Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej DOBRA SZKOŁA Z TRADYCJAMI Liczba uczniów w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej DOBRA SZKOŁA Z TRADYCJAMI Liczba uczniów w szkole."— Zapis prezentacji:

1 I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej DOBRA SZKOŁA Z TRADYCJAMI Liczba uczniów w szkole Mickiewicz to szkoła dla ambitnych i twórczych osób Rodzaj szkoły2006/20072007/20082008/20092009/20102010/2011 LO347332286285280 Gimnazjum181 188181207 Razem528513474466487

2 W roku szkolnym 2010/11 w gimnazjum otworzono dwie klasy ogólne i jedną politechniczną. W liceum kształcimy w klasach: - teatralno - dziennikarskiej, - informatyczno – matematycznej, - biologiczno – ekologicznej, - sportowo – dziennikarskiej. Niezależnie od wyboru klasy uczniowie wybierają dodatkowe przedmioty rozszerzone w grupach międzyklasowych. Podstawowym językiem obcym jest język angielski, który nauczany jest w grupach międzyklasowych,w zależności od stopnia zaawansowania. Drugi język do wyboru to: j. niemiecki, j. francuski lub j. rosyjski. Chętni dodatkowo mogą uczyć się łaciny.

3 W szkole zatrudnionych jest 44 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, w tym: - dyplomowanych 24 - mianowanych 9 - kontraktowych 8 - stażystów 3 (co stanowi 40,28 etatu) oraz 11 osób administracji i obsługi z tego - sekretarz szkoły 1 etat - kier. gospodarczy ½ etatu - główna księgowa 1 etat - woźna 1 etat - dozorca 1 etat - konserwator1 etat - konserw. urz. komput. ¼ etatu - sprzątaczki4 etaty Liczba etatów od kilkunastu lat nie ulega zmianie.

4 Szkoła mieści się w budynku wybudowanym w 1895r., który jest funkcjonalny i zadbany.

5 Na terenie szkoły znajdują się dwie pracownie komputerowe otwarte dla uczniów również po zajęciach, sala projekcyjna, duża sala gimnastyczna, siłownia, pracownie przedmiotowe, Internet bezprzewodowy dostępny na terenie całej szkoły. Chlubą szkoły jest świetnie wyposażona biblioteka z multimedialnym centrum informatycznym. W szkole działa sklepik szkolny- bufet, w którym istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.

6 W latach 2009 i 2010 zostało wymienionych około 80% okien co poprawiło bezpieczeństwo, estetykę i zmniejszyło koszty ogrzewania (ok.180 tys. zł). Zrobiono częściową izolację zewnętrzną budynku co zapobiega zalaniom piwnic i szatni (ok.40 tys. zł). W każdym roku przeprowadzane są bieżące remonty, malowania klas i korytarzy, naprawy. Z budżetu wydano 2008 – 34 tys. zł, 2009r. – 47 tys. zł, 2010 – 13 tys. zł). Pozyskiwane są dodatkowe środki finansowej z wynajęć sal 2008r. – 12 tys. zł, 2009r. – 10tys. zł. 2010r. – 9,6 tys. zł. oraz z funduszy Rady Rodziców. Nadal powstają potrzeby remontowania szkoły jak izolacja dwóch ścian zewnętrznych (w klasach pojawia się wilgoć), wymiana rynien, obróbek blacharskich i rur spustowych, naprawa stropów w piwnicy pod salą chemiczną, wejścia boczne do szkoły, instalacja odgromowa, malowanie korytarzy, klatek schodowych i trzech klas. Analizując wydatki szkoły na ogrzewanie (ok.191 tys. zł rocznie) wielokrotnie proszono o przydzielenie środków finansowych na kompleksowy remont centralnego ogrzewania. Połączenie tej inwestycji z całkowitą wymianą okien (która zakończona będzie w bieżącym roku) spowoduje oszczędności na kwotę około 80 tys. zł rocznie. Zgodnie z decyzjami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej na boisku nie powinny odbywać się zajęcia sportowe.

7 Egzamin 2010 Średni wynik w kraju Średni wynik w OKE Średni wynik w Rudzie Śląskiej Średni wynik szkoły Stosunek średniej szkoły do średniej OKE GH30,3030.8830.1934.751,16 GMP23,9023.6521.9629.531,24 GJA29,8830.2027.2933.751,12 Egzamin 2009 Średni wynik w kraju Średni wynik w OKE Średni wynik w Rudzie Śląskiej Średni wynik szkoły Stosunek średniej szkoły do średniej OKE GH 31,67 31,9831,36371,16 GMP 26,03 25,8423,6932,051,24 GJA 30,63 31,0629,1034,731,12 Egzamin 2008 Średni wynik w kraju Średni wynik w OKE Średni wynik w Rudzie Śląskiej Średni wynik szkoły Stosunek średniej szkoły do średniej OKE GH 30,75 31,1429,7336,271,16 GMP 27,07 26,1624,6531,51,20 GJA - ---- Raport OKE omawia umiejętności sprawdzane egzaminem i poziom egzaminów. Pojawiła się skala staninowa dla wyników średnich szkół i potwierdza ona wysokie osiągnięcia naszej szkoły znaleźliśmy się w staninie 8 czyli wśród około 11% najlepszych wyników szkół w kraju zarówno w części humanistycznej jak i w części matematyczno-przyrodniczej.

8 Rok Licea – kraj % Województwo % Szkoła % 20109181100 20099091,3499 20088990,91100 Bardzo wysoka zdawalność matur – w ostatnich trzech latach tylko 1 osoba nie zdała matury. Udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2009/2010 - laureat konkursu przedmiotowego z geografii - finalista konkursu przedmiotowego z matematyki i biologii - udział w wojewódzkim etapie Olimpiady z Języka Polskiego - laureaci w Konkursie Recytatorskim „O Laur Zielonej Róży” - wyróżnienia na XX Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, statuetka Słowika - I miejsce w mieście – Konkurs recytatorski z j. niemieckiego - I, II i III miejsce w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej - wyróżnienia w konkursie matematycznym Kangur - I miejsce w Konkursie Wiedzy o Rudzie Śląskiej - II miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Turystyczno -Krajoznawczym

9 Sportowe - I miejsce w Lidze LA dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych; - II miejsce w Lidze LA chłopców szkół ponadgimnazjalnych; - III miejsce w Lidze LA chłopców szkół gimnazjalnych; - I miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców; - II miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach przełajowych ; - I miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej chłopców; - I miejsce w Zawodach rejonowych w piłce koszykowej chłopców szkół ponadgimn.; - I miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców; - I miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie ziemnym dziewcząt; - I miejsce w Zawodach rejonowych w tenisie stołowym dziewcząt szkół ponadgimn; - III miejsce w Zawodach rejonowych w tenisie stołowym chłopców szkół ponadgimn.; - I miejsce w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu stylem dowolnym; PUCHAR ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SZKOLNYM DZIEWCZĄT SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM

10 wychowawcze i opiekuńcze - zorganizowanie miejskich obchodów Tygodnia Kultury Uczniowskiej angażując młodzież całej szkoły w działalność kulturalną, podniesienie rangi imprezy - znaczący rozwój grupy artystyczno - teatralnej „Scena Muzyczna I LO” - współpraca z TV Sfera, realizacja programu „Sfera Młodych” - pozyskanie licznej młodzieży do uczestnictwa w sobotnich rajdach i wycieczkach krajoznawczych - przyczynianie się do uzyskiwania promocji, kontynuacji wykształcenia i resocjalizacji uczniów - prowadzenie mediacji i rozwiązywanie konfliktów rodzinnych - wolontariat – poszerzenie działań o pomoc dzieciom ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz prace w schronisku dla zwierząt - zorganizowanie imprezy „Piknik szkolny” - rozwinięcie samopomocy koleżeńskiej wśród uczniów - prowadzenie działań charytatywnych oraz pozyskiwanie funduszy przez Samorząd Uczniowski; przeprowadzenie akcji „Mikołaje na motorach” - przygotowanie „Dni Otwartych Szkoły”, które przyczyniły się do zwiększenia naboru - objęcie wsparciem rodzin w trudnych sytuacjach życiowych - szerzenie profilaktyki prozdrowotnej - realizacja programów profilaktyki uzależnień; Zespół Bezpiecznych Zachowań, Współczesne Zagrożenia Dzieci i Młodzieży i inne - osiągnięcie wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży - organizacja „Zimowiska Teatralnego” w Krakowie wyjazdu do Hiszpanii oraz obozu letniego we Włoszech. - w Miejskim Centrum Kultury odbył się Finał Tygodnia Kultury Uczniowskiej, gdzie widzowie dwukrotnie zapełnili salę i gromkimi oklaskami nagrodzili wykonawców. - w dniu 14 maja odbył się Dzień Otwarty, który znacząco przyczynił się do dobrego naboru na rok szkolny 2010/2011 - w ramach tych imprez zorganizowano „Piknik Europejski” i współpracowano z Muzeum Miejskim „Noc w muzeum”

11 W roku 2011/2012 planuje się otworzyć: w gimnazjum - dwie klasy ogólne i jedną politechniczną, w liceum: - klasę dziennikarsko - językową, - klasę teatralno - filmową, - klasę informatyczno - matematyczną, - klasę przyrodniczo - sportową. Wykorzystując potencjał młodzieży i nauczycieli jeszcze bardziej rozwijać będziemy talenty i umiejętności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, pracując metodą projektów, wykorzystując środki unijne i szukając sponsorów na pokrycie kosztów takich dodatkowych działań.

12 Licea tracą swój ogólnokształcący charakter i stają się kursami przygotowawczymi do studiów. Dobre czteroletnie licea zostały skrócone do lat trzech i nadal ogranicza się ich zakres. Najlepszym rozwiązaniem jest tworzenie dobrych 6 letnich szkół średnich (takich jak nasz Zespół) i ścisła współpraca z sąsiednimi gimnazjami. W roku 2012 pojawi się problem z nadmiarem zatrudnionych nauczycieli. W oświacie jedyna rzecz jaka jest stała to stałe zmiany przepisów, to bardzo utrudnia pracę, ponieważ jesteśmy osobami odpowiedzialnymi i chcemy działać zgodnie z obowiązującym prawem, a nie zawsze jest to możliwe. Znając sytuację demograficzną miasta i kraju wiemy, że jeden z podstawowych problemów to nabór do szkół (na razie nie zmniejsza się liczba klas). Szkoła musi mieć wymagania ale jednocześnie musi być atrakcyjna dla uczniów i rodziców oraz zaspokajać potrzeby miasta.


Pobierz ppt "I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rudzie Śląskiej DOBRA SZKOŁA Z TRADYCJAMI Liczba uczniów w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google