Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Rojna 33 91-134 Łódź telefon: (42) 6522750

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Rojna 33 91-134 Łódź telefon: (42) 6522750"— Zapis prezentacji:

1 ul. Rojna 33 91-134 Łódź telefon: (42) 6522750 e-mail: gim7@edu.lodz.plgim7@edu.lodz.pl www.gim7edu.lodz.pl

2 Nasz Patron Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Jego ojcem był Mikołaj - kupiec z Krakowa, zaś matką Barbara - z domu Watzenrode. W młodości Kopernik uczęszczał do szkoły parafialnej, gdzie uczył się rachunków, łaciny oraz śpiewu. Po śmierci ojca, Kopernika wychowywał brat matki Łukasz Watzenrode, kanonik kapituły włocławskiej, późniejszy biskup warmiński. W latach 1491-1495 Mikołaj studiował w Akademii Krakowskiej, która wówczas była ośrodkiem studiów astronomicznych i ogniskiem myśli humanistycznej. Wysłany w 1496 roku do Bolonii oddawał się głównie studiom astronomicznym. W 1501 roku powrócił do kraju, by po kilku miesiącach wyjechać do Padwy celem podjęcia studiów na wydziale prawa i medycyny. W 1503 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze, po czym powrócił do Polski i osiadł na Warmii, gdzie do 1510 roku był sekretarzem i lekarzem przybocznym Ł. Watzenrode. W tymże roku, pełniąc funkcję kanonika, osiadł we Fromborku, gdzie prowadził obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło De revolutionibus orbium coelestium. Zarys swojej teorii heliocentrycznej przedstawił uprzednio w rozprawie znanej jako Commentariolus. Przy obserwacji planet posługiwał się głównie trzema instrumentami: kwadrantem słonecznym, sferą armilarną (astrolabium) oraz triquetrum. W roku 1521 po zakończonej sukcesem obronie Olsztyna, złożył urząd administratora w związku z powołaniem go na wyższe stanowisko - komisarza Warmii. Wybrano go generalnym administratorem diecezji warmińskiej w 1523 roku. Następnie powrócił do Fromborka, gdzie zajmował się sprawami administracyjnymi, leczeniem chorych i pracami nad swoją teorią o budowie Układu Słonecznego. W późniejszym okresie sprawował też funkcje kanclerza, a później wizytatora kapituły. Po śmierci Ferbera (1537) zatwierdzono go jako jednego z czterech kandydatów na stanowisko biskupa warmińskiego. Była to propozycja najwyższej rangi, jaką Kopernik w swoim życiu otrzymał. W tym samym roku został też obrany urzędnikiem do spraw nadzoru nad uzbrojeniem warowni fromborskiej, a w rok później ponownie posłem kapituły. Fromborski astronom zmarł w maju 1543 roku. Dzieło O obrotach sfer niebieskich zawierało wykład astronomii ujęty w aspekcie obrotu Ziemi dookoła osi oraz obiegu wraz z innymi planetami dookoła Słońca. Teoria heliocentryczna stała się punktem wyjścia nowożytnej kosmologii. Mimo, iż bezpośrednio dotyczyła Układu Słonecznego, to jednak pośrednie jej konsekwencje objęły niemal całokształt myślenia człowieka, zapoczątkowując przełom światopoglądowy. Przełom doprowadził do zrewolucjonizowania wszystkich gałęzi ówczesnej nauki, a także położył podwaliny pod rozwój nowożytnej cywilizacji.

3 Informacje Kontakt: Publiczne Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi ul. Rojna 33 91-134 Łódź Telefon: (42) 6522750 Fax: (42) 6522750 E-mail: gim7@edu.lodz.pl Strona : gim7edu.lodz.pl autobusy: 76, 78, 78a, 83, 96, 97, Z3, 6 tramwaje: 2, 8, 13

4 Nasze certyfikaty:

5 Stołówka szkolna W naszej szkole zadbano o wyżywienie uczniów i nauczycieli. Miłe panie kucharki dbają o miłą atmosferę i czystość podczas posiłku.

6 Nasza szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną siłownię, oraz salę gimnastyczną, Za budynkiem szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej, siatkowej oraz boisko do koszykówki

7 Przy naszej szkole istnieje klub kolarski UKS Rojna. W soboty odbywają się turnieje unichoca i tenisa stołowego oraz GETBOLA.

8 Pracownia informatyczna W związku z realizacją projektu EFS „Pracownie Komputerowe dla szkół w 2008r.” otrzymaliśmy nową pracownię komputerową

9 Opis projektu: Celem projektu „Mind the gap” jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnic pokoleniowych w Polsce i w Hiszpanii. Uczniowie wymieniają informacje o swoich rodzicach, zainteresowaniach, szkole czy planach na przyszłość. Jednocześnie szukają różnic pomiędzy sobą a ich rodzicami, w czasie gdy byli oni nastolatkami. Projekt zapewnia rozwijanie umiejętności językowych oraz sprawności technicznych co jest niezbędne w dalszej edukacji.

10 Od września 2008 roku nasza szkoła uczestniczy w dwuletnim, międzynarodowym projekcie partnerstwa szkół "Comenius". Tytuł naszego projektu to "European Journey Through its Legends", a jego celem jest promowanie naszej wspólnej tożsamości europejskiej poprzez współpracę międzynarodową i dialog międzykulturowy nt. europejskich legend i ich wartości. Drugim celem jest stworzenie wirtualnego centrum informacji, dotyczącego nowych metod nauczania, wykorzystanych podczas realizacji projektu. Językiem komunikacji jest język angielski, co dodatkowo pozwoli uczniom nabyć biegłości i sprawności językowych.

11 Innowacje Pedagogiczne w roku szkolnym 2009/2010: Realizowane będą innowacje pedagogiczne opracowane przez naszych nauczycieli a zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty 1. Angielski - nie tylko język ale i kultura - innowacje o charakterze organizacyjno-metodycznym autorstwa p. Magdaleny Pakulskiej 2. "Promujemy zdrowy styl życia" innowacja o charakterze organizacyno-programowym autorstwa p. Zbigniewa Truszkiewicza

12 Chór Koło historyczne Klub europejski Koło geograficzne Koło Młodego Chemika Koło informatyczne Koło fizyczne Szkolne Koło Caritas Warsztaty rzeźbiarskie Zajęcia Sportowe Koło plastyczne Koło dziennikarskie Koło j. angielskiego Klub Miłośników Książki Koło j. niemieckiego Koło ekologiczne Chemia – zajęcia wyrównawcze Matematyka- zajęcia wyrównawcze Język polski -zajęcia wyrównawcze Język angielski- zajęcia wyrównawcze Fizyka- zajęcia wyrównawcze

13 Ceremoniał szkoły

14 Podkład użyty w prezentacji: Chopin - Etiuda rewolucyjna Przyjdź do „Siódemki” - trafisz w dziesiątkę


Pobierz ppt "Ul. Rojna 33 91-134 Łódź telefon: (42) 6522750"

Podobne prezentacje


Reklamy Google