Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skłonność do angażowania się w działania pro-konsumenckie i pro-społeczne wśród polskich przedsiębiorców Warszawa 6 czerwca 2006 Prezentacja wyników badań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skłonność do angażowania się w działania pro-konsumenckie i pro-społeczne wśród polskich przedsiębiorców Warszawa 6 czerwca 2006 Prezentacja wyników badań."— Zapis prezentacji:

1 Skłonność do angażowania się w działania pro-konsumenckie i pro-społeczne wśród polskich przedsiębiorców Warszawa 6 czerwca 2006 Prezentacja wyników badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zawartko

2 Wstęp: CSR w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Promocja dialogu społecznego między środowiskiem przedsiębiorców a środowiskiem konsumentów jest jednym z priorytetów Strategii polityki konsumenckiej na lata 2004-2006. W tym: system samoregulacji branżowych sądownictwo polubowne powstanie niezależnego instytutu testującego jakość produktów dostępnych na rynku (na wzór funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz na świecie)

3 Metodologia badania WykonawcaCBOS Populacjafirmy zlokalizowane i prowadzące działalność gospodarczą w Polsce Metodabezpośredni wywiad ankieterski Próba kwotowa; N=505, w tym: - 103 firmy małe zatrudniające 10-49 osób - 300 firm średnich zatrudniających 50-249 osób - 102 firmy duże zatrudniające 250 i więcej osób

4 Rola firm - czy powinny angażować się w działania prospołeczne?

5 Opinie na temat angażowania się firmy w działania społeczne o charakterze lokalnym o charakterze ogólnopolskim

6 Kodeksy dobrych praktyk gospodarczych

7 Znajomość koncepcji samoregulacji branżowych

8 Czy samoregulacje są potrzebne?

9 Dlaczego samoregulacje są potrzebne? powstaną jasno określone reguły działania na rynku w tym: poprawa relacji między klientem a firmą oraz poprawa relacji między firmami, unormowanie spraw, których nie reguluje prawo likwidacja złej konkurencji, uczciwsze postępowanie firm, uczciwe reguły w biznesie lepszy wizerunek, reputacja firmy, większa wiarygodność firmy poprawa jakości dostarczanych dóbr i usług; pożyteczne dla klienta poprawa stosunków w firmie, mniej problemów i nieporozumień poprawa konkurencyjności, co wzmocni pozycję firmy na rynku dobre efekty w skali makrospołecznej, makrogospodarczej

10 Dlaczego samoregulacje są zbędne? brak przekonania, że taki kodeks może cokolwiek zmienić, że będzie respektowany, że rozwiąże problemy w uczciwie / dobrze działającej firmie kodeksy nie są potrzebne, wystarczy żeby firma postępowała uczciwie obowiązujące przepisy, akty prawne są wystarczające dodatkowe kodeksy to zbyteczna biurokracja firma sama jest w stanie wypracować odpowiednie praktyki, nie powinno się narzucać kodeksów odgórnie rolą firmy jest dostarczanie produktów i usług wysokiej jakości i dobre traktowanie klienta, a nie przestrzeganie dodatkowych kodeksów (inne priorytety w biznesie niż kodeksy dobrych praktyk) rynek wymusza dobre praktyki, a nie kodeksy; sam rynek weryfikuje nieuczciwe praktyki

11 Skłonność do wprowadzenia samoregulacji (1) „Kodeksy dobrych praktyk to nieprzydatne dla firmy ograniczenia”

12 Skłonność do wprowadzenia samoregulacji (2) „Gdyby przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk wiązało się z ograniczeniem konkurencyjności firmy w krótkim okresie, to czy był(a)by Pan(i) zwolennikiem wprowadzenia takiego kodeksu?”

13 Przedsiębiorcy o firmach nakładających samoograniczenia (1) „Jeśli firma decyduje się na przestrzeganie kodeksu, to znaczy, że bardziej zależy jej na klientach niż innym firmom, które kodeksu nie stosują”

14 Przedsiębiorcy o firmach nakładających samoograniczenia (2) „Firma, która przestrzega kodeksów dobrych praktyk obniża swoją konkurencyjność względem innych firm działających na rynku”

15 Przedsiębiorcy o firmach nakładających samoograniczenia (3) „Firma, która przestrzega kodeksów dobrych praktyk zwiększa swoją konkurencyjność względem innych firm działających na rynku”

16 Arbitraż w sądach polubownych

17 Znajomość systemu sądownictwa polubownego

18 Skłonność do poddania się arbitrażowi sądów polubownych

19 Wpływ udziału w systemie sądownictwa polubownego na konkurencyjność firmy

20 Wpływ udziału w systemie sądownictwa polubownego na opinie o firmie „Firmy wyrażające chęć uczestniczenia w Polubownych Sądach Konsumenckich wywierają na konsumentach wrażenie, że produkują / sprzedają produkty lub usługi gorszej jakości, ponieważ z góry zakładają, że pojawią się kwestie sporne między nią a konsumentami”

21 Opinie o poddawaniu produktów i usług testom w niezależnym instytucie

22 Testy w niezależnym instytucie a poziom zaufania do firmy „To informacja, że klienci mogą mieć zaufanie do firmy”

23 Testy w niezależnych instytutach źródłem informacji o produktach dostępnych na rynku „Testy to źródło pożytecznych informacji dla konsumentów o produktach i usługach dostępnych w sklepach”

24 Testy w niezależnych instytutach a korzyści dla firmy „Z punktu widzenia konkurencyjności firmy ważne jest, żeby produkty miały korzystne ceny, a dodatkowe testy jakości nie są potrzebne”

25 Testy w niezależnych instytutach a korzyści dla konsumentów „Z testów w niezależnym instytucie nie wynika dla konsumentów nic pożytecznego, ponieważ testy podnoszą koszty produkcji i ceny muszą wzrosnąć”

26 Co może zachęcić firmy do większego zaangażowania w działalność pro-społeczną?

27 Dlaczego firmy angażują się w CSR? ze względu na naciski konsumentów, którzy chętniej kupują produkty firm angażujących się w CSR 1) dla budowania/poprawy wizerunku firmy u konsumentów 2) dla poprawy relacji ze społecznością lokalną

28 Jakie korzyści odnoszą firmy społecznie odpowiedzialne? - przedsiębiorcy nie dostrzegają korzyści ekonomicznych: 1) poprawa wizerunku firmy 2) łatwiejszy dostęp do mediów 3) zwiększenie lojalności klientów 4) poprawa poziomu kultury organizacyjnej 5) pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników 6) wzrost motywacji menadżerów i pracowników „ Większe zyski w krótkim okresie w stosunku do firm, które nie angażują się w działalność w CSR”


Pobierz ppt "Skłonność do angażowania się w działania pro-konsumenckie i pro-społeczne wśród polskich przedsiębiorców Warszawa 6 czerwca 2006 Prezentacja wyników badań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google