Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM BUDOWLI OCHRONNYCH W ASPEKCIE OCHRONY LUDNOŚCI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM BUDOWLI OCHRONNYCH W ASPEKCIE OCHRONY LUDNOŚCI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania."— Zapis prezentacji:

1 1 ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM BUDOWLI OCHRONNYCH W ASPEKCIE OCHRONY LUDNOŚCI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania ul. Karola Libelta 16/20 61-706 Poznań

2 2 Przepisy prawa międzynarodowego  Konwencje o ochronie ofiar wojny, podpisane w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 roku, (4. Konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny),  Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 roku

3 3 Przepisy prawa krajowego  Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku „Dział IV Obrona Cywilna” (Dz. U. 04.241.2416 j. t.)

4 4 Przepisy prawa krajowego  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t.);  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.02.96.850);  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U.93.91.421) –„Tymczasowe szczegółowe zasady projektowania i wykonania schronów obrony cywilnej – Część I – Schrony o konstrukcji monolitycznej ”

5 5 Schron – specjalnie wykonana i wyposażona budowla, przeznaczona do ochrony ludności przed skutkami działania określonych środków rażenia współczesnych broni.  Schrony przygotowuje się w zasadzie w podpiwniczeniach budynków i budowli jako tzw. obiekty dwufunkcyjne, które w czasie pokoju mogą być przeznaczone na:  magazyn materiałów niepalnych,  kluby oraz ośrodki szkolenia dla załóg zakładów pracy,  pomieszczenia gospodarcze, usługowe, handlowe itp.,  pomieszczenia przychodni lekarskich ?,  pomieszczenia socjalne dla załóg w zakładach pracy,  inne cele. (np. tzw. komórki lokatorskie lub komercyjne)

6 6 Schron powinien zapewniać: 1. Ochronę (odpowiednio do typu) przed pierwotnymi i wtórnymi skutkami działania broni jądrowej, w tym neutronowej: a) nadciśnienia fali uderzeniowej oraz falą sejsmiczną wybuchu jądrowego, b) promieniowaniem przenikliwym (jonizującym), c) promieniowaniem cieplnym, d) skutkami działania pożarów zewnętrznych, e) TŚP oraz innymi niebezpiecznymi środkami, f) zalaniem wodą w strefach możliwych zatopień. 2. Ochronę przed bronią chemiczną oraz biologiczną, 3. Warunki bytowania w określonym czasie, 4. Warunki pracy i odpoczynku w przypadku schronów z SKOC, 5. Warunki leczenia (w ściśle określonym zakresie) w schronach dla zakładów leczniczych posiadających bazę łóżkową)

7 7 Typowy sprzęt schronowy:  Agregaty filtrowentylacyjne,  Urządzenia do regeneracji powietrza,  Filtropochłaniacze,  Przedfiltry i filtry,  Drzwi schronowe,  Automatyczne zawory przeciwwybuchowe,  Wywiewne klapy schronowe,  Dopalacze wodoru.

8 8 Kryteria organizacyjno-użytkowe schronu to:  Odporność konstrukcji minimum 0,02 – 0.05 MPa,  Drzwi gazoszczelne,  Komory schronowe z określeniem ich liczby, pojemności oraz powierzchni,  Wyposażenie pomieszczeń w instalacje, urządzenia i sprzęt,  Warunki i możliwości zaopatrzenia w wodę, ciepło i energię elektryczną,  Wentylacja grawitacyjna,  Urządzenia filtrowentylacyjne oraz czerpnie powietrza,  Wyjścia awaryjne.

9 9 Filtrowentylacja  System wentylacji schronu wraz z urządzeniami filtracyjnymi (filtropochłaniaczami), które umożliwią oczyszczenie czerpanego z zewnątrz powietrza ze skażeń:  Bojowymi środkami trującymi,  Toksycznymi środkami przemysłowymi,  Innymi niebezpiecznymi środkami

10 10 Hermetyzacja - szczelność schronów  Do zamknięcia otworów (komunikacyjnych, rewizyjnych i montażowych, czerpnych i wyrzutowych powietrza) oraz innych otworów w przegrodach stosuje się następujące urządzenia ochronnoszczelne: Komunikacja – drzwi schronowe, ochronno – hermetyczne, typ OH, Meteor,Komunikacja – drzwi schronowe, ochronno – hermetyczne, typ OH, Meteor, Otwory rewizyjne – włazy i klapy, typ – WOHp,Otwory rewizyjne – włazy i klapy, typ – WOHp, Otwory czerpne i wyrzutowe – AZP -100, 200, wywiewne klapy schronowe WKS -150, 200,Otwory czerpne i wyrzutowe – AZP -100, 200, wywiewne klapy schronowe WKS -150, 200, Dopalacze wodoru - KP-6A 4MDopalacze wodoru - KP-6A 4M

11 11 Ewakuacja osób  Wyjście awaryjne:  Jeden lub dwa przedsionki,  Tunel zakończony szybem wyłazowym, schodami lub pochylnią,  Schody zewnętrzne.

12 12 Usytuowanie otworu ewakuacyjnego Rodzaj budynku Odległość wyłazu w m przy wysokości h w 0,5 m 1,2 m Produkcyjne jednopiętrowe 0,5 H 0 Produkcyjne wielopiętrowe H 0,5 H Administracyj ne i mieszkaniowe H 0,5 H + 3

13 13 Polska – regulacje prawne  Są niespójne i nie nadążają za przekształceniami w gospodarce;  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U.02.96.850) nie obowiązuje (Rozp. RM. Dz. U. z 1993 nr 91 poz. 420 - par.5.1 ppkt 11); nie obowiązuje (Rozp. RM. Dz. U. z 1993 nr 91 poz. 420 - par.5.1 ppkt 11);  Prawo budowlane z 1994 r. – obiekt budowlany należy budować i użytkować w sposób zapewniający m. in. Ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej określonymi w odrębnych przepisach;  Finansowanie kosztów nie jest jednoznacznie określone w przepisach i koszty przeniesione są na właścicieli bez należytego umocowania prawnego ( zgodnie z wymogami konstytucji obowiązki nakładane powinny być w trybie ustawowym);  W uzgodnieniach międzyresortowych znajduje się projekt rozporządzenia ministra SWiA w sprawie warunków technicznych B.O. ich użytkowania oraz szkolenia specjalistycznego w tym zakresie.

14 14 Schrony w Polsce  Stan zasobów: 15 192 budowle ochronne w tym 6 927 schronów;15 192 budowle ochronne w tym 6 927 schronów; 863 025 miejsc w schronach (3,3 % potrzeb);863 025 miejsc w schronach (3,3 % potrzeb); 828 609 miejsc w ukryciach (5,6 % potrzeb)828 609 miejsc w ukryciach (5,6 % potrzeb) 37 % miejsc w schronach zlokalizowanych w aglomeracji śląskiej i warszawskiej;37 % miejsc w schronach zlokalizowanych w aglomeracji śląskiej i warszawskiej; 36 % schronów znajduje się w zakładach pracy (z przeznaczeniem dla pracowników);36 % schronów znajduje się w zakładach pracy (z przeznaczeniem dla pracowników); Schrony dla ludności zapewniają tylko 2,1 % potrzeb.Schrony dla ludności zapewniają tylko 2,1 % potrzeb.

15 15 Schrony w Polsce c.d.  Przydatność w kontekście zagrożeń: 20 % zapewnia pełną ochronę (szczelne z urządzeniami filtrowentylacyjnymi);20 % zapewnia pełną ochronę (szczelne z urządzeniami filtrowentylacyjnymi); W strefach zagrożonych TŚP zlokalizowanych 30 %;W strefach zagrożonych TŚP zlokalizowanych 30 %; 88 % schronów dla ludności to budowle zbudowane 40 i więcej lat temu;88 % schronów dla ludności to budowle zbudowane 40 i więcej lat temu; Ogólnie stan zasobów w stosunku do potrzeb jest niedostateczny.Ogólnie stan zasobów w stosunku do potrzeb jest niedostateczny.

16 16 Schrony w Poznaniu L.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Budowleochronne ilośćmiejsca 1. Jeżyce, Stare Miasto 17931181 2. Nowe Miasto 88 8813288 3. Grunwald, Wilda 17731292 Razem44475761

17 17 Uwagi końcowe  Problem zbiorowej ochrony ludności wymaga nowego określenia zasadniczych priorytetów dostosowanych do aktualnych warunków gospodarczych;  Budownictwo ochronne jest jednym z elementów zabezpieczenia ludności przed zagrożeniami nadzwyczajnymi, decyzji wymaga sposób podejścia do zagadnienia;  Finansowanie przedsięwzięć dotyczących budowli ochronnych wymaga nowych uregulowań prawnych;  Kierunkiem w jakim zmierza większość państw europejskich jest ograniczony rozwój budownictwa ochronnego przy rozłożeniu kosztów budowy i eksploatacji na budżet centralny, lokalny i właścicieli.

18 18 Went. z silnikiem elekt. i przekładnią ręczną 3 szt. FP-100U n=2800 obr/min Q=300 m³/h H=150 mm sł. H 2 O Agregat Filtrowentylacyjny TYP RM-200/68

19 19 Silnik elektryczny typu SKe-71-2A jednofazowy 230V, 0,37 KW, 2840 obr/min Wentylator agregatu filtrowentylacyjnego


Pobierz ppt "1 ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM BUDOWLI OCHRONNYCH W ASPEKCIE OCHRONY LUDNOŚCI Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google