Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Lalka”- tło historyczne ukazane w lekturze.. ,,Lalka” Bolesława Prusa jest powieścia która powstała w pozytywizmie. Jest ukazana w tej lekturze historia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Lalka”- tło historyczne ukazane w lekturze.. ,,Lalka” Bolesława Prusa jest powieścia która powstała w pozytywizmie. Jest ukazana w tej lekturze historia."— Zapis prezentacji:

1 ,,Lalka”- tło historyczne ukazane w lekturze.

2 ,,Lalka” Bolesława Prusa jest powieścia która powstała w pozytywizmie. Jest ukazana w tej lekturze historia oraz losy Stanisława Wokulskiego. Są opisywane zarówno wyższe stany społeczeństwa jak też patologie w których ludzie muszą pracować bardzo ciężko albo zostają zmuszeni do prostytucji. Poza problemami społecznymi możemy dostrzec także tło historyczne.

3 W utworze możemy dostrzec: 1.Epokę napoleońską; 2.Wspomnienie o powstaniu listopadowym; 3.Okres Wiosny Ludów; 4.Powstanie styczniowe. W kolejnych slajdach postaramy się przybliżyć te wydarzenia które wszyscy znamy.

4 Epoka Napoleońska W,,Lalce” epoka napoleońska, pobrzmiewa w opowiadaniach zafascynowanego Napoleonem ojca Rzeckiego. Starszy pan, podobnie jak jego przyjaciele, był bonapartystą. Wpajał swoje zasady i zamiłowanie dla francuskiego cesarza małemu Ignacemu, wychowując go w otoczeniu portretów Napoleona i opowieści o jego miłości do Polski.

5 Epoka napoleońska Epoką napoleońska nazywamy okres oznacza okres w historii Europy, trwający od 1799 r. do 1815 r. Te zaledwie szesnaście lat obfitowało w wiele istotnych wydarzeń politycznych i społecznych. Upowszechniły się oświeceniowe zdobycze rewolucji francuskiej. Napoleon Bonaparte zamknął więc niejako okres rewolucji, przyczyniając się jednocześnie do upowszechnienia jej haseł i idei. Lata panowania i podbojów napoleońskich to czas wielkich zmian na kontynencie europejskim, zmian które dokonywane były w sposób bardzo szybki. Napoleon Bonaparte, jako że wyrósł w cieniu rewolucji potrafił wcielić jej ideały w życie, ale co chyba bardziej istotne wykorzystać je do swoich celów. Stworzył system podległych mu państw, których władcy gotowi byli reagować na każde skinienie ręką cesarza Francji. Państwom, które powstawały z jego inicjatywy narzucał ustrój polityczny i społeczny. Teraz przedstawimy kilka obrazów z tamtego okresu

6

7 Kolejnym wydarzeniem wspomnianym w lekturze jest powstanie listopadowe. Zostaje przywołane w opowieści prezesowej Zasławskiej o stryju Wokulskiego, z którym została rozdzielona przez wybuch zrywu. Jej ukochany, choć zginął w walce o niepodległość Królestwa Polskiego, nie doczekał się godnego nagrobka. Prezesowa zobowiązała Wokulskiego do wybudowania godnej mogiły walecznemu.

8 Powstanie listopadowe Polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część prowincji zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). Powstanie niestety upadło, ale pokazało że Polska łatwo się nie podda wpływowi Rosji i nie będzie się bezczynnie przyglądać i czekać na pomoc z zachodu ponieważ może się nie doczekać. Do upadku powstania i przegrania wojny w dużym stopniu przyczynili się niewierzący w możliwość zwycięstwa i w gruncie rzeczy lojalistycznie nastawieni wobec cara arystokratyczni przywódcy polityczni.

9

10 Kolejnym wydarzeniem opisywanym w pamiętniku starego subiekta była Wiosna Ludów na Węgrzech w 1848 roku. 15 marca 1848 r. rozpoczęło się powstanie na Węgrzech, które miało doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego. Powołano parlament i niezależny od Austrii rząd, na którego czele stanął Lajos Kossuth. Parlament węgierski zdetronizował cesarza, któremu oficjalnie przysługiwał tytuł króla Węgier. Wojska węgierskie stanęły po stronie parlamentu i rozpoczęły walkę z wojskami austriackimi. Sytuacja powstańców pogorszyła się, gdy car Mikołaj I przysłał na prośbę Franciszka Józefa 200 tys. armię rosyjską. Dowodzone przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza siły rosyjskie stłumiły w krwawych walkach powstanie na Węgrzech. Zobowiązywało Rosjan do tego Święte Przymierze. Ostatni dowódca powstania, Polak Józef Bem, ranny 9 sierpnia 1849 r. w bitwie pod Temesvarem przeprawił się z ocalałymi oddziałami węgierskimi przez rzekę Dunaj do Turcji.

11 Ostatnim wydarzeniem historycznym, ale również bardzo ważnym stanowiącym tło dla,,Lalki” będzie powstanie styczniowe. Echa powstania możemy odnaleźć w dziejach głównego bohatera powieści Stanisława Wokulskiego który został zesłany na Syberie za to że brał czynny udział w walkach partyzanckich. Towarzyszyło mu dwóch mężczyzn pochodzenia Żydowskiego- Szuman i Szlangbaum.

12 Powstanie Styczniowe Powstanie styczniowe (1863–1864) – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu, wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864; zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy; było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej; miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek, mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Kilka obrazów oraz zdjęć upamiętniające największe powstanie w dziejach…

13

14 Jak widać w powieści Bolesława Prusa jest wiele aspektów które stanowią tło historyczne dla tej ciekawej i bardzo interesującej lektury. Sądzimy że w tej krótkiej prezentacji udało nam się uchwycić to co najważniejsze.

15 Dziękujemy za uwagę Przygotowała grupa pod przewodnictwem Arka Mućki.


Pobierz ppt ",,Lalka”- tło historyczne ukazane w lekturze.. ,,Lalka” Bolesława Prusa jest powieścia która powstała w pozytywizmie. Jest ukazana w tej lekturze historia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google