Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEAN: DR HAB. INŻ. PROF. NADZW. PCZ LUCJAN KURZAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEAN: DR HAB. INŻ. PROF. NADZW. PCZ LUCJAN KURZAK."— Zapis prezentacji:

1 DEAN: DR HAB. INŻ. PROF. NADZW. PCZ LUCJAN KURZAK

2

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

4 MISJA WYDZIAŁU Misją Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej – jako jednostki akademickiej publicznej szkoły wyższej – jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu społeczeństwa uczącego się i rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy poprzez kształcenie na wysokim poziomie przyszłych inżynierów i specjalistów z zakresu budownictwa. Kierując się zasadami prawdy, wolności nauki, poszanowania pracy, poglądów, godności i praw człowieka, proces ten ma przebiegać w oparciu o najnowszą wiedzę płynącą z badań naukowych, twórczego i zawodowego dorobku kadry naukowej oraz współpracy zagranicznej.

5 CELE WYDZIAŁU Priorytet 1. - Rozwój kapitału społecznego Misja Wydziału jest spójna z misją Uczelni określoną w Strategii Rozwoju Politechniki Częstochowskiej na lata 2012-2016 uchwałami Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 330/2011/2012 i 418/2011/2012, a cele Wydziału – z celami Uczelni zapisanymi w tymże dokumencie oraz Statucie Politechniki Częstochowskiej. Priorytet 2. - Nauka i badania Priorytet 4. - Współpraca ze środowiskiem lokalnym i regionalnym Priorytet 3. - Proces dydaktyczny Priorytet 5. - Infrastruktura

6 POTENCJAŁ KADRY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA Profesorowie tytularni – 6 Profesorowie nadzw. PCZ – 13 Adiunkci – 26 Asystenci i wykładowcy – 21 Pracownicy administracji i obsługi - 19 Profesorowie tytularni – 6 Profesorowie nadzw. PCZ – 13 Adiunkci – 26 Asystenci i wykładowcy – 21 Pracownicy administracji i obsługi - 19

7 INFRASTRUKTURA Siedzibą Wydziału Budownictwa jest budynek o powierzchni zabudowy 4 543 m 2 i kubaturze 17 935 m 3 położony przy ul. Akademickiej 3 w Częstochowie. Usytuowany w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej, miasteczku akademickim, dobrze skomunikowany. W budynku mieszczą się pomieszczenia biurowe katedr i administracji oraz dydaktyczne: sale wykładowe, lekcyjne, laboratoria, biblioteka wydziału. Pomieszczenia dydaktyczne stanowią : - 3 sale wykładowe o pojemności od 62 do 94 miejsc dla studentów - 8 sal lekcyjnych o pojemności od 16 do 58 miejsc dla studentów Sale w większości są wyposażone w podstawowy sprzęt multimedialny Wydział korzysta z sal wykładowych innych wydziałów Politechniki Częstochowskiej

8 Laboratorium Materiałów Budowlanych Laboratorium Geotechniki Laboratorium Geodezji Laboratorium Fizyki Budowli Laboratorium Drogownictwa Laboratoria komputerowe: Laboratorium Katedry Geometrii i Grafiki Inżynierskiej Laboratorium Katedry Teorii Konstrukcji Laboratorium Konstrukcji Metalowych Laboratorium Katedry Technologii Procesów Budowlanych i Materiałowych Laboratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich INFRASTRUKTURA Wydział Budownictwa dysponuje następującymi laboratoriami:

9 DOROBEK NAUKOWY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA 2015 Publikacje polskie i zagraniczne: 172 - w tym z listy filadelfijskiej: 5 Monografie, książki i skrypty: 10 Projekty wynalazcze i znaki towarowe zgłoszone przez pracowników Wydziału Budownictwa: 11 Uzyskane patenty: 5 Publikacje polskie i zagraniczne: 172 - w tym z listy filadelfijskiej: 5 Monografie, książki i skrypty: 10 Projekty wynalazcze i znaki towarowe zgłoszone przez pracowników Wydziału Budownictwa: 11 Uzyskane patenty: 5

10 OFERTA DYDAKTYCZNA BUDOWNICTWO Specjalności: KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE TECHNOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE TECHNOLOGIA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE ARCHITEKTURA W BUDOWNICTWIE Kierunek kształcenia:

11 Ilość absolwentów: 5374 LICZBA STUDENTÓW

12 CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku Budownictwo jest przygotowany w szerokim zakresie do programowania, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym oraz do projektowania obiektów o konstrukcji żelbetowej, stalowej i drewnianej. Posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w planowaniu i eksploatacji budowli, a także remontów, modernizacji i przebudowy obiektów budowlanych. Ponadto uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy naukowo- badawczej na potrzeby budownictwa

13 DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA Koła Naukowe: -INVENIT -PZiTB -3E Building -Koło Naukowe Architektury Koła Naukowe: -INVENIT -PZiTB -3E Building -Koło Naukowe Architektury Przyjmowanie i wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS Praktyki i staże zagraniczne: Rosja, Czechy, Chiny. Armenia


Pobierz ppt "DEAN: DR HAB. INŻ. PROF. NADZW. PCZ LUCJAN KURZAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google