Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij w strzałkę by rozpocząć przygodę z kodeksem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij w strzałkę by rozpocząć przygodę z kodeksem."— Zapis prezentacji:

1

2 Kliknij w strzałkę by rozpocząć przygodę z kodeksem

3 Co to jest kodeks? Kodeks to usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Przejdź dalej

4 Kodeks może występować pod postacią…

5 … książki…

6 … lub tablicy… Przejdź dalej

7 Wybrane rodzaje kodeksów Przejdź dalej

8 Najważniejsze kodeksy w historii Kodeks Hammurabiego Kodeks Justyniana Kodeks Napoleona Kodeks cywilny Królestwa Polskiego Prawo 12 Tablic Do napisów końcowych

9 Kodeks Hammurabiego jest jednym z najstarszych kodeksów świata, opracowany między XVIII/XVII w. p.n.e. za czasów króla Hammurabiego, władcy Babilonii. Celem Kodeksu była unifikacja przepisów prawa zwyczajowego. Na Kodeks składają się 282 artykuły, prolog i epilog dotyczące prawa karnego, prywatnego (małżeńskiego, rzeczowego), procesowego. Wróć

10 Jest on wyryty na słupie z diorytu. W górnej części przedstawiono króla stojącego przed bogiem sprawiedliwości i słońca - Szamaszem, poniżej wykuto tekst Kodeksu (pismo klinowe). Obecnie znajduje się w Luwrze. Wróć

11 Strona tytułowa wydania z 1583 r. Kodeks JustynianaJustyniana to jedna z trzech części wielkiej kodyfikacji prawa rzymskiego podjętej w latach 528 - 534 przez cesarza Justyniana I Wielkiego, znanej pod średniowieczną nazwą Corpus iuris civilis. Kodeks Justyniana składa się z 12 ksiąg podzielonych na tytuły. Zawierają one szereg konstytucji cesarzy rzymskich, z których najstarsze pochodzą z czasów Hadriana, z wyszczególnieniem imienia cesarza, który przyjął dany dokument, adresata konstytucji oraz daty i miejsca jej ogłoszenia. Wróć

12 Justynian (483-565) cesarz bizantyjski od 527, do 565, święty Kościoła prawosławnego. Siostrzeniec cesarza Justyna I. Justynian był sprawnym reformatorem administracji państwowej. Jeden z najwybitniejszych cesarzy, którzy bardzo energicznie rozwinęli Bizancjum, dzięki czemu stało się ono prawie nie do zdobycia. Cesarz Justynian Wróć

13 Kodeks NapoleonaNapoleona to zespół przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzony we Francji w 1804 roku przez Napoleona Bonaparte. Gwarantował wolność osobistą, równość wobec prawa, nietykalność majątkową oraz wolność handlu. Wprowadzał także również świecki model małżeństwa i zabraniał zawierania umów bezterminowych o pracę bez możliwości ich wypowiedzenia. Jego piętą achillesową było prawo spadkowe. Miało to na celu ograniczenie powstawania wielkich rodzin. Wróć Oryginał 1. strony z roku 1804

14 Napoleon I Bonaparte pierwszy konsul Republiki Francuskiej (1799-1804), cesarz Francji (1804-1815), prezydent (1802-1805) i król Włoch (1805-1814). Znany jako jeden z najwybitniejszych strategów i dowódców wojskowych w historii. Wróć

15 Kodeks cywilny Królestwa PolskiegoKrólestwa Polskiego to uchwała sejmowa obowiązująca w Królestwie Kongresowym od 1 stycznia 1826 roku. Stanowił niewielką przeróbkę kodyfikacji napoleońskiej w zakresie prawa osobowego, znosił instytucję śmierci cywilnej czy wprowadził polepszenie pozycji prawnej dzieci pozamałżeńskich. Ponadto reformował prawo małżeńskie, uwzględniając częściowo postulaty duchowieństwa, wprowadzając wyłącznie wyznaniową formę zawarcia małżeństwa. Zawarte w nim były też pewne ogólne przepisy prawa cywilnego oraz przepisy o aktach stanu cywilnego. Wróć Wydanie z 1860 r.

16 Królestwo Polskie (zwane Kongresowym) zostało utworzone na Kongresie Wiedeńskim (1814-1815) z inicjatywy Adama Czartoryskiego. Państwo powstało z ziem Księstwa Warszawskiego. Językiem urzędowym był język polski. Wróć

17 Prawo Dwunastu Tablic (łac. lex duodecim tabularum) to pierwsza kodyfikacja prawa rzymskiego dokonana w latach 451-449 p.n.e. Do kodyfikacji doszło na fali walk plebejuszy z patrycjuszami o wpływ na rządy państwem. Jednym z postulatów plebejuszy było spisanie prawa zwyczajowego. Jego znajomość i interpretacja zarezerwowane były dla pontyfików wywodzących się z patrycjuszy, co umacniało ich władzę. Tekst został wyryty na XII tablicach z brązu lub drewna i umieszczony na Forum Romanum, aby mógł być znany wszystkim obywatelom. Forum Romanum obecnie Wróć

18 Kodeks cywilny to usystematyzowany według określonych reguł zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego, obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny. Charakteryzuje się staranną redakcją językową, syntetycznymi sformułowaniami oraz brakiem zbędnej kazuistyki. Do polskiego prawa wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem kilku artykułów. Wróć

19 Kodeks drogowy reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania do osób kierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Jego przepisy stosują się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi. Wróć

20 Kodeks karny to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Prawo karne dzieli sie według przedmiotu regulacji na: materialne, procesowe i wykonawcze, oraz według kryterium zakresu zastosowania na: powszechne i indywidualne Wróć

21 Kodeks pracy to zbiór przepisów, określających prawa i obowiązki pracowników oraz ich pracodawców. Na jego podstawie zawiera się umowy o prace. Zawiera 15 działów, w każdym znajdują się paragrafy dotyczące danego zagadnienia. Wróć

22 Wykonawcy prezentacji: Brajan Bednarczyk, Damian Jędrej Sebastian Czępiński Arek Mirosław Damian Sadlak Konrad Żuchnik Martyna Żak Luiza Kucharska Patrycja Pomorska II bII a


Pobierz ppt "Kliknij w strzałkę by rozpocząć przygodę z kodeksem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google