Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie Przygotowali: Aleksandra Kwietniewska Aayush Mittal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie Przygotowali: Aleksandra Kwietniewska Aayush Mittal."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie Przygotowali: Aleksandra Kwietniewska Aayush Mittal

2 Co to jest Bezrobocie? Bezrobocie – jest zjawiskiem społecznym głównie ekonomicznym i politycznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Bezrobotny – osoba niezatrudniona, nieprowadząca działalności gospodarczej i niewykonująca innej prazy zarobkowej.

3 Wyznaczanie bezrobocia Wysokość bezrobocia określa Stopa bezrobocia

4 Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia, jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia oblicza się różnie, w zależności od przyjętej definicji osoby bezrobotnej: Stopa bezrobocia rejestrowanego - do wyliczenia przyjmuje się, że bezrobotny, to osoba, która jest aktualnie zarejestrowana zgodnie z prawem danego kraju, jako poszukująca pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy zaleca wyliczanie stopy bezrobocia zgodnie z następującą definicją: za bezrobotną uważa się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie poniższe warunki:  Ukończyła 15 lat;  Aktualnie nie pracuje, ani nie odbywa przyuczenia do zawodu z elementami nauki praktycznej;  Poszukiwała aktywnie pracy w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie;  Jest zdolna do podjęcia pracy w tygodniu badanym lub następnym i wyraża gotowość podjęcia takiej pracy.

5 Jak bezrobocie odbija się na gospodarce? Zjawisko bezrobocia niesie za sobą wiele negatywnych skutków, tych ekonomicznych jak i społecznych.

6 EKONOMICZNE -masowa emigracja ludności bezrobotnej w poszukiwaniu pracy -wzrost wydatków na zasiłki oraz pomoc społeczną dla niepracujących -pogorszenie, jakości życia, wynikająca z braku dochodów SPOŁECZNE -wzrost negatywnych zachowań takich jak powszechnie znany alkoholizm, narkomanizm czy przestępczość - pogorszenie stanu psychicznego jak i fizycznego bezrobotnych -izolacja społeczna np. osób bezdomnych Skutki: (negatywne)

7 Bezrobocie może mieć również pozytywne skutki, ale tych jest naprawdę bardzo mało, są to: szacunek do pracy mobilizacja do zwiększenia swoich kwalifikacji oraz do rozwoju zawodowego (wyższa konkurencja na rynku pracy)

8 Jak interpretować te wyniki? / Kiedy jest bezpiecznie a kiedy nie? Za próg niskiego bezrobocia uznaje się wartość mniejszą, niż 4% zatem osoby poszukujące pracy mogą ją bez problemu znaleźć. Jeżeli stopa bezrobocia znacznie przewyższa 4% to bezrobotnym trudniej będzie znaleźć zatrudnienie. Z danych z kwietnia roku 2015 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,9%.

9 Stopa bezrobocia w Polsce na przestrzeni 20 lat

10

11

12

13 Dziękujemy za uwagę

14 Bibliografia „Oblicza geografii” Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann str. 26 „Oblicza geografii” Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann str. 26 http://www.michalstopka.pl/wp- content/uploads/2014/12/bezrobocie-pa%C5%BAdziernik- 2014.png http://www.michalstopka.pl/wp- content/uploads/2014/12/bezrobocie-pa%C5%BAdziernik- 2014.png http://www.wykresy.net/wykres/wl/d/stopa-bezrobocia- rejestrowanego-w-polsce-ostatnie-20-lat.png http://www.wykresy.net/wykres/wl/d/stopa-bezrobocia- rejestrowanego-w-polsce-ostatnie-20-lat.png https://pl.wikipedia.org/wiki/Stopa_bezrobocia Mały Rocznik Statystyczny 2015


Pobierz ppt "Bezrobocie Przygotowali: Aleksandra Kwietniewska Aayush Mittal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google