Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV PRZEZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV PRZEZ."— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA IV Forum Fotowoltaika dla każdego Green Power, Poznań

2 Slajd 2 z 16 Stały przyrost Moc zainstalowana w OZE dane wg URE, stan na 31.12.2015 r.

3 Slajd 3 z 16 Coraz więcej fotowoltaiki dane wg URE, stan na 31.12.2015 r. Moc zainstalowana w fotowoltaice

4 Slajd 4 z 16 4 Ziarnko do ziarnka … Finansowanie OZE w BOŚ – doświadczenie (1991 -2015) liczba [szt.]kwota [tys. zł] Elektrownie wiatrowe1273 599 928 Kolektory słoneczne13 808280 433 Pompy ciepła2 292150 385 Kotły opalane biomasą1 052141 084 Biogaz1895 041 Produkcja biopaliw2994 964 Fotowoltaika2 60184 407 Małe elektrownie wodne7941 165 Geotermia (+przyłącza)27 005 Łącznie20 0084 494 413

5 Slajd 5 z 16 5 Krzywa rośnie Finansowanie PV w BOŚ – doświadczenie

6 Slajd 6 z 16 Finansowanie PV w BOŚ - produkty Mądrość polega na umiejętnym wyborze KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ* Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE realizowane głównie przez SPV  Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto)  Okres kredytowania: do 20 lat  Karencja: w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy (nie dłużej niż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie)  Harmonogram spłat dostosowany do projekcji finansowych projektu KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI Cel kredytowania i rodzaj inwestora określone w umowach z partnerami : KfW Bankengruppe – projekty proekologiczne dla mikro-, MŚP (w tym SM) Europejski Bank Inwestycyjny – dla MŚP zwiększenie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa, w tym ochrona środowiska; dla JST m.in. wytwarzanie energii Bank Rozwoju Rady Europy – dla JST inwestycje z zakresu ochrony środowiska oraz mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców  Okres kredytowania: do 10 lat  Karencja: w spłacie kapitału: do 2 lat  Obniżone marże i prowizje w stosunku do oferty standardowej * warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej

7 Slajd 7 z 16 Finansowanie PV w BOŚ - produkty Mądrość polega na umiejętnym wyborze EKOKREDYT PV Pakiet obejmujący: instalację fotowoltaiczną, kompleksowe finansowanie, montaż i gwarancję, ubezpieczenie instalacji  kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł  okres kredytowania: do 15 lat  oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR 3M EKOpożyczka Dla osób fizycznych m.in. na zakup lub refinansowanie kosztów zakupu produktów i materiałów o charakterze ekologicznym, w tym ogniw PV (nie dotyczy urządzeń, których nabycie było finansowane kredytem z udziałem środków WFOŚiGW/NFOŚiGW) w punktach handlowych  kwota w przedziale 1 – 150 tys. zł  okres kredytowania : do 10 lat  oprocentowanie dla towarów proekologicznych obniżone w stosunku do standardowego

8 Slajd 8 z 16 Finansowanie PV w BOŚ - produkty Mądrość polega na umiejętnym wyborze PROSUMENT (drugi nabór banków) Dla osób fizycznych, WM i SM na zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji PV:  o mocy do 5 kW: 7 000 zł/kWp ;  o mocy powyżej 5 kW do 40 kW: 6 000 zł/kWp  dla instancji z montażem akumulatorów: koszt kwalifikowany powiększony o 5000 zł/kWh pojemności akumulatora Dotacja Kredyt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne o mocy do 300 kWt Fotowoltaika elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja o mocy do 40 kWe 20% 40% oprocentowanie 1% pa okres kredytowania do 15 lat okres karencji do 6 miesięcy

9 Slajd 9 z 16 Finansowanie PV w BOŚ - produkty Mądrość polega na umiejętnym wyborze KREDYTY WE WSPÓŁPRACY Z WFOŚiGW  Cel kredytowania, rodzaj kredytobiorcy i warunki kredytowania zróżnicowane na terenie kraju  Wsparcie określone w umowach BOŚ Banku z Funduszami  Mechanizmy wsparcia:  kredyty ze środków Funduszu  dopłaty do oprocentowania  dopłata do kapitału  w ramach wspólnych umów lub indywidualnych decyzji WFOŚiGW

10 Slajd 10 z 16 Lokalna oferta WFOŚiGW dla osób fizycznych WFOŚiGW w Poznaniu Kredytobiorcy: osoby fizyczne Zakres finansowania:  zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych  zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła  zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja) Warunki kredytowania:  maksymalna kwota kredytu: do 100% kosztu przedsięwzięcia  kwota dotacji: 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 8 000 zł na jedno zadanie  okres kredytowania: do 10 lat  okres karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy  oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 2 p.p.  prowizja: do 2% kwoty kredytu Podpisywanie umów kredytu: do 31 października 2016 r.

11 Slajd 11 z 16 Lokalna oferta WFOŚiGW dla pozostałych WFOŚiGW w Poznaniu Kredytobiorcy: wszyscy, poza JST i osobami fizycznymi Zakres finansowania: m.in. zakup i instalacja farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MWp Warunki kredytowania:  maksymalna kwota kredytu: do 5 mln zł i nie więcej niż 80% kosztów inwestycji  maksymalny okres kredytowania: do 10 lat  okres dopłat do oprocentowania (3 p.p.) wynosi: 5 lat  oprocentowanie: zgodne z tabelą oprocentowania banku, pomniejszone o dopłatę WFOŚiGW  prowizja przygotowawcza i opłata aranżacyjna: 2% kwoty udzielonego kredytu, lecz nie mniej niż 200 zł Podpisywanie umów: do 31 grudnia 2016 r.

12 Slajd 12 z 16 12 85% unikniętych rocznych kosztów energii Przykład inwestycji Projekt: Budowa elektrowni słonecznej na dachu budynku (nowy obiekt) Inwestor: prywatny przedsiębiorca Finansowanie: kredyt BOŚ, środki własne  96 ogniw polikrystalicznych Yingli Solar YL250 P-296 o mocy 250 W  każde, o łącznej mocy 24 kW,  powierzchnia całkowita ogniw 156 m2,  trójfazowe falowniki Refusol 2 x 13 kW  falownik wyspowy SMA Sunny Island  akumulatory żelowe HAZE 8 x 200Ah 12kW Rzeczywista produkcja energii elektrycznej za okres IX.2013–VIII.2014 wyniosła 24,88 MWh, przekraczając prognozowaną o 15%. Dzięki akumulatorom wyprodukowana energia elektryczna zużywana jest w 100% na potrzeby własne, min. pompy ciepła i klimatyzacji.

13 Slajd 13 z 16 Finansowanie OZE w BOŚ OZE (38,9% OA) Doświadczenie (1991 – 2015)

14 Slajd 14 z 16 Ponad 17,5 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia Ponad 46 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ Dlaczego warto z BOŚ Bankiem?

15 Slajd 15 z 16 15 Obecna sytuacja Instalacje fotowoltaiczne Bilansowanie półroczne (ang. net metering) Brak taryf gwarantowanych Sprzedaż energii elektrycznej po cenie równej 100% średniej ceny energii z poprzedniego kwartału Co dalej z ustawą o OZE? Aukcje OZE

16 Slajd 16 z 16 Dziękuję za uwagę Danuta Rostowska Departament Ekologii i Komunikacji Bank Ochrony Środowiska S.A. danuta.rostowska@bosbank.pl


Pobierz ppt "Slajd 1 z 16 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 10 maja 2016 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV PRZEZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google