Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska"— Zapis prezentacji:

1 10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska Finansowanie projektów PV PRZEZ Bank Ochrony Środowiska IV Forum Fotowoltaika dla każdego Green Power, Poznań

2 Moc zainstalowana w OZE
Stały przyrost dane wg URE, stan na r.

3 Moc zainstalowana w fotowoltaice
Coraz więcej fotowoltaiki dane wg URE, stan na r.

4 Finansowanie OZE w BOŚ – doświadczenie (1991 -2015)
Ziarnko do ziarnka … liczba [szt.] kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe 127 Kolektory słoneczne 13 808 Pompy ciepła 2 292 Kotły opalane biomasą 1 052 Biogaz 18 95 041 Produkcja biopaliw 29 94 964 Fotowoltaika 2 601 84 407 Małe elektrownie wodne 79 41 165 Geotermia (+przyłącza) 2 7 005 Łącznie 20 008 4

5 Finansowanie PV w BOŚ – doświadczenie
Krzywa rośnie 5

6 Finansowanie PV w BOŚ - produkty
Mądrość polega na umiejętnym wyborze KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ* Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE realizowane głównie przez SPV Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto) Okres kredytowania: do 20 lat Karencja: w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy (nie dłużej niż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) Harmonogram spłat dostosowany do projekcji finansowych projektu * warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Cel kredytowania i rodzaj inwestora określone w umowach z partnerami : KfW Bankengruppe – projekty proekologiczne dla mikro-, MŚP (w tym SM) Europejski Bank Inwestycyjny – dla MŚP zwiększenie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa, w tym ochrona środowiska; dla JST m.in. wytwarzanie energii Bank Rozwoju Rady Europy – dla JST inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Okres kredytowania: do 10 lat Karencja: w spłacie kapitału: do 2 lat Obniżone marże i prowizje w stosunku do oferty standardowej

7 Finansowanie PV w BOŚ - produkty
Mądrość polega na umiejętnym wyborze EKOKREDYT PV Pakiet obejmujący: instalację fotowoltaiczną, kompleksowe finansowanie, montaż i gwarancję, ubezpieczenie instalacji kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł okres kredytowania: do 15 lat oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M EKOpożyczka Dla osób fizycznych m.in. na zakup lub refinansowanie kosztów zakupu produktów i materiałów o charakterze ekologicznym, w tym ogniw PV (nie dotyczy urządzeń, których nabycie było finansowane kredytem z udziałem środków WFOŚiGW/NFOŚiGW) w punktach handlowych kwota w przedziale 1 – 150 tys. zł okres kredytowania : do 10 lat oprocentowanie dla towarów proekologicznych obniżone w stosunku do standardowego

8 Finansowanie PV w BOŚ - produkty
Mądrość polega na umiejętnym wyborze PROSUMENT (drugi nabór banków) Dla osób fizycznych , WM i SM na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji PV: o mocy do 5 kW: zł/kWp ; o mocy powyżej 5 kW do 40 kW: zł/kWp dla instancji z montażem akumulatorów: koszt kwalifikowany powiększony o zł/kWh pojemności akumulatora Dotacja Kredyt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt Fotowoltaika elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja o mocy do 40 kWe 20% oprocentowanie 1% pa okres kredytowania do 15 lat okres karencji do 6 miesięcy 40%

9 Finansowanie PV w BOŚ - produkty
Mądrość polega na umiejętnym wyborze KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z WFOŚiGW Cel kredytowania, rodzaj kredytobiorcy i warunki kredytowania zróżnicowane na terenie kraju Wsparcie określone w umowach BOŚ Banku z Funduszami Mechanizmy wsparcia: kredyty ze środków Funduszu dopłaty do oprocentowania dopłata do kapitału w ramach wspólnych umów lub indywidualnych decyzji WFOŚiGW

10 Lokalna oferta WFOŚiGW dla osób fizycznych
WFOŚiGW w Poznaniu Kredytobiorcy: osoby fizyczne Zakres finansowania: zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja) Warunki kredytowania: maksymalna kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia kwota dotacji: 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż zł na jedno zadanie okres kredytowania: do 10 lat okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 2 p.p. prowizja: do 2% kwoty kredytu Podpisywanie umów kredytu: do 31 października r.

11 Lokalna oferta WFOŚiGW dla pozostałych
WFOŚiGW w Poznaniu Kredytobiorcy: wszyscy, poza JST i osobami fizycznymi Zakres finansowania: m.in. zakup i instalacja farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MWp Warunki kredytowania: maksymalna kwota kredytu: do 5 mln zł i nie więcej niż 80% kosztów inwestycji maksymalny okres kredytowania: do 10 lat okres dopłat do oprocentowania (3 p.p.) wynosi: 5 lat oprocentowanie: zgodne z tabelą oprocentowania banku, pomniejszone o dopłatę WFOŚiGW prowizja przygotowawcza i opłata aranżacyjna: 2% kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niż 200 zł Podpisywanie umów: do 31 grudnia 2016 r.

12 Przykład inwestycji 85% unikniętych rocznych kosztów energii
Projekt: Budowa elektrowni słonecznej na dachu budynku (nowy obiekt) Inwestor: prywatny przedsiębiorca Finansowanie: kredyt BOŚ, środki własne 96 ogniw polikrystalicznych Yingli Solar YL250 P-296 o mocy 250 W każde, o łącznej mocy 24 kW, powierzchnia całkowita ogniw 156 m2, trójfazowe falowniki Refusol 2 x 13 kW falownik wyspowy SMA Sunny Island akumulatory żelowe HAZE 8 x 200Ah 12kW Rzeczywista produkcja energii elektrycznej za okres IX.2013–VIII.2014 wyniosła 24,88 MWh, przekraczając prognozowaną o 15%. Dzięki akumulatorom wyprodukowana energia elektryczna zużywana jest w 100% na potrzeby własne, min. pompy ciepła i klimatyzacji. 12

13 Finansowanie OZE w BOŚ Doświadczenie (1991 – 2015) OZE (38,9% OA)

14 Dlaczego warto z BOŚ Bankiem?
Ponad 17,5 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia Ponad 46 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ

15 Instalacje fotowoltaiczne
Obecna sytuacja Bilansowanie półroczne (ang. net metering) Brak taryf gwarantowanych Sprzedaż energii elektrycznej po cenie równej 100% średniej ceny energii z poprzedniego kwartału Aukcje OZE Co dalej z ustawą o OZE? 15

16 Dziękuję za uwagę Danuta Rostowska
Departament Ekologii i Komunikacji Bank Ochrony Środowiska S.A.


Pobierz ppt "10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google