości Urząd Gminy Klucze w 2006 roku przystąpił i został zakwalifikowany jako jedna z 10 gmin do projektu „Kluczowa rola Gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

14 PROJEKT: „Kluczowa rola Gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” * realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Jako wkład własny Gmina zadeklarowała: - przekazanie dla celów utworzenia spółdzielni socjalnych budynku - przekazanie 50 tys. zł jako wkład finansowy na pokrycie kosztów zakładania spółdzielni W ramach projektu podjęto wraz z partnerami wiele działań i zorganizowano szkolenia obejmujące takie aspekty jak: - Pojęcie niepełnosprawności - Prawne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych - Praktyczne aspekty zakładania spółdzielni socjalnej - Instrumenty wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych * Uczestnikami szkoleń były: - osoby niepełnosprawne, przedstawiciele lokalnych władz przedstawiciele środowisk pracodawców oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych

15 By realizować zasadę „wszyscy obywatele są równi pod względem praw i udziału w życiu społecznym” przyjętą w Gminnym Programie Polityki na rzecz Osób Niepełnosprawnych zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych, Integracji i Polityki Społecznej Gminy Klucze na lata 2006 - 2013 działania podejmowane przez gminę mają charakter kompleksowy i wszechstronny, uwzględniające potrzeby fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych zgodnie z 22 punktami Agendy 22. W ten sposób możliwe jest odpowiednie ukierunkowanie każdej potrzeby osoby niepełnosprawnej oraz stworzenie możliwości integracji ze społeczeństwem lokalnym. (…) „wszyscy obywatele są równi pod względem praw i udziału w życiu społecznym”

16 Dziękuję za uwagę… Urząd Gminy Klucze 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 Tel. 032/ 642-85-08, 642-84-39 e-mail: klucze@gmina-klucze.pl www.gmina-klucze.plklucze@gmina-klucze.plwww.gmina-klucze.pl


Pobierz ppt "„System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w gminie Klucze” Urząd Gminy Klucze 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 Tel. 032/ 642-85-08,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google