Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna. PO CO? Po to, żeby ograniczyć liczbę osób pijących ryzykownie i szkodliwie Do kogo? Do dorosłych konsumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna. PO CO? Po to, żeby ograniczyć liczbę osób pijących ryzykownie i szkodliwie Do kogo? Do dorosłych konsumentów."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna

2 PO CO? Po to, żeby ograniczyć liczbę osób pijących ryzykownie i szkodliwie Do kogo? Do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych

3 WZORY SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W POLSCE (badania na zlecenie PARPA PBS 2005) Osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest ponad 4 razy więcej niż osób uzależnionych

4 O CZYM? O tym jakie szkody społeczne i zdrowotne wiążą się z piciem alkoholu i dlaczego trzeba ostrożnie z niego korzystać O tym co to znaczy pić ryzykownie i szkodliwie O tym jak liczyć ilość wypijanego alkoholu Chcemy zachęcić dorosłych Polaków pijących alkohol do odpowiedzi na pytanie CZY MOJE PICIE JEST BEZPIECZNE?

5 Suma szkód powodowana przez osoby nie uzależnione jest większa niż suma szkód powodowanych przez alkoholików Prawo paradoksu prewencyjnego

6 Celem działań jest więc zmniejszenie różnych problemów powodowanych przez alkohol w całej populacji a nie tylko w grupie wysokiego ryzyka.

7 DLACZEGO? Spożycie 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca

8 DLACZEGO? Liczba butelek piwa, wina i wódki, która można kupić za średnie miesięczne wynagrodzenie

9 DLACZEGO?

10 Oddajmy głos badaniom... Zależność między dostępnością fizyczną a przypadkami maltretowania dzieci (Freisthler i in.2005) Potwierdzono zależność miedzy liczbą punktów sprzedaży a przypadkami hospitalizacji z powodu alkoholu (Tatlow i in.2002) Ilość punktów sprzedaży podwyższa współczynnik przestępczości (Gorman i in. 2001) Im większa dostępność ekonomiczna i fizyczna tym większa ilość hospitalizacji z powodu związanych z alkoholem zaburzeń psychicznych oraz większa ilość zgonów z powodu marskości wątroby (Moskalewicz) Badania ostatnich dziesięcioleci pokazują udokumentowaną empirycznie zależność między poziomem konsumpcji alkoholu a wieloma problemami zdrowia i porządku publicznego

11 DLACZEGO? Nadciśnienie Tytoń Alkohol

12 DLACZEGO? Istnieje związek miedzy alkoholem a występowaniem ponad 60 typów chorób Wymierne koszty, związane z używaniem i nadużywaniem alkoholu, które ponosi rocznie Unia Europejska, w roku 2003 zostały oszacowane na 125 miliardów Euro 55 tysięcy młodych Europejczyków rocznie traci życie na skutek szkodliwego lub ryzykownego używania alkoholu Jedna z czterech śmierci w Europie w grupie wiekowej 15-29 jest spowodowana alkoholem

13 DLACZEGO? W społeczeństwie funkcjonuje stereotyp – piwo jest najmniej szkodliwym napojem alkoholowym W kampanii przypomnimy, że piwo, wino i wódka zawierają ten sam alkohol tylko w różnych stężeniach Szklanka 250 ml piwa o mocy 5% Lampka 100 ml wina o mocy 12% Kieliszek 30 ml wódki o mocy 40% alkoholu = 10 gramów czystego alkoholu etylowego (porcja standardowa)

14 Do czego jest potrzebna wiedza o tym, ile to jest jedna porcja standardowa? Do tego, aby sprawdzić swój własny styl picia Do tego, aby bezpiecznie korzystać z alkoholu

15 W ramach kampanii przygotowany jest specjalny przekaz zaadresowany do osób niepełnoletnich Dla osoby niepełnoletniej najbardziej bezpieczne jest zachowanie abstynencji - scenariusz zajęć profilaktycznych - materiały edukacyjne - lista instruktorów do szkoleń dla sprzedawców - strona internetowa - konkurs na najciekawsze przedsięwzięcie profilaktyczne

16 Z KIM? Z Kolegium Lekarzy Rodzinnych Z WHO Z osobistym wsparciem Wiceministra Zdrowia Z organizacjami pozarządowymi Z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi (m.in. Polityka, FORUM) Z samorządami gminnymi i wojewódzkimi

17 JAK? Działania edukacyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (książki, broszury, ulotki, lokalne debaty, szkolenia, wywiadówki profilaktyczne – scenariusze, udział w konkursie profilaktycznym, lista edukatorów, ekspertów, instruktorów) Spoty telewizyjne i radiowe Strony internetowe Billboardy i plakaty Bezpłatny pakiet edukacyjny Pakiet dodatkowy do kupienia w Wydawnictwie PARPAMEDIA

18 Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” – broszura Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” – ulotka „Zdrowie i alkohol” – ulotka „Kobiety i alkohol” – broszura, „Rodzina z problemem alkoholowym” – broszura, „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” – broszura, „Czy sprzedawać alkohol nieletnim” – broszura, „Kierowca i alkohol” – broszura, „Kierowca i alkohol” – ulotka Ulotka dla uczniów szkół podstawowych Ulotka dla uczniów szkól gimnazjalnych „Nasze dzieci i alkohol” – broszura „Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z dziećmi” – dla rodziców, „Podstawowe zasady dobrego komunikowania się z uczniami” – dla nauczycieli, „Zasady dobrego komunikowania się” – ulotka dla młodzieży w Ulotka promująca stronę www dla młodzieży –w formacie 2/3 A4, „Co Ty wiesz o alkoholu” – plakat w formacie A1, Plakat dla szkół – w formacie A2, Książka „Profilaktyka na co dzień - alkohol w życiu nastolatków” Broszura „Rozpoznawanie problemów alkoholowych i krótka interwencja” Ulotka „Pomarańczowa Linia”, Ulotka edukacyjna „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” Przewodnik do realizacji kampanii w samorządzie gminnym Spot telewizyjny i radiowy Scenariusz lokalnej debaty i prezentacja w Power Point 438 sztuk 2690 sztuk

19 Działania edukacyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (książki, broszury, ulotki, lokalne debaty, szkolenia, wywiadówki profilaktyczne – scenariusze, udział w konkursie profilaktycznym, lista edukatorów, ekspertów, instruktorów) JAK? Działania edukacyjne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych (książki, broszury, ulotki, lokalne debaty, szkolenia, wywiadówki profilaktyczne – scenariusze, udział w konkursie profilaktycznym, lista edukatorów, ekspertów, instruktorów) Spoty telewizyjne i radiowe Strony internetowe Bilboardy i plakaty Bezpłatny pakiet edukacyjny Pakiet dodatkowy do kupienia w Wydawnictwie PARPAMEDIA Ambasadorzy kampanii

20

21 Od kiedy do kiedy? Kampania rusza w kwietniu 2009 roku i trwa do końca roku W listopadzie wszystkie gminy w Polsce otrzymały zaproszenia do udziału w kampanii Do końca lutego przyjmujemy zgłoszenia do kampanii Do 31 marca do gmin zostaną wysłane pakiety edukacyjne

22 7 kwietnia Konferencja inauguracyjna

23 PODSTAWY PRAWNE Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w ramach gminnych/wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 – 2010 obszar II Szkody zdrowotne występujące u osób dorosłych związane z nadużywaniem alkoholu Statut organizacji pozarządowej

24


Pobierz ppt "Ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna. PO CO? Po to, żeby ograniczyć liczbę osób pijących ryzykownie i szkodliwie Do kogo? Do dorosłych konsumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google