Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BITON Bank Informacji Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych Projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu PFRON „Równe szanse, równy dostęp”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BITON Bank Informacji Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych Projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu PFRON „Równe szanse, równy dostęp”"— Zapis prezentacji:

1 BITON Bank Informacji Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych Projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu PFRON „Równe szanse, równy dostęp”

2 Powiat Kartuski jest miejscem wysokiej jakości życia, zapewniającym dostępność do wszystkich obszarów życia społecznego oraz warunki dla rozwoju osobistego każdego mieszkańca. Misja

3 Diagnoza (kontekst projektu) 14 000 osób niepełnosprawnych 9 000 osób niepełnosprawnych zamieszkuje tereny wiejskie 8 % osób niepełnosprawnych korzysta z różnych form turystyki Brak pełnej informacji o przyjaznych miejscach turystycznych dla osób niepełnosprawnych Brak pełnej informacji o przyjaznych miejscach kulturalnych dla osób niepełnosprawnych Brak ofert aktywnej turystyki lokalnej dla osób niepełnosprawnych Niewłaściwe przygotowanie kadry zatrudnionej w gastronomii hotelarstwie turystyce pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych Małe umiejętności przewodników terenowych w zakresie obsługi klienta niepełnosprawnego. Niechęć organizatorów turystyki do świadczenia usług osób niepełnosprawnych Brak dobrych praktyk

4 Przyczyny niskiej aktywności w turystyce lokalnej 90% obiektów posiada bariery architektoniczne i urbanistyczne Obiekty nie uwzględniają potrzeb wynikających z upośledzenia intelektualnego i deficytów rozwojowych Brak informatorów i przewodników turystycznych ukierunkowanych na specyficznego klienta niepełnosprawnego Brak tradycji w zakresie realizowania ofert turystycznych nastawionych na klienta niepełnosprawnego

5 Cel główny Przeciwdziałanie: wykluczeniu społecznemu marginalizacji osób niepełnosprawnych

6 Cele szczegółowe Wzrost aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zwiększone uczestnictwo w turystyce lokalnej. Pobudzenie aktywności lokalnej. Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami projektu sprzyjających integracji. Wzrost umiejętności samoorganizowania się i współpracy.

7 Spotkania informacyjne oraz omówienie problemów z przewodnikami terenowymi Badania ankietowe Ankiety informacyjne podmiotów zajmujących się turystyką Skatalogowanie i uporządkowanie zebranych informacji Sporządzenie lokalnej bazy turystycznej Realizacja

8 Dwa szkolenia dla uczestników projektu Rozbudowa bazy informacyjnej dla klienta ze specyficzną niepełnosprawnością (słuch, wzrok) Przygotowanie informatorów dla niepełnosprawnych (informacja dźwiękowa) Przebudowa i rozszerzenie o piktogramy informacji turystycznej na stronach: www.kartuskipowiat.com.pl, i www.kaszuby.com.plwww.kartuskipowiat.com.plwww.kaszuby.com.pl Przebudowa i rozszerzenie o piktogramy informacji turystycznej na stronach: www.kartuskipowiat.com.pl, i www.kaszuby.com.plwww.kartuskipowiat.com.plwww.kaszuby.com.pl Oznakowanie obiektów turystycznych (znakiem graficznym) uwzględniających dostępność dla osób niepełnosprawnych. Opracowanie pakietów ofert turystyki kwalifikowanej dla osób niepełnosprawnych Promowanie turystyki lokalnej z udziałem osób niepełnosprawnych.

9 Szkolenia przewodników, restauratorów, hotelarzy Powstanie lokalnych pakietów turystycznych Utworzenie szeroko dostępnego Banku Informacji Turystycznej Opracowanie informatorów i przewodników Rezultaty projektu - twarde

10 Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych Podniesienie własnej samooceny Podniesienie Przerwanie modelu wyuczonej bezradności osób niepełnosprawnych. Rozwój własnych zainteresowań i umiejętności Promowanie postaw wzajemnego szacunku i tolerancji w środowisku osób niepełnosprawnych Łamanie stereotypów i uprzedzeń Rezultaty projektu - miękkie

11 Budżet projektu Przebudowa strony internetowej Druk informatorów Stworzenie płyty e-learningowej Oznakowania obiektów (piktogramy) Szkolenia organizatorów turystyki i osób niepełnosprawnych

12 Historia Nasze początki w zakresie rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych Zawody wędkarskie Majówka z gen. Wybickim

13 Historia Nasze początki w zakresie rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych KajakarstwoKajakarstwo

14 Historia Nasze początki w zakresie rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych NarciarstwoNarciarstwo

15 Historia Nasze początki w zakresie rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych Nordic Walking

16 Opinie „BITON” – to projekt na miarę moich potrzeb. Chciałbym, aby przewodnicy mogli opowiadać o atrakcjach turystycznych naszego powiatu, w taki sposób aby niewidomi mogli doświadczyć i zobaczyć to innymi zmysłami. / członek PZN/.

17 Opinie Bardzo się cieszę, że przystąpiono do realizacji tego projektu, jestem osobą niepełnosprawną ruchowo, a mimo to, staram się być aktywny. Kocham moje Kaszuby, gdyż jest tu tyle ładnych miejsc. Niestety wiele z nich oglądam tylko na zdjęciach. Utworzenie BITON, jest tylko pierwszym krokiem do rozwoju turystyki dla osób niepełnosprawnych, ale dzięki tej informacji wiem, gdzie mogę pojechać nad jezioro, bo tam wcześniej przygotowano maty i podjazdy, a które miejsca muszę pomijać. Jeżeli wszystkie założenia projektu uda się zrealizować, to Kaszuby będą rzeczywiście miejscem dla wszystkich. /Czesław Bir/.

18 Realizatorzy Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

19 Autorzy projektu Gabriela Gołata – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wojciech Okroj – dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

20 Dziękujęmy


Pobierz ppt "BITON Bank Informacji Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych Projekt w ramach ogólnopolskiego konkursu PFRON „Równe szanse, równy dostęp”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google