Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny „ Tydzień Aktywnej Rodziny Promyczka” Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny „ Tydzień Aktywnej Rodziny Promyczka” Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny „ Tydzień Aktywnej Rodziny Promyczka” Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu

2 Założenia projektu Czas realizacji : 25.05.2015r. – 01.06.2015r. Grupa wiekowa: 3- 6 lat Cele główne projektu: Wdrażanie zasad zdrowego stylu życia. Aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Przyswajanie podstawowych zasad zdrowego żywienia. Integracja społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, wychowawców i personelu. Utrwalanie zasad dbania o własne zdrowie w szerokim tego słowa znaczeniu.

3 Etap I – Rozpoczęcie projektu Temat pojawił się w wyniku analizy i obserwacji potrzeb dzieci i rodziców wynikał z planu pracy przedszkola na rok szkolny 2014/15. Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się głównie przez zabawę i bezpośrednie doświadczanie. Ich główną formą spędzania wolnego czasu w przedszkolu poza zajęciami zorganizowanymi są zabawy tematyczne, chętnie też uczestniczą w zajęciach dodatkowych: kółko kulinarne, teatralne, plastyczne. Dlatego też postanowiliśmy wykorzystać ten żywy potencjał dziecięcy i wzbogacić nasze działania, tak aby dzieci mogły jak najwięcej uczyć się przez doświadczanie w naturalnych warunkach. Nasz projekt dotyczył głównie tematu zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że w dobie dzisiejszych czasów prowadzenie zdrowego stylu życia i przestrzeganie zasad zdrowego żywienia w domach rodzinnych większości dzieci nie jest propagowane. Dzieci na co dzień mają mało ruchu, w różne miejsca głównie są dowożone przez rodziców, sporo czasu spędzają przed telewizorem lub komputerem, dlatego realizacja projektu była zasadna.

4 Sporządzenie wstępnej siatki przygotowawczej W celu zorientowania się czy projekt można realizować z dziećmi oraz czy będzie można zdefiniować wymogi dydaktyczne zgodnie z realizowaną podstawą programową sporządziliśmy wstępną siatkę przygotowawczą. Ujęliśmy w niej nasze pomysły na realizowanie poszczególnych celów założonych w projekcie. Wzięliśmy pod uwagę wiek dzieci, ich zainteresowania, wiedzę i umiejętności wyjściowe. Ważnym aspektem był dobór odpowiednich miejsc, w których założenia projektu mogłyby być realizowane. W tym celu dokonaliśmy przeglądu obiektów znajdujących się w naszym środowisku lokalnym i ustaliliśmy, w których obiektach będą najbardziej optymalne warunki do realizacji założonych celów. Następnie sporządziliśmy szczegółowy plan działania.

5 Plan dokumentacji 1) Siatka projektu – mapa myśli. 2) Opisy projektu – relacje z przebiegu. 3) Obserwacje rozwoju dzieci, ich zaangażowanie. 4) Produkty twórczości indywidualnej lub grupowej.

6 dataPlanowane wydarzenia Ewentualny sposób dokumentacji Potrzebne materiały, sprzęty Osoby odpowiedzialne za dokumentację Uwagi o realizacji 25.05.2015r. Wyjazd do Szkoły sportowej w Zabrzu zdjęcia, dokumentacja wycieczek ( karty wycieczki, listy dzieci) Autokar, stój sportowy E. Zamkowska D. Weber zrealizowano 26.05.2015r. Wyjazd grup starszych do Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu zdjęcia, dokumentacja wycieczek ( karty wycieczki, listy dzieci E. Zamkowska D. Weber zrealizowano 27.05.2015r.Wyjście na Orlik zdjęcia Strój sportowy B. Cieplińska D. Weber E. Zamkowska zrealizowano 28.05.2015r. Wycieczka rekreacyjno – edukacyjna do Wiejskiej Chaty w Górkach Małych k. Brennej zdjęcia, dokumentacja wycieczek ( karty wycieczki, listy dzieci Odpowiedni ubiór D. Weber Wszystkie nauczycielki zrealizowano 29.05. 2015r. Wizyty specjalistów: Stomatologa, pielęgniarki, specjalisty ds. żywienia. zdjęcia Karty pracy Materiały i pomoce przyniesione przez stecjalistów E. Zamkowska Wszystkie nauczycielki zrealizowano 01.06.2015r.Udział w Dniu dziecka w hali MOSiR w Zabrzu Festyn rodzinny zdjęcia, dokumentacja wycieczek ( karty wycieczki, listy dzieci Odpowiedni ubiór Sprzęt rekreacyjny Warzywa, owoce do konkursów, Farby do malowania Dyrekcja przedszkola B. Cieplińska D. Weber zrealizowano

7 Etap II – Realizacja projektu Analiza dydaktycznej siatki wstępnej. Określenie celów operacyjnych projektu. Cele operacyjne projektu: Dziecko: Potrafi uzasadnić konieczność dbania o zdrowie Potrafi uzasadnić rolę właściwego odżywiania się Zdrowo się odżywia Zna zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, w tym podczas wycieczek autokarowych. Podejmuje próby twórczego działania w zabawach i zajęciach tematycznych. Potrafi odróżnić i nazwać potrawy i produkty, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie od niezdrowych potraw i przekąsek. Potrafi przygotować z pomocą dorosłego sok oraz zdrowe sałatki i kanapki. Wie na czym polega praca pielęgniarki, lekarza, dietetyka Zna podstawowe zasady higienicznego stylu życia

8 Przygotowanie do aktywności badawczej Na tym etapie zwrócono szczególną uwagę na sposób wprowadzania nowych informacji oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytania. W tym celu zorganizowaliśmy szereg wyjazdów, zajęcia terenowe, zaprosiliśmy ekspertów. Zapoznaliśmy dzieci i rodziców z celami szczegółowymi działań, w których będą uczestniczyć oraz postaraliśmy się o odpowiednie zmotywowanie ich do czynnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, do rozwijania własnych zainteresowań i poszukiwania odpowiedzi na ich pytania służące realizacji założonych celów. Zajęcia głównie odbywały się w terenie, ale zaprosiliśmy również ekspertów do przedszkola.

9 Zajęcia w terenie: Wyjazd do Szkoły Sportowej w Zabrzu Wyjazd grup starszych do Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Wyjście na Orlik Wycieczka rekreacyjno – edukacyjna do Wiejskiej Chaty w Górkach Małych k. Brennej Udział w Dniu Dziecka w hali MOSiR w Zabrzu

10 Wizyty ekspertów:  Spotkanie z pielęgniarką w przedszkolu.  Spotkanie z ratownikiem medycznym podczas Dnia Dziecka.  Spotkanie ze stomatologiem w przedszkolu.  Spotkanie ze specjalistą ds. żywienia w przedszkolu

11 Zgromadzenie materiałów i przyborów do zajęć w terenie Dokumentacja wycieczek Aparat fotograficzny Odpowiednie ubrania

12 Relacja z przebiegu zajęć terenowych

13 Wycieczka do Szkoły Sportowej Podczas wycieczki dzieci dowiedziały się o pozytywnym wpływie ćwiczeń gimnastycznych oraz uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych na zdrowie. Zajęcia poprowadzili nauczyciele i trenerzy z tej szkoły. Dzieci podzielone zostały na grupy, które wykonywały różnego rodzaju ćwiczenia na profesjonalnym sprzęcie: biegi, skoki, zwisy, przeskoki, wchodzenie na drabinki, rzuty itp. W ten sposób dzieci nie tylko wzbogaciły swoją wiedzę teoretyczną na temat sportu, ale również zostały zachęcone do ich uprawiania. Ponadto dzieci zostały uświadomione, że uprawianie sportu wymaga wielu wyrzeczeń,systematyczności i dyscypliny.

14 Wyjazd grup starszych do Katedry Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Głównym celem wyjazdu było utrwalanie zasad zdrowego odżywiania. Podczas wycieczki zajęcia przygotowały i poprowadziły studentki. Zajęcia składały się z kilku etapów: - zajęcia teoretyczne- prezentacja- omówienie piramidy żywieniowej - zajęcia praktyczne w kuchni – przygotowanie sałatki owocowej ( każde dziecko indywidualnie pod okiem nauczycieli i studentek) - zajęcia plastyczne – kolorowanie zdrowych produktów i potraw, eliminacja niezdrowych - nauka piosenki o tematyce zdrowego żywienia - konsumpcja sałatek i zdrowych soków

15 Taka organizacja zajęć sprawiła, że dzieci w znacznym stopniu pogłębiły wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz utrwaliły zasady bezpieczeństwa i higieny jakie należy zachować podczas pracy w kuchni. Warto pokreślić, że w wyjeździe uczestniczyli zainteresowani rodzice, którzy mogli skorzystać z konsultacji z dietetykiem.

16 Tutaj dzieci segregują obrazki produkt ó w na zdrowe i niezdrowe

17 Przygotowanie zdrowego deseru było lekcją samodzielności i niezapomnianą frajdą dla wszystkich uczestnik ó w. Samodzielnie przygotowane desery smakowały wyśmienicie

18

19 To już finisz, desery gotowe. Palce lizać

20 A może by tak dokładeczka Smacznego !

21 A to już uroczyste wręczenie dyplomów

22 Wyjście na pobliski Orlik Celem wyjścia na Orlik było zorganizowanie zawodów i rozgrywek oraz zabaw sportowych na tym obiekcie. Dzieci bardzo chętnie brały udział w różnych konkurencjach. Podczas zabaw zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo, omówiono z dziećmi zasady oraz regulamin zachowania się na boisku. Ponadto dzieci nabierały odporności emocjonalnej podczas zabaw i konkurencji oraz miały okazję rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia sportowe.

23 Nie ma to jak profesjonalne boisko Aż chce się grać !

24 Wycieczka rekreacyjno – edukacyjna do Wiejskiej Chaty w Górkach Małych k. Brennej Była to całodniowa wycieczka, podczas której dzieci : - utrwalały zasady bezpiecznego zachowania się podczas jazdy autokarem - utrwalały zasady bezpiecznego zachowania się podczas pikniku - poznały zwyczaje pszczół i właściwości miodu - poznały etapy powstawania chleba - poznały etapy powstawania masła - uczestniczyły w warsztatach ( robiły masło i podpłomyki)

25 Tutaj poznajemy etapy powstawania chleba

26 Wyjazd do hali MOSiR w Zabrzu W dniu 01.06.15r. zorganizowaliśmy wycieczkę do hali MOSiR w Zabrzu na miejskie obchody Dnia Dziecka. Podczas wycieczki dzieci miały okazję do wielu aktywności, takich jak : - zabawy sportowe - rozmowa ze strażnikiem miejskim i oglądanie wyposażenia wozu strażników - rozmowa z ratownikiem medycznym i oglądanie wyposażenia karetki pogotowia ratunkowego - rozmowa z policjantem oraz oglądanie wozu policyjnego - zabawy na urządzeniach rekreacyjnych Udział w wycieczce umożliwił utrwalanie przez dzieci : - zasad bezpieczeństwa - wzbogacił wiedzę dotyczącą zachowania się w sytuacji zagrożenia - wzbogacił wiedzę dotyczącą specyfiki pracy : strażnika, policjanta, ratownika medycznego

27 Zdjęcie z przedstawicielami naszej piłkarskiej drużyny „ G ó rnik Zabrze ”

28 Zajadamy ekologiczny posiłek Smacznego!

29 Festyn rodzinny w ogrodzie przedszkolnym Festyn rodzinny miał głównie na celu integrację społeczności przedszkolnej : dzieci, rodziców, personelu przedszkola jak i był podsumowaniem naszego projektu. Podczas festynu oprócz zabaw na urządzeniach rekreacyjnych zorganizowaliśmy quizy oraz konkursy sprawdzające zdobyte przez dzieci podczas „Tygodnia Aktywnej Rodziny Promyczka” wiadomości i umiejętności. W konkursach brali czynny udział rodzice. Podczas konkursów wszyscy dobrze się bawili i byli zaangażowani w wykonywanie poszczególnych zadań, które głównie miały na celu utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych i czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków.

30 Wszyscy uczestnicy konkursu starają się, aby ich ekologiczna, owocowa i zdrowa potrawa wyglądała najładniej i najciekawiej.

31 Oto szczęśliwi zwycięzcy konkursu dumni, ze swoich wytwor ó w! Życzymy smacznego i gratulujemy !!!

32 Wiadomo, że picie wody jest zdrowym nawykiem, ale nie zawsze bywa łatwe, co odczuli uczestnicy powyższego konkursu.

33 Relacja z przebiegu zajęć w przedszkolu podczas wizyt specjalistów

34 Jedną z form realizacji projektu była organizacja w przedszkolu wizyt specjalistów. Była to okazja do poszerzenia współpracy z rodzicami, gdyż wśród nich znaleźli się interesujący nas specjaliści: pielęgniarka i stomatolog. Zaangażowaliśmy również do poprowadzenia warsztatów dla dzieci specjalistę ds. żywienia z naszego przedszkola. Wszystkie warsztaty były bardzo ciekawe, każdy ze specjalistów przygotował szereg atrakcji dla dzieci. Każdy z nich przyniósł ze sobą materiały i narzędzia wykorzystywane w swojej pracy, były też plakaty i kolorowanki oraz ćwiczenia praktyczne dla dzieci.

35

36 Ćwiczenia w bandażowaniu palca

37 Ćwiczenia w bandażowaniu nogi

38 Ćwiczenia w ratowaniu życia

39 A to już zasłużone nagrody za aktywny udział w zajęciach Gratulujemy

40 Ewaluacja projektu Zrealizowany przez nas projekt wyzwalał w dzieciach dużą aktywność i zainteresowanie. Każdego dnia dzieci miały okazję doświadczać czegoś nowego w naturalnych warunkach. Wszystkie założone cele dydaktyczno – wychowawcze zostały osiągnięte. W kolejnym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany i urozmaicany o nowe atrakcyjne dla dzieci formy pracy dydaktyczno - wychowawczej.

41


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny „ Tydzień Aktywnej Rodziny Promyczka” Przedszkole nr 14 im. Promyczek w Zabrzu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google