Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia III Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia III Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz."— Zapis prezentacji:

1 Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia III Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz

2 Plan prezentacji 1.Dobór kraty rzadkiej 2.Dobór urządzeń kompaktowych 3.Dobór zwężki Venturiego 4.Dobór osadnika wstępnego 5.Obliczenie ilości i składu ścieków dopływających do części biologicznej

3 Kraty - wprowadzenie Podział urządzeń cedzących według kryterium prześwitu: Kraty rzadkie - prześwit powyżej 10 mm Kraty gęste - prześwit 5 - 10 mm Sita - prześwit 1,5 – 5 mm Sita gęste - prześwit 0,2 – 15 mm Mikrosita - prześwit 0,001 – 0,3 mm

4 Kraty - wprowadzenie Podział z uwagi na konstrukcję: Kraty koszowe Kraty proste Kraty ukośne (zgrzebłowe) Kraty taśmowe (hakowe) Kraty łukowe Kraty dyskowe Kraty bębnowe Kraty sitowe dynamiczne Kraty spiralne

5 Dobór kraty rzadkiej – zasady doboru Urządzenia do mechanicznego cedzenia ścieków dobieramy na Qmaxh

6 Dobór kraty rzadkiej – zasady doboru Prędkość w kanale nie powinna spadać poniżej 0,5 m/s Dlaczego?? Zalecana prędkość to 0,6 m/s

7 Dobór kraty rzadkiej – zasady doboru Maksymalne spiętrzenie ścieków w kanale kraty nie powinno przekraczać 0,5 m

8 Maksymalne napełnieni

9 Dobór kraty rzadkiej przykład Q maxh = 0,476 m 3 /s Założony prześwit kraty to 15 mm

10

11 Dobór kraty rzadkiej przykład Q maxh = 0,476 m 3 /s Założony prześwit kraty to 15 mm Dobrano kratę rzadką firmy KUMP typ 900-2.2 prześwit 15 mm

12 Dobór kraty rzadkiej przykład Inni producenci krat: Eco-Celkon PWP Katowice Huber TEW Meva

13

14 Dobór urządzeń kompaktowych Jakie urządzenia zastępuje nam urządzenie kompaktowe?? Krata gęsta, piaskownik ewentualnie dodatkowo odtłuszczacz

15 Dobór urządzeń kompaktowych Kryteria doboru urządzenia kompaktowego pozostają takie jak dla kraty rzadkiej

16

17

18 Dobór urządzenia kompaktowego przykład Q maxh = 476 dm 3 /s. Typoszereg urządzeń firmy HUBER: Ro 5k o wydajności maksymalnej 160 l/s Ro 5 o wydajności maksymalnej 220 l/s Co należy tutaj dobrać?? Dobrano 3 urządzenia kompaktowe typ Ro 5K

19 Dobór urządzenia kompaktowego przykład Producenci krat: PWP Katowice Huber

20 Dobór urządzenia kompaktowego Ile urządzeń kompaktowych dobierzemy dla Q maxh = 2 000 dm 3 /s ?? Żadnego – zamiast, zaprojektujemy osobno kratę gęstą, osobno piaskownik

21 Dobór urządzenia kompaktowego – rozwiązania alternatywne Typy piaskowników: O przepływie poziomym O przepływie pionowym (wirowe) Piaskowniki mogą być napowietrzane lub nienapowietrzane

22 Wyznaczenie ilości skratek

23

24 Wyznaczenie ilości skratek przykład - krata rzadka – prześwit 15 mm:q 1 = 5 dm 3 /Mk∙a - krata gęsta – prześwit 4 mm:q 2 = 12 - 5 = 7 dm 3 /Mk∙a Bo część tego co usunęłoby się na kracie gęstej usunęła już krata rzadka

25 Dobór pojemników na skratki Zakładamy 50% wypełnienia pojemników Pojemniki dobieramy na magazynowanie od 1 do 3 dni Pojemniki na skratki „rzadkie” i skratki „gęste” nie musza mieć tych samych pojemności ani być tej samej firmy Zawsze zakładamy pojemnik rezerwowy Pojemniki dobieramy „ciasno”!!

26 Dobór pojemników na skratki - przykład Wymagana pojemność pojemników przy wypełnieniu 50% dla jednego dnia: Krata rzadka: 4,38 m 3 /d Krata gęsta: 6,14 m 3 /d Dobrano pojemniki KP-7 firmy ABRYS – Technika o pojemności 7m 3 Dla kraty rzadkiej 2 + 1 założono wywóz co 3 dni Dla kraty gęstej 1 + 1 założono wywóz 1 dzień

27 Wyznaczenie ilości piasku przykład Należy przyjąć 10 dm 3 /M∙a Liczba mieszkańców 160 000 Gęstość piasku to około 1200 kg/m 3

28 Dobór pojemników na piasek - przykład Zasady doboru jak dla skratek Wymagana pojemność pojemników przy wypełnieniu 50% dla jednego dnia to 8,76m 3 Dobrano 4 + 1 pojemniki KP-7 firmy ABRYS – Technika o pojemności 7m 3 założono wywóz co 3 dni

29

30 Dobór zwężki Venturiego Koryto pomiarowe ze zwężką Venturiego dobieramy odczytując z nomogramu typ zwężki, przy założeniu, że dla Q NOM prędkość przepływu w korycie v = 0,5÷0,6 m/s. Następnie dla danego typu zwężki sprawdzamy wypełnienie koryta przy przepływach charakterystycznych

31

32

33 Dobór zwężki Venturiego Z katalogu typowych obiektów systemu Uniklar dobrano zwężkę typu KPV-VIII, o parametrach: szerokość kanału: b1 = 100 cm, szerokość przewężenia: b2 = 50 cm, maksymalne wypełnienie w przekroju przed zwężką: h = 109 cm, wysokość ścian zwężki ( konstrukcyjna): h b = 150 cm, orientacyjny zakres mierniczy Q: dla v 1 ≥ 0,5 m/s:179÷980 dm 3 /s dla v 1 < 0,5 m/s:107÷178 dm 3 /s

34

35 Dobór zwężki Venturiego Przepływ Natężenie przepływu Wypełnienie dm 3 /scm 1234 1Q NOM 28050 2Q min h 11827 3Q max h 47669

36 Obliczenie osadników wstępnych Po co w układzie jest osadnik wstępny, skoro największe zanieczyszczenia zostały usunięte w urządzeniu kompaktowym ?? Aby usunąć zawiesiny łatwoopadające !!

37 Podział osadników wstępnych Podział ze względu na kształt:  podłużne  radialne Podział ze względu na przepływ ścieków:  poziome  pionowe

38 Bolesławiec

39 Brzeg

40 Ścinawka

41 Dane wyjściowe i parametry do wymiarowania

42 Podstawowe wymiary osadnika

43 Wyznaczanie liczby osadników jeden osadnik V os = V/1 = 2018 m 3 dwa osadnik V os = V/2 = 1009 m 3 trzy osadniki V os = V/3 = 673 m 3 cztery osadniki V os = V/4 = 504 m 3

44

45 jeden osadnik V=2018m 3 V kat =2040m 3 przewymiarowanie o 1%

46 dwa osadniki V=1009. 2=2018m 3 V kat =1400. 2=2800m 3 przewymiarowanie o 38%

47 trzy osadniki V=673. 3=2018m 3 V kat =679. 3=2037m 3 przewymiarowanie o 1%

48 cztery osadniki V=504. 4=2018m 3 V kat =679. 4=2716m 3 przewymiarowanie o 34%

49

50 Parametry osadnika wstępnego Dobrano 3 osadniki wstępne o parametrach: średnica całkowita D = 21 m średnica komory centralnej D z = 3,0 m średnica leja osadowego D 1 = 3,0 m wysokość czynna H cz = 2,0 m powierzchnia czynna A = 339 m 2 pojemność czynna V cz = 679 m 3 pojemność leja osadowego V = 14,60 m 3

51 Sprawdzenie obciążenia hydraulicznego i czasu przetrzymania ścieków L.p.Przepływ Przepust.TOhOh [m 3 /h][h][m 3 /m 2 h] 12345 1Q NOM 10092,010,99 2Q max.h 17151,191,68 3Q minh 423,84,810,42

52 Wyznaczanie ilości powstających osadów w osadnikach wstępnych

53 Obliczenie leja osadowego na jeden osadnik przypada objętość leja osadowego: V = 14,60 m 3 częstość usuwania osadów wynosi

54 Niezbędne wyposażenie osadników doprowadzenie ścieków, komora rozdzielcza przed osadnikami, rurociąg spustowy kożucha, rurociągi osadów wstępnych, przelewy pilaste, zgarniacze (denne i powierzchniowe).

55 1. zawiesiny opadające, 2. zawiesiny ogólne, 3. BZT, 4. utlenialność 10 % 5 % V=2V Obliczenie ilości i składu ścieków dopływających do części biologicznej OŚ

56 Lp. Wskaźnik lub stężenie zanieczyszczenia CmCm  CmCm g/m 3 pocz.po I o 12345 1BZT 5 44430%311 2ChZT 93830%657 3N og 79,110%71,2 4N-NH 4 38,40%38,4 5P og 13,310%12,0 6Zawiesiny 52970%159 7tłuszcze 42,1---42,1 8zasadowość 35,00%35,0 Dlaczego przyjęto wartość 0%?

57 Dlaczego 0% Graniczna wielkość cząstek usuwanych na części mechanicznej NH 4

58 Czy na oczyszczalni występują dodatkowe źródła ścieków ?? TAK – tymi ściekami są odcieki z urządzeń gospodarki osadowej

59 Typowy skład cieczy nadosadowej (stabilizacja przez fermentację osadów) Lp. Wskaźnik lub stężenie zanieczyszczenia JednostkaWartość 1234 1BZT 5 g O 2 /m 3 2000 2ChZTg O 2 /m 3 4000 3N org g N/m 3 50 4N-NH 4 g N/m 3 450 5P og g P/m 3 100 6Zawiesinyg/m 3 2000

60 Ładunki i stężenia w ściekach dopływających do bloku biologicznego Lp.wskaźnik ścieki mechanicznie oczyszczone ciecz nadosadowa po wapnowaniu mieszanina Stężenie g/m 3 Ładunek kg/d Stężenie g/m 3 Ładunek kg/d Ładunek kg/d Stężenie g/m 3 1 2345678 1 BZT 5 31175314503277858315 2 ChZT6571591068049416404658 3 N og 71,2172450,036,3176070,6 4 N-NH 4 38,493000 37,3 5 P og 12,02910,500,429111,7 6 Zawiesiny159385050,036,33886156 7 tłuszcze42,110190,00101940,9 8 zasadowość35,08481000726157463,1

61 Tabelka cudów Lp.wskaźnik ścieki mechanicznie oczyszczone ciecz nadosadowa po wapnowaniu Mieszanina g/m 3 kg/dg/m 3 kg/d g/m 3 1 BZT 5 5506050450,0247,56297,5545 2 ChZT71817214680,081518029716,1 Przykład: C 1 = 550 g/m 3 Q=11 000 m 3 /d C 2 = 450 g/m 3 5% wód nadosadowych Prawdziwy wynik: 545 g/m 3,a gdy zapomnimy o przemnożeniu przez prawdziwe Q(1,05Q NOM ) Otrzymamy 572 g/m 3 Jesteśmy świadkiem cudu! Dokonaliśmy cudownego rozmnożenia- mieszając dwa strumienie otrzymaliśmy mieszaninę o wyższym niż każda składowa stężeniu!! Nasze odkrycie rujnuje przemysł piwowarski, chemiczny, farmaceutyczny itp. – jesteśmy miliarderami albo giniemy w niewyjaśnionych okolicznościach

62 Nowym Chrystusom stop!


Pobierz ppt "Oczyszczanie ścieków – projekt zajęcia III Prowadzący: mgr inż. Małgorzata Balbierz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google