Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Trzeciego Wieku. (ang. University of the Third Age, U3A)  placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Trzeciego Wieku. (ang. University of the Third Age, U3A)  placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku

2 (ang. University of the Third Age, U3A)  placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku.

3 Początki UTW  Początki ruchu uniwersytetów trzeciego wieku sięgają roku 1972. W tym też czasie profesor Uniwersytetu w Tuluzie Pierre Vellas zorganizował spotkanie 40 seniorów, aby zorientować się czego oczekują od uniwersytetu.

4 Stworzono 3 postulaty:  potencjał medyczny uniwersytetu powinien służyć propagowaniu wiedzy na temat utrzymania zdrowia w wieku starczym  upowszechniana wiedza o kulturze powinna być wzbogacona o doświadczenie i wiedzę ludzi starszych  potencjał badawczy powinien zostać zmobilizowany dla rozwiązywania problemów ludzi starszych oraz starości

5 Cele działania :  poprawa jakości życia osób starszych  aktywizacja ludzi starszych  wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku pracy - wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju

6 Dlaczego ludzie w podeszłym wieku studiują?

7  psychologiczne braki w potrzebach samorozwoju, kształcenia się, zdobywania nowych umiejętności  uzupełnienie, aktualizacja wiedzy  akceptacji ze strony młodych  miejsce spotkań z podobnymi do nich osobami  nadmiar wolnego czasu, pretekst do wyjścia z domu

8 Typy Uniwersytetów III Wieku Podział ze względu na kryterium siły związku z uczelniami wyższymi

9 Model francuski UTW ściśle związane z ośrodkami akademickimi, cechuje je wysoki poziom działalności dydaktycznej i naukowo- badawczej.

10 Model brytyjski UTW- oparty na samokształceniu i samopomocy seniorów, bez wsparcia ze strony uczelni wyższych.

11 Oferta programowa

12  wykłady, seminaria, konwersatoria  lektoraty języków obcych  sekcje lub koła zainteresowań  kluby i zespoły tematyczne  warsztaty artystyczne  zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne;  imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe  kursy, szkolenia, poradnictwo  w niektórych uniwersytetach wprowadzono zajęcia wakacyjne: wyjazdy, wczasy, rekreacja seniorów podczas lata

13 Finansowanie

14  składki członkowskie ustalane dla danej uczelni  dofinansowanie z budżetu miasta lub regionu  różne formy sponsoringu  granty  wypracowane przez uczelnię środki wyjątek- uniwersytety finansowane przez państwo, np. w Hiszpanii

15 Uniwersytety III Wieku w Polsce …

16 Podstawy prawne: UTW działa w oparciu o przepis art. 4 ust. 2 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (DzU Nr 65, poz. 385 z 1990 r. z późn. zm.)

17  12 listopada 1975 roku - w wyniku współpracy i kontaktów naukowych profesor Haliny Szwarc z profesorem Pierrem Vellasem utworzono uniwersytet trzeciego wieku w Warszawie  Polska była trzecim krajem na świecie (za Francja i Belgią), w którym rozwinął się ruch UTW.

18 Cele pierwszego UTW w Polsce  włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego  aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy  opracowanie metod edukacji i wdrożenie profilaktyki gerontologicznej  prowadzenie obserwacji i badań naukowych

19 Przykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Małopolsce

20 Uniwersytet III Wieku w Chrzanowie W ofercie dydaktycznej są m.in.  wykłady z literatury i języka, psychologii, historii sztuki, zajęcia z języków obcych – angielskiego, włoskiego, niemieckiego, rosyjskiego  zajęcia warsztatowe w ramach, których przewidziano zajęcia plastyczne, obsługę komputera, naukę pływania a nawet tai – chi i taniec towarzyski  chór akademicki, koło szachowe i turystyczne

21  Słuchaczem może zostać osoba, która weszła w tzw. trzeci wiek. To znaczy jest na emeryturze, lub skończyła 50 – ty rok życia. Ponadto akceptuje regulamin UTW i chce zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

22  Kształcenie obejmuje 4 semestry, z czego do zaliczenia semestru trzeba uczestniczyć w co najmniej 10 dwugodzinnych wykładach, zaliczyć zajęcia z psychologii, lektoratu języka obcego i jednych zajęć warsztatowych do wyboru  Czesne za semestr wynosi 60 zł, natomiast członkowie Stowarzyszenia UTW w Chrzanowie zapłacą tylko 40 zł.

23 W semestrze słuchacz ma prawo do uczestniczenia w:  14 dwugodzinnych wykładach  14 dwugodzinnych lektoratach  7 dwugodzinnych zajęciach z psychologii  7 dwugodzinnych zajęciach warsztatowych innych (do wyboru)

24  Uczestnicy zajęć ubezpieczają się we własnym zakresie. Po zakończonym cyklu kształcenia słuchacze otrzymują DYPLOM HONOROWY  Ukończenie zajęć na uniwersytecie nie daje kwalifikacji zawodowych

25 Bibliografia  http://www.krakow.pl/dlaseniora/ http://www.krakow.pl/dlaseniora/  http://www.utw.pl/index.php?id=86 http://www.utw.pl/index.php?id=86  http://www.uj.edu.pl http://www.uj.edu.pl  http://www.wrotamalopolski.pl/root_ Edukacja/ksztalcenie+ustawiczne/Uni wersytet+III+Wieku/ http://www.wrotamalopolski.pl/root_ Edukacja/ksztalcenie+ustawiczne/Uni wersytet+III+Wieku/  http://www.powiat-chrzanowski.pl http://www.powiat-chrzanowski.pl

26 Dziękujemy za uwagę ……..


Pobierz ppt "Uniwersytet Trzeciego Wieku. (ang. University of the Third Age, U3A)  placówka dydaktyczna dla osób w podeszłym wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google