Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 0-42 678 63 70

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 0-42 678 63 70"— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 0-42 678 63 70 www.gim30.edu.lodz.pl e-mail: gim30@edu.lodz.pl

2

3

4 Kierując się słowami poety, realizujemy Mickiewiczowskie przesłanie, które widnieje na drugiej str0nie sztandaru naszego gimnazjum:

5 Ojczyzna Nauka Cnota

6

7 Głównym zadaniem klasy integracyjnej jest Głównym zadaniem klasy integracyjnej jest integrowanie dzieci niepełnosprawnych integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w naturalnym środowisku i zdrowych w naturalnym środowisku rówieśniczym. rówieśniczym. Integracja odbywa się nie tylko na lekcjach, ale w każdym momencie przebywania dzieci ze sobą. Integracja pomaga w budowaniu poczucia empatii. Integracja pomaga w budowaniu poczucia empatii.

8 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebami edukacyjnymi na miarę możliwości biorą na miarę możliwości biorą udział we wszelkich udział we wszelkich działaniach pracy szkoły takich jak: działaniach pracy szkoły takich jak: wycieczki, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, spotkania okazjonalne, spotkania okazjonalne, apele i uroczystości. apele i uroczystości.

9 Dzięki klasom integracyjnym wszyscy uczymy się tolerancji i poszanowania drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

10 Naszym uczniom różnorodną pomoc i opiekę zapewniają:  Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej: pedagog szkolny, logopeda, pedagog szkolny, logopeda, pedagodzy specjalni, psycholog pedagodzy specjalni, psycholog  Caritas  Szkolne Koło TPD  Szkolny Ośrodek Kariery

11 W naszej placówce do dyspozycji uczniów jest siedmiu pedagogów specjalnych, którzy dostosowują program nauczania do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego. Tworzą zindywidualizowane plany rozwoju i prowadzą zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - często z wykorzystaniem technologii komputerowej. Szkoła posiada wiele programów edukacyjnych i przygotowaną pracownię do indywidualnej pracy z dzieckiem. Ponadto na terenie szkoły prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna oraz zapewniona jest pomoc psychologa.

12 ŻYWIENIE UCZNIÓW OBIADY SKLEPIK ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ W sytuacjach trudnych istnieje możliwość wsparcia ze strony TPD i Caritas (pomoc finansowa, kanapki, paczki żywnościowe).

13 NASZA SZKOŁA 15 DOBRZE WYPOSAŻONYCH SAL LEKCYJNYCH

14 Pracownie języka polskiego Pracownia informatyczna Pracownia biologiczna

15 Pracownia historyczna Pracownia językowa Pracownia matematyczna

16 BIBLIOTEKA CZYTELNIA SALA GIMNASTYCZNA GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO

17 JĘZYKI OBCE Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Zajęcia prowadzone są w grupach na poziomie podstawowym i zaawansowanym

18 CO NAS WYRÓŻNIA? Przyjazna atmosfera Kompetentni i serdeczni nauczyciele Odpowiedzialni i dobrze wychowani uczniowie Wysoki poziom nauczania Integracja

19 NASZE PROJEKTY

20 SZKOLNE „Bliżej Mickiewicza” „Dzieci Jednego Boga” „Lubimy naszą szkołę – nie wagarujemy” „Bezpieczna szkoła” „Szkoła bez przemocy” „Ekonomia wokół nas” „Moja firma” „Trzymaj formę w Trzydziestce” „Wygraj z astmą”

21 MIĘDZYSZKOLNE „Bliżej kultury antycznej”- projekt realizowany we współpracy z Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego „Małe Ojczyzny”- projekt mający na celu kształtowanie własnej tożsamości regionalnej jako elementu składowego tożsamości narodowej.

22 MIĘDZYNARODOWE „Mickiewicz i Chopin – mistrzowie polskiego romantyzmu” – projekt realizowany we współpracy z gimnazjum w Wilnie pod patronatem Stowarzyszenia Wspólnota Polska

23 SOCRATES COMENIUS Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przystąpiło w roku szkolnym 2005/06 do międzynarodowego projektu szkolnego Sokrates Comenius pod patronatem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

24 Do you speak love??? COMENIUS PROJEKT 2005 - 2008

25 Szkoły partnerskie Publicznego Gimnazjum nr 30 w Łodzi TURCJA- Kirikkale Kirikkale Anatolu Ogretmen Lisesi MALTA- Msida Universitata Malta junior College WŁOCHY- Asyż Liceo Scientifico Annesso al Convitto Nazionale „ Principe di Napoli “ NIEMCY- Wiesloch Louise-Otto-Peters-Schule TURCJA- Kirikkale Kirikkale Anatolu Ogretmen Lisesi koordynator: Osman Dagasan MALTA- Msida Universitata Malta junior College - koordynator: Frank Boffa WŁOCHY- Asyż Liceo Scientifico Annesso al Convitto Nazionale „Principe di Napoli“ koordynator: Rita Facinelli NIEMCY- Wiesloch Louise-Otto-Peters-Schule koordynator: Volker Kronemayer POLSKA- Łódź Publiczne Gimnazjum ne 30 - koordynator: Agnieszka Szymańska

26 Turcja Malta Włochy

27 Nasza szkoła uczestniczy w akcji eTwinning- międzynarodowym programie polegającym na współpracy europejskich szkół w realizacji dowolnego projektu, w którym głównym medium komunikacji jest Internet.

28

29 NASZE PROJEKTY W PROGRAMIE eTWINNING - "Sneaking into a teacher's diary„ Wkradając się do pamiętnika nauczyciela - "Tell me, what you read?” Powiedz mi, co czytasz? - „ArE wE fUnNy Yet?”

30

31 PIELĘGNUJEMY TRADYCJE SZKOLNE

32 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH WRZESIEŃ WRZESIEŃ Uroczyste rozpocz ę cie roku szkolnego Uroczyste rozpocz ę cie roku szkolnego Rocznica wybuchu II wojny ś wiatowej i agresji radzieckiej na Polsk ę Rocznica wybuchu II wojny ś wiatowej i agresji radzieckiej na Polsk ę Sprz ą tanie Ś wiata Sprz ą tanie Ś wiata

33 PAŹDZIERNIK Ś lubowanie klas pierwszych Ś lubowanie klas pierwszych Ś wi ę to Edukacji Narodowej Ś wi ę to Edukacji Narodowej Dzie ń Papie ż a Jana Pawła II Dzie ń Papie ż a Jana Pawła II

34 LISTOPAD „Spieszmy si ę kocha ć ludzi, tak szybko odchodz ą...” – składanie kwiatów na grobach, zwiedzanie i porz ą dkowanie łódzkich nekropoli „Spieszmy si ę kocha ć ludzi, tak szybko odchodz ą...” – składanie kwiatów na grobach, zwiedzanie i porz ą dkowanie łódzkich nekropoli Ś wi ę to Odzyskania Niepodległo ś ci Ś wi ę to Odzyskania Niepodległo ś ci Konkurs „T ę ga głowa” Konkurs „T ę ga głowa” Andrzejki Andrzejki

35 GRUDZIEŃ Ś wiatowy Dzie ń Walki z AIDS Ś wiatowy Dzie ń Walki z AIDS Mikołajki Mikołajki „Rocznice Mickiewiczowskie” „Rocznice Mickiewiczowskie” Jasełka, Wigilia Jasełka, Wigilia

36 STYCZEŃ Bal klas trzecich Bal klas trzecich LUTY LUTY „Nasze Małe Ojczyzny” „Nasze Małe Ojczyzny”

37 MARZEC Dzień samorządności Dzień samorządności Dzień Teatru Dzień Teatru Święto Wiosny Święto Wiosny KWIECIEŃ KWIECIEŃ Rocznica śmierci Jana Pawła II Rocznica śmierci Jana Pawła II Dzień Pamięci Ofiar Katynia Dzień Pamięci Ofiar Katynia Święto Ziemi Święto Ziemi

38 MAJ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rocznica Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Rocznica Przystąpienia Polski do Unii Europejskiej CZERWIEC CZERWIEC Rocznica nadania imienia Adama Mickiewicza – Święto Szkoły Rocznica nadania imienia Adama Mickiewicza – Święto Szkoły Dzień Dziecka Dzień Dziecka Dzień Sportu – „Zielony Piknik” Dzień Sportu – „Zielony Piknik” Pożegnanie trzecioklasistów Pożegnanie trzecioklasistów Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego

39

40

41 Nauczyciele naszego gimnazjum poświęcają swój wolny czas uczniom spragnionym wiedzy, prowadząc zajęcia pozalekcyjne. Pomagają swoim podopiecznym w uzyskaniu odpowiedzi na trudne pytania. Z ogromną satysfakcją dzielą się wiedzą i umiejętnościami. Entuzjazm pedagogiczny i pasja nauczania zyskują uznanie młodzieży i rodziców.

42

43  SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI  TEATRZYK „ MASKA ”   LIGA OCHRONY PRZYRODY  SZKOLNE KOŁO TURYSTYKI PIESZEJ „PIECHURKI” BRYDŻ SPORTOWY  SZKOLNE KOŁO PCK  ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE  WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

44 “REPETITIO EST MATER STUDIORUM”, CZYLI ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH “REPETITIO EST MATER STUDIORUM”, CZYLI ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH „S.O.S” - ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW MAJĄCYCH PROBLEMY W NAUCE KOŁA PRZEDMIOTOWE WARSZTATY KULTUROZNAWCZE SZKOLNY KLUB SPORTOWY AEROBIC

45

46 „Grecja kolebką kultury europejskiej” „Najdłuższy łańcuch bożonarodzeniowy” „Największa pisanka”

47 "Konkurs Wiedzy o Europie" Szkolny Turniej Szachowy KONKURS RECYTATORSKI „Bliżej Norwida” „Z MICKIEWICZEM ZA PAN BRAT’

48 OSTATKI HALLOWEEN SZKOLNY PIKNIK NOWOROCZNY

49 Lekcja WOS – realizacja projektu „Ekonomia wokół nas” TRICK OR TREAT? – lekcja jęz. angielskiego o tradycji święta Halloween Lekcja religii, podczas której pan Hakki Ayaz-asystent językowy z Turcji opowiedział o Ramadanie i religii Islamu

50 „DZIAŁAĆ TRZEBA DLA OSIAGNIĘCIA CELU DOBREGO, NAJLEPSZEGO, JAKI JASNO WIDZI SIĘ PRZED SOBĄ, ŚRODKAMI MOŻLIWIE JAK NAJLEPSZYMI”. ADAM MICKIEWICZ ADAM MICKIEWICZ „DZIAŁAĆ TRZEBA DLA OSIAGNIĘCIA CELU DOBREGO, NAJLEPSZEGO, JAKI JASNO WIDZI SIĘ PRZED SOBĄ, ŚRODKAMI MOŻLIWIE JAK NAJLEPSZYMI”. ADAM MICKIEWICZ ADAM MICKIEWICZ

51 MIERZYMY WYSOKO

52

53

54 CERTYFIKAT UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM LLP-COMENIUS „Do you speak love”

55 CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZORGANIZOWANIE WZORCOWEGO SYSTEMU ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

56 CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY INNOWACYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

57


Pobierz ppt "PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 30 IM. ADAMA MICKIEWICZA 92-221 ŁÓDŹ UL. NOWOGRODZKA 6/14 tel./fax 0-42 678 63 70"

Podobne prezentacje


Reklamy Google