Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załącznik do protokółu Sesji nr XXII/12 Rady Gminy Unisław Sprawozdanie z realizacji projektu: „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załącznik do protokółu Sesji nr XXII/12 Rady Gminy Unisław Sprawozdanie z realizacji projektu: „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”"— Zapis prezentacji:

1 Załącznik do protokółu Sesji nr XXII/12 Rady Gminy Unisław Sprawozdanie z realizacji projektu: „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”

2 Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek złożony został w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego, numer 13/POKL/9.5/2010,numer projektu realizowanego w Kokocku WND- POKL.09.05.00-04-048/11. Beneficjentem projektu była Gmina Unisław. Czas trwania projektu 01.08.2011 r. - 31.07.2012 r.

3 Głównym celem projektu zgodnie z jego założeniami był wzrost udziału dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarach wiejskich w edukacji przedszkolnej w Gminie Unisław.

4 Cele szczegółowe obejmowały:

5 Stworzenie możliwości rozwoju emocjonalnego, rozwijanie umiejętności społecznych i poszerzanie wiedzy na temat otaczającego świata wśród jedenaściorga dzieci (w tym siedem dziewczynek i czterech chłopców) dzięki udziałowi w grupie rówieśniczej.

6 Kształcenie umiejętności poprawnej wymowy.

7 Niwelowanie stereotypowego podziału ról kobiety i mężczyzny w edukacji dzieci poprzez zaangażowanie obojga rodziców w działania na rzecz punktu przedszkolnego oraz realizacja zajęć, dla dzieci, dotyczących niestereotypowych ról kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowania społecznego.

8

9

10 Rekrutacja do projektu odbywała się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.unislaw.pl, rozwieszenie plakatów w miejscowościach Kokocko, Błoto, Bruki Kokocka oraz przekazanie informacji rodzicom dzieci w formie zaproszeń.www.unislaw.pl

11 Deklaracje przyjmowane były od 01.08.2011r. do 18.08.2011 r. w sekretariacie Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Kokocku. Uczestników projektu wyłoniła powołana przez Wójta Gminy Unisław komisja rekrutacyjna zgodnie z kolejnością napływania wniosków.

12 Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadził nauczyciel – mgr Magdalena Mikulska posiadająca kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.Nr 50,poz.400, z pózn. zm.)

13 Osobą wspomagającą była skierowana przez Gminę Unisław stażystka – Agata Jeziorska.

14 Edukacja dzieci odbywała się przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie od 01.09.2011r. do 29.06.2012r. w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i program wychowania

15 ” Przedszkole trzylatka” MAC EDUKACJA oraz „Dobry start przedszkolaka, Program wychowania przedszkolnego” M. Rościszewska-Woźniak, „Wiersze i opowiadanie nie tylko do czytania. Antologia literatury dziecięcej.” W. Żaba-Żabińska (red.), „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik, „Gimnastyka przedszkolaka” S. Owczarek.

16 Zajęcia prowadzone były w pomieszczeniu należącym do Szkoły Podstawowej w Kokocku, które wyposażone było w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do realizacji zajęć.

17

18

19

20 Edukacja oparta była na indywidualnych potrzebach poznawczych dzieci zdobywanych poprzez doświadczenie, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. W czasie zajęć nauczyciel kładł nacisk na poprawę umiejętności wymowy i porozumiewania się, zdyscyplinowanie, rozumienie poleceń. Kształtowana była umiejętność wyrażania szacunku do innych. Położono duży nacisk na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci.Poprawę wymowy i zwiększenie zasobu słownictwa. W celu rozwijania zdolności manualnych prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem materiałów plastycznych, papierniczych i naturalnych. Dzieci bardzo chętnie wykonywały podstawowe ćwiczenia fizyczne i ruchowe, na bieżąco korzystały z placu zabaw i innych form zabaw na świeżym powietrzu.

21

22

23

24 W ramach realizacji projektu dzieci wzięły udział w dodatkowych następujących formach:

25 wycieczki: Baj Pomorski w Toruniu, Teatr Lalek ”Zaczarowany Świat”- Toruń, Family Park w Bydgoszczy, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, Jurapark-Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim

26 Baj Pomorski w Toruniu

27 Family Park w Bydgoszczy

28 Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

29 Jurapark – Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim

30 zajęciach o tematyce równościwej, przedstawiające zróżnicowanie społeczne, akceptujące różnorodność oraz wspierające szacunek: ”Jaki jestem”,”Moja rodzina”, „Babcia i Dziadek”. „Zawody rodziców”, „Lubimy to samo,ale każdy z nas jest inny”

31 Dzień Babci i Dziadka

32 zajęciach bibliotecznych realizowanych w ramach współpracy z Filią Biblioteki Publicznej w Kokocku :”Wiosna”, „Zwierzęta w gospodarstwie wiejskim”, „Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem”, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”

33 Zajęcia biblioteczne

34 w celu zaprezentowania się w środowisku lokalnym dzieci: przeszły korowodem „Witajmy wiosnę-odstraszmy zimę”

35 Witamy wiosnę

36 comiesięcznych koncertach Filharmonii Pomorskiej organizowanych w Szkole Podstawowej w Kokocku

37 Filharmonia

38 spektaklu Teatru „Trójka”

39 zabawy integracyjne ze społecznością szkolną z okazji „Mikołajek”, ”Balu Karnawałowego”, ”Dnia Dziecka”

40 Bal Karnawałowy

41 Dzień Dziecka

42 W ramach działań dydaktycznych dzieci poznały zasady zdrowego żywienia – realizowały zadanie „Radosne Kuchcikowo” wykonując i przygotowując do degustacji surówki, soki, kolorowe gofry i kanapki.

43 Radosne Kuchcikowo

44 Imprezy okolicznościowe, które odbyły się w Punkcie Przedszkolnym w Kokocku to: - Dzień Chłopaka - Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka” - Przedszkolny „Bal Karnawałowy” - „Dzień Kobiet” - Odwiedziny zajączka - Uroczystość z okazji „Dnia Matki i Ojca”

45 W związku z realizacją zadań wynikających z realizacji projektu - poprawę wymowy uzyskało 7 dzieci, - uwrażliwienie na różnorodność społeczną, odmienność oraz szacunek dla innych osiągnęło 11 dzieci, - wszystkie dzieci osiągnęły umiejętność współpracy w grupie.

46 Prowadzona była również pedagogizacja rodziców poprzez włączenie ich do prowadzenia zajęć codziennych w oparciu o metody Lilian Katz i udział w wielu wspólnych spotkaniach.

47 Rodzice na bieżąco informowani byli o postępach dzieci.Na prośbę rodziców nauczyciel zorganizował warsztaty „pseudoflorystyczne”, na których poznali sposoby wykonywania elementów dekoracji sali przedszkolnej, czy własnych domów.

48 Warsztaty pseudoflorystyczne

49 Rodzice przygotowali i zaprezentowali swoim dzieciom przedstawienie w ramach „Jasełek Bożonarodzeniowych”.Jako prekursorzy wzięli udział w corocznym Gminnym Przeglądzie Jasełek,gdzie występ został bardzo życzliwie przyjęty i wysoko oceniony.

50 Jasełka

51 Opracowały Małgorzata Greń, Magdalena Mikulska


Pobierz ppt "Załącznik do protokółu Sesji nr XXII/12 Rady Gminy Unisław Sprawozdanie z realizacji projektu: „Radosne dzieciństwo przedszkolaka w Kokocku”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google