Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monopol oferenta Założenia modelu: 1.Na rynku działa jeden oferent dobra, które nie ma bliskich substytutów oraz jest bardzo wielu drobnych nabywców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monopol oferenta Założenia modelu: 1.Na rynku działa jeden oferent dobra, które nie ma bliskich substytutów oraz jest bardzo wielu drobnych nabywców."— Zapis prezentacji:

1

2 Monopol oferenta Założenia modelu: 1.Na rynku działa jeden oferent dobra, które nie ma bliskich substytutów oraz jest bardzo wielu drobnych nabywców. 2.Rynek jest homogeniczny – nie ma preferencji oferenta w stosunku do nabywców – to założenie będzie później uchylone. 3.Jest doskonała przejrzystość rynku, co m.in. oznacza, że oferent zna funkcję popytu na swoje wyroby natomiast nabywcy są doskonale zorientowani w cenach produktu monopolisty. 4.Funkcja popytu na produkt monopolisty jest prostą o wzorze: p = a – bx, gdzie a i b – parametry prostej a i b > 0. Wszystkie omawiane formy rynku poza doskonałą konkurencją nazywane są rynkami o niedoskonałej konkurencji. Wyróżnia je to, że pojedynczy oferent czy nabywca ma wpływ na cenę rynkową swojego produktu. Wśród rynków o niedoskonałej konkurencji monopol to forma o najmniejszej ilości konkurencji.

3 Przykłady monopolu oferenta: Rynek dostaw prądu, wody czy gazu sieciowego dla odbiorców indywidualnych, Rynek komunikacji miejskiej we Wrocławiu, Rynek wywozu śmieci we Wrocławiu dla odbiorców komunalnych. Koszty i przychody monopolisty Funkcja kosztów monopolisty przebiega podobnie jak przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji. Funkcja cena-zbyt pokazuje ile oferent może sprzedać po określonej cenie. To pojęcie występuje dla rynków o niedoskonałej konkurencji. Jaki jest związek między funkcją cena-zbyt monopolisty oferenta i funkcją popytu na jego produkt? Są to pojęcia tożsame.

4 Tożsamość między tymi pojęciami występuje tylko w monopolu oferenta. Tym samym funkcja cena-zbyt monopolisty będzie określona wzorem: p = a – by, gdzie y wielkość produkcji monopolisty. p y a a/b Cena zaporowa – cena, przy której sprzedaż spada do 0. Pełne nasycenie rynku – wielkość sprzedaży, którą można ulokować na rynku po najniższej możliwej cenie, w tym wypadku p = 0. E = py E = (a – by)y = ay – by 2 a/2b Przychód krańcowy pokazuje o ile zmieni się przychód, gdy sprzedaż zmieni się o jednostkę. E’ =(ay-by 2 )’=a – 2by

5 Wnioski: 1.Przychód krańcowy nie jest już równy cenie, tak jak było w doskonałej konkurencji. 2.Jeżeli funkcja cena-zbyt jest prostą, to przychód krańcowy też będzie prostą przecinającą oś ceny w tym samym miejscu jak funkcja cena- zbyt ale 2 razy szybciej maleje i tym samym oś wielkości produkcji przetnie w połowie pełnego nasycenia rynku. 3.Przychód osiąga maksimum przy produkcji, dla której E’ = 0.

6 Optymalna wielkość produkcji i cena monopolisty Zysk monopolisty osiąga maksimum przy produkcji, gdzie spełnione są warunki: 1.Z’ = 0, 2.Z’’ < 0. Skoro Z = E – K, to Z’ = 0 jeżeli Z’ = E’ – K’ = 0 i tym samym warunek konieczny możemy zapisać: E’ = K’ a warunek wystarczający będzie następujący: E’’ < K’’. Ten ostatni warunek oznacza, że funkcja E’ musi mieć mniejsze nachylenie niż K’. Tym samym monopolista osiągnie maksymalny zysk przy produkcji, dla której - po pierwsze przychód krańcowy jest równy kosztom krańcowym - po drugie koszty krańcowe mają większe nachylenie od przychodu krańcowego, czyli albo wolniej maleją od E’ albo K’ rośnie (E’ jest zawsze funkcją malejącą).

7 Monopolista osiągnie minimalny zysk (maksymalne straty), gdy spełnione są warunki: 1.E’ = K’ 2.E” > K’’ Z = 0  E = K E = K /:y K cp = p

8 K’ K cp y p E’ y* p* y1y1 p1p1 y4y4 p2p2 y2y2 y3y3 p3p3 A B C p4p4 1.Z max 2.Z min 3.Z = 0 4.E max 5.Z/y 6.Max Z

9 Przypomnienie znaczenia oznaczeń z rysunku. y * – wielkość produkcji maksymalizująca zysk (optymalna wielkość produkcji, p * – optymalna cena monopolowa, czyli maksymalizująca zysk, y 1 – wielkość produkcji, przy której zysk osiąga minimum (maksimum strat), p 1 – cena, przy której monopolista osiąga minimalny zysk, y 2, y 3 – wielkości produkcji, przy których zysk jest równy 0, p 2, p 3 – ceny, przy których zysk jest równy 0, y 4 – wielkość produkcji, przy której monopolista osiąga maksymalny przychód, p 4 – cena, przy której monopolista osiąga maksymalny przychód, odcinek AB – zysk przeciętny dla optymalnej wielkości produkcji, Pole prostokąta ABCp* - wielkość maksymalnego zysku.

10 Porównanie doskonałej konkurencji i monopolu oferenta Aby pokazać jaki wpływ ma forma konkurencji rozpatrzmy hipotetyczny przypadek, gdy zmienia się tylko forma konkurencji z doskonałej na monopol oferenta. Wszystkie inne czynniki mające wpływ na cenę równowagi rynkowej i wielkość produkcji są cały czas bez zmian. W tym celu wyobraźmy sobie sytuację, kiedy najpierw dany produkt wytwarzało wielu drobnych oferentów. Dla uproszczenia analizy wszyscy mieli taką samą funkcję K c i tym samym K’. p y y* dosk. kon. p* dosk. kon. Funkcja popytu Zagregowana funkcja K’ wszystkich oferentów Funkcja podaży

11 Teraz wyobraźmy sobie, że ci liczni oferenci zjednoczyli się i stworzyli monopol oferenta. Nic się nie zmieniło poza tym, że te firmy przestały ze sobą konkurować. Zagregowana funkcja K’ jest teraz funkcją K’ monopolisty. Funkcja popytu jest teraz funkcją cena-zbyt monopolisty. Tym samym możemy wyznaczyć E’ monopolisty. p y y* dosk. kon. p* dosk. kon. Funkcja popytu i funkcja cena-zbyt monopolisty Zagregowana funkcja K’ wszystkich oferentów i tym samym K’ monopolisty E’ p* monopol y* monopol

12 Wnioski: Odejście od doskonałej konkurencji do monopolu powoduje, że w tych samych warunkach cena monopolowa będzie wyższa od ceny z doskonałej konkurencji. Wzrost ceny zostanie osiągnięty przez monopolistę dzięki ograniczeniu wielkości produkcji. Dzięki temu zysk monopolu będzie większy od sumy zysków firm działających w doskonałej konkurencji. Firmy dążąc do maksymalizacji zysku w naturalny sposób starają się osiągnąć pozycję monopolisty. Większość państw w sposób administracyjny starają się ograniczyć naturalną tendencję do monopolizacji rynku. Monopol oferenta nie zawsze musi być dla nabywców niekorzystną sytuacją.

13 Wpływ zmian otoczenia na y* i p* monopolisty Jeżeli np. wzrośnie cena zmiennego czynnika produkcji monopolisty, p y K1’K1’ pE’ p1*p1* y1*y1* K2’K2’ p2*p2* y2*y2*

14 p y K1’K1’ p1p1 E1’E1’ p1*p1* y1*y1* Jeżeli np. spadnie dochód nabywców p2p2 p2*p2* E2’E2’ y2*y2*


Pobierz ppt "Monopol oferenta Założenia modelu: 1.Na rynku działa jeden oferent dobra, które nie ma bliskich substytutów oraz jest bardzo wielu drobnych nabywców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google