Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 12 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 12 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii."— Zapis prezentacji:

1 STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 12 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii

2 Analiza dynamiki = analiza zmienności zjawisk w czasie Czas jest dodatkowym wymiarem analizy Analizujemy zmienność cechy w czasie Podstawową analizowaną informacją jest para liczb (t, y t ) t – symbolizuje czas rozumiany w sposób skokowy np. konkretne dni, konkretne godziny, konkretne lata itd. y t – poziom badanego zjawiska w momencie t Dla kolejnych momentów t taka para nosi nazwę szeregu czasowego t (kwartały)1 kw 20052 kw 20053 kw 20054 kw 20051 kw 20062 kw 20063 kw 20064 kw 20061 kw 20072 kw 20073 kw 20074 kw 2007 y t (liczba rozwodów) 128511679215910220251543117944155632297411047151351553724867

3 Analiza dynamiki = analiza zmienności zjawisk w czasie Odpowiedzi na pytania: 1.Jak zmienia się obserwowane zjawisko w czasie 2.Dlaczego zjawisko zmienia się w określony sposób Analiza przyczyn składających się na dynamikę zjawiska Analiza indeksowa

4 ANALIZA INDEKSOWA

5 JAK ZMIENIA SIĘ W CZASIE? – analiza indeksowa Wśród indeksów statystycznych wyróżnia się: 1.Indeksy indywidualne – opisują zmiany w czasie zjawisk jednorodnych 2.Indeksy agregatowe – opisują zmiany w czasie zjawisk złożonych Rozróżnienie jest konieczne, gdyż zjawiska złożone nie mogą być sumowane i całościowo opisywane we właściwych im jednostkach; można je wyrażać jedynie wartościowo;

6 Przykład 1 Jesteśmy właścicielem mleczarni. Mleczarnia produkuje i sprzedaje tylko 4 produkty: ser biały, jogurt, śmietanę i mleko. Każdy z tym produktów sprzedawany jest za odpowiednią cenę p oraz w określonej ilości q. Rozważamy okres dwóch lat: roku 0 i roku 1. Jeśli interesują nas występujące między okresami 1 i 0 zmiany: 1.cen mleka  indeksy indywidualne dla cen mleka 2.cen śmietany  indeksy indywidualne dla cen śmietany 3.ilości jogurtu  indeksy indywidualne dla ilości jogurtu 4.przychodów z produkcji mleczarni  indeksy agregatowe

7 INDEKSY JEDNOPODSTAWOWE

8 OPIS DYNAMIKI ZJAWISK JEDNORODNYCH 1.Przyrosty absolutne – o ile jednostek zmienił się poziom badanego zjawiska w badanym okresie (zwykle oznaczanym jako t = 1) w porównaniu do poziomu tego zjawiska w okresie podstawowym/bazowym/referencyjnym (t = 0) y 1 – poziom zjawiska w okresie badanym y 0 – poziom zjawiska w okresie podstawowym 2.Przyrosty względne Indeks indywidualny

9 OPIS DYNAMIKI ZJAWISK JEDNORODNYCH Indeks indywidualny Gdy poziom zjawiska wzrósł Gdy poziom zjawiska nie zmienił się Gdy poziom zjawiska spadł Stopień zmian wyrażany jest w procentach (i y – 1)*100%

10 OPIS DYNAMIKI ZJAWISK JEDNORODNYCH Indeksy jednopodstawowe (indeksy o ustalonej podstawie) Indeksy łańcuchowe (indeksy o zmiennej podstawie)

11 OPIS DYNAMIKI ZJAWISK JEDNORODNYCH 3.Przeciętne tempo zmian (średnia z indeksów)

12 PRZYKŁAD 1.Przyrosty absolutne W roku 2006 w stosunku do roku 2005 liczba rozwodów wzrosła o 4 334 rozwody (71 912 – 67 579) W roku 2008 w stosunku do roku 2006 liczba rozwodów spadła o 6 437 rozwodów (65 475 – 71 912) rokliczba rozwodów 200567 578 200671 912 200766 586 200865 475

13 PRZYKŁAD 2.Przyrosty względne -Indeksy jednopodstawowe z podstawą w roku 2005 (t* = 2005) W roku 2006 w stosunku do roku 2005 liczba rozwodów wzrosła o 6,4% W roku 2007 w stosunku do roku 2005 liczba rozwodów spadła o 1,5% W roku 2008 w stosunku do roku 2005 liczba rozwodów spadła o 3,1% rokliczba rozwodów 200567 578 200671 912 200766 586 200865 475 rokliczba rozwodówi t/t*=2005 200567 5781,000 200671 9121,064 200766 5860,985 200865 4750,969

14 PRZYKŁAD 2.Przyrosty względne -Indeksy łańcuchowe W roku 2006 w stosunku do roku 2005 liczba rozwodów wzrosła o 6,4% W roku 2007 w stosunku do roku 2006 liczba rozwodów spadła o 7,4% W roku 2008 w stosunku do roku 2007 liczba rozwodów spadła o 1,7% rokliczba rozwodów 200567 578 200671 912 200766 586 200865 475 rokliczba rozwodówi t/t*=2005 i t/t-1 200567 5781,000- 200671 9121,064 200766 5860,9850,926 200865 4750,9690,983

15 PRZYKŁAD 3.Przeciętne tempo zmian (średnia z indeksów) w okresie 2005 – 2008 W latach 2005 – 2008 liczba rozwodów spadała z roku na rok o przeciętnie 1,05% rokliczba rozwodówi t/t*=2005 i t/t-1 200567 5781,000- 200671 9121,064 200766 5860,9850,926 200865 4750,9690,983

16 PRZELICZANIE INDEKSÓW JEDNOPODSTAWOWYCH NA ŁAŃCUCHOWE

17 Indeksy jednopodstawowe (indeksy o ustalonej podstawie) Indeksy łańcuchowe (indeksy o zmiennej podstawie) Indeksy jednopodstawowe dla okresu 2000 – 2005, t*=2000 11,3 1,61,51,10,9

18 Indeksy łańcuchowe (indeksy o zmiennej podstawie) Aby przeliczyć indeksy jednopodstawowe na indeksy łańcuchowe, trzeba dzielić przez siebie indeksy jednopodstawowe

19 PRZELICZANIE INDEKSÓW ŁAŃCUCHOWYCH NA INDEKSY JEDNOPODSTAWOWE

20 Indeksy jednopodstawowe (indeksy o ustalonej podstawie) Indeksy łańcuchowe (indeksy o zmiennej podstawie) Indeksy łańcuchowe dla okresu 2000 – 2005 0,71,30,80,71,6

21 Indeksy jednopodstawowe z podstawą dla roku 2000 Aby przeliczyć indeksy łańcuchowe na indeksy jednopodstawowe, trzeba mnożyć przez siebie indeksy łańcuchowe

22 INDEKSY AGREGATOWE

23 Przykład 2 Jesteśmy właścicielem sklepu komputerowego. Sklep sprzedaje tylko 3 produkty: procesory typu A, monitory typu A i drukarki typu A. Każdy z tych produktów sprzedawany jest za odpowiednią cenę p oraz w określonej ilości q. Rozważamy okres dwóch miesięcy: stycznia - okres 0 i lutego - okres 1.

24 Przykład 2 Możemy analizować: 1.Zmiany cen 2.Zmiany ilości dla każdego z produktów osobno Dla procesorów: 1. Indywidualny indeks cen 2. Indywidualny indeks ilości Cena procesorów w lutym była o 20% niższa niż cena procesorów w styczniu W lutym ilość sprzedanych procesorów była o 104,3% wyższa niż w styczniu

25 Dla monitorów: 1. Indywidualny indeks cen 2. Indywidualny indeks ilości Dla drukarek: 1. Indywidualny indeks cen 2. Indywidualny indeks ilości

26 Jeśli interesują nas występujące między okresami 1 i 0 zmiany sprzedaży wszystkich produktów łącznie, to powinnyśmy analizować przychody sklepu komputerowego: Przychody = cena * ilość = p * q Przychody w roku bazowym 0 = cena w roku 0 * ilość w roku 0 = p 0 * q 0 Przychody w roku badanym 1 = cena w roku 1 * ilość w roku 1 = p 1 * q 1

27 INDEKS WARTOŚCI I w = 1,4105 – w lutym w porównaniu do stycznia wartość sprzedaży wzrosła o 41,05%; zmiana ta wynikała zarówno ze zmiany cen jak i ilości sprzedawanych towarów; p 1i q 1i p 0i q 0i 112 80069 000 720 500 85 00081 700 918 520651 200 SUMA

28 Na obserwowaną dynamikę wartości sprzedaży składają się z jednej strony zmiany cen poszczególnych produktów, a z drugiej strony – zmiany ilości sprzedawanych produktów Powstaje zatem pytanie: 1.co wpływa bardziej na dynamikę wartości całej sprzedaży – zmiany cen, czy zmiany ilości? 2.jaki byłby wzrost wartości całej sprzedaży, gdyby zmiany cen sprzedawanych towarów nie nastąpiły? 3.jaki byłby wzrost wartości całej sprzedaży, gdyby zmiany ilości sprzedawanych towarów nie nastąpiły? Aby określić wpływ jednego z czynników tworzących agregat, należy wyeliminować wpływ drugiego z nich. Przeprowadza się to przez wprowadzenie założenia o niezmienności/stabilności w czasie tego czynnika. Ta stabilność może być na poziomie: 1.z okresu podstawowego (0) – reguły indeksowe Laspeyres’a 2.Z okresu badanego (1) – reguły indeksowe Paaschego

29 REGUŁY INDEKSOWE LASPEYRESA

30 AGREGATOWY INDEKS CENAGREGATOWY INDEKS ILOŚCI Wskaźnik struktury wartości w okresie podstawowym; określa udział wartości sprzedaży i-tego dobra w całej wartości sprzedaży z okresu podstawowego

31 AGREGATOWY INDEKS CEN WG FORMUŁY LASPEYRESA

32 I L p = 0,747 - gdyby w obu porównywanych miesiącach ilości sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie ze stycznia, to tylko na skutek zmiany cen, wartość sprzedaży spadłaby o 25,3% w lutym w porównaniu ze styczniem; p 1i q 1i p 0i q 0i 112 80069 000 720 500 85 00081 700 918 520651 200

33 I L p = 0,747 - zakładając, że w obu porównywanych okresach ilości sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie ze stycznia, to ceny jednostkowe sprzedawanych towarów spadłby w lutym w porównaniu do stycznia o średnio 25,3%. Typ produktu (i) ipip iqiq p 1i q 1i p 0i q 0i p 1i q 0i Procesor typu A0,82,043 112 80069 00055200 Monitor typu A0,7541,909 720 500 377520 Drukarka typu A0,6581,581 85 00081 70053750 Suma--918 520651 200486470 v 0i 0,106 0,769 0,125 1,00

34 AGREGATOWY INDEKS ILOŚCI WG FORMUŁY LASPEYRESA

35 I L q =1,882 - gdyby w obu porównywanych miesiącach ceny jednostkowe sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie ze stycznia, to tylko na skutek zmiany ilości sprzedawanych towarów, wartość sprzedaży wzrosłaby o 88,2% w lutym w porównaniu ze styczniem; Typ produktu (i) ipip iqiq p 1i q 1i p 0i q 0i p 1i q 0i v 0i Procesor typu A0,82,043 112 80069 00055 2000,106 Monitor typu A0,7541,909 720 500 377 5200,769 Drukarka typu A0,6581,581 85 00081 70053 7500,125 Suma--918 520651 200 486 470 1,00 p 0i q 1i 141 000 955 500 129 200 1 225 700

36 I L q =1,882 - gdyby w obu porównywanych miesiącach ceny jednostkowe sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie ze stycznia, to ilości sprzedawanych towarów wzrosłyby w lutym w porównaniu do stycznia o średnio 88,2%. Typ produktu (i) ipip iqiq p 1i q 1i p 0i q 0i p 1i q 0i v 0i Procesor typu A0,82,043 112 80069 00055 2000,106 Monitor typu A0,7541,909 720 500 377 5200,769 Drukarka typu A0,6581,581 85 00081 70053 7500,125 Suma--918 520651 200 486 470 1,00

37 REGUŁY INDEKSOWE PAASCHEGO

38 AGREGATOWY INDEKS CENAGREGATOWY INDEKS ILOŚCI Wskaźnik struktury wartości w okresie badanym; określa udział wartości sprzedaży i-tego dobra w całej wartości sprzedaży z okresu badanego

39 AGREGATOWY INDEKS CEN WG FORMUŁY PAASCHEGO

40 I P p =0,749 – gdyby w obu porównywanych miesiącach ilości sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie z lutego, to tylko na skutek zmiany cen, wartość sprzedaży spadłaby o 25,1% w lutym w porównaniu ze styczniem; Typ produktu (i) ipip iqiq p 1i q 1i p 0i q 0i p 1i q 0i v 0i p 0i q 1i Procesor typu A0,82,043 112 80069 00055 2000,106141 000 Monitor typu A0,7541,909 720 500 377 5200,769955 500 Drukarka typu A0,6581,581 85 00081 70053 7500,125129 200 Suma--918 520651 200 486 470 1,00 1 225 700

41 I P p =0,749 – zakładając, że w obu porównywanych okresach ilości sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie z lutego, to ceny jednostkowe sprzedawanych towarów spadłby w lutym w porównaniu do stycznia o średnio 25,1%. Typ produktu (i) ipip iqiq p 1i q 1i p 0i q 0i p 1i q 0i v 0i p 0i q 1i Procesor typu A0,82,043 112 80069 00055 2000,106141 000 Monitor typu A0,7541,909 720 500 377 5200,769955 500 Drukarka typu A0,6581,581 85 00081 70053 7500,125129 200 Suma--918 520651 200 486 470 1,00 1 225 700 v 1i 0,123 0,785 0,092 1,00

42 AGREGATOWY INDEKS ILOŚCI WG FORMUŁY PAASCHEGO

43 Typ produktu (i)ipip iqiq p 1i q 1i p 0i q 0i p 1i q 0i v 0i p 0i q 1i v 1i Procesor typu A0,82,043112 80069 00055 2000,106141 0000,123 Monitor typu A0,7541,909720 500 377 5200,769955 5000,785 Drukarka typu A0,6581,58185 00081 70053 7500,125129 2000,092 Suma--918 520651 200486 4701,001 225 7001,00 I P q =1,888 - gdyby w obu porównywanych miesiącach ceny jednostkowe sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie z lutego, to tylko na skutek zmiany ilości sprzedawanych towarów, wartość sprzedaży wzrosłaby o 88,8% w lutym w porównaniu ze styczniem;

44 Typ produktu (i)ipip iqiq p 1i q 1i p 0i q 0i p 1i q 0i v 0i p 0i q 1i v 1i Procesor typu A0,82,043112 80069 00055 2000,106141 0000,123 Monitor typu A0,7541,909720 500 377 5200,769955 5000,785 Drukarka typu A0,6581,58185 00081 70053 7500,125129 2000,092 Suma--918 520651 200486 4701,001 225 7001,00 I P q =1,888 - gdyby w obu porównywanych miesiącach ceny jednostkowe sprzedawanych towarów były stałe i na poziomie z lutego, to ilości sprzedawanych towarów wzrosłyby w lutym w porównaniu do stycznia o średnio 88,8%.

45 REGUŁY FISHERA

46 Jeżeli indeksy cen oraz ilości liczone regułami Laspeyresa i Paaschego nie wykazują wyraźnych rozbieżności w dynamice ilości i cen, to reguła Fishera pozwala ustalić przeciętną dynamikę tych kategorii bez odwoływania się do jakichkolwiek założeń. Wzór na określenie przeciętnej dynamiki cen Wzór na określenie przeciętnej dynamiki ilości

47 RÓWNOŚĆ INDEKSOWA

48 Pomiędzy wyznaczonymi trzema grupami reguł indeksowych zachodzi następująca relacja: Jest ona określana jako RÓWNOŚĆ INDEKSOWA

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 12 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google