Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Duchowość i autyzm 1.Powitanie, zaprezentowanie planu, prowadzących 2.ks. Janusz Rzepa – Życie sakramentalne os. niepełno- 3.sprawnych intelektualnie -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Duchowość i autyzm 1.Powitanie, zaprezentowanie planu, prowadzących 2.ks. Janusz Rzepa – Życie sakramentalne os. niepełno- 3.sprawnych intelektualnie -"— Zapis prezentacji:

1 Duchowość i autyzm 1.Powitanie, zaprezentowanie planu, prowadzących 2.ks. Janusz Rzepa – Życie sakramentalne os. niepełno- 3.sprawnych intelektualnie - w świetle nauczania Kościoła. 4.Przerwa 5.Marzena Błażejak – Warsztat praktyczny (min. słownictwo, pomoce) 6.Pytania/Podsumowanie 7.Zakończenie © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.

2 Oligokatecheza, katecheza specjalna czyli sakramentalna? Wprowadzenie do modlitwy Rozwój i podtrzymanie zdolności do modlitwy Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra od zła © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.

3 Od czego zacząć? Wprowadzenie do modlitwy to pewien stały rytuał, na który składa się miejsce, przedmiot(y), postawy, gesty. © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.

4 POSTAWY © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. Sstojąca siedząca klęcząca

5 Pierwszy etap za nami: -miejsce -krzyż/obraz/figura -klęczę/siedzę/stoję -składam ręce Mogę Jezusowi coś powiedzieć… „Jezu, dziękuję Ci za…” „Jezu, proszę pomóż mi” „Jezu, proszę pomóż mamie” „Jezu, przepraszam Cię” © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.

6 Rozwój i podtrzymywanie zdolności do modlitwy opiera się na współpracy rodziców z katechetą i ich czynnym zaangażowaniu w modlitwę rodzinną

7 © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. Trzeba jednak kształtowad w dziecku umiejętnośd przynajmniej minimalnego rozróżniania dobra i zła. Dobre zachowanie Złe zachowanie

8 © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. Programy i pomoce - propozycje

9 © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. Przygotowanie dziecka do sakramentów

10 POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS z 22 lutego 2007, Benedykta XVI 58. „W koocu, należy również zapewnid Komunię eucharystyczną na tyle, na ile to jest możliwe, osobom upośledzonym umysłowo, ochrzczonym i bierzmowanym: otrzymują one Eucharystię w wierze, również w wierze ich rodziny lub wspólnoty, która im towarzyszy[178].” 65. Mam na uwadze, w ogólności, znaczenie gestów i postaw, takich np. jak klękanie podczas znaczących momentów modlitwy eucharystycznej. Przystosowując się do uprawnionej różnorodności znaków dokonywanych w kontekście różnych kultur, podczas każdej celebracji jest przeżywana i wyraża się świadomośd znalezienia się wobec nieskooczonego majestatu Boga, który dociera do nas w pokorny sposób w znakach sakramentalnych. © Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.

11 Dziękuję! Zapraszam do współpracy!  blazejak@gmail.com


Pobierz ppt "Duchowość i autyzm 1.Powitanie, zaprezentowanie planu, prowadzących 2.ks. Janusz Rzepa – Życie sakramentalne os. niepełno- 3.sprawnych intelektualnie -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google