Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 grudnia 2008 r. Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 grudnia 2008 r. Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań."— Zapis prezentacji:

1 10 grudnia 2008 r. Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań publicznych Andrzej Sugajski Związek Polskiego Leasingu

2 Czym leasing różni się od kredytu? Leasing, podobnie jak kredyt, jest usługą finansową Podstawy funkcjonowania ■ Kredyt – Prawo bankowe ■ Leasing – zdefiniowany w Kodeksie Cywilnym od 2001 r. Obie regulacje zapewniają bezpieczeństwo stronom transakcji

3 2002 2006 Struktura właścicielska firm leasingowych w procentach ■ Bankowe ■ Producenckie ■ Niezależne Firmy leasingowe finansują się w tych samych źródłach co banki

4 a) emisja papierów dłużnych b) sekurytyzacja należności leasingowych c) środki od europejskich instytucji finansowych, np. EBI, EBOR d) rynek międzybankowy.... a więc koszty finansowania są zbliżone

5 Ale leasing to nie tylko usługa finansowa.... Leasing to także elementy usługi dzierżawy Przez cały okres leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa, a dzięki temu: ● mniejsze są oczekiwania, co do zabezpieczeń ● procedury są prostsze i szybsze, dzięki czemu zmniejszają się koszty przygotowania transakcji ● w leasingu operacyjnym przedmiot leasingu amortyzuje finansujący, a korzystający do kosztów uzyskania przychodu zalicza zarówno kapitał, jak i odsetki W efekcie....

6 ... przyspieszone umorzenie przedmiotu leasingu ● indywidualne dopasowanie struktury kosztów do spodziewanego poziomu przychodów, optymalizuje rozliczenia podatkowe ● w leasingu operacyjnym możliwość rozłożenia VAT na raty, szczególnie istotne dla podmiotów, którym nie przysługuje prawo do rozliczenia VAT ● w leasingu pozabilansowym możliwość poprawienia wskaźników zadłużenia Wieloletnie doświadczenie firm leasingowych jako nabywców dóbr inwestycyjnych to dla ich klienta efekt w postaci korzystnych warunków : ● zakupów, ● ubezpieczenia ● serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

7 LEASING Szkoły, instytucje kultury JST Spółki komunalne Zakłady i jednostki budżetowe JST Instytucje wykonujące zadania publiczne Podmioty z udziałem Skarbu Państwa Opieka zdrowotna Przedsiębiorcy Z leasingu mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy, także podmioty realizujące zadania publiczne

8 Przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko, w tym infrastruktura służąca realizacji zadań publicznych LEASING Kanalizacja, oczyszczanie ścieków Ochrona środowiska, ekologia Ochrona zdrowia Kultura, dziedzictwo narodowe Infrastruktura energetyczna Transport, drogi Gospodarka odpadami

9 Jednym z istotnych zadań publicznych jest gospodarka wodno-kanalizacyjna Przed samorządami stoi nie lada wyzwanie. Do 2015 r. Polska ma mieć w aglomeracjach oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej. ● Do 2010 roku - redukcja 86 proc. ładunku biodegradowalnego zanieczyszczeń w ściekach komunalnych, ● Do 2015 – wyeliminowanie ich w całości. ● Finansowanie - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach I Priorytetu Gospodarka Wodno-Ściekowa, ● Potrzebne nakłady inwestycyjne - 70 mld zł ● Potencjalne źródła finansowania - 30 mld zł. Fot. Budostal-2, MPWiK Wrocław

10 Saur Neptun Gdańsk Polska S.A. – umowa o zarządzanie Przykład transakcji dotyczący PPP, oparty na umowie o zarządzanie. Kontrakty o zarządzanie polegają na zlecaniu podmiotowi prywatnemu przez podmiot publiczny bieżącego zarządzania i świadczenia usług publicznych zachowując własność aktywów wykorzystywanych w trakcie prowadzonej działalności. Kontrakty o zarządzenie mają charakter umów wieloletnich z możliwością przedłużenia. Wybór partnera odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych. ● 1993 – Miasto Gdańsk podpisuje kontrakt dzierżawny na eksploatację i zarządzanie systemem wodociągowo-kanalizacyjnym: miasto - właściciel infrastruktury, SNG - ciągłość, jakość usług, eksploatacja ● 2004 – Miasto przekazuje infrastrukturę spółce „Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna”, zmiana umowy dzierżawy ● Joint-venture, 51% SAUR, 49% do miasto. ● Usługi w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gdańsku, Sopocie, sąsiadujących gminach. ● Kontrakt pomiędzy spółką Saur Neptun Gdańsk S.A. a miastem został zawarty na okres 30 lat. ● Miasto Gdańsk będąc właścicielem infrastruktury, wydzierżawiło spółce mienie. Spółka zarządza gospodarką wodno kanalizacyjną na zasadach komercyjnych. ● Partnerzy wspólnie podejmują decyzje o wysokości taryf. ●2007 – 15-lecie istnienia SNG S.A., pierwszego partnerstwa publiczno-prywatnego w Europie Środkowej. Źródło: Instytut IPPP

11 Struktura PPP systemu wodno-kanalizacyjnego Karvina w Czechach Grant ISPA na rozwój systemu Samorząd Karviny UK Water Company French Utility Company SMVaKKlienci Kontrakt na usługi Zapłata Rachunki

12 Struktura PPP systemu wodno-kanalizacyjnego Trencinie w Słowacji Grant ISPA na nowy system TVK (własność samorządu Trencina) Słowaccy przedsiębiorcy French Water Company TVSKlienci 50 % Rata Kontrakt leasingowy (umowa dzierżawy), zarządzanie, finansowanie Zapłata Rachunki

13 Leasing zwrotny (1) - PPP LEASINGODAWCA, spółka celowa lub firma leasingowa LEASINGOBIORCA Firma leasingowa ARANŻER TRANSAKCJI/FINANSUJĄCY POZOSTAŁE UMOWY O DORADZTWO UMOWA LEASINGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY

14 Leasing zwrotny (2) - PPP UMOWY Z FIRMAMI BUDOWLANYMI DORADZTWO WYKUP GRUNTU POZOSTAŁE LEASINGOBIORCA GRUNT FIRMA LEASINGOWA Przedwstępna umowa sprzedaży Warunkowa umowa leasingu Zaliczki na poczet ceny Umowa sprzedaży Umowa leasingu Umowa najmu NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY UMOWY Z DOSTAWCAMI

15 Leasing inwestycyjny- PPP ZAKUP GRUNTU FIRMA LEASINGOWA ARANŻER TRANSAKCJI LEASINGODAWCA SPC lub FIRMA LEASINGOWA LEASINGODAWCA SPC lub FIRMA LEASINGOWA LEASINGOBIORCA UMOWA LEASINGU UMOWA NAJMU GRUNT UMOWY Z FIRMAMI BUDOWLANYMI DORADZTWO UMOWY Z DOSTAWCAMI POZOSTAŁE NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY

16 Najczęściej leasingowane: ●autobusy ● samochody dostawcze ● pojazdy do czyszczenia ulic ● śmieciarki ■ Pojazdy ■ Samochody osobowe ■ Maszyny ■ Inne Doświadczenia firm leasingowych w realizacji zadań publicznych Źródło: ZPL 1999 – pierwsze kontrakty w tym sektorze 200 mln € – szacunkowa wartość w 2007 r. – 2 proc. rynku leasingu 4000 – liczba transakcji w 2007 r.

17 Przykłady wykorzystania leasingu przy wykonywaniu zadań publicznych ● Finansowanie środków komunikacji miejskiej, m.in. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA - przetarg zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ● Autobusy miejskie dla Warszawy i okolic – leasing operacyjny na 10 lat, 20 proc. wszystkich autobusów miejskich jest w leasingu, ● Tramwaje dla Łodzi – 15 niskopodłogowych tramwajów w leasingu zwrotnym na 10 lat ● Zamiatarki dla województw wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego w leasingu operacyjnym i finansowym dla klientów z udziałem JST, wartość transakcji od 0,2 do 1,1mln zł, umowy 36-60 miesięcy ● Leasing zwrotny budynku biurowego wraz z terminalem odlotów dla Portu Lotniczego Szczecin Goleniów, umowa na12 lat

18 Ratusz chce zarobić nawet miliard złotych na leasingu miejskich nieruchomości. Tego nie próbowało jeszcze żadne miasto. Urzędnicy już przygotowują listę budynków. W przyszłości nie wykluczają wpisania na nią Pałacu Kultury - informuje "Życie Warszawy". Miasto Leasingodawca Leasing zwrotny sposobem na odzyskanie zamrożonych środków w nieruchomościach LEASING ZWROTNY

19 Firmy członkowskie Związku Polskiego Leasingu: Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing Sp. z o.o. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o. De Lage Landen Leasing Polska S.A. Deutsche Leasing Polska S.A. DnB Nord Leasing Sp. z o.o. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Fortis Lease Polska Sp. z o.o. Handlowy-Leasing S.A. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. Immoconsult Polska Sp. z o.o. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Kredyt Lease S.A. Masterlease Polska S.A. Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Millennium Leasing Sp. z o.o. NOMA 2 Sp. z o.o. Nordea Finance Polska S.A. ORIX Polska S.A. PEKAO Leasing Sp. z o.o. PEAKAO Leasing i Finanse S.A. Raiffeisen Leasing Polska S.A. Scania Finance Polska Sp. z o.o. SEB Leasing Polska Sp.z o.o. SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. SGB-Trans-Leasing PTL Sp. z o.o. Siemens Finance Sp. z o.o. VB Leasing Polska Polska S.A. VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. Watin Leasing & Finance S.A. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów W 2009 r. Związek Polskiego Leasingu będzie obchodził 15. lecie swojej działalności.

20 Związek Polskiego Leasingu ul Rejtana 17 02-516 Warszawa zpl@leasing.org.pl www.leasing.org.pl


Pobierz ppt "10 grudnia 2008 r. Konferencja Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych Wykorzystanie leasingu w wykonywaniu zadań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google